بخشی از مقاله

وظیفه عمومی


فصل اول : آشنایی با پلیس
تاریخچه
ایران کشوری باستانی است ، اين كشور در بيش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشيان اولين بنيانگذار سيستم حكومتى گسترده امپراطورى مى باشد. از آنجا كه هر حكومتى نيازمند به نظم و امنيت مى‌باشد در نتيجه كشور ما انواع سيستمهاى ايجاد نظم و امنيت را در طى تاريخ مورد آزمايش قرار داده است.


اما سيستم نوين ايجاد نظم و امنيت داخلى يعنى سازمان پليس در ايران به حدود يكصد سال پيش مربوط مى‌‌باشد. شاه قاجار ناصرالدين شاه در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده پليس نوين در آن كشورها و با استخدام يك مستشار بلژيكى به نام كنت دو بينو اولين سيستم پليسى جديد را در ايران پايه گذارى نمود.

اين پليس در طى يكصد سال گذشته و تا پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن سال 1357 از فراز و نشيبهاى متفاوت برخوردار بوده است.پليس ايران براى مدتهاى طولانى از دو قسمت مهم پليس شهرى و ژاندارمرى ( مرزى و روستايى ) تشكيل شده بوده، كثرت نيروهاى پليس در بعد از انقلاب و ضرورتهاى ادغام اين نيروها باعث شد تا در سال 1370 با تصميم مجلس شوراى اسلامى اين سه نيرو در يكديگر ادغام و سيستم پليس واحد به وجود آيد.

براساس قانون جديد، پليس ايران جزيى از ستاد نيروهاى مسلح و وابسته به وزارت كشور و در تبعيت از رهبرى معظم انقلاب قرار دارد. پليس جديد ايران در سه بخش تقريباً مستقل فرماندهي، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقيدتى سياسى تشكيل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقريباً در ساختار سيستم پليس كليه كشورهاى جهان مشترك مى باشد

. اما وجود سازمان عقيدتى سياسى از ويژگيهاى سيستم پليس ايران محسوب مى‌گردد. اين سازمان موظف است تا در بعد اعتقادي، سياسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزشهاى انقلاب و ايجاد روحيه ديندارى و اخلاق متناسب با تعليم دين اسلام كه حفظ حرمت انسانها از جمله اصول اساسى است اقدام نمايد.

• رسته آماد و پشتیبانى :
• شكل دوار و پیوستگى دو پیكان علاوه بر بیان نظم درونى تداعى‌‏كننده اموال است.
• نماد پیكان ‏القاءكننده حركت و ترابرى است.
• آرم ساده شده آچار نماد فعالیت تعمیراتى است.


• رسته اطلاعات :
• تركیب مشعل و سپر القاءكننده فعالیت و حفاظت می‏باشد.
• مشعل نماد آگاهى و دانش و اطلاعات است.
• حضور سپر بیانگر حفاظت از اطلاعات و آگاهى می‏باشد.


• رسته راهنمایى و رانندگى :
• تركیب دو پیكان القاءكننده تردد و حركت است.
• دوایر درون پیكان تداعی‏ كننده چراغ راهنامیى است.
• رسته هنر :
• دو گلبرگ از ساقه قلم روییده است.
• نوع گلبرگ‏ها برگرفته از نقوش سنتى اسلامى است.


• رسته مرزبانى :
• برج دیده‏ بانى نماد آشناى رسته‏ هاى نظامى است.
• خورشید نشانه افق و گستردگى مرزهاى مورد حفاظت یگان مرزبانى است.
• رسته عملیات ویژه :
• پرچم نماد ملت و دولت است.
• سپر سمبل حفاظت و نگهبانى است

.
• نقش روى سپر نشانگر موجودیت قابل حفاظت و نگهبانى است.
• رسته مخابرات و الكترونیك :
• دویر متداخل القاءكننده امواج است.
• علامت مثلث برگرفته از قطعات الكترونیكى مانند دیود و ترانزیستور است.
• رسته فنى و مهندسى :
• پرگار به عنوان نماد نقشه‏ كشى است.


• تركیب پرگار و بخشى از برج دیده ‏بانى نوعى فعالیت مهندسى ساختمان را مشخص می ‏سازد.
• رسته ادارى :
• از تركیب قلم و لوح كاغذى استفاده شده است.
• تركیب اصلى آرم ناجا مد نظر بوده است.
• رسته حقوق :
• ترازو و شمشیر تاكید مضاعف بر عدالت است.


• قلم نیز به عنوان دانش به كارگیرى علم حقوق در قضاوت است.
• رسته دارایى :
• كلید نماد آشناى نیروهاى مسلح در این رسته است.
• خورشید جنبه زیبایى و خرمى داشته و برگرفته از آرم اصلى ناجا است.
• رسته معارف اسلامى :
• تركیب قلم و دو مربع از نقش‏هاى معروف معمارى اسلامى است.


• آرم جمهورى اسلامى ایران بر آن تناسب علامت را نشان می‏دهد.
• رسته رایانه و سیستم :
• با توجه به اساس ‏سیستم‏هاى رایانه ‏اى از دو عدد صفر و یك استفاده شده است.
• به علت گستردگى علم ارتباطات از فرم آنالیز شده رایانه استنفاده نشده بلكه فن‏ آورى اطلاعات (IT) مورد نظر بوده است.
• رسته آگاهى :
• ذره بین مهمترین نماد اكتشافى تلقى می‏گردد.
• سیبل نشانه هدفمندى و نشانه‏ گیرى است.


• تركیب دایره سیبل و فرم بیضى شكل چشمى را تداعى می ‏كند كه تاكید بر نگاه تیز بین بر جرایم است.
• رسته دریایى :
• امواج دریا بیانگر زمینه فعالیت رسته است.
• لنگر نماد مشخص وسیله دریایى می‏باشد.
• رسته هوایى :
• نشان دو بال به علامت زمینه فعالیت رسته است.


• فرم مورد استفاده در سایر نیروهاى مسلح آنالیز شده و با سایر نشانه‏ ها هماهنگ شده است.
• رسته انتظامى :
• قاب اصلى علامت نشان (محراب) برگرفته از علامت اصلى ناجا است.


• خورشید نشانه افق و گستردگى حوزه فعالیت رسته انتظامى است (كلانتری‏ها و پاسگاه‏هاى سراسر كشور(
• نشان جمهورى اسلامى ایران در مركز نشانگر موجودیت و بستر فعالیت رسته انتظامى است.
• تركیب دو سلاح كمرى تداعی ‏كننده رحل و نگهدارنده اشكال روى آن است از طرفى نشانگر سلاح كاربردى پلیس انتظامى در سراسر جهان می‏باشد.

ارتشبد سپهبد سرلشگر سرتیپ سرتیب دوم
سرهنگ سرهنگ دوم سرگرد
سروان ستوان یكم ستوان دوم ستوان سوم

استوار استوار دوم گروهبان گروهبان دوم گروهبان سوم
سرجوخه سرباز یكم سرباز دوم سرباز عادى

فصل دوم : قوانین و مقررات

قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 :
از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر در مدت يك سال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.تبصره : از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت

.
ماده 2 :
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور. تبصره : فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي گردد.
ماده 3 :
هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.


ماده 4 :
ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از :
1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.
2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند

.
3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها، راهپيماييها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.


تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.


تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.
5- حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.


6- حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگانها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7- جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.


8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.
د ـ پيشگيري از وقوع جرم و ...
9- انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.
10- مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
11- اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
12- اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.


13- اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
14- نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
15- همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
16- همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل).
17- همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.
ماده 5 :
در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمانهايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتيب بنام "سازمان حفاظت اطلاعات " و سازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي شود.


ماده 6 :
وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري مي باشد.
ماده 7 :
شرايط عضويت :
الف ـ اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.
ب ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب ، گروهكها يا سازمانهاي سياسي.
ج ـ عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.
د ـ عدم سو سابقه و برخورداري از حسن شهرت.


ماده 8 :
طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.
ماده 9 :
بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تاييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيات دولت ارسال مي گردد.


ماده 10 :
اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.
ماده 11 :
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

فصل سوم : خدمات عمومی پلیس
اداره گذرنامه


یکی از ادارات مهم نیروی انتظامی که جنبه خدمات عمومی دارد ، اداره گذرنامه می باشد که در زمینه فراهم کردن مدارک لازم و قانونی برای سفر به کشورهای دیگر فعالیت می کند. پاسپورت یا معادل آن گذرنامه که تقریبا مشابه شناسنامه است ؛ مدرکی است که نشان دهنده هویت اصلی مکانی و اسمی شخص در یک کشوری غیر از کشور خودش می باشد. در کل بدون داشتن گذرنامه وارد هیچ کشوری نمی توان شد و اگر کسی هم وارد شود ، ورود او غیر قانونی خواهد بود. در زیر مدارک لازم جهت دریافت گذرنامه و نکاتی در مورد قوانین آن توضیح داده میشود.


مدارک لازم جهت صدور گذرنامه جدید و صدور اجازه خروج
1-تهیه فرم الف و ب و قبض پستی به مبلغ 000/25 ریال بابت هزینه ارسال گذرنامه به محل سکونت از دفاتر پستی.
2- فیش بانکی به مبلغ 000/150 ریال واریزی به یکی از شعب بانک ملی ایران ( به نام شخص متقاضی).
3- فیش بانکی به مبلغ 000/5 ریال واریزی به یکی از شعب بانک ملی ایران
4- دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل در خارج از کشور، همسر و فرزندان آنان معرفی شده از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان آموزش پزشکی از پرداخت مبالغ مذکور در بندهای 1 و 2 معاف می باشند.


5- اصل و فتوکپی کامل شناسنامه متقاضی و همراهان. لازم است شناسنامه های افراد بالای 15 سال عکسدار
باشد. ( افراد زیر 15 سال بایستی مدرک عکسدار ارائه نمایند).
6- ارائه کد ملی ( کارت ملی عکسدار یا موقت و یا تائیدیه از ثبت احوال).
7- دو قطعه عکس جدید 4*6 رنگی، برقی، تمام رخ، بدون عینک، کلاه و کراوات از یک نگاتیو با زمینه سفید یا کاملاً روشن ( یک قطعه از آن ظهر نویسی مشخصات گردد) ضمناً از تاریخ گرفتن عکسها بیش از یکسال نگذشته باشد در مورد بانوان ( دوشیزگان بالای شش سال) رعایت کامل حجاب اسلامی الزامی است.


8- دو قطعه عکس جدید 4*6 جداگانه همراهان با شرایط مندرج در بند 6. ( ارائه عکس فرزندان زیر 2 سال الزامی است).
9- ارائه مدارک عکسدار جهت فرزندان زیر 15 سال الزامی است.
10- موافقت رسمی همسر در مورد بانوان شوهردار و همراهان و موافقت رسمی ولی یا قیم برای فرزندان کمتر از 18 سال تمام که درخواست گذرنامه جداگانه دارند.


11- اصل و فتوکپی مدارک فوت یا طلاقنامه در مورد بانوانی که شوهران آنان فوت نموده و یا طلاق گرفته اند.
12- در مورد آقایانی که به سن مشمولیت رسیده اند ارائه اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا موافقت وظیفه عمومی ضروری است.
13_در مورد پرسنل شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پرسنل رها شده و بازنشسته که از تاریخ رها شدن آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد ارائه موافقت کتبی سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه ضروریست.

14- گذرنامه هایی که تاریخ اعتبار اولیه آن به اتمام رسیده باطل و گذرنامه جدید به جای آن صادر می گردد.
15- متقاضی در صدور اولیه می تواند فرزندان و همسر خود را به عنوان همراه اضافه کند و یا جهت همراهان به صورت جداگانه گذرنامه دریافت نماید.


نکاتی در مورد گذرنامه های جدید
این گذرنامه ها با استفاده از آخرین روشهای متداول ایمن سازی، طراحی، تولید، صادر گردیده و به وسیله تجهیزات ویژه کنترل می گردد.
گذرنامه های جدید با اعتبار 5 ساله صادر و غیر قابل تمدید می باشند و اضافه نمودن همراه پس از صدور و چاپ گذرنامه ممکن نیست. ( با توجه به عدم محدودیت سنی در داشتن گذرنامه فردی همه افراد می توانند گذرنامه انفرادی داشته باشند).
ارائه کد صحیح ملی در تقاضای گذرنامه جدید الزامی می باشد و عدم ارائه کد ملی صحیح در مبادی ورودی و خروجی مرزی ایجاد اشکال خواهد نمود.


دریافت گذرنامه می تواند محل مورد نظر را امضاء نماید تا در خارج از کشور جهت امور بانکی دچار مشکل نشود. ( امضاء گذرنامه باید با امضاء تعرفه گذرنامه مطابقت داشته باشد).
هر گونه توضیح و درج مهر خارج از ضوایط و قوانین موجب ابطال آن می گردد.
اداره اتباع امور خارجه
تعريف پناهنده: پناهنده به فردي اطلاق مي شود كه بعلل سياسي ، مذهبي نژادي يا عضويت گروههاي خاص اجتماعي از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده اش كه تحت تكفل او مي باشند بكشور ايران پناهنده شود.


متقاضي پس از ورود به ايران بايد خود را به اولين پاسگاه مرزي معرفي و تقاضاي پناهندگي خود را تسليم نمايد.
مقام مزبور تقاضا را پس از كسب اطلاعات لازم به استانداري يا فرمانداري معرفي و از آن طريق درخواست وي به وزارت كشور ارسال مي گردد كه پس از بررسيهاي لازم به كميسيون جهت صدور دفترچه پناهندگي با اداره كل امور اتباع خارجه ناجا ارسال مي گردد كه پس از احضار متقاضي و تنظيم فرمهاي مربوطه جهت پناهنده دفترچه پناهندگي صادر و ضمن تفهيم مقررات پناهندگي، دفترچه به وي تحويل مي گردد و نتيجه بانضمام يكبرگ پرسشنامه ملصق به عكس به وزارت كشور منعكس مي گردد.


چنانچه متقاضي ساكن شهرستان باشد به نيروي انتظامي محل اعلام مي گردد ضمن صدور دفترچه پناهندگي و درج در آمار استان نتيجه را به اداره كل اتباع خارجه ناجا ارسال نمايند، چنانچه پناهنده همسر و فرزندان كمتر از16 سال داشته باشد در قسمت همراهان دفترچه وي حذف و با تنظيم فرمهاي مربوطه دفترچه پناهندگي جداگانه صادر و به وزارت كشور نيز طي ارسال يكبرگ پرسشنامه اعلام و در آمار مربوطه درج مي گردد. پناهندگان موظفند هر سه ماه يكبار خود را به نيروي انتظامي محل معرفي نمايند و مراتب در دفترچه پناهندگي آنان قيد و به مهر و امضاي مسئول مربوطه برسد.


اتباع خارجي كه در ايران مقيم هستند در صورتيكه داراي شرايط ذيل باشند مي توانند به استناد ماده 979 وماده 983 قانون مدني در مركز تقاضاي خود را به وزارت امور خارجه ارائه تا پس از بررسي مقدماتي و موافقت لازم فرم نمونه 3 اين قبيل متقاضيان در دو نسخه به اداره كل امور اتباع خارجه ناجا منعكس گردد.
شرايط لازم:
1. پنج سال اقامت متوالي ويا متناوب در ايران داشته باشد.
2. در هيچ مملكتي به جنحه و جنايت غير سياسي محكوم نشده باشد.
3. به سن قانوتي 18 سال تمام رسيده باشد.
4. فراري از خدمت نظامي نباشد.
اقدامات لازم پس از دريافت دو نسخه فرم نمونه 3 از وزارت امور خارجه:
1. بررسي لازم و اظهار نظر در اين خصوص.
2. طي نامه اي به اداره كل پليس بين الملل معرفي گردد.


3. نامه اي جهت مكنت و ساير موارد از قبيل شغل - درآمد ماهيانه-ميزان دارائي – خصوصيات اخلاقي – تعداد عائله تحت تكفل و همچنين مدت اقامت قانوني وي در ايران به نيروي انتظامي محل سكونتش نگاشته و درخواست نظريه از آن يگان مي گردد. لذا درصورت موافقت سه ارگان مورد بحث جهت اين قبيل متقاضيان به استناد بند 4 ماده 2 نظامنامه قانون تابعيت فرم نمونه 4 و يا گواهينامه توسط اداره تابعيت و امور پناهندگان تكميل و مراتب طي نامه اي به دو وزارت خارجه و كشور اعلام تا نسبت به صدور سند تابعيت اقدام نمايند. البته با نظر و موافقت هيئت محترم وزيران در وزارت امور خارجه.


شرايط ترك تابعيت:
از اتباع ايران كه داراي شرايط ذيل باشند مي توانند ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را بنمايند (به استناد ماده 988 قانون مدنی)
1. به سن قانوني 25 سال تمام رسيده باشند.
2. هيئت وزراء خروج از تابعيت آنان اجازه دهد.
3. قبلاً متعهد شوند كه در ظرف مدت يكسال از تاريخ ترك تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقولي كه در ايران دارا مي باشند و يا ممكن است با او ارائه دارا شوند، ولو قوانين ايران اجازه تملك آنرا به اتباع خارجي بدهد، بنحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند.
4. خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.


شرايط ثبت ازدواج بانوان خارجي با مردان ايراني:
زنان خارجي كه قصد ازدواج با اتباع ايراني (مرد) را داشته باشند در صورتيكه داراي گذرنامه و ويزاي معتبر بوده و از طريق مرزهاي مجاز به كشور ايران مسافرت نموده باشند مي توانند در مركز به اتباع خارجه ناجا و در نواحي به مديريتهاي اتباع خارجي ناجا مراجعه و با ارائه درخواست صدور پروانه ازدواجي اقدام و مدارك لازم را ارائه تا نسبت به تقاضاي آنها رسيدگي شود.


شرايط ازدواج زن ايراني با مرد خارجي:
زنان ايراني در صورتيكه تمايل به ثبت رسمي ازدواج خود داشته باشند در ايران بايد ابتدا به وزارت كشور مراجعه و با ارائه درخواست و مدارك لازم تقاضاي صدور پروانه زناشويي نمايند و پس از دريافت آن مي توانند به اتباع خارجه ناجا در مركز مراجعه و نسبت به ثبت رسمي ازدواج خود اقدام نمايند.
فوت اتباع خارجي:
چنانچه اتباع خارجي كه مقيم در كشور ايران هسنتند فوت نمايند به استناد بند 5 ماده 12 قانون ثبت احوال نيروي انتظامي موظف خواهد بود كه پس از اطلاع از وضع فوق، موضوع را به كلانتري محل بررسي و مراتب را به ثبت احوال محل اعلام تا نسبت به صدور گواهي رسمي فوت اقدام و در نهايت مراتب به اداره كل اتباع خارجه ناجا اعلام تا تصوير گواهي رسمي فوت و گذرنامه خارجي آنها به وزارت امور خارجه – اداره سجلات ارسال تا مراتب از آن طريق به سفارت مربوطه و كشور متبوعه آنها منعكس گردد.


طلاق زنان خارجي:
زنان خارجي كه با مردان ايراني ازدواج مي نمايند در صورتيكه مورد بي مهري همسران خود قرار بگيرند و يا بدليل عدم سلوك اخلاقي مي بايست ابتدا به محضر مراجعه و طلاقنامه را دريافت و درصورتيكه زن خارجي به استناد بند 6 ماده 976 قانون مدني شناسنامه و گذرنامه ايراني تحصيل نموده باشند با مدرك خارجي از كشور خارج شوند مي بايست به وزارت امور خارجه مراجعه و درخواست رجوع به تابعيت اصلي خود را بنمايند


اداره اماکن عمومی
ماده 7 : چنانچه صاحبان اماكن عمومي بخواهند اداره امور داخلي خود را به ديگري واگذار نمايند بايستي از طريق مراجع صدور پروانه به نيروي انتظامي معرفي تا پس از بررسيهاي لازم و تأييد صلاحيت مدير معرفي شده در پروانه صادره منظور گردد .
ماده 10 : صاحبان كليه اماكن عمومي ملكفند آن دسته از مواد آئين نامه و اعلاميه‌هاي نيروي انتظامي را كه در ارتباط با نوع كار آن مكان دارد در محل مناسبي كه براي واردين قابل رويت باشد نصب نمايند

.
ماده 13: صاحبان و مديران كليه اماكن عمومي موظفند هرموقع و هرگونه توضيحاتي كه مأمورين نيروي انتظامي بخواهند ( نسبت به وضعيت امكنه و مسافرين و مستخدمين ) بلاتامل در حدود اطلاعاتي كه دارند با نهايت صحت به آنها بدهند .
ماده 24 : در اماكن عمومي ايجاد سر و صداهاي ناهنجار ، اداي الفاظ ركيك و انجام حركات زشت و اعمالي كه موجب سلب آسايش ديگران يا ضرر به اموال عمومي مي‌شود ممنوع است و صاحبان اماكن عمومي مكلفند متخلف را به مأمورين انتظامي معرفي نمايند .


ماده 25 : يك نفر نمي‌تواند بيش از يك مكان عمومي را اداره و پروانه آنرا تحصيل نمايد مگر اينكه براي مكان ديگري كه مي‌خواهد تأسيس كند از طرف مرجع صدور پروانه مدير يا مباشري كه نيروي انتظامي صلاحيت او را گواهي نمايد ، استخدام كند كه در اين صورت مدير مزبور مسئول اداره مكان مربوطه خواهد .
ماده 28 : براي اماكن عمومي بايد نام فارسي با مضامين موافق عفت عمومي انتخاب و فقط به زبان فارسي هم روي تابلو نوشته شود .
ماده 29 : در كليه اماكن عمومي وسايل مقدماتي آتش نشاني طبق استاندارد سازمان آتش‌نشاني بايد مهيا باشد تا به موقع مورد بهره‌برداري قرار گيرد .


ارائه خدمات موسسات غيرانتفاعي‌ و صندوقهاي قرض‌الحسنه
1 ـ صندوقهاي قرض الحسنه :
ـ پرداخت وامهاي ضروري و مورد نياز متقاضيان و رفع مشكلات مالي افراد برابر ضوابط مربوطه.
ـ ساير انجام امور خيريه طبق اساسنامه.
2 ـ مؤسسات خيريه و غيرانتفاعي :
ـ ارائه خدمات به خانواده هاي نيازمند و محروم جامعه از جمله كمكهاي نقدي و غيرنقدي.
ـ ارائه خدمات پزشكي در درمانگاههاي خيريه مطابق تعرفه هاي مربوطه.
ـ كمك هاي رايگان و بلاعوض به خانواده هاي بي سرپرست و ايتام.
ـ و ساير خدمات عام المنفعه در زمينه هاي علمي ـ فرهنگي ـ مذهبي ـ حمايتي ـ درماني.
پلیس 110( مقدمه)
تأمين امنيت و تحكيم نظم و اجراى قانون و عدالت از مهمترين اركان ثبات و سلامت يك نظام اجتماعى و سياسى است و نقش نهادهايى كه تأمين كننده اين هدف باشند، به اندازه‌اى مهم است كه شايد بتوان گفت، بدون وجود چنين نهادهايي، بقاى يك جامعه ممكن نمى‌گردد. در كشور ما بخش عمده‌اى از اين وظيفه مهم بر عهده نيروى انتظامى است. با نگرش كلى بر وظايف نيروى انتظامى در كشور مى‌توان به گستردگى فعاليت‌هاى اين نيرو كه بالغ بر انجام 22 مأموريت خاص و بيش از 120 مأموريت عام مى‌گردد واقف شد. اين تنوع و تعدد وظايف در هيچ يك از نيروهاى نظامى و سازمان‌هاى غير نظامى جمهورى اسلامى ايران وجود نداشته و مى‌توان اذعان داشت نيروى انتظامى تنها نهادى است كه در عرصه‌هاى مختلف و در اقصى نقاط كشور از مرزها تا درون شهرها در گستره وسيع و انجام وظايف محوله مى‌پردازد، با وجود اين گسترگى و تنوع مأموريتى و همچنين توجه به كمبودهاى مختلف در اين سازمان بود كه سبب شد طراحى‌ سيستمى كه بتواند با سازماندهى امكانات موجود و افزايش تحرك و سرعت عمل، به نيازمندى‌هاى فورى مردم پاسخ دهد، احساس گردد. تا ضمن حضور به موقع در صحنه‌ها، با ناامن كردن كشور براى مجرمين و امنيت بخشيدن به وظايف اجتماعى كشور، رضايت عمومى جامعه را در بحث امنيت و ناهنجارى‌هاى اجتماعى مربوط به وظايف پليسى فراهم نمايد. لذا در جهت اجراى فرامين مقام معظم رهبرى و فرماندهى معظم كل قوا و تحقق بخشيدن به اهداف ذكر شده مركز فوريت‌هاى پليس 110 در تاريخ 20/7/79 مصادف با 13 رجب سالروز ولادت حضرت اميرالمؤمنين و در سال منصوب به آن حضرت تأسيس و جهت پاسخگويى به نيازهاى فورى پليسى مردم راه‌اندازى گرديد. در بررسى كلى مى‌توان اذعان داشت كه بحول و قوه الهى در بطن نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران تحولى ارزشمند ايجاد گرديده است و مركز فوريت‌هاى پليسى توانسته در اين فاصله زمانى مأمورين را در انجام وظايف محوله و ارائه خدمات ارزنده موفق‌تر و اطمينان مردم را نسبت به ناجا افزايش دهد كه اميد است اين مركز با انسجام و يكپارچگى روز افزون تشكيلاتى بتواند با اقتدار بيشترى به انجام مسئوليت‌هاى محوله بپردازد و قلب مقام معظم رهبرى و مردم شريف اين مرز و بوم را شاد نمايد.
گزيده‌اى از اهم اقدامات انجام شده در سيستم 110
1 ـ تاكنون 944 خط تلفن 110 در سطح كشور راه‌اندازى گرديده است.
2ـ تعداد 10 كلان شهر به سيستم رايانه‌اى در سطح كلانترى‌ها و پاسگاه‌هاى مربوطه تجهيز شده‌اند كه در اين رابطه برقرارى و امكان كنترل مكانيزه وجود دارد و مى‌توان با ورود به كليه كلانترى‌ها و پاسگاه‌هاى مربوطه وضعيت عملكرد سيستم 110 مربوطه را به راحتى تحت نظر و كنترل قرار داد.
3ـ هدف‌مند شدن توزيع امكانات : نيروى انسانى ،خودرو و تجهيزات رايانه‌اى و مخابراتى بر اساس فراوانى جرائم و نيازمندى‌هاى پليسى در جغرافياى مختلف كشور.
4ـ سازماندهى مراكز فرماندهى و كنترل (مراكز 110) بر اساس اهداف و سياست‌هاى ترسيم شده ساير اقدامات : فعال سازى يگان‌هاى واكنش سريع (يگان ويژه پاسداران) به منظور تقويت موردي.
5 ـ پيگيرى تصويب و تأمين اعتبارات نيازمندى‌هاى مخابراتى رايانه‌اى و ضرورت‌هاى آماد و پشتيبانى بالغ بر 71 ميليارد ريال و طرح توزيع ريز اقلام به تفكيك شهرستان‌هاى تابعه هر استان.
6ـ پيگيرى و تحقق امكان شماره‌گيرى موبايل بدون پيش كد در شهرستان‌هايى كه از طريق شهرهاى ديگر تغذيه مخابرات مى‌شوند و تماس با گوشى موبايل بدون سيم كارت و انتقال شماره 112 به صورت خودكار به 110 و رايگان بودن مكالمات موبايل با تلفن 110.
7ـ راه‌اندازى طرح امداد جاده‌اى با همكارى و مشاركت سازماندهى امدادى شركت مخابرات ـ وزارت راه‌ و ترابرى صدا و سيما و وزارت بهداشت و درمان.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید