بخشی از مقاله

اهداف كلي انجام پروژه :
اين پروژه به طور كلي در جهت بهينه سازي روند خط توليد ،عيب يابي،نظارت اصولي بر توليد ،ثبت آمارها و نظام دهي انبار صورت پذيرفته است .
هدف اوليه در اين پروژه زمينه سازي خط توليد كارگاه و مرتب سازي خط توليد براي سهولت در ثبت كامپيوتري و همچنين ايجاد رول نظارت بر توليد و انبارداري بوده است كه در نهايت پس از مشخص شدن نيازهاي سيستم منجر به طراحي سيستم مكانيزه كاربردي مطابق با شرايط و خواسته هاي روند كاري شركت گردد.
بنابراين سيستم ايجاد شده در پي روند طي برطرف كننده نيازهاي خاص و عمومي اين شركت و همچنين دربرگيرنده راه حلهاي پيش بيني شده توسط گروه تحليل گران اين سيستم مي باشد .


سيستم طراحي شده آماده پشتيباني از خط توليد جديد و ثبت و گزارش دهي اطلاعات اين روند بهينه مي باشد .

مشخصات بانكهاي طراحي شده :
طراحي و كد نويسي اين پروژه توسط زبان DELPHI 6 صورت گرفته و حداقل سخت افزار مورد نياز براي راه اندازي آن يك كامپيوتر PENTIUM2 يا معادل آن ، 32 مگا بايت RAM ، 10 مگابايت فضاي ديسك سخت و يك دستگاه PRINTER مي باشد و حداقل سيستم عامل مورد نياز WIN 95 به بالا مي باشد.


شرکت تولید کننده تابلوهای LED
یک انباردار در صورت نیاز به کالاهایی که در انبار موجود نیستند لیست خرید بر اساس نیاز درخواست کننده تهیه می کند و برای خریداری آن را به کارپرداز میدهد . کارپرداز پس از خریداری آن ها را به انبار دار تحویل می دهد و با صدور قبض انبار ،آنها را به کالاهای انبار می افزاید.
در صورتیکه مقاطعه کار ،در خواست کالا از انبار کند و بعد بر اساس نیاز درخواست کننده ،کالاهای موردنیاز او را جمع آوری می کند و حواله انبار می کند و پس ازتایید درخواست کننده و... کالا را به درخواست کننده تحویل می دهد.


یک انبار شرکت تولیدی، کالاهای درخواستی درخواست کننده را در صورت موجود بودن در انبار ،پس از تکمیل کردن فرم حواله انبار ،کالا را به درخواست کننده تحویل می دهداما در صورت عدم وجود در انبار ،لیست خرید تهیه نموده و به کارپردازتحویل میدهد ،کارپرداز پس از خریداری کردن آنها را به انبار تحویل داده و انبار دار پس از تکمیل فرم قبض انبار،آنها را به انبار می افزاید.


پس ازبرسی های لازم پیشنهاد میشود تعداد 2 تابلو مخصوص تست با همکاری مسئول فنی کارگاه ساخته شود برای تست 3 مدل برد موجود و در صورت امکان بقیه قطعات تا در هنگام تحویل گرفتن قطعات از مقاطعه کار قبل از ورود آنها به انبار قطعات تست شده و در صورت وجود نقص و خرابی از سیستم باز خورد استفاده شود.
در داخل انبار برای تعداد موجودی باید یک سقف تعیین شود که در صورت کاهش قطعه مورد نظر توسط انباردار گزارش صورت بگیرد و موجودی انبار تکمیل شود سقف تعداد برای محصولات مقاطع کاران باید به گونه ای تنظیم شود که در صورت خروج یک مقاطعه کار از چرخه تولید تا ورود جایگزین به چرخه یا بازگشت مقاطع کار روند تولید متوقف نگردد .
شلوغی انبار باید توسط خریداری و نصب قفسه های مورد نیاز مناسب و همچنین مکانیزه شدن سیستم انبار رفع گردد . که در صورت مکانیزه شدن انبار انجام گزارش گیری نیز سهولت خواهد یافت.


توصیه می شود با استفاده از فرم نظارت تولید طراحی شده نظارت به عملگر مقاطع کاران نسبت به خسارات وارده می شود.
ایجاد یک سیستم بازخورد با استفاده از فرم بازخورد طراحی شده موجب خواهد شد میزان اتلاف کالا و هزینه و وقت تا حدود زیادی صرفه جویی شود.
باید برای کلیه قطعات تولید شده توسط کلیه مقاطع کاران شماره سریال به صورت زیر در نظر گرفته شود و بر روی آنها نصب شود.
همچنین باید برای هر تابلو یک فرم رد یابی کالا ایجاد شود که شماره سریال مجزای کلیه قطعات داخل تابلو داخل کارت وارد شود و درصورت نیاز به اطلاعات تابلو این اطلاعات به سهولت در اختیار ما قرار بگیرد.


باید برای جابه جایی قطعات ما بین شرکت و مقاطعه کاران از وسیله مناسب مانند وانت باری استفاده شود.
با ایجاد یک سیستم مکانیزه برای نگهداری اطلاعات تابلوها و نگهداری فرمها مشکل گزارش گیری برطرف می شود .
باید قوانین انبارداری در مورد انبار تابلوهای تکمیل شده نیز به اجرا در آید.

توضیح در مورد کاربرد فرمهای طراحی شده :
فرم نظارت تولید و فرم بازخور به منظور ایجاد امکان نظارت دقیق به کار مقاطع کاران طراحی گردیده اند .
قسمت اول فرم نظارت تولید باید هنگام تحویل قطعات به مقاطع کارتوسط کار پرداز شرکت در 2 نسخه پر گردد .
این قسمت بیانگر کلیه کالاهایی می باشد که به مقاطعه کار تحویل گردیده.
پس از انجام کار توسط مقاطع کار در هنگام تحویل کار توسط کارپرداز بایستی قسمت دوم فرم توسط مقاطع کار تکمیل گردیده و به تایید هر دو نفر برسد.
این قسمت از فرم گویای تعداد محصولات آماده شده و تعداد محصولات خراب شده می باشد.پس از انجام این مرحله کار پرداز موظف خواهد بودتا روی محصولات تحویل گرفته شده از مقاطع کار کد مربوط را نصب نماید .


آشنایی با شرکت:
الف) مشخصات محصولات
ب) مشخصات ملکی
ج) امکانات فنی
د) پرسنل شرکت
ه) روند کاری
و) آشنایی با سیستم تولید و انبار داری

محصول مقاطع کار قطعه کارمند تابلو
نام محصول نام اسم نام سریال
کد نام خانوادگی تعداد موجودی نام خانوادگی سایز
سریال ش ش کد قطعه ش ش تعداد رنگ
تعداد نام پدر تاریخ نام پدر گارانتی
آدرس قیمت ش تلفن
سابقه کار آدرس نام خریدار
کد مقاطع کاری سابقه کار تاریخ فروش
تاریخ شروع به کار ثبت سازمانی
تاریخ
شروع به کار
کد

وظایف کارپرداز:
کارپرداز بعد از خریداری کالاهای مورد نظر ،کالاها را به انبار تحویل داده و گزارش نقص موجود را به مدیر ابلاغ می کند.
پس از این مدیر تولید با آگاهی از ایجاد نقص محصولات ناقص را در صورتی که قابل ترمیم نباشند از چرخه تولید خارج و اقدام لازم را در مورد مقاطعه کار انجام می دهد مانند تذکر یا کسر خسارت از دستمزد.
در صورتیکه محصول قابل

تعمیر باشد مدیر تولید دستور انجام مرحله بازخورد را صادر می کند . در این مرحله کارپرداز کالای ناقص را از انبار تحویل گرفته و به مقاطعه کار ارجاع می دهد و همچنین قسمت اول فرم بازخورد نیز توسط کارپردازتکمیل می گردد. این قسمت شامل شماره سریال کالاهای بازخوردی می باشد پس از تکمیل کار توسط مقاطع کار کارپردازقسمت دوم فرم بازخورد را تکمیل و به تایید هر دو نفر رسانده میشود .


این قسمت فرم بیانگر محصولاتی که رفع نقص شده اند و کالاهای غیرقابل رفع نقص می باشد .
پس از این مرحله کارپردازمحصولات را به انبار تحویل داده و گزارش نهایی کار را به مدیر تولید ابلاغ می نماید.
در طراحی سیستم شرکت این دو روند به عنوان بخش اساسی سیستم به حساب می آیند که باید نگهداری اطلاعات فرمها و گزارش گیری توسط سیستم مکانیزه انجام شود.

برگ نظارت تولید (مقاطع کاران )
شرکت .....
این برگه باید توسط کارپردازرسمی شرکت تکمیل گردد.
نام مقاطع کار:
کد مقاطع کار:
تاریخ تحویل قطعات به مقاطع کار:
حداکثر مهلت تکمیل کار تا تاریخ :
نوع محصول تولید شده:

مقدار / تعداد شرح کالا ردیف


امضاء کارپرداز امضاء مقاطع کار

تاریخ دریافت محصولات از مقاطع کار توسط کارپرداز:
تعداد محصولات تکمیل شده:
تعداد محصولات ناقص:
شماره سریال محصولات تولید شده از........ تا.........می باشد.
امضاء کارپرداز امضاء مقاطع کار

برگ باز خورد کالا

شرکت ..............
این برگه باید توسط کارپردازرسمی شرکت تکمیل گردد.
نام مقاطع کار:
کد مقاطع کار:
تاریخ تحویل محصول بازخوردی به مقاطع کار:
حداکثر مهلت بازسازی:
لیست محصولات بازخوردی
شماره سریال محصولات بازخوردی ردیف شماره سریال محصولات باز خوردی ردیف

امضاء کارپرداز امضاء مقاطع کار
تاریخ تحویل محصولات از مقاطع کار توسط کارپرداز:

شماره سریال محصولات بازسازی شده ردیف شماره سریال محصولات بازسازی شده ردیف

تعداد محولات بازسازی شده:

امضاء کارپرداز امضاء مقاطع کار

این برنامه دارای 10 بانک می باشد که همه آنها در سر گروهی به نامpayam –bank قرار گرفته اند

: Personal.db
این بانک مشخصات پرسنل شرکت از جمله کد،نام ونام خانوادگی ،آدرس،تلفن ،سابقه کار ،و تاریخ استخدام رادر خود جای داده است.

p_payam.db:
این بانک نام کاربری و رمز عبور کسانی را که به برنامه دسترسی دارند از جمله مدیر سیستم و انباردار و یا اپراتور انبار به صورت کدبندی شده به همراه نام و نام خانوادگی آنها را نگهداری میکند.

tablo.db:
این بانک شماره سریال ،مدل، تاریخ تولد ، نتیجه تست و همچنین مشخصات خریدار ، آدرس ، شماره تلفن وتاریخ فروش و قیمت تابلو را در خود نگهداری می کند .
علاوه بر این تعیین می کند که تابلو در حال حاضر در انبار وجود دارد یا خیر .

mahsool.db:
این بانک مشخصات محصولات میانی از جمله شماره سریال ، نام محصول ريال ، نام محصول ، تاریخ تولید ، توضیحات و در نهایت نتیجه تست قطعه را در خود ذخیره می کند این بانک مربوط به قطعاتی است که در انبار موجور می باشند.

mahsool_bank.db:
این بانک مشخصات محصولات میانی را که از انبار خارج می شوند برای حفظ سابقه آنها در خود ذخیره می کند.

mahsoolhlp.db:
این بانک کمکی در برنامه جهت انجام فیلتر گذاری و تلفیق اطلاعات در هنگام گزادش گیریها استفاده می شود.

part_info.db:
این بانک مشخصات انواع محصولات میانی از جمله کد محصول ، نام محصول ، تعداد موجودی در انبار و نقطه سفارش آنها را ذخیره میکند.

kham.db:
این بانک مشخصات قطعات خام مصرفی و اولیه مورد نیاز در تولید و همچنین ابزار و قطعات اصلی را در خود نگهداری می کند و شامل نام قطعه ، تعداد موجودی ، آخرین قیمت خرید و نقطه سفارش آ ن می باشد.

alarm_part.db:
این باک جهت بررسی کمبودهای قطعات اصلی و ارسال اخطار به کاربر برنامه و همچنین ایجاد گزارش کمبودهای قطعات در برنامه مورد استفاده قرار می گیرد و شامل شماره ردیف نام قطعه ، نقطه سفارش و تعداد موجودی فعلی می باشد.

alarm_product.db:
این بانک نیز جهت بررسی کمبودهای محصولات میانی و اخطاردهی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل شماره ردیف ، نام محصول ، نقطه سفارش و تعداد موجودی فعلی می باشد .

مشخصات کلی برنامه :
این برنامه در مجموع شامل 30 فرم میباشد که ازآن جمله می توان به فرمهای دریافت اطلاعات ، جستجو ، گزارش گیری و غیره اشاره نمود که به برنامه قابلیت های عمومی و خاصی می دهند عملکرد مختصر این فرمها به شرح زیر می باشد:

1- فرم دریافت رمز ورودی:
در ابتدای اجرای برنامه باز شده و برای دریافت نام کاربری و رمز کاربری در جهت حفاظت برنامه کاربرد دارد .

2- منوی اصلی برنامه :
شروع برنامه توسط این منو صورت می پذیرد . و دسترسی به کلیه بخشهای بعدی از طریق این منو صورت می پذیرد .


3- منوی اخطار :
این منو از طریق حرکت ماوس بر روی تصویر کلمه اخطار بر روی منوی اصلی باز شده و اطلاعات مبنی بر کمبود قطعات اصلی و محصولات میانی که در حال حاضر در انبار وجود دارند و تعداد آنها کمتر از نقطه سفارش آنها میباشد در اختیار کاربر قرار می دهد.

- سربرگ پرونده:
4- منوی اضافه کردن کاربر جدید :

پرونده / مدیریت برنامه / اضافه کردن کاربر جدید
این منو تنها برای مدیر برنامه قابل دسترسی است و پیش از باز شدن آن از کاربر رمز مدیریت درخواست می شود و پس از ورود صحیح رمز وارد منو می شود . در این منو مدیر برنامه با وارد کردن مشخصات کاربر جدید ، نام کاربری و رمز عبور کاربر جدید آنرا به لیست کاربران اضافه می نماید.

5- منوی حذف کاربر قدیمی :
پرونده / مدیریت برنامه / حذف کاربر قدیمی

این منو نیز تنها در اختیار مدیر برنامه می باشد و توسط رمز مدیریت محافظت می شود . در این منو لیست کاربران به دو صورت در اختیار مدیر قرار می گیرد.
بر اساس نام کاربری - بر اساس مشخصات
سپس مدیر با انتخاب کاربر آن را از لیست کاربران برنامه حذف می نماید.

6- تغییر رمز عبور :
پرونده / تغییر رمز عبور

توسط این منو کاربران عادی برنامه با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور قدیمی خود می تواند رمز عبور خود را عوض می نمایند.

7- سربرگ انبار :
انبار / ورود کالا / قطعات اصلی:

این منو با در اختیار قرار دادن لیست قطعات موجود در انبار و موجودی فعلی آنها و همچنین نقطه سفارش هر یک از آنها امکان ورودتعداد دلخواه از آن قطعه و همچنین ورود قیمت خرید آنها رابه کاربر می دهد.
8- انبار / ورود کالا / محصولات میانی:

در این منو شماره سریال قطعه ای که قبلا تولید شده و دارای شماره سریال می باشد دریافت ، سپس نام و تاریخ تولید آنرا نمایش می دهد و توضیحات مربوط به آنرا از کاربرد دریافت می نماید و سپس محصول را وارد انبار میکند.


9- انبار / ورود کالا / تابلو:

این منو نیز شماره سریال تابلویی را که قبلا تولید شده دریافت می کند و در صورت وجود مشخصات آنرا نمایش داده و سپس آنرا وارد انبار می کند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید