دانلود مقاله مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) چیست

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) چیست

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می باشد. کامپیوترها وآلات میکروالکترونیک همه روزه به اشکال متنوعی دروسایل، به کاربرده می شوند. با این حال انواع فن آوری دخیل در تعلیم و تربیت بر انتقال محتوا و اطلاعات به منظور پشتیبانی فرآیندهای رسمی یادگیری متمرکز هستند.

عمدتاً استفاده از ICT براستفاده آن در کامپیوترها خلاصه می شود.البته همیشه اینطور نیست و اکنون بسیاری از آنها توانایی چند رسانه ای دارند و سخت افزارو نرم افزارهای مرتبط را به کار می گیرند. سخت افزار شامل قطعات جانبی از قبیل چاپگرها، دستگاهDVD و اسکنرها می باشد، در حالیکه نرم افزار شامل مجموعه هایی است که ویرایش، واژه پردازی، کارهای گرافیکی، بانکهای اطلاعاتی و ارائه کنفرانسها را آسان می کنند. از بعد ارتباطی، ICT ارتباط شبکه ای

کامپیوترها را فراهم می کندکه خود امکان دسترسی به دامنه وسیعی از نرم افزارها و اطلاعات را افزایش می دهد و همچنین ارتباط در محدوده سازمانها و دسترسی به اینترنت و ایمیل(پست الکترونیکی) را مهیا می سازد. اینترنت همچنین در سازوکارهای دیگری همچون تلویزیون دیجیتالی، تلفنهاو بازیهای اینترنتی قابل دستیابی است.

چرا ICT برای کودکان مهم است ؟
ICT نقشی روزافزون در زندگی مردم ایفا کرده است و دولتها هدف « دسترسی جهانی» به اینترنت را تا سال ۲۰۰۵ تدوین کرده اند. این خود جنبه ای از تعلیم و تربیت برای سن پس از ۱۶ سالگی است و مدارسی برنامه ریزی شده اند که تا آخر ۲۰۰۵ به اینترنت دسترسی داشته باشند. ICT همچنین درحال تبدیل به جنبه ای مهم در بخش اشتغال است و ابزاری برای مشارکت شهروندان در ارایه خدمات بیشتر و بیشتر، به نحویکه محصولات و خدمات توسط واسطه های الکترونیکی قابل دسترسی می شوند.

کودکان احتمالاً بیم و ترس کمتری از اینترنت دارند تا بزرگسالان، و بدین ترتیب می توانند سریعتر با نحوه بهره برداری از فن آوری تطابق بیابند. بنابراین‌اگر اینترنت به خوبی مدیریت بشود، می تواند ابزار مناسب و جذابی برای آموزش و یادگیری باشد.

چرا ICT در مدارس استفاده می شود؟

مدارس از ICT استفاده می کنند تا بعد جدیدی را به فرآیند یادگیری بیافزایند و همچنین باعث افزایش ارتباط میان خانه و مدرسه بشوند.
بعضی مدارس از سایت اینترنتی خودشان استفاده می کنند تا منابع یادگیری را به صورت پیوسته(On Line) مهیا سازند. همچنین با توانایی ICT، بعضی مدارس قادرند با ارایه اطلاعات به والدین درباره حضور و غیاب، پیشرفت‌و دیگر اطلاعات مدرسه جامعی مهیا سازند.

تحقیقات نشان داده است که به احتمال زیاد دانش آموزان از ICT برای انجام تکالیفشان درخانه استفاده می کنند. فواید ICT در تعلیم و تربیت و جنبه های گسترده زندگی اجتماعی موجب شده تا مدارس بیشتر کوشش کنند تا دانش آموزان قابلیت استفاده از ICT را فرا بگیرند.
از دیدگاه یادگیری، ‌استفاده موثر از ICT می تواند به فوایدی در قالب :
• انگیزش بالاتر
• اعتماد به نفس بیشتر

• سئوال پرسیدن بهتر
• ترفیع قابلیت کار با اطلاعات
• بهبود مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
منجر شود.
• ترفیع یادگیری مستقل و پیشرفت در آن

• بهبود ارایه مطالب
• ایجاد قابلیت های حل مسئله
• بهبود « زمان انجام کار »

خصوصاً، ICT می تواند کودکان را به انجام موارد زیر قادرسازد :
• ترکیب لغت ها و تصاویر برای تولیدیک کار« حرفه ای »
• انجام کارها تلاش کمتر
• آزمایش و ارائه ایده هایشان به روشهای مختلف برای مخاطبان گوناگون

• کاوش سکانسهای موزیک وسرایش قطعات خودشان
• بررسی واعمال تغییرات در مدلهای کامپیوتری
• ذخیره و کاربری مقادیر بزرگ اطلاعات به راههای مختلف
• انجام سریع و آسان کارهایی که بدون بهره گیری از ICT زمان زیادی می برد.
• استفاده از شبیه سازی برای تجربه مواردی که تجربه آنها در زندگی واقعی بسیار دشوار یا خطرناک خواهد بود.
• کنترل ادوات با روشن یا خاموش کردن موتورها، زنگ اخبارها و چراغها، یا با برنامه ریزی کردن آنها به نحوی که نسبت تغییرات به نور یا حرارت واکنش نشان دهند
• ارتباط از راه دوربا دیگران.

قابلیت ICT چیست ؟
قابلیت ICTتنها قابلیت به کارگیری گستره ای از عملیات مکانیکی نیست، بلکه یادآورآنست که کامپیوترها می توانند به بهبود یا تکمیل شماری از وظائف توسط کودک کمک کنند. کامپیوتر باید به عنوان ابزاری که نیل به اهداف را میسر می سازد مد نظر قراربگیرد. آموزش وپرورش ملی اظهار می دارد که :
« شاخص توانایی فن آوری اطلاعات، توانایی استفاده موثر از ابزار ICT و منابع اطلاعات برای تحلیل، پردازش وارایه این قبیل اطلاعات و مدلسازی، اندازه گیری و کنترل وقایع خارجی می باشد.»

به ویژه کودکی که توانایی ICT به دست آورده باید بتواند :
• با اعتماد به نفس از توانایی ICT استفاده کند
• از منابع اطلاعات وابزار ICT برای حل مشکلات استفاده نماید
• از ICT برای دستیابی به یادگیری در شماری زمینه ها استفاده کند

• کاربردهای ICT را برای کار، زندگی و اجتماع بفهمد
• ICT مناسب را برای کار پیش روی خود انتخاب نماید
• راه حلهایی را که استفاده ICT مناسب خواهد بود شناسایی کند
• قادربه اظهارنظردرباره استفاده از ICT مناسب و برتر باشد.

ICT در مدارس چگونه استفاده می شود؟
ICT به خوبی در آموزش و پرورش ملی جای خود را بازکرده است و اینک استفاده آن تمام زمینه ها را در بر گرفته است. از دانش آموزان انتظار می رود با گستره ای از فن آوری آشنا باشند و مهارتهای لازم را برای کاربری موثر آن دارا باشند. آنها می باید از موقعیتها و مزیتهایی که ICT می تواند مهیا سازد مطلع باشند. آنها همچنین باید از موقعیتها و مزیتهایی که ICT می تواند برای حمایت یادگیری در دیگر محیطهای تعلیم و تربیتی ارایه می دهد بهره ببرند.
آموزش و پرورش ملی تجربه های ICT و همچنین درکی را که یک کودک می باید دارا باشد تا توانایی ICT در او ایجاد شود، مدنظردارد.
اهداف قابل دستیابی و توانایی ICT شامل جنبه های زیر می شود:

• کشف موضوعات و تبادل و مشارکت اطلاعات ؛ توانایی اقامه وجوابگویی به مشکلات از طریق جمع آوری، ردیابی، ذخیره و تسلط بر داده ها .
• رشد دادن ایده ها و محقق ساختن کارها، شامل کنترل و مدلسازی .
• بازبینی، بهینه سازی، و ارزیابی کار درحین پیشرفت، تبادل، مشارکت و ارائه اطلاعات از طریق کلمات، اصوات وتصاویر .
• به کارگیری ICT داخل وخارج مدرسه و عادت کردن به استفاده از ICT در زندگی روزمره .

اهداف یادگیری خاص وحق استفاده های دانش آموز از ICTدرسایت National Curriculum آمده است .
بنیان قابلیتهای ICT به طور کلی در حین مراحل اولیه زندگی تحصیلی کودک به او آموخته می شود. آموزش وپرورش ملی، موقعیتها،تجارب و ادراکی را که هر کودک می باید در مراحل کلیدی داشته باشد برمی شمارد. همچنین خط مشی هایی را برای تأمین نیازهای آموزش و پرورشی خاص آنان مهیا می سازد.

همچنین مفید است که مدارس، « سیاستی برای استفاده از اینترنت» داشته باشند که توسط دانش آموزو والدین او امضاءمی شود. چنین اوراقی، روشهایی را که اینترنت می باید درمدرسه مورد استفاده قراربگیرد در برگرفته شامل تمهیداتی امنیتی باشد که بهره گیری از اینترنت را برای اهداف تعلیم وتربیتی می داند و نه اهداف غیر قابل قبول. برای اطلاعات بیشتر درباره اوراق « سیاست استفاده از انیترنت» به سایتAcceptable uses of the Internet Information sheet و سایت superhighway safety مراجعه نمایید.

چطور می توانم به کودکم برای تقویت قابلیتهای ICT کمک نمایم ؟
راههای زیادی وجود دارد که می توانید به ایجاد قابلیتهای ICT در کودکان کمک کنید که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود:
• ببینید ICT چگونه در تعلیم و تربیت کودک شما جای گرفته واهدافی برای فعالیتهای ICT و همچنین تعلیم و تربیتی او در نظر بگیرد.
• مواد یادگرفتنی الکترونیکی، ‌نرم افزارها ومنابع را متناسب با اهداف تعیین شده بسنجید.

• به اینکه کودک شما با ICT چطور کار می کند علاقه مند شوید و از او بخواهید طریقه عمل آنرا به شما نشان دهد.
• با کودک خود درباره کارهایی که در مدرسه با ICT انجام می دهد صحبت کنید و آنرا با ICT در خانه پیوند بدهید.
• درباره راههای ترغیب استفاده از کاربردهای وسیع کامپیوتر فکر کنید.
• کامپیوتر را بخشی از زندگی خانوادگی خود قرار دهید.

• خودتان هم به دنبال یادگیری کامپیوتر و اگر لازم است برای ترقی مهارتهای خود در کلاسهای کامپیوتر ثبت نام کنید.
• از معلم فرزندتان بپرسید ICT در مدرسه چگونه استفاده می شود، چه کاربردها و مجموعه نرم افزارهایی استفاده می شوند و شما چه می توانید بکنید تا از ICT بهترین فواید تعلیم و تربیتی را ببرید.
پیش از خرید یا انتخاب ICT چه چیزهایی را باید در نظر بگیرم ؟
• اطمینان حاصل کنید سخت افزارتان توانایی پشتیبانی نیازهای فعلی تان را دارد و برای اجراء برنامه های چند رسانه ای مناسب می باشد.
• ببینید چه چیزهای جانبی، همچون چاپگر، اسکنر را برای بهره وری هر چه بیشتر از این فن آوری لازم دارید.
• همه چیزهایی را که لازم دارید تا کامپیوتر برای شما انجام بدهد فهرست کنیدو آنها را با بودجه خود قیاس کنید.
• ببینید آیا مشمول دریافت وام یا دیگر مزایای دولتی، اعتبارات آموزش و پرورش محلی، مدرسه یا شرکت های تجاری می شوید و برآورد کنید که آیا اینها با بودجه شما مناسبت دارد یا خیر.

• هزینه اضافی دسترسی به اینترنت را نیز در نظر بگیرید .
• مطمئن شوید کامپیوترشما برای انتقال کار میان خانه و مدرسه مناسب است.
• قیمت دستگاههای مورد نظرتان را با نگاه کردن به یکی از مجلات خرید کامپیوتر در نظر بگیرید. همچنین پیش از خرید سعی کنید طرز کار آنرا ببنید و درباره اینکه آیا این دستگاه قادر خواهد بود همه نرم افزارهایی که شما قصد استفاده از آنها را دارید پشتیبانی کند، سئوال کنید. همچنین ضمانت نامه ها و خدماتی پس از فروش هر دستگاه را در نظر بگیرید.

هنگام انتخاب نرم افزار و سایت های اینترنتی برای فرزندم چه چیزهایی را باید در نظر بگیرم؟
• آیا برای نیازهای کودک شما مناسب و مربوط است ؟
• آیا استفاده از آن آسان است ؟
• چگونه یادگیری را بهبود خواهد بخشید؟ و آیا می تواند با تعلیم و تربیت ترکیب شود؟

• آیا منابع اضافی را که معمولاً مهیا نیستند فراهم می سازد؟

• آیا به حد کافی انعطاف پذیر هست که گستره ای از فعالیتها و توانائیها را پشتیبانی کند؟
• آیا باتجهیزات خانگی شما تطابق دارد؟
• چطور می تواند به ارتقاء مهارتهای فکری وحل مسئله فرزند شما کمک کند؟
• آیا یافتن منابع کیفیت بالا روی اینترنت می تواند هزینه یادگیری را در خانه توجیه کند؟ سایت Parents Information Network راهنمائی های خوبی برای یافتن منابع تعلیم و تربیتی ارایه می نماید.

هرچند باید به خاطر داشت که هنگام خرید نرم افزار دلایل والدین برای انتخاب محصولات نسبت به معلمان متفاوت است و ممکن است جنبه های ارزشی متفاوتی داشته باشند؛ مثلاً استفاده روزمره از آن، تحقیقات نشان داده است که در خانه، نوع دیگری از یادیگری اتفاق می افتد و لازم است که در خانه زمان و موقعیت ایجاد علایق دیگر به بچه ها داده شود. درعین حالیکه انتخاب موضوعات مناسب برای یادگیری مهم است لازم است منزل، محلی باشد برای آموزش و پرورش ملی. بعضی نرم افزارهای بازی می توانند برای رشد مهارتهایی همچون برنامه ریزی استراتژیک و مهارتهای تصمیم گیری سودمند باشند.
تعدادی از شرکتها و سازمانها، از قبیل BBC و NTC محصولاتی آموزشی برای مخابره دیجیتالی تلویزیونی تولید می کنند. البته بررسی مهیا و سودمند بودن چنین منابعی پیش از سرمایه گذاری روی آنان حائز اهمیت می باشد.

مدرسه فرزندتان می تواند مشاور آموزش و پرورشی خوبی درباره ICT باشد و بسیاری مدارس منابع آموزش و پرورش مستقیم را برای والدین و همچنین فرزندان مهیا می کنند. مشاوره با مدرسه درباره استفاده قابل قبول و مناسب بودن محتوای اینترنتی، سودمند است.

چطور می توانم ایمنی اینترنتی را برای فرزندم تضمین کنم ؟
شما به عنوان والدین فرزندتان، باید از مباحث ایمنی و حفاظتی گوناگون اینترنت مربوط به ICT مطلع باشید، به ویژه فعالیتهای پیوسته(On Line)، به موازات تمام محتوای آموزشی اینترنت، بخشهای فراوانی هم وجود دارند که نمی خواهید فرزندتان به آن دسترسی داشته باشد که البته این موضوع به ارزشها و رفتاری که برای خانواده تان قایل هستید بستگی دارد.حال اگر بخواهید، درعین حال فرزندتان به صورت پیوسته(On Line) این ارزشها را تجربه کند، باید هوشیار باشید به کجا می رود، چه می کند و خطرات احتمالی بر سر راه او کدامند؟ این به معنی بررسی مباحث پیرامون محتویات غیر قابل قبول، تماسهای نامناسب و نظارت نشده، ویروسهای کامپیوتری و هک و رخنه کردن به کامپیوترهای دیگران می باشد.
نرم افزار های نظارتی، فیلترها و طرز کارآنها را می توان هم در مدرسه و هم در خانه به کار گرفت تا احتمال دسترسی نامحدود به موضوعات اینترنتی، پست الکترونیکی(‌ایمیل) و اطاقهای گپ زنی (چت رٌوم) کاهش بیابد.
اطلاعات جامعتر را در ارتباط با این مباحث می توانید از سایت superhighway safety به دست آورید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد