دانلود مقاله مدار تلویزیون

word قابل ویرایش
138 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

مدار تلویزیون

مقدمه
تعریف تلویزیون
آنچه که امروزه در اصطلاح عمومی تلویزیون نامیده می شود عبارت است از انتقال پیوسته تمام معلومات قابل رویت یک میدان دید توسط امواج الکترومغناطیسی از یک نقطه به محل دیگر به نحوی که تمام تغییرات طبیعی این میدان دید حرکات تغییرات روشنایی و تاریکی از دور با احساس همزمانی و پیوستگی قابل تعقیب باشد.
ولی در واقع تلویزیون هنگامی حقیقی است که دیدگان با مسلح شدن به نوعی وسیله اپتیک مثلاً جام جمشید افسانه ای بتواند با انتخاب شخصی و بدون هیچ وسیله کمکی دیگر شیئی را از دور رویت و آن را در نظر بگیرد. سیستمهای رادار که در آنها از انعکاس امواج میلیمتری متمرکز تصویر نقاط دور به وجود می آید می توانند به عنوان یک نوع تقرب نسبی به جام جادویی تلویزیون واقعی در نظر گرفته شوند.

آنچه که ما در اینجا بدان خواهیم پرداخت آن نوع از تکنیک انتقال تصاویر است که پس از مدت بیش از سی سال زمان تکامل امروزه میدان صنعتی وسیعی را به خود اختصاص داده است . این تکنیک که به نحو فوق العاده ای پیشرفت کرده است ولی تکامل آن را هنوز پایان نیافته است دستگاههایی را به وجود آورده است که با آنها گرچه افسانه جام جمشید به حقیقت نپوسته است ولی اهمیت آنها از نقطه نظر کوشش انسان برای از میان بردن حدود

فضائی حس بینائی به هیچ وجه کمتر نیست. ما در روی صفحه تصویر یک گیرنده تلویزیون می توانیم فقط آن چیزی را از دور ببینیم که در آن محل از دوربین تلویزیون گرفته شده توسط فرستنده و گیرنده با شرایطی که برای واضح بودن تصویر قائل می شویم و نیز توسط حدود طبیعی انتشار امواج ااکترومغناطیسی تعیین می شود. با استفاده از تقویت کننده های مدرن با حداقل نویز- تقویت کننده های پارامتری و Maser- و به کمک ماهواره ها از این حدود تقریباً از میان رفته اند و میدان عمل تلویزیون به نحو غیر قابل تصوری وسعت گرفته است.

مقایس زمانی تجزیه تصویر
۱٫ میدان تصویر تلویزیون یک ((میدان)) یا ((مجموعه)) ای از سطرهای (افقی) تصویر است که مجاور هم قرار گرفته اند و یک نوع ((رده های سطر)) بوجود می آورند. بنا به تجسم اولیه در مورد ساختمان موزائیکی تصویر که هر سطر از المانهای کوچکی با سطع معینی تشکیل می شوند باید هر سطر را مجموعه ای از نقاط با روشنایی مختص به خود حساب آورد. ولی واقعیت این است که نه تنها در طول خطوط سطرها بلکه در امتداد عمود بر آن هم تغییرات روشنایی تصویر و

همراه با آن تغییرات دامنه سیگنال الکتریکی حامل آن بطور پیوسته اسن و هیچگونه جهشی از یک نقطه به نقطه دیگر یا از یک سطر به سطر دیگر صورت نمی گیرد. بنابراین تجسم موازئیک مانند تصویر گرچه یک وسیله کمکی است ولی بر خلاف واقعیت فیزیکی است. در آینده این مطلب را دقیق تر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
برای مطالعات بعدی لازم است سطرهای تصویر را از بالا به پایین با ۱و۲و۳و…K شماره گذاری کنیم.
۲٫ تجزیه تصویر در مقایس زمان فرکانسهای کاملاً متفاوت زیر را بدست می دهد:

الف: فرکانس سطرها و یا فرکانس افقی Fz عبارت است از تعداد سطرهایی که در یک ثانیه نوشته می شوند.
ب: فرکانس میدان تصویر م یا فرکانس عمودی Ff که عددی است مشخص تعداد میدانهای سطرها که در یک ثانیه نوشته می شوند.وقتی کلیه سطرهای یک تصویر هنگام تجزیه از شماره ۱ تا k (آخرین سطر) پشت سر هم نوشته شوند فرکانس میدان تصویر Ff و فرکانس تصویر Fb مساویند. فرکانس تصویر Fb تعداد تصاویر کاملی را که در یک ثانیه نوشته می شوند مشخص می کند. در طریقه معمول امروزی به نام ((روش بین هم قرار دادن سطرها)) و یا Interlaced

Scanning برای از بین بردن اثر چشمک زدن میدان دید در دو میدان شامل سطرهای با شماره های فرد(۱و۳و۵…۱-k) و دیگری از سطرهای با شماره های جفت تشکیل می گردد. میدانهای سطر با فرکانس میدان تصویر Ff نوشته می شوند و از هر دو میدان سطر یک میدان کامل تصویر بوجود می آید. این
دو میدان بین هم قرار می گیرند و فرکانس تصویر Fb نصف Ff می باشد. در محل گیرنده در اثر کندی کار چشم اینطور احساس می شود که عملاً در هر ثانیه به اندازه Ff تصویر کامل نوشته می شود در سیستم اروپایی Hz25=Fb و از این رو ۵۰=Ff می باشد.

ج: ماکزیمم فرکانس مدولاسیون Fmax را که بعداً دقیق تر تعریف خواهد شد می توان برای تجسم بهتر به صورت تعداد تغیراتی که در هر ثانیه اشعه از روشن به تاریک عوض می شود در نظر گرفت. بنا به مطالبی که در قسمت ۲ گفته شد این فرکانس

مساوی نصف تعداد نقاط تصویر است که در یک ثانیه نوشته می شوند به این ترتیب Fmax= p/2Tb که در آن Tb زمان نوشته شدن یک تصویر کامل است.
همراه کردن صوت در ارسال تصویر

در تلویزیون معمولی انتقال قسمتهای اکوستیکی تصویر همراه تصویر و از طریق همان کانال صورت می گیرد. امروزه معمول بر این است که دو مولفه صوت و تصویر بر روی حامل های مختلف مدوله می شوند. فاصله بین دو حامل نه تنها توسط ماکسیمم فرکانس مدولاسیون مدولاسیون تصویر Fmax تعیین می شود، بلکه علاوه بر آن سادگی و ارزانی وسائل سلکسیون کانال صورت صوت در گیرنده، که به هیچ وجه نباید وارد کانال تصویر شود، رل بزرگی را بازی می کند. مراعات این موضوع باعث می شود که حاملهای صوت و تصویر بیش از فرکانس Fmax از هم فاصله بگیرند. پهنای باند کانال انتقال تلویزیون ( صوت و تصویر ) در سیستم FCC امروز ۶ مگاهرتس و در سیستم CCIR عموماً ۷ مگاسیکل تعیین شده است.

برای بالا بردن کیفیت صوت در تلویزیون، علاوه بر کوششهایی که در جهت کاستن مصارف لازم برای جدا کردن آن از تصویر بعمل آمد، برای اولین دفعه در آمریکا معمول شد که علائم تصویر را با مدولاسیون دامنه صوت را با مدولاسیون دامنه صوت را با مدولاسیون فرکانس انتقال دهند. در سیستم FM در اثر پهنای بیشتر باند نسبت سیگنال به نویز خیلی بالاتر و کیفیت اکوستیکی گیرنده به میزان قابل توجهی بهتر است. این طریقه که بعداً در اروپا نیز از آن استقبال شد. روش جدیدی را به نام Intercarrier Systems ببار آورد. بدین ترتیب که فرکانس حامل تصویر f با مدولاسیون دامنه و فرکانس حامل صوت f2 با مدولاسیون فرکانس ابتدا در گیرنده (برای تولید فرکانس if) با فرکانس واحدی آمیخته می شوند.

سپس هر دو فرکانس if حامل تصویر و صوت از قسمت if تصویر (با پهنای کانال) می گذرند. در مدولاتور علاوه بر سیگنال Video که به شدت اشعه لامپ تصویر را هدایت می کند. یک فرکانس ثابت if جدید صوت برابر ۱f – ۲f (MHz 5/5=CCIR ، MHz 5/4=FCC) به وجود می آید که فرکانس حامل آن کاملا ثابت و تغییرات فرکانس اسیلاتور گیرنده بهیچ وجه تاثیری در آن ندارد. این فرکانس IF جدید

صوت که به صورت FM است. بعد از تقویت و محدود سازی از آشکار سازی نسبی گشته بلند گوار هدایت می کند. پیشنهادهای مربوطه به اینکه صوت و تصویر هر دو توسط یک حامل انتقال داده شوند به دلایل فنی و اقتصادی جنبه علمی پیدا نکرده اند.
گیرنده تلویزیون سیاه و سفید
شکل ۹۹ بلوک دیاگرام یک گیرنده تلویزیون سیاه و سفید را نشان می دهد. اجزای مهم دستگاه عبارتند از:
۱-تیونر
تیونر از سه قسم

ت تقویت کننده HF اسیلاتور و مدولاتور که باند HF را به باند IF تبدیل می کند تشکیل شده است. ضریب تقویت قسمت HF بطور اتوماتیک تنظیم می گردد. کانالهای باند I و III اغلب توسط یک سلکتور طبقه به طبقه انتخاب می شوند. کانالهای باندهای IV وv بطور پیوسته تعویض می گردند. در گیرنده های مدرن تنظیم دقیق کانالها توسط دیودهای خازنی Varactor انجام می شود و کنترل فرکانس اسیلاتور بطور اتوماتیک صورت می گیرد.
۲- تقویت کننده IF تصویر و دمدولاتور

تقویت کننده IF تصویر فرکانس IF تصویر را که از تیونر نتیجه می شود تقویت می کند.
فرکانس حامل تصویر در باند IF در گیرنده ها مختلف انتخاب شده است. در سیستم CCIR امروزه فرکانس ۹/۳۸ مگاهرتس برای IF استاندارد می باشد. تقویت کننده IF اغلب از سه طبقه تشکیل شده است و دارای شش تا هشت مدار رزونانس فرکانس IF است که منحنی سلکسون کاملاً مشخصی را به وجود می آورند. این منحنی استاندارد شده است و باید برای سیستم باند جانبی اضافی Vestigirl Seideband که در تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد شرط نیکویست را تضمین نماید.

در ناحیه حامل صوت که در سیستم CCIR در فاصله ۵/۵ مگاهرتس از حامل تصویر قرار دارد منحنی سلکسیون مسیر افقی و تضعیف معینی را دارا می باشد علاوه بر آنباید در مقابل حامل تصویر و صوت کانالهای همسایه در این تقویت کننده یک حداقل تضعیف تامین شود. برای بدست آوردن منحنی سلکسیون مورد نظر اغلب از یک یا چند مدار مسدود کننده و یا مدارهای تله موج Wavetrap استفاده می شود که یکی ازآنها روی کریر تصویر کانال همسایه ۹/۳۱ مگاهرتس دومی روی فرکانس حامل صوت ۴/۳۳ مکاهرتس و سومی روی فرکانس حامل صوت کانال مجاور ۴/۴۰ مکاهرتس تنظیم می گرد. استحکام تقویت کننده IF در مقابل فرکانسهای پارازیت تعیین کننده کیفیت گیرنده است. این تقویت کننده نباید تشعشع مستقیم هیچ فرستنده ای را که در ناحیه باند IF کار میکند قبول کند. تضعیف فرکانس پارازیت آن باید اقلا از db 60 کمتر نباشد.

فرکانس if توسط یکسوساز Video دمدوله می شود و سیگنال مرکب تصویر بدست میآید.
۳- تقویت کننده IF صوت آشکارساز نسبی و تقویت کننده صوتی

در بر گیرنده های امروزی تلویزیون صوت با روش تفاضل حاملها(Intercarrier System) بئست می آید. بعد از دمدولاسیون فرکانس IF تصویر ، حامل صوت ، متناسب با فاصله بین حامل صوت و حامل تصویر ، روی فرکانس ۵/۵ مگاهرتس قرار می گیرد . این فرکانس که کاملاً ثابت و تغییرات فرکانس اسیلاتور تیونر در آن بی تاثیر است. توسط یک مدار نوسانی جدا و بعد از تقویت در یک آشکارساز نسبی دمدوله می شود. سیگنال صوتی حاصل در تقویت کننده صوتی و بلند گو را هدایت می کند.

۴- تقویت کننده Video
در ساده ترین حالت تقویت کننده Video مستقیماً به دمدولاتور Video وصل است در این حالت تقویت کننده باید ولتاژ لازم برای هدایت کامل لامپ تصویر را ایجاد نماید.

اغلب این تقویت کننده از دو طبقه تشکیل می شود.
۵- فیلتر دامنه

که تا حد امکان در مقابل پارازیت مقاوم ساخته می شود سیگنال سنکرون را از سیگنال مرکب تصویر جدا می کند. بعد از آن سیگنال سنکرون V وh از هم جدا ساخته می شوند و برای سنکرون کردن اسیلاتورهای انحراف افقی و عمودی بکار می روند. سنکرون افقی برای کاهش تاثیر پارازیتها بطور غیر مستقیم صورت می گیرد. سنکرونیزاسیون اسیلاتور عمودی مستقیماً انجام می شود.

۶- کنترل اتوماتیک ضریب تقویت
تطبیق ضریب تقویت دستگاه با دامنه سیگنال گرفته شده از آنتن توسط یک کنترل اتوماتیک صورت می گیرد که تقویت کننده HF و تقویت کننده های IF را تنظیم می کند. نحوه عمل سیستم اتوماتیک طوری است که امپولسهای پارازیت در آن خیلی کم موثرند. این سیستم توسط امپولسهای برگشت افقی اشعه هدایت می شود و ولتاژ کنترل ایجاد شده با دامنه سیگنال سنکرون مقایسه می گردد.
۷- سیستمهای انحراف با ایجاد کننده ولتاژ بالا برای آند لامپ تصویر

هر دستگاه گیرنده دارای یک سیستم انحراف افقی و یک سیستم انحراف عمودی است . در تمام گیرنده های خانگی تلویزیون از سیستم انحراف افقی برای ایجاد ولتاژ بالا نیز استفاده می شود . این ولتاژ که به آند لامپ تصویر وصل می شود اغلب حدود ۱۸ کیلو ولت است .
۸- گرم کردن فیلامان تمام لامپهای موجود در گیرنده تلویزیون بطور سری انجام می شود.
ولتاژ آند لامپها با یکسو سازنده های یک راهی تولید می شود. وقتی در دستگاه

ترانزیستور نیز وجود داشته باشد ولتاژ تغذیه آن اغلب از یکسو ساز دیگری گرفته می شود .
۲- تیونر تلویزیون
سیستم آنتن تلویزیون در حالت ایده آل سیگنال تمام فرستنده ها را یکسان دریافت می- کند. توسط تیونر یکی از فرستنده ها انتخاب می شود و باند سیگنال گرفته شده از آنتن به باند کانس IF گیرنده منتقل می شود. برای این کار یک عضو سیمتری کننده مقاومت سیمتری آنتن را به مقاومت غیر سیمتری ورودی تیونر تبدیل و آنها را از لحاظ توان یا نویز به هم تطبیق می دهد. تقویت کننده HF نسبت به سیکنال به نویز را افزایش می دهد و قسمت اسیلاتور را از آنتن جدا می کند.

عضو خروجی IF مقاومت خروجی قسمت مدولاتور را به مقاومت ورودی کابل که تقویت کننده IF می رود تطبیق می دهد. ضریب تقویت ، تقویت کننده HF توسط یک ولتاژ که از قسمت Video گرفته می شود کنترل می شود همینطور قسمت اسیلاتور یک ولتاژ تنظیم کننده فرکانس دریافت می کند.
مهمترین مسائل مربوط به تیونر عبارتند از ایجاد بهترین نسبت سیگنال به نویز تطبیق بدون انعکاس ، دکوپلاژ اسیلاتور از آنتن و سهولت تعویض کانالها . برای تعویض کانالها معمولاً قسمت بوتین مدارهای نوسانی تعویض میشود. در گیرنده های گرانقیمت تمام بوتینهای ورودی آنتن و اسیلاتور تعویض می گردند.
شناسایی عیب گیرنده از روی تصویر

مهمترین وظیفه یک گیرنده تلویزیون خوب نمایش تصویر خالی از عیب است . وقتی قسمتی از گیرنده دچار نقصی شود این نقص بنحوی در تصویر روی صفحه گیرنده اثر می گذارد و آن را از صورت واقعی خارج می کند. عیب هر قسمت اثر مخصوصی روی تصویر دارد بطوری که عملاً می توان با مشاهده تصویر یک تلویزیون محل عیب را در بر گیرنده مشخص کرد و سپس به جستجوی دقیقتر برای یافتن المانی که دچار نقص شده است اقدام نمود.
در صفحات آینده تعدادی تصاویر غیر معمولی از گیرنده هایی که دچار نقص فنی اند نمایش داده می شوند ، نقایص مورد بحث ۸۰% نقایص ممکن را در برگیرنده مشخص می کنند . در هر مورد عواملی که می توانند با معیوب شدن چنین تصویری را به وجود آورند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و سپس قسمتهایی که باید مورد بررسی دقیقتر قرار گیرند مشخص می شوند.
نقایص مورد بحث به ترتیب قسمتهای زیر طبقه بندی شده اند:

۱- قسمت HF و IF .
2- تقویت کننده Video .
3- انحراف عمودی .
۴- انحراف افقی .
۵- مدارهای سنکرونیزاسیون .

۶- منبع تغذیه .
۷- متفرقه .
۱٫معایب قسمت HF و IF تجزیه و تحلیل عوامل عیب
عواملی که باعث ایجاد برفک در تصویر می گردند
اغلب در خارج از دستگاه گیرنده قرار دارند طبقه
تقویت کننده HF نیز می تواند وقتی ضریب تقویت

آن کم باشد ایجاد برفک در تصویر نماید. ولی در این صورت تصویر علاوه بر برفکی بودن کنتر است برفک نیز با کم شدن ضریب تقویت به همان نسبت پایین می آید . وقتی ضریب تقویت دستگاه به اندازه کافی باشد برفک تصویر فقط در اثر کمی دامنه سیگنال در ورودی گیرنده بوجود می آید (گاهی نیز ولی به ندرت فرستده مقصر است.) عوامل کمبود سیگنال در ورودی گیرنده عبارتند از صحیح نبودن نوع آنتن اشتباه بودن جهت آنتن قطع بودن و یا معیوب بودن سیم آنتن.
وقتی از آنتن داخلی و یا آنتن اتاق استفاده م

یشود گاهی با تعویض محل گیرنده نسبت بهتری برای سیگنال به نویز بدست می آید.
قسمتهای مورد بررسی:
۱- اشتباه بودن جهت آنتن قطع بودن سیم آنتن.
۲- المانهای ورودی گیرنده.

۳- تقویت کننده HF .
1-معایب قسمت IF و HF تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این وضعیت هنگامی پیش می آید که دامنه IF صورت

در آشکار ساز Video خیلی بالاست برای اینکه
فرکانس IF صوت روی تصویر اثر نگذارد باید دامنه IF
صوت در آشکار ساز Video از مقدار معینی تجاوز ننماید. برای این کار منحنی عبور IF را طوری تنظیم می کنند که دامنه IF صوت به میزان مورد نظر تضعیف گردد..
ولی وقتی ثیونر گیرنده میزان نباشد فرکانس IF صوت در ناحیه ای از منحنی عبور IF واقع می شود که به اندازه کافی تضعیف نمی شود. در نتیجه مدولاسیون کریر IF صوت و فرکانسهی مدولاسیون IF تصویر فرکانسهایی موسوم به Beat Frequency ایجاد می شوند که از تقویت کننده Video می گذرند ورودی صفحه تصویر ظاهر میشوند.
تصویر همچنین سایه های سفیدی از خود نشان می دهند. این حالت وقتی رخ می دهد که تنظیم تیونر طوری است که علاوه بر عدم تضعیف کافی IF صوت باعث تضعیف فرکانسهای پایین تصویر که حول کریر تصویر قرار دارند نیز میشود . در نتیجه زمان
صعود پرشهای روشنایی و تاریکی افزایش می یابد و تصویر دارای سایه های سفید می گردد.
قسمتهای مورد بررسی:
۱- تنظیم مناسب تیونر گیرنده.
۲- تنظیم تقویت کننده HF و IF .

تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۱٫معایب قسمت HF و IF
این وضعیت هنگام نوسان ولتاژ AGC در یک فرکانس
پایین و یا با نوسان کردن تقویت کننده Video پیش میاید.
نوسان AGC معمولاً در اثر باز بودن و یا تغییر مقدار ظرفیت

یک خازن در مدار کوپلاژ AGC به وجود می آید. در
مورد این عیب باید تقویت کننده های HF و IF امتحان و معین شود که آیا مشخصات آنها با آنچه کارخانه سازنده تعیین کرده است ، تطابق دارد.
علاوه براین لازم است خازنهای بی پاس ولتاژ تغذیه قسمتهای HF و IF کنترل شوند.
قسمتهای مورد بررسی:

۱- باز بودن خازن ۲۴۲C سیستم AGC .
2- باز بودن خازنهای ۶۸۰C و ۱۶۰C در قسمت HF و IF .
3- تنظیم تقویت کننده های HF و IF .
1-معایب قسمت HF و IF تجزیه و تحلیل عوامل عیب

 

امروزه تقریباً تمام گیرنده ها با سیستم Intercarrier کار
می کنند کننده Video و یا بعد از آن گرفته می شود.
عدم وجود صوت وتصویر وقتی صفحه روشن باشد نشان دهنده نقصی در قسمت آشکار ساز است. این نقص می تواند در اثر کار نکردن یک طبقه از تقویت کننده if تصویر تقویت کننده HF مدولاتور تیونر اسیلاتور و یا خود آشکار ساز بوجود آید . وقتی یکی از قسمتهای نامبرده عیب جزئی داشته باشد همواره تصویر روی صفحه ظاهر می شود ولی دامنه کنتر است آن خیلی از وضع عادی کمتر است.
برای یافتن محل دقیق عیب باید ابتدا آزمایش کرد که آیا سیگنال IF از تیونر به تقویت کننده IF می رسد یا نه و آنگاه هر قسمت را جداگانه بررسی کرد.
قسمتهای مورد بررسی:

۱-اسیلاتور تیونر.
۲-تقویت کننده HF .

۳-آشکارساز تصویر.
۱- معایب قسمت HF و IF تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این حالت هنکام مدولاسیون بیش از اندازه فرکانس ۵۰
هرتس در تقویت کننده IF رخ می دهد.
وقتی میزان این مدولاسیون زیاد نباشد می توان تصویر را بطور کامل مشاهده کرد ولی سطوح سیاه و سفید باز هم
در آن دیده می شوند. در بعضی از حالات سنکرو نیزاسین عمودی نیز از کار می افتد و با کلید تنظیم فرکانس انحراف عمودی هم نمی توان آن را مجدداً به وضع عادی برگرداند.
مدولاسیون فرکانس ۵۰ هرتس به علت کم شدن اثر فیلتر منبع تغذیه اتفاق می افتد و باید المانهای این فیلتر امتحان شوند.
قسمتهای مورد بررسی:
۱- المانهای فیلتر منبع تغذیه .
۲- خازنهای بی پاس تقویت کننده IF .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۲-معایب تقویت کننده Video
یک چنین تصویری این ظن را به وجود می آورد که
فوکانس تصویر خراب است. در حالی که دقت بیشتر در
مسیر سطرها جلاف آن را ثابت می کند . صاف و واضح
نبودن تصویر اغلب با لکه دار شدن لبه های فوقانی و تحتانی
تصویر همراه است. قطع فرکانسهای بالا در سیگنال تصویر باعث بوجود آمدن چنین تصویری می شود . وقتی جزئیات سیاه و سفید بدون سیاه های سفید رنگ باشند می توان قبول کرد که فرکانسهای پایین سیگنال ثصویر بدون تضعیف به لامپ تصویر راه میابند.
تضعیف فرکانسهای بالا می تواند از معیوب بودن یک یا چند المان در تقویت Video و یا عدم تنظیم قسمتهای HF و IF ناشی شود. از آنجایی که بوبینهای تقویت کننده Video برای کمپنزاسیون فرکانسهای بالا بکار می روند رل آنها در فرکانسهای بزرگتر و باید قبل از همه بررسی شوند.
تنظیم تقویت کننده های if تصویر نیز باید برای اطمینان از رسپانس صحیح بررسی شوند.
قسمتهای مورد بررسی:
۱- اتصال کوتاه بوبینهای ۴۳۰L و ۴۳۱L .
2- باز بودن بوبین ۴۳۱L .
2.معایب تقویت کننده Video تجزیه و تحلیل عوامل عیب
عدم وجود تصویر در این حالت از نقصی در طبقه
Video ناشی می شود. در برگیرنده های
Intercarrier که if صوت از آشکارساز

 

تصویر گرفته می شود. می توان قبول کرد که قسمت HF و تقویت کننده های IF
تصویر سالمند. سیگنال تصویر در ناحیه ای بین آشکارساز و لامپ تصویر از بین می رود.
به کمک یک اسیلوسکوپ می توان مسیر آن را تعقیب و محل قطع آن را پیدا کرد.
قسمتهای مورد بررسی:

۱- ترانزیستور (یا لامپ) تقویت کننده Video .

۲- ولتاژ تغذیه این تقویت کننده .
۳- باز بودن بوبین ۴۳۰L ، ۷۰۳L و ۴۳۱L .
4- اتصال کوتاه شبکه کنترل و کاتد لامپ تصویر .
۵- اتصال کوتاه ورودی تقویت کننده Video .

۳-معایب تقویت کننده Video تجزیه و تحلیل عوامل عیب
وقتی نقطه کار تقویت کننده Video درست

نباشد تقویت سیگنال مرکب تصویر در تمام
قسمتها بطور خطی انجام نمی شود در این حالت دامنه های مربوط به قسمتهای سیاه تصویر و نیز دامنه سنکرون تضعیف می گردد. بدین ترتیب با کم شدن دامنه امپولسهای سنکرون سیستم سنکرونیزاسیون دچار اغتشاش و سیاهیهای تصویر نیز حذف می گردند. گاهی که دامنه کنتراست نیز خیلی بالاست سنکرونیزاسیون مختل می گردد. زیرا از طریق سیستم AGC دامنه سیگنال IF به ضرر
دامنه های امپولسهای سنکرون پایین آورده می شود.

قسمتهای مورد بررسی:
۱- نقطه کار تقویت کننده Video .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۲-معایب تقویت کننده Video
افزایش بیش از حد دامنه فرکانسهای پایین در
سیگنال تصویر باعث برجستگی قسمتهای سیاه
تصویر و سایه دار بودن آنها می شود.
این عیب از افزایش مقاومت بار آشکار ساز و یا تقویت کننده Video بوجود می آید . این موضوع نتنها دامنه فرکانسهای پایین را بلا می برد بلکه با اثر گذاشتن آنها باعث تضعیف بیشتر فرکانسهای بالا می گردد.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- مقاومتهای ۱۸۷R و ۱۸۸R .
2- مقاومت ۴۳۱R .
3- تنظیم گیرنده .
۳-معایب سنکرونیزاسیون تجزیه و تحلیل عیب

با توجه به اینکه صوت و تصویر معمولی اند قسمتهای
HF و IF مسلماً بی عیبند . از آنجایی هر دو
سنکرونیزاسیون افقی و عمودی خراب هستند باید

باید منبع نقص در تقویت کننده سنکرون و یا فیلتر

دامنه باشد چون این دو طبقه برای هر دو سنکرونیزاسیون مسئولند.
در برگیرنده هایی که ولتاژ AGC از طبقه فیلتر دامنه سرچشمه می گیرد هنگام معیوب بودن تقویت کننده سنکرون کنتراست تصویر نیز کاهش می یابد.
در حالتی که سنکرونیزاسیون ضعیفی موجود باشد استفاده از یک اسیلوسکوپ برای تعیین محل عیب کار را خیلی آسانتر می کند.
قسمتهای مورد بررسی :

۱- باز بودن یا کم شدن ظرفیت خازن کوپلاژ ۲۷۸G .
2- صحیح نبودن مقادیر مقاومتهای ۲۶۷T و ۳۹۱R .
3- ترانزیستورهای ۲۶۷T و ۳۹۱T .
4- ولتاژ تغذیه طبقه مشترک سنکرونیزاسیون .

تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۳٫ معایب سنکرونیزاسیون

این تصویر نشان می دهد که اسیلاتور انحراف عمودی
دامنه کافی از امپلس سنکرون دریافت نمی کند و یا
اینکه فرکانس نوسان آن بقدری از مقدار واقعی دور شده
است که دیگر سنکرون کردن آن ممکن نیست وقتی سنکرونیزاسیون ضعیف باشد عیب در مدار انتگرالی جلو اسیلاتور قرار دارد.
بهترین روش برای یافتن این عیب استفاده از یک اسیلوسکوپ برای مقایسه شکل و دامنه امپولسهای سنکرون و فرکانس نوسان با مشخصات گیرنده است.
قسمتهای مورد بررسی :

۱- دامنه امپولسهای سنکرون در ورودی اسیلاتور انحراف عمودی .
۲- فرکانس اسیلاتور انحراف عمودی در صورت درست نبودن فرکانس مقاومتهای
۳۰۲R و ۳۰۱R اندازه گیری شود.
۳- خازن فیدبک ۳۰۶C و خازن کوپلاژ ۲۶۵C .
3. معایب سنکرونیزاسیون تجزیه و تحلیل عوامل عیب
ورود ولتاژ متناوب منبع تغذیه گیرنده به آند لامپ اسیلاتور
انحراف افقی و یا به مدار فیلتر دامنه باعث ایجاد این عیب

می گردد.
نوسان دامنه انحراف افقی در لبه راست یا چپ تصویر در اثر ولتاژ ۵۰ هرتس است که به ولتاژ دندانه اره ای انحراف اضافه گریده است.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- باز بودن و یا کمبود ظرفیت خازن ۳۵۲C .
2- ولتاژ DC تغذیه سیستم انحراف افقی .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۳٫ معایب سنکرونیزاسیون

عادی بودن تمام وظایف گیرند بجز سنکرونیزاسیون
عمودی خود به خود عیب را در این قسمت مجزا میکند

خوب کار نکردن سنکرونیزاسیون عمودی در اثر کمبود
دامنه امپولسهای سنکرون در ورودی اسیلاتور و یا اشتباه
بیش از حد فرکانس نوسانات اسیلاتور به وجود می آید.
برای تعیین محل دقیق عیب در اینجا نیز باید از یک اسیلوسکوپ کمک گرفته شود. از یک طرف باید فرکانس اسیلاتور اندازه گیری و از طرف دیگر دامنه امپولسهای سنکرون در ورودی سیستم انحراف عمودی با مشخصات گیرنده مقایسه کردد . در صورتی که فرکانس اسیلاتور اشتباه باشد باید عیب را در یکی از المانها تعیین کننده فرکانس جستجو کرد .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- دامنه و شکل صحیح امپولسهای سنکرون در مدار انتگرالی .
۲- المانهای تعیین کننده ۳۰۱R ، ۳۰۲R و خازن ۳۰۷C .

۳- المانهای مدار انتگرالی ۲۶۶R ، ۲۶۶C ، ۲۶۵R و ۲۶۴C .
3. معایب سنکرونیزاسیون تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این عیب مشخص نقصی در خازن کوپلاژ تقویت کننده
سنکرون به فیلتر دامنه و یا خازن کوپلاژ تقویت کننده Video

به فیلتر دامنه می باشد . از آنجایی که این خازن امپولسهای باریک سنکرون افقی را از خود عبور می دهد . وقتی باز بماند از امپولس سنکرون توسط مقاومت ۲۷۱R انتگرال گرفته می شود با این عمل امپولس کمی تاخیر فاز پیدا می کند و تصویر به سمت چپ منتقل می شود.

قسمتهای مورد بررسی :

۱- باز بودن و یا کمبود ظرفیت خازن ۲۷۱C .
2- کمبود ظرفیت خازن ۲۷۸C .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۳٫ معایب سنکرونیزاسیون

این وضعیت نشانه قطع شدن سنکرونیزاسیون اسیلاتور انحراف افقی است .وقتی ولتاژ نقطه کا لامپ اسیلاتور در اثر باز بودن ، خراب شدن و یااتصال کوتاه المانهای آن بهم بخورد چنین
حالتی رخ می دهد.

برای یافتن المان معیوب باید از یک اسیلوسکوپ استفاده
کرد. برای این کار شکل نوسان با مشخصات گیرنده مقایسه
می گردد و در صورت لزوم باید هر کدام از المانهای اسیلاتور انحراف افقی امتحان شوند.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- المانهای اسیلاتور انحراف افقی بخصوص ۳۴۷R و ۳۴۷C .
3. معایب سنکرونیزاسیون تجزیه و تحلیل عوامل عیب

این اثر نشانه جمع شدن یک نوسان فرکانس پایین روی ولتاژ
دندانه اره ای اسیلاتور انحراف افقی است.
در همه حال خوب کار نکردن و یا از کار افتادن سیستم کنترل فرکانس انحراف افقی باعث ایجاد چنین تصویری می شود .
در مدار شبکه کنترل لامپ راکتانس که کنترل فرکانس اسیلاتور انحراف افقی را به عهده دارد یک مدار برای از میان بردن نوسانات مزاحم تعبیه شده است . در صورتی که المانهای این مدار ۳۳۸R و یا خازن ۳۳۹C باز و یا مقادیر آنها افزایش یابد مزاحمت نوسات خارجی روی ولتاژ انحراف حتمی است .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- باز بودن و یا کمبود ظرفیت خازن ۳۳۹C .
2- باز بودن و یا افزایش مقدار مقاومت ۳۳۸R .

تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی
معمولاً کم شدن ارتفاع تصویر در اثر نقص المان یا مدار

سیستم انحراف عمودی و با غیر خطی شدن انحراف همراه
است. این موضوع بخصوص موقع نقص المانی در مدار خطی
کننده سیستم صادق است . به کمک اسیلوسکوپ باید شکل ولتاژ انحراف با مشخصات گیرنده مقایسه و در صورت لزوم المانهای طبقه انتهایی سیستم انحراف عمودی امتحان شود.
قسمتهای مورد بررسی :

۱- کم شدن ظرفیت خازن ۳۲۶C .
2- کمبود امیزسیون لامپ طبقه انتهایی سیستم انحراف عمودی ۸۰۵PL .
3- معیوب بودی ترانسفورماتور خروجی .
۴- نقطه کار لامپ طبقه انتهایی .
۵- باز بودن و یا قطع خازن ۳۲۹C .
6- اشتباه بودن تنظیم پتانسیمتر ۳۱۱R ( ارتفاع تصویر) .
۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
وقتی تعادل اسلاتور انحراف عمودی از میان برود تصویر

دچار چنین وضعیتی می گردد.
این پدیده بدین صورت تجلی می کند وقتی کلید
Vertical hold برای تنظیم چرخانده شود در یک نقطه بحرانی غیر تعادل سنکرونیزاسیون و ارتفاع تصویر عادی است. چرخاندن کلید از این نقطه در یک طرف باعث از بین بردن سنکرونیزاسیون و در جهت دیگر تا خوردن تصویر از لبه تحتانی می شود در حالتی که سنکرونیزاسیون کار می کند.
قسمتهای مورد بررسی :

۱- المانهای اسیلاتور انحراف عمودی .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی
کمبود توان خروجی طبقه انتهایی عمودی و یا کاهش دامنه ولتاژ
دندانه اره ای اسیلاتور باعث این حالت می گردد.

به کمک یک اسیلوسکوپ باید ابتدا دامنه و شکل ولتاژ دندانه-
اره ای اسیلاتور اندازه گرفته شود. مسلماً طبقه انتهایی سیستم انحراف عمودی درست کار نمی کند . خراب بودن لامپ ترانسفورماتور خروجی و یا نقطه کار لامپ می توانند باعث کم شدن ارتفاع تصویر گرداند
یک امکان دیگر افزایش دامنه ولتاژ EHV است که باعث کاهش حساسیت انحراف و در نتیجه کم شدن ارتفاع تصویر می گردد. در این حالت اغلب از پهنای تصویر نیز کاسته می شود . اکثراً تغییرات مدار خطی کننده نیز ارتفاع تصویر را کم می کنند.
قسمتهای مورد بررسی :

۱- افزایش اندازه مقاومت ۳۴۵R و ۳۴۶R .
2- خرابی ترانزیستورماتور خروجی سیستم انحراف عمودی .
۳- نقطه کار لامپ طبقه انتهایی .

۴- کم شدن ظرفیت خازن کاتد لامپ انتهایی ۳۲۹C .
5- خراب بودن لامپ طبقه انتهایی ۸۰۵PL .

۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این وضعیت نشانه اتصال کوتاه یک المان در مدار
Vertical hold می باشد بطوری که شکل مدار

نشان می دهد این امر ممکن است در اثر اتصال کوتاه خازن ۳۰۷C ویا پتاتسیومتر ۳۰۱R رخ دهد.
همچنین خرابیهای دیگر در اسیلاتور انحراف عمودی می توانند باعث کم شدن ارتفاع تصویر و کار نکردن سنکرونیزاسیون عمودی شوند ولی بی اثر بودن تنظیم کلید Vertical
Hold خود عیب را در این مدار مشخص می کند.
قسمتهای مورد بررسی :

۱- اتصال کوتاه خازن ۳۰۷C .
2- اتصال کوتاه مقاومتهای ۳۰۱R و ۳۰۲R .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی
بوبینها ی انحراف عمودی است . نقایص سیستم انحراف عمودی
مانند اسیلاتور طبقه انتهایی باز بودن تراتسفورماتور خروجی و یا
باز بودن بوبینهای انحراف عمودی باعث این عیب می گردند.

در اینجا نیز مانند بقیه عیبهای سیستمهای انحراف سریعترین راه یافتن عیب استفاده از یک اسیلوسکوپ است. به کمک اسیلوسکوپ می توان ولتاژ دندانه اره ای اسیلاتور را تعقیب و محلی را که قطع می شود پیدا کرد .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- باز بودن بوبینهای انحراف عمودی .
۲- باز بودن ترانسفورماتور طبقه انتهایی سیستم انحراف عمودی .
۳- کار نکردن اسیلاتور و یا لامپ طبقه انتهایی .
۴- قطع ولتاژ آند لامپ طبقه انتهایی .

۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی تجزیه و تحلیل عیب
خطی نبودن انحراف عمودی باعث می شود که
قسمتهایی از تصویر بطور عمودی درازتر و از تناسب خارج شوند.
گرچه کار نکردن صحیح هر قسمتی از سیستم انحراف عمودی می تواند این عیب را

به وجود آورد. ولی معمولاً عامل اصلی عیب در طبقه انتهایی نهفته است .
ابتدا باید شکل و دامنه ولتاژ در ورودی لامپ طبقه انتهایی آزمایش شود و با مشخصات گیرنده مقایسه شود. و سپساین عمل در مورد ولتاژ طبقه انتهایی تکرار شود.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- المانهای مدار خطی کننده مانند ۳۲۰R ، ۳۲۱R ، ۳۲۳R ، ۳۲۱C ، ۳۲۴C ، ۳۲۴R .
2- خازن کوپلاژ ۳۲۷C .
3- نقطه کار لامپ طبقه انتهایی .
۴- لامپ طبقه انتهایی .

تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی
وقتی دامنه ولتاژ ورودی در طبقه انتهایی سیستم انحراف عمودی بالا می رود این عیب به
وجود می آید. بنابراین هر گونه نقصی در یکی را بالا
می برند. عامل این عیب خواهد بود. همچنین کمی دامنه
ولتاژ آند لامپ تصویر باعث افزایش حساسیت انحراف

و در نتیجه ایجاد چنین تصویری می گردد.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- کم شدن مقادیر مقاومتهای ۳۱۱R ، ۳۴۵R ، ۳۴۶R ، ۳۱۴R .
2- کم بودن دامنه ولتاژEHV .
4. معایب سیستم انحرف عمودی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این حالت هنگامی رخ می دهد که خازن کوپلاژ
امپولسهای سنکرون به اسیلاتور انحراف عمودی اتصال کوتاه و یا پتانسیل بیس ترانزیستور اسیلاتور مثبت شود. وقتی خازن کوپلاژ ۲۶۵C اتصال کوتاه شود. پتانسیل بیس مثبت می شود و با افزایش جریان ترانزیستور دامنه ولتاژ دندانه اره ای اسیلاتور بالا می رود . هرگونه افزایش دامنه ولتاژ انحراف با غیر خطی شدن آن همراه است. همچنین کم شدن ظرفیت خازن ۳۰۷C می تواند باعث این عیب شود.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- نقطه کار ترانزیستور اسیلاتور انحراف افقی .
۲- اتصال کوتاه خازن کوپلاژ ۲۶۵C .
3- کم شدن ظرفیت خازن ۳۰۷C .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۴٫ معایب سیستم انحراف عمودی
این وضعیت نشانه آن است که میدان انحراف یکی از بوبینهای
انحراف عمودی به قوت میدان بوبین دیگر نیست. این موضوع
باعث باریکتر شدن تصویر در گوشه سمت راست یا چپ می گردد.
معمولاً موازی هر بوبین انحراف یک مقاومت بسته شده است . ابتدا باید مقادیر این مقاومتها اندازه گرفته شود و سپس خود بوبینها بررسی شوند. اتصال کوتاه قسمتی از سیم پیچهای بوبینها نیز می تواند باعث این عیب گردد. ولی آزمایش آن تنها با اندازه گیری مقاومت میسر نیست . عملاً باید بوبین جدیدی را به جای اولی نصب کرد و نتیجه را مشاهده نمود .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- اتصال کوتاه خارجی بوبینهای انحراف عمودی .
۲- اتصال کوتاه داخلی بوبینهای انحراف عمودی .
۳- نقص مقاومتهای موازی بوبینهای انحراف عمودی .
۵٫ معایب سیستم انحراف افقی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
کمبود پهنای تصویر نشانه کافی نبودن توان خروجی طبقه انتهایی سیستم انحراف افقی است .
از آنجایی که توان خروجی طبقه انتهایی با دامنه ولتاژ انحراف
در ورودی آن بستگی دارد . باید به کمک یک اسیلوسکوپ
دامنه و شکل این ولتاژ کنترل شود.
در صورتی که این ولتاژ با مشخصات گیرنده تطبیق نماید باید عیب را در طبقه انتهایی جستجو کرد. در اینجا باید از اسلوسکوپ کمک گرفت . ولتاژ شبکه پرده و آند لامپ ۵۰۴PL نیز باید کنترل شود.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- دامنه و شکل ولتاژ انحراف در ورودی لامپ ۵۰۴PL .
2- اتصال کوتاه مقاومت ۳۶۲R و یا معیوب بودن بوبینهای انحراف .
۳- اتصال کوتاه قسمتی از سیم پیچهای ترانسفور ماتور سطر .
۴- نقطه کار لامپ ۵۰۴PL .
5- ضعیف بودن لامپ ۵۰۴PL .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۵٫ معایب سیستم انحراف افقی
نظر به اینکه ولتاژ آند شتاب دهنده لامپ تصویر از طبقه
انتهایی سیستم انحراف افقی اخذ می شود. تقریباً هر گونه
عیبی در این سیستم باعث قطع ولتاژ مزبور و تاریک شدن صفحه تصویر می گردد .
نظر به اینکه در اینجا صفحه تصویر خط عمودی روشن را نشان می دهد بنابراین عیب مزبور می تواند تنها در اثر باز بودن بوبین انحراف افقی بوجود آید.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- باز بودن بوبینهای انحراف افقی .
۲- قطع سیم اتصال از ترانسفورماتور سطر به بونینهای انحراف .
۵٫ معایب سیستم انحراف افقی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
خطی نبودن انحراف افقی اغلب از طبقه انتهایی سیستم
انحراف افقی سر چشمه می گیرد.
برای اطمینان باید ابتدا امتحان شود که آیا کلید کنترل خطی کننده تصویر موثر است یا نه.
سپس شکل ولتاژ انحراف در ورودی طبقه انتهایی بررسی می شود و در صورتی که با مشخصات گیرنده مطابقت کند باید نقطه کار لامپ انتهایی المانها ترانسفورماتور خروجی و بوبینهای انحراف آزمایش شوند .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- اتصال کوتاه کنترل خطی کننده ۳۶۸L .
2- المانهای خراب در طبقه انتهایی انحراف .
۳- خازن بی پاس شبکه پرده لامپ طبقه انتهایی ۳۶۳C .
4- ترانسفورماتور خروجی و بوبینهای انحراف .
۵- نقطه کار لامپ ۵۰۴PL .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۵٫ معایب سیستم انحراف افقی
وقتی ولتاژ انحراف افقی در زمان رفت در قسمت راست
متناسب با زمان بالا نرود این تصویر به وجود می آید.
این موضوع می تواند از بار زیاد از حد اسیلاتور انحراف
افقی ناشی شود که از رسیدن دامنه ولتاژ انحراف به ماکزیمم خود جلوگیری می کند. در نتیجه غیر خطی شدن انحراف تصویر در گوشه راست به هم فشرده می شود .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- خازن ۳۵۷ C .
2- کاهش اندازه مقاومت ۳۵۹R .
5. معایب سیستم انحراف افقی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این وضعیت هنگام کوپلاژ فرکانس اسیلاتور افقی
روی بوبینهای انحراف عمودی ایجاد می شود .کوپلاژ
مزبور در داخل بوبینهای انحراف صورت می گیرد و در
نتیجه مدولاسیون ضعیف ولتاژ انحراف عمودی باعث به وجود آمدنچنین تصویری می شود نوسانات مدولاسیون زود گذرند و این موضوع از روی تصویر بخوبی نمایان است که در قسمت راست آن تصویر تدریجاً حالت عادی پیدا می کند. معمولاً موازی یکی از بوبینهای انحراف افقی یک خازن بسته شده است که وقتی مقدار آن تغییر کند می تواند باعث این عیب گردد. منبع دیگر عیب خود بوبین انحراف است که باید با تعویض آن آزمایش شود.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- خازن موازی بوبین انحراف افقی .
۲- خرابی بوبینهای انحراف افقی .
۳- معیوب بودن دیود بوستر ۸۸Py .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۵٫ معایب سیستم انحراف افقی
این وضعیت نشانه میرایی غیر کافی برگشت انحراف افقی
است . این موضوع باعث تا خوردگی تصویر در گوشه
چپ و ایجاد یک نوار سفید عمودی در محل تا خوردگی
می شود.
باز بودن مدار لامپ میرا کننده ( دیود بوستر ) ویا خراج بودن این لامپ باعث ایجاد عیب مزبور می گردد.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- باز بودن بوبینهای ۴۶۱L و ۳۶۵L .
2- معیوب بودن دیود بوستر .
۵٫ معایب سیستم انحراف افقی تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این عیب نتیجه نوسانات HF در سیستم انتهیی انحراف
افقی و معمولاً به نام Barkhausen Oscillation
معروف است این نوسانات به صورت یک خط سیاه عمودی در صفحه تصویر ظاهر می شود و وقتی سیگنال ورودی قوت گیرد محو می گردد.
وجود این نوسانات بدین ترتیب ثابت می شود که محل خط عمودی در کانالهای مختلف روی صفحه تصویر جابجا میشود. با تغییراتی در طبقه انتهایی سیستم می توان آن را از میان برد. گاه که دامنه تصویر از حد معینی تجاوز کند . این خط نیز روی صفحه تصویر ظاهر می شود.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- لامپ طبقه انتهایی انحراف افقی ۵۰۴PL .
2- ترانسفورماتور خروجی .
۳- مقاومتهای ۳۶۲R و ۳۶۹R .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۵٫ معایب سیستم انحراف افقی
سیستم کلی انحراف در هر گیرنده از چهار بوبین تشکیل شده
است . که دو تای آن برای انحراف افقی و دو تای دیگر برای
انحراف عمودی اختصاص یافته است. وقتی یکی از بوبینها میدان ضعیفتری نسبت به بوبین دیگر ایجاد نماید تصویر ذوزنقه ای می شود.
هنگامی که باریکتر شدن تصویر در گوشه تحتانی یا فوقانی صورت بگیرد .
عیب مربوط به بوبینهای انحراف افقی است . همچنین ممکن است خازنی که موازی یکی از این بوبینها بسته می شود اتصال کوتاه شده باشد . برای آزمایش بوبین انحراف راه دیگری جز تعویض آن فراهم نیست .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- اتصال کوتاه خازن موازی با یک نیمه بوبین انحراف افقی .
۲- معیوب بودن بوبینهای انحراف افقی .
۶٫ معایب منبع تغذیه تجزیه و تحلیل عوامل عیب
این وضعیت معمولاً نقص منبع تغذیه را اعلام می کند .
مدار اولیه و مدار ثانویه هر دو می توانند منبع این عیب باشند. اتصال کوتاه یکی از خازنهای بی پایس و یا خرابی یکسوساز منبع تغذیه هر کدام هر کدام باعث از بین رفتن ولتاژ DC و ایجاد چنین حالتی می گردند.
قسمتهای مورد بررسی :
۱- سیستم ورودی ولتاژ تغذیه گیرنده از قبیل دو شاخه و فیوز .
۲- المانهای یکسوساز .
۳- یکسوساز و خازنهای بی بایس .
۴- باز بودن مدار فیلامان یکی از لامپ ها .
تجزیه وتحلیل عوامل عیب ۶٫ معایب منبع تغذیه
این حالت در اثر خرابی لامپ تصویر از بین رفتن ولتاژ
EHV پتانسیل اشتباه شبکه کنترل یا پرده لامپ تصویر و
در مواردی عدم تنظیم مغناطیس تله یونها است .
از عادی بودن صوت می توان نتیجه گرفت که منبع تغذیه اولیه سالم است و عیب باید در منبع تغذیه ثانویه مثلاً ولتاژ بوستر که به آند لامپ طبقه انتهایی سیستم انحراف افقی وصل می شود و یا ولتاژ EHV که به آند شتاب دهنده لامپ تصویر وصل می گردد باشد. از آنجایی که لامپ تصویر بندرت یک مرتبه خراب می شود از روشن بودن فیلامان آن می توان ابتدا سالم بودن آن را قبول کرد.
سپس باید ولتاژ EHV و مغناطیس تله یون آزمایش شوند
همچنین باید مدارهای BRIGHTNESS و ولتاژ شبکه کنترل لامپ تصویر مورد بررسی قرار گیرند اگر در تمام موارد نتبجه مثبت بود ، باید لامپ تصویر را دقیقتر امتحان ود ر صورت لزوم عوض کرد .
در صورتی که هنگام بررسی ولتژ ضعیفی برای EHV مشاهده شود ،عیب روشن نشدن صفحه تصویر در سیستم انحراف افقی بخصوص در مدار ا نتها یی آن ، قرار دارد . این نقص را در صفحه بعد بررسی می کنیم .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- باز بودن یا اتصال کوتاه فیلامان لامپ تصویر
۲- از میان رفتن ولتاژ EHV
3- اشتباه بودن پتانسیل آند اول لامپ تصویر
۴- اشتباه بودن پتانسیل شبکه کنترل لامپ تصویر
۵- اشتباه بودن پتانسیل کاتد لامپ تصویر
۶- باز بودن مدار BRIGHNESS CONTROLL
7- خراب بودن لامپ تصویر

۶- معایب منبع تغذیه تجزیه و تحلیل عوامل عیب
فرض می کنیم که در ضمن آزمایشهایی در مورد همین
عیب که در صفحه قبل گفته شد ثابت شود که روشن نشدن صفحه تصویر به علت عدم وجود ولتاژ EHV می باشد .
عدم اسیلاسیون ژنراتور انحراف افقی معیوب بودن طبقه انتهایی خراب بودن ترانسفور ماتور سطر و نقص دیود میراکننده و دیودEHV همه می توانند این عیب را به وجود آورند. وقتی در اثر اتصال کوتاه یک از المانها بار منبع تغذیه اولیه از حد معینی تجاوز نماید ولتاژهای DC تنزل می کنند. به طوری که گاهی حتی صوتگیرنده نیز قطع می گردد .
قسمتهای مورد بررسی :
۱- خراب بودن دیود EHV .
2- خراب بودن لامپ طبقه انتهایی سیستم انحراف افقی ۵۰۴PL و یا دیود میراکننده .
۳- خراب بودن لامپ اسیلاتور افقی .
۴- خراب بودن ترانسفورماتور خروجی .
۵- اتصال کوتاه شبکه کنترل لامپ ۵۰۴PL .
6- اتصال کوتاه خازن ۳۶۳C.
7- اتصال کوتاه خازن بوستر ۳۶۷C .
تجزیه و تحلیل عوامل عیب ۶٫ معایب منبع تغذیه
این وضعیت نشانه پایین بودن دامنه ولتاژ تغذیه است.
کاهش ولتاژ تغذیه روی هر دو سیستم انحراف افقی و
عمودی اثر می گذارد. و دامنه انحراف را پایین می آورد
از طرفی چون ضریب تقویت کننده ها نیز تنزل می کند تصویر تار و با کنتراست کمتر دیده میشود پایین بودن ولتاژ شهر و یا خرابی یکی از المانهای منبع تغذیه می توانند عامل این عیب باشند. وقتی تصویر موجدار باشد عیب به احتمال زیاد در منبع تغذیه نهفته است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 138 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد