دانلود مقاله طراحی بهینه و اجرای نیروگاه خورشیدی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان


چکیده

امروزه استفاده از انرژی های تجدید پذیر به طور گسترده ای در دنیا مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.در ایـن میـان انـرژی خورشیدی به دلیل مزایای زیادی که دارد از اهمیت ویژه ای برخودار است.از مزایای اقتصادی طرح میتوان به عدم نیـاز به سوخت - نصب آسان و متصل در هر محل - بهره برداری کم هزینه - صـرفه اقتصـادی در بلنـد مـدت - منـع انـرژی رایگان - ایجاد فرهنگ سازی اشاره کرد. به ازای هر 1 کیلوولـت اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی از تولیـد 0/6 کیلـوگرم آراینده جلوگیری می شود که این رقم برابر سالیانه 5270 کیلوگرم و این حاصل از سوزانیدن 21222 لیتر گازوئیل است. مطالعات در زمینه انرژی خورشیدی در ایران از حدود 36 سال قبل و به طور همزمان توسط دانشگاههای شیراز و شریف شوع شده است.از جمله طرحهای مهم در این مرکز طرح نیروگاه خورشیدی 10 مگا واتی دانشگاه شیراز می باشد. در این میان پتانسیل سنجی خورشیدی شهر تبریز که در موقیعت 46 و 25 طول شرقی و 38 و 2 عرض شمالی از نصف النهـار گرینویچ واقع شده است و ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا 1350 متر است مورد بررسی قرار گرفته است. پتانسیل انـرژی خورشیدی در تبریز بازای هر متر برج پنل خورشیدی 4.65kwh/m2/day باشد و مقدار متوسط سـرعت بـاد در تبریـز 6/1 متر بر ثانیه است.در این مقاله به مطالعه ،طراحی و پیاده سازی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه برای تـامین بـار ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به ظرفیت 40,2 کیلو وات مـی باشـد مـی پـردازیم . بـرای بهینه سازی طراحی و انتخاب تعداد پنل ها و اینورترها، نحوه آرایش بندی و مدار بنـدی از نـرم افـزار Sunny Design استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار Ret screen پتانسیل تابش و پتانسـیل وزش بـاد اسـتخراج گردیـده است.

واژههای کلیدی: نیروگاه خورشیدی- سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه- Sunny Design


،1- faraji.ezepdico@yahoo.com ،2- y.sarafraz@ezepdico .ir ،3- chalabianlu.ezepdico@yahoo.com ،4- h_ghafourian@ezepdico .ir

code: 1075(Page | 286)


-1 مقدمه

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل مسائل اقتصادی و زیست محیطی مورد استقبال بسیاری از کشورهای انرژی که جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده انرژی خورشیدی میباشد .کشور ایران بدلیل شرایط خاص آب و هوایی، یکی از مناطقی است که انرژی پاک و بدون هزینه خورشیدی در آن به وفور یافت میشود و باید استفاده بی رویه از انرژی فسیلی را متوقف کرده و روی به استفاده از این انرژی ارزان و پاک بیاوریم. محدود بودن و آلودگی زیاد منابع فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تأمین انرژی، باعث توجه زیاد به منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر همچون انرژیهای خورشیدی شده است. [1] با توجه به ناپیوسته بودن انرژی تولیدی منابع تجدیدپذیر، در عمل ثابت شده است که استفاده از سیستمهای فتوولتائیک، میتواند راه حلی مناسب باشد .با استفاده مناسب از منابع خورشیدی میتوان به سیستم تولیدی مقرون به صرفه، پاک و مطمئن رسید[2] .از مزایای استفاده این سیستمها می توان به جلوگیری از آلودگی محیط زیست، عدم احتیاج به خطوط وسیع انتقال و توزیع و سهولت در نگهداری و بهرهبرداری اشاره نمود. با توجه به طول عمر25 ساله بعنوان یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند پاسخگوی مناسبی جهت تأمین انرژی الکتریکی باشند. [3] پنل های خورشیدی و اینورتر مهمترین اجزای نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه هستند و با توجه به بالا بودن هزینه اولیه این نیروگاهها، طراحی بهینه اجزای اصلی نیروگاه ها با در نظر گرفتن مسائل مالی، قابلیت اطمینان و استفاده بهینه از مساحت زمین نیروگاه ها امری ضروری است.از روشهای مختلفی برای بهینه انتخاب کردن آرایش پنل ها استفاده میشود.[4] در [5] به سایزینگ نیروگاه فتوولتائیک از طریق الگوریتم ژنتیک میپردازد. در [6] بهینهسازی ظرفیت تجهیزات با روش شبکههای عصبی برای نیروگاه فتوولتائیک مستقل از شبکه انجام شده است. بسیاری از مقالات نیز [7] و [8] به منظور افزایش بهرهوری نیروگاه فتوولتائیک از طریق بهبود الگوریتم ردیابی نقطه توان بیشینه 1)صغغه)پرداختهاند. در این مقاله به طراحی و پیاده سازی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه برای تامین بار ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی به ظرفیت 40,2 کیلو وات می باشد می پردازیم . برای بهینه سازی طراحی و انتخاب تعداد پنل ها و اینورترها، نحوه آرایش بندی و مدار بندی از نرم افزار Sunny Design استفاده شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار Ret screen پتانسیل تابش و پتانسیل وزش باد استخراج گردیده است.

-2 معرفی نرم افزار Sunny Design و نرم افزار Retscreen

نرم افزار SUNNY DESIGN محصول شرکت SMA آلمان است . با این نرم افزار آرایش بندی و انتخاب تعداد پنل ها با توجه به ظرفیت نصب و مدل پنل انتخابی و انتخاب تعداد و ظرفیت اینورتر برای پروژه انجام داده شده است. همچنین با استفاده از این نرم افزار برای شهر تبریز و محدوده نصب پنل های خورشیدی بهترین زاویه مناسب 30) درجه جنوب غربی) به منظور بهره برداری ماکزیمم از نیروگاه خورشیدی بدست آمده است.در قسمت نتایج این نرم افزار ماکزیمم توان DC و مازیمم توان AC بدست آمده از طراحی نشان داده میشود .[9]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

اثر ایزو 9000 بر عملکرد شرکت نیروی برق

word قابل ویرایش
210 صفحه
44700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
اثر ايزو 9000 بر عملكرد شركت نيروي برقفصل اولطرح تحقيق«همه چيز تغيير مي كند، به جز تغيير كه ثابت است.» مقدمه:«مشتري مهمترين ناظر بر فعاليت هاي ماست، او به ما وابسته نيست، ما به او وابسته ايم. مشتري در كار ما يك هدف زودگذر نيست، بلكه مشتري هدف و غايت همه اقدامات ماست. او يك فرد خارجي در سازمان ما محسوب نمي شود ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بدون کاغذ بر بهبود ارائه خدمات در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
مقدمهدر شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهـانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )ســازمان هــا را در عصــر جدیــد از بکــار گیــری سیســتم هــای کــامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیس ...

مقاله ارزیابی اجرای استراتژی ها در نیروگاهها با استفاده از کارت امتیازی متوازن ( شرکت مدیریت برق نکاء )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان: ارزیابی اجرای استراتژی ها در نیروگاهها با استفاده از کارت امتیازی متوازن ( شرکت مدیریت برق نکاء) خلاصه هدف اصلی مقاله حاضر، تحقیق اجرای استراتژیها در نیروگاه شرکت مدیریت برق نکاء با استفاده از کارت امتیازی متوازن می باشد. برای این هدف لازم است وجوه مالی ,مشتری,فرایند های داخلی و رشد یادگیری BSC در ...

مقاله بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان شرکت توزیع برق تهران بزرگ به کمک ممیزی انرژی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان شرکت توزیع برق تهران بزرگ به کمک ممیزی انرژی چکیده نظر به اتمام منابع طبیعی انرژی که در طول حیات این نسل از بشر رو به اتمام خواهد گذاشت ونظر به هزینه های بالای استفاده از پتانسیل انرژیهای تجدید پذیر نیاز ...

مقاله طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علّی فرایندها و استراتژیهای سازمان ( مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق شیراز )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی داشبورد اطلاعات مدیریت مبتنی بر چارچوب علّی فرایندها و استراتژیهای سازمان (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق شیراز) چکیده — اصلیترین ابزار هر سازمان برای دستیابی به چشمانداز خود،فرایندهای داخلی آن سازمان است. یک ابزار پرکاربرد سازمانهای امروزی برای اجرای نظام مدیریت استراتژیک، کارت امتیازی متوازن است؛ ...

مقاله نقش مدیریت دانش و برنامه ریزی در شرکتهای توزیع نیروی برق

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مديريت دانش و برنامه ريزي در شرکتهاي توزيع نيروي برق چکيده: تحولات سريع در قرن حاضر وپيچيدگي محيط ،اهميت آشنايي با شيوه هاي صحيح تصـميم گيـري و نحـوه بـه کـار گيـري مناسب آن را براي مديران ضروري ميسازد، چراکه تصميماتي که مديران اتخاذ ميکنند بقاي سـازمان را در جهـان رقـابتي امـروز رقـم ميزند. در اين ميان ...

مقاله جبرانسازی کمبود ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ ( DVR ) مبتنی بر مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری ( MMCC )

word قابل ویرایش
32 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** جبرانسازي کمبود ولتاژ در شبکه هاي توزیع نیروي برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري (MMCC) چکیده در این مقاله ساختار DVR مبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ چند سطحی با ساختار مدولار ش ...

مقاله نقش طراحی شبکه های توزیع برق بر زیبایی و مبلمان شهری و بررسی اثرات ایمنی ، زیست محیطی و بهداشتی آنها به هنگام احداث و بهره برداری

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
نقش طراحی شبکه های توزیع برق بر زیبایی و مبلمان شهری و بررسی اثرات ایمنی ، زیست محیطی و بهداشتی آنها به هنگام احداث و بهره برداری چکیده زندگی در جوامع شـهری و روسـتایی امروزه نیاز و وابسـتگی شدیدی به برق و زیرساخت های مرتبط با توزیع این انرژی دارد . اصول شـهرسـازی و زیباسازی شهری ارتباط تنگاتنگی با رعایت ...