بخشی از مقاله

محیط زیست خود را حفظ کنیم.
محیط زیست ما یعنی زمینی که روی آن زندگی می کنیم، هوایی که از آن تنفس می کنیم و آبی که برای آشامیدن و آبیاری زمین و پرورش ماهی ها از آن استفاده می کنیم. آب، هوا و زمین از بزگترین نعمت های خداوند هستند وظیفه همه ما محافظت از این نعمت ها و استفاده درست از آنهاست.

سلامت ما به محیط زیست وابسته است. بسیاری از بیماریها که موجب درد و رنج و حتی مرگ انسان می شوند، در اثر زندگی در محیط زیست ناسالم بوجود میآیند. زندگی انسانها در روی زمین مانند زنجیری به هم پیوند دارد. هر کس در هر نقطه از کره زمین به محیط زیست صدمه بزند، نتیجه آن بر تمام مردم کره زمین اثر می گذارد. انسان ها با فعالیت هایی که برای ادامه زندگی خود انجام می دهند، محیط زیست را به شدت آلوده کرده اند.

زمین چیزهای بسیاری در خود دارد و می تواند انواع و اقسام مواد اولیه کشاورزی و صنعتی را برای ما فراهم سازد. اما این چیزها مقدارشان خیلی هم زیاد نیست و مردم جهان با مصرف آنها حتی بیشتر از احتیاجاتشان موجب نابودی این منابع می شوند.

هر چند تعداد انسانها بیشتر باشد، محیط زیست زودتر آلوده ونابود می شود. جمعیت زیاد یکی از علتهای مهم نابودی محیط زیست است. فرض کنید زمین کیک بسیار بزرگی است که همه مردم درآن سهم دارند. هر قدر جمعیت دنیا بیشتر باشد سهم هر نفر از منابع زمین کمتر می شود.
کمبود، غذا آب وسوخت از بین رفتن مراتع و جنگلها، کمبود مسکن، مدرسه، شغل و بهداشت و زیاد شدن زباله و آشغال بر اثر زیادی جمعیت به وجود می آید.

آب:
آب شرط وجود حیات می باشد و اکثر قریب به اتفاق واکنشهای شیمیایی در محیط آبی صورت می گیرد. آب به علت پاره خواص ویژه اساسی نقش تنظیم کننده ای در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ناگهانی دما حفظ می کند. آب بعد از مصارف گوناگون( خانگی- کشاورزی و صنعتی و...) تبدیل به پساب می شود. برای جلوگیری ازآلودگی آب و محیط زیست تویط این پسابها باید راهکارهایی برای تصفیه و استفاده مجدد ازآنها اتخاذ کرد.
طبقه بندی آبهای آلوده:
آبهای آلوده ای که پس از تصفیه دوباره می توان استفاده کرد:
1. آبهای آلوده ای که در کارخانجات و مراکز صنعتی تولید شده و به شدت سمس هستند و نمی توان مصارف خانگی استفاده کرد و برای برگشت دوباره به محیط زیست باید به صورت دقیق تصفیه شوند.
2. آبهایی که مصارف خاصی داشته و قابل استفاده مجدد نمی باشند. مانند آبهای صنایع نوشابه سازی.

انواع فاضلابها:
فاضلابهای صنعتی:
فاضلابهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل می شوند و نسبت به نوع صنایع، ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند و وقتی وارد دریا می شوند باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان می گردند.

مواد شیمیایی موجود در فاضلابهای صنعتی
بسته به نوع کارخانه ها و محصول تولیدی آنها ترکیبات شیمیایی و درصد آنها در پسابهای صنعتی متفاوت است اما از مهمترین این ترکیبات می توان به آرسنیک، سرب، کادمیم و جیوه می توان اشاره کرد. این مواد از طریق پساب کارخانجات تهیه کاغذ، پلاستیک، مواد دفع آفات نباتی، استخراج معادن وارد آبهای جاری و محیط زیست می شود.

از مهمترین فجایع آلودگی با جیوه به فاجعه آلودگی آب رودخانه میناماتا در ژاپن با ترکیبات ارگانومرکوریک که به عنوان کاتالیزور در کارخانه پلاستیک سازی استفاده می شود میتوان اشاره کرد که طی آن مردم اطراف رودخانه به مرض اسرار آمیزی مبتلا شدند که ناشی از وجود جیوه فراوان در بدن آنها بود و هزاران نوزاد ناقص الخلقه و فوت تعدادی از مردم نتیجه آلودگی آب با پساب این کارخانه بود.

فاضلابهای کشاورزی:
در این فاضلابها سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه، DDT آلودین، ترکیبات فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد. مخصوصاً ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناک هستند و هنگامی که توأم با آب کشاورزی در لایه های زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند، باعث ایجاد فاضلابهای کشاورزی فوق العاده خطرناک می شوند.

فاضلابهای شهری:
این فاضلابها از مصرف خانگی آب حاصل می شود. در این پسابها انواع موجودات ریز، میکروبها،ویروس ها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد. عمده ترین آن آمونیاک و نیز مقداری اوره می باشد. این فاضلابها باید از مسیرهای سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازی محیط قلیایی این فاضلابها که محیط مناسب برای رشد ونمو میکروبهاست از کلر استفاده می شود.

انواع آلاینده های موجود در فاضلابهای شهری:
 آلاینده های بیولوژیکی: از دفع پسابهای بیمارستانی و مراکز بهداشتی شهری ناشی می شود.
 آلاینده های شیمیایی: بیشتر آلاینده های شیمیایی از دفع پسابهای خانگی شامل مصرف شوینده هاست که روز به روز مصرف آنها بیشتر می شود. این آلاینده ها به علت وجود عامل حلقوی در ساختمان مولکول شوینده( ABS) غیر قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه خانه ها هستند.

LABS: Linear Alkgl Benzo Suituricacid =RR/(C 6 M 5 ) SO 3 H)فرمول عمومی(

امروزه در کشور ژاپن و آمریکا شوینده حلقوی را تبدیل به خطی نموده اند که قابل تجزیه بیولوژیکی در تصفیه خانه هاست. ولی در اکثر کشورها به علت ارزان بود(LABS) هنوز هم از این ماده در صنعت شوینده ها استفاده میشود.

 سایر آلوده کننده ها:
مواد جامد و رسوبات، مواد رادیو اکتیو، مواد نفتی و آلوده کننده های حرارتی مثل نیروگاهها.

خاک وعوامل آلوده کننده آن:
خاک پالایشگاه گیاه است. خاک مواد و عناصری را که گیاه نیاز دارد پالوده، آماده مصرف می کند. خاکها متنوع اند یعنی عناصر ومواد پالوده شده از خاکی به خاک دیگر فرق دارد. در گیاه وابسته به خاک است. هر گونه از گیاهان ناحیه ای رابرای زندگی انتخاب می کنند که خاک آن ناحیه مواد مورد نیازشان را آماده کرده است. به همین جهت به تبعیت از نوع خاک نوعی خاص از گیاه نیز در روی ان مستقر است.
خاک همچنین نوعی آزمایشگاه شیمی است که دران ماه با فرمول و خواص معینی تولید می شود. حال اگر موادی را به این آزمایشگاه بیفزاییم و یا زا آن کم کنیم فرمول و خواص محصول را به همزده ایم. اگر این تغییر از حد معینی تجاوز کند گیاه آن را تحمل نکرده می میرد یا اصلاً در آن محل نمی روید.

اضافه شدن مواد و عناصرغیر ضروری که مورد مصرف گیاهان نیستند در خاک یا عناصر غذایی در جذب شدن به گیاه رقابت می کنند ومعمولاً هم برنده می شوند. در نتیجه موادی وارد پیکره گیاه می شود که جزء مواد غذایش نیست و گیاه مسموم می شود. سپس حیوان از آن گیاه تغذیه کرد، حیوان هم به مرور با انباشته شدن آن مواد مسموم می شوود و در نهایت انسان هم که مصرف کننده هر دو اینهاست مسموم می شود.
خاکها علاوه بر آلودگی شیمیایی با آلودگی فیزیکی ضایعات هم مواجه اند: ضایعات کارخانه های مختلف و زباله های شهری مواد مختلفی دارند که با سادگی تجزیه نمی شوند و سالها در محیط خاک باقی می مانند. به یک مورد آن که به فراوانی وجود دارد یعنی مواد پلاستیکی اشاره می کنیم. این مواد در سطح خاکها پراکنده می شود و جلو نور خورشید یا نفوذ آب را می گیرد و یا مانع تبخیر آب می شود. سپس در روند تحول خاک اثر می گذارد.

باتوجه به آنچه تا به حال در باره خاک خواندیم حال چند تغییر شمیایی خاک را که انسان عامل آن بوده است و.به اصطلاح آن را آلودگی خاک میگوییم بررسی می کنیم0
آلودگی خاک با آرسنیک( AS ) آرسنیک فلزی است که ترکیبات مختلف آن در صنایع نساجی-رنگرزی و دباغی وهمچنین در پودرهای رخشویی و مواد پاک کننده به کار میرود0
چون بسیار سمی است در کلیه سموم قارچ کش دفع آفات گیاهی و حشره کشها موش کشها و علف کشها به کار میرود0آرسنیک در خاک تثبیت شده به آسانی آبشویی نمیشود0 بهطوری که در خاکهایی که با آب محتوی آرسنیک آبیاری شده اند شواهد نشان داده است ذکه حتی اگر آبیاری با این آب را قطع کنیم بعد از گذشت چندین سال همچنان در پوست سیب زمینی و سایر گیاهان غده ای غلظت آرسنیک از حد مجاز بیشتر خواهد بود0 آرسنیک در جذب فسفر که عنصر غذایی گیاهان است رقابت میکند0

آلودگی خاک با کادمیم( CD ) کادمیوم فلزی است که در صنایع رنگ سازی و پلاستیک سازی مصرف میشود همچنین ترکیبات آن در تهیه سموم قارچ کش و در باطریسازی و عکاسی نیز به کار میرود0این عناصر با روی(Zn) یافت می شود و در کارخانه های ذوب فلز به صورت اکسیدهای کادمیوم (cdo) و روی (zno) از دودکش کارخانهها در فضا پراکنده می شود. نسبت فراوانی اکسید کادمیوم به اکسید روی پراکنده شده بسیار زیاد است و بعد از نشست دود این عنصر وارد خاکها شده به راحتی جذب گیاه می شود. مصرف زیاد کادمیوم در انسان باعث بالا رفتن فشار خون و امراض قلبی می شود.
آلودگی خاک با جیوه (Hg). جیوه در دستگاههای اندازه گیری و تولید فراورده های پلاستیکی بکار می رود. مصرف عمده آن در کشاورزی و برای قارچ کشی وضد عفونی کردن بذرهاست.
منشأ اصلی جیوه از سوخت زغال سنگ نفت و مشتقات آن است. همچنین از هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگها نیز جیوه آزاد می شود. سالیانه در حدود 230 تن جیوه از راه های مختلف به دریاها و اقیانوسها اضافه می شود وجود جیوه در نسوخ انسانی و دام مکانیسم تنفسی را مختل می سازد.

آلودگی خاک با مواد سرب(pb): سرب در صنایع اتومبیل سازی و باطریسازی به کار می رود و برای بالابردن کارایی سوخت به بنزین نیز اضاتفه می شود. سرب در ساختن بعضی از سموم نیز کاربرد دارد. سربی که از سوخت اتومبیلها در هوا پراکنده است از راه تنفس وارد نسوخ بدن می شود به علاوه سرب معلق در هوا طی تحولات آب و هوایی به خاک رسیده و وارد گیاه می شود.
ورود سرب به بدن در بزرگسالان باعث بیماریهای گوارشی و کلیوی می شود و در کودکان اختلاف ذهنی به دنبال دارد.
آلودگی خاک با مواد نفتی: چون نفت و مشتقات آن به مقدار زیاد حمل و نقل می شوند امکان آلودگی آب و خاک با این مشتقات زیاد است. آلودگی آب و خاک با مواد نفتی ممکن است دراثر سوانح و تصادفات باشد و یا این که عمدتاً برای دفع فضولات پالایشگاههای نفت بر روی خاک تخلیه شود. آلودگی آب و خاک با مواد نفتی به مقدار کم نیز طعم و بوی آب را نامناسب می سازد. مواد نفتی در جایی که ریخته می شود مانند یک لایه نفوذ ناپذیر عمل کرده، به این طریق بر فعالیت میکروارگانیسمها اثر می گذارد.

هوا:
یکی دیگر از منابع محیط زیست هواست. انسان بدون هوا بیشتر از چند دقیقه نمی تواند زنده بماند. هوا مخلوطی از چند گاز است که مهمترین آن اکسیژن است و انسان برای ادامه زندگی به آن احتیاج دارد. اما انسانها با فعالیت های خود هوا را به قدری آلوده کرده اند که سمی شده و زندگی موجودات را به خطر انداخته است. این آلودگی ها بیشتر به صورت دوده است که از دودکش خانه ها کارخانه ها و لوله اگزوز ماشین ها بیرون می آید.

هوای آلوده Polluted Air
اضافه شدن هر ماده ای تا حدی خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر می دهد بنابراین چنین موادی به عنوان آلوده کننده هوا در نظر گرفته می شوند. آلوده کننده ها معمولاً به عنوان موادی که باعث تأثیرات قابل توجهی برای بشر، حیوانات، نباتات یا مواد بشوند طبقه بندی می گردند.
بر این اساس تقریباً هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید به عنوان آلوده کننده طبقه بندی می شود. چنین موادی به صورت ذرات جامد، قطرات مایع گازها و یا مخلوطی از این اشکال هستند. اکثر مشکلات آلودگی هوا به تنوع انواع مختلف آلوده کننده ها در شکلهای گوناگون مربوط می گردد.
پنج نوع از مواد به عنوان آلوده کننده های عمده هوا شناخته شده اند که باعث بوجود آمدن بیش از 90% از عوامل آلودگی هوا می شوند. این پنج مورد عبارتند از:

1. کربن منوکسید(CO)
2. اکسیدهای نیتروژن(NO X )
3. هیدروکربن ها(HC)
4. اکسیدهای سولفور(SO X )
5. ذرات معلق( ذرات)

بارانهای اسیدی:
یکی از مشکلات جدی محیط زیست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگیر استباران اسیدی می باشد، باران اسیدی به پدیده هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با نزول مقادیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه هستند اطلاق می شود.
باران هنگامی اسیدی می شود که میزان PH آب آن کمتر از 6،5 باشد این مقدار PH بیانگر تعادل شیمیایی بوجود آمدهمیان دی اکسید کربن و حالت محلول آن یعنی بی کربنات (HCO3)در آب خالص است.
باران اسیدی دارای نتایج زیانبار اکولوژیکی می باشد ووجود اسید در هوا نیز بر روی سلامتی انسان اثر مستقیم دارد. همچنین بر روی پوشش گیاهی تأثیرات نامطلوبی می گذارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید