دانلود مقاله مدیریت ایمنی کارگاه های ساختمانی و استقرار مسئول H . S . E

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان


چکیده
بارشد فزاینده توسعه و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی وساختمان سازی در کشور ، متأسفانه شاهد آن هستیم که

آمار حوادث ،سوانح ، بهداشت و سلامت شغلی در این بخش وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد و درعین حال روند فزاینده و نگران کننده ای را در طول سالیان اخیر دنبال می کند. امروزه در حالیکه در بسیاری از صنایع ، کارخانجات ، و حتی در پروژه و طرحهای عمرانی نظیر سد سازی موضوع ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE به عنوان یک مقوله

ساختارمند دنبال می شود و با هدف مدیریت پیشگیرانه حوادث همراه با برنامه ریزی دقیق بکار می رود شاهد هستیم در کارگاههای ساختمانیبه مقوله ایمنی به صورت ابتدایی و صرفًا بر پایه مدیریت علاج بخشی و منفعلانه نگریسته می شود در این تحقیق ضرورت اهمیت استقرار مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSEدر کارگاههای ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته و برخلاف باور رایج که HSE را مانعی در برابر سرعت و روانی کار می داند ، از منظر اقتصادی و

دیدگاه بهره وری نشان می دهد که ایمنی در وجه اول کمک و یاور مدیران در ساماندهی کار با راندمان بیشتر می باشدوپیشگیری از بروز حواث و بیماری های ناشی از کار و معضلات زیست محیطی و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارگران ، مستلزم استقرار و بکارگیری سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و نهادینه کردن آن در کارگاه ها می باشد.

واژههای کلیدی: سلامت ; H.S.E; ایمنی; محیط زیست ; مدیریت ایمنی

1

39

-1 مقدمه:

بهداشت و ایمنی از سال 1885 با هم مطرح شده اند و هر جا که ایمنی مطرح شده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است. مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردید. مسائل محیط زیست نیز بعد از انقلاب صنعتی به وجود امد و به شکل حادی مطرح گردید. همچنین به دلیل شرایط و سنگینی کار درمعادن زغال سنگ و افزایش بیماری های ناشی از کار در میان کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردیدو در گام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه کشف گردید.یعنی پی بردند که وقتی کارگری بیمار شود حادثه می آفرینند یا اینکه دچار حادثه می شود . با افزایش بیماری ها نیز افزایش می یابد و اینها به گونه ای به یکدیگر متصل هستند . بخشی از حوادث بوجود آمده در کارگاه ها به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی توسط کارگران و بخش دیگر آن مربوط به عدم پیگیری و مراقبت مجریان امر می باشد که کوتاهی های انجام شده باعث بوجود آمدن تلفات جانی و مالی برای هر دو دسته می شود. این حوادث در بسیاری از موارد منجر به مرگ ، قطع عضو و بیکاری زمانیآنان گردیده است. این موضوع از یک سو باعث تعطیلی کارگاه ها و در پی داشتن خسارات مالی فراوان برای پیمانکاران گردیده است و از سوی دیگر مشکلات خانوادگی و معیشتی را برای کارگران به همراه دارد. حتی می توان اینگونه گفت که با مرگ یا از کار افتادگی یک فرد ، خانواده ی آن فرد نیز تحت الشعاع قرار گرفته و شاید مسیر زندگی فرزندان آنان نیز تغییر کند.در گذشته پیمانکاران کمتر زیر بار صرف هزینه جهت خرید وسایل ایمنی برای کارگران می رفتند ولی امروزه با آگاهی بیشتر افراد ، نه تنها این موضوع را اسراف نمی دانند ، بلکه آن را راهی برای صرفه جویی و نظم دادن به کار و کارگاه نیز می دانند.

تعریف ایمنی:
تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) که در تعریف علمی

ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.هنگامی که (Hazard) وجود دارد امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد داشت.کلمه (Danger)گویای قرارگرفتن در معرض یک (Hazard) است، یه این ترتیب ایمنی متضاد (Danger)بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط کار می باشد.ایمنی به طور


2

39

صد در صد و متعلق وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از این روست که گفته می شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است .
در استاندارد ISO8402:1992 واژه ایمنی به صورت زیر تعریف شده است :

حالتی که در آن احتمال خطر آسیب (به اشخاص) یا خسارت مادی، به میزان قابل قبول محدود شده باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ایمنی در کارگاه ها

word قابل ویرایش
104 صفحه
34700 تومان
ایمنی در کارگاه ها بخش اولفصل اول گزيده اي از آئين نامه هاي حفاظت و بهداشت كار در كارگاهها :1ـ براي هر كارگر در هر گار گاه حداقل بايد دوازده متر مكعب فضاي مفيد منظور گردد(فضاي اشغال شده به وسيله آلات با ابزار و اثاثيه مربوط به كار و همچنين فضاي بالاتر از ارتفاع 3 متر جزو فضاي مزبور محسوب نمي شود.2ـ بناي سقف و ...

دانلود مقاله بررسی مدیریت ریسک و ایمنی در پروژههای ساختمانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
خلاصهمدیریت ریسکها یکی از بزرگترین چالشهای قرن 21 به شمار میرود. روند در حال رشد فجایع انسانی، زیانهای اقتصادی و خسارات محیطی باعث شده توجه به شواهد مربوط به تلفات ناشی از فجایع انسانی و طبیعی نیازمند یک رویکرد سیستماتیک به مقوله مدیریت ریسک باشد. نتایج همکاریها و مشارکتهای اخیر، به طور کلی زندگی روزمره و به ...

دانلود مقاله مدیریت ایمنی پیمانکاران درصنعت برق

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
خلاصه مقاله:با شتاب گرفتن فرایند خصوصی سازي و حضور شرکتهاي پیمانکاري درمجموعه صنعت برق اعم از شرکتهاي برق منطقـه اي، مدیریت تولید و توزیع نیروي برق و همچنین حضور مشاورین مختلف در اجراي پروژه ها، باعث به وجود آمـدن مـدیریت غیـرمتمرکز دراین صنعت شده است .یکی از مقوله هاي بسیار مهم در ارتباطـات درون سـازمانی وبـ ...

مقاله مسئولیت های قراردادی پیمانکاردرقراردادهای پیمان ساختمانی

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مسئوليت هاي قراردادي پيمانکاردرقراردادهاي پيمان ساختماني چکيده براي اثبات مسئوليت قراردادي پيمانکار ،وجود و اثبات قرارداد، امري ضروري است و احراز رابطۀ قراردادي ميان خواهان و خوانده يکي از ارکان مسئوليت قراردادي است و اين رابطه فقط در مورد طرفين قراردادي بايد باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص ديگري که خارج ا ...

مقاله روش های مدیریت مصالح ساختمانی در کاهش هزینه های پروژه های عمرانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روش های مدیریت مصالح ساختمانی در کاهش هزینه های پروژه های عمرانی چکیده در پروژه های عمرانی زمان بندی وهزینه نقش بسیار مهمی در مدیریت پروژه راایفا میکند که این مدیریت میتواند در کاهش هزینه های عمرانی وزمان بندی دقیق پروژه نقش داشته باشد از جمله محدودیت ها در پروژه های عمرانی میتوان به مصالح، ماشین آلات و ت ...

مقاله برنامه ریزی چیدمان مناسب کارگاه های ساختمانی برای حفظ ایمنی و کنترل هزینه

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برنامه ريزي چيدمان مناسب کارگاه هاي ساختماني براي حفظ ايمني و کنترل هزينه چکيده با بزرگ تر شدن و پيچيده تر شدن پروژه هاي عمراني، نياز به حفظ ايمني و يافتن روش هايي به منظور کاهش حوادث در کارگاه ها و نيز بهبود بهره دهي توليدي بيش از پيش ا ...

مقاله چالش های استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ( HSE ) در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چالش های استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار چکیده انسان محور اصلی توسعه پایدار است. امکان سنجی برنامه ریزی و اجرای هر طرح یا پروژه حتی با دارا بودن مزیت های فنی و اقتصادی در صورتی که در تعارض با اصول بهداشتی، ایمنی و محیط ...

مقاله ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت در کارگاههای ساختمانی ( مطالعه موردی کرمان )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت در کارگاههای ساختمانی (مطالعه موردی کرمان) چکیده در کشور ما صنعت ساخت و ساز از لحاظ بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یکی از پرمخاطرهترین صنایع به شمار میرود، به گونهای که حدود 35 درصد از حوادث کل کشور در این بخش رخ میدهد که نیازمند فرهنگ سازی ایمنی و ...