بخشی از مقاله


مزيت هاي تمرين (فعاليت فيزيكي )
انجام فعاليت هاي بدني يك جزء لازم در وداواي اشخاصي مي باشد كه ديابت دارند .اين فعاليت ها به تمام كساني كه قند دارند كمك مي كند وزنشان را كنترل مي كند .حساسيت انسولين را بهبود مي بخشد و يك ديد و بينش سالمتر روحي را براي آنها به ارمغان مي آورد و عوامل خطر زاي قلبي – عروقي را كاهش مي دهد .با ارائه رهنمود هاي مناسب ,مردمي كه ديابت دارند مي توانند با ايمني فعاليت هاي بدني را انجام دهند .طرح فعاليت بدني با توجه به علاقه ,سن ,سلامتي عمومي و سطح تناسب و شايستگي فيزيكي متفاوت مي باشد .

وقتي شخصي بدون ديابت فعاليت مي كند سطوح انسولين كاهش مي يابد در حالي كه هورمونهاي تعديل كننده (به ويژه گلو كاگون ) را افزايش مي دهد .بنابر اين استفاده از گلوكز زياد شده توسط ماهيچه فعال دقيقاً منطبق بر توليد گلوكز زياد شده توسط كبد مي باشد .در اشخاصي كه داراي بيماري ديابت و البته به انسولين مي باشند گليسميك حاصل از فعاليت بدني با توجه به كنترل همه جانبه ديابت ,گلوكز پلاسما و سطوح انسولين در شروع تمرين ,شدت فعاليت تمرين ,مقدار غذاي قبلي و شرايط قبلي متفاوت مي باشد .

يك متغير مهم سطح انسولين پلاسما در طي تمرين و بعد از آن مي باشد .سطوح بالاي انسولين هيپو گليسم را فعال مي كند كه اين به علت اين مساٌ له ×××× كه گلوكز ماهيچه اي داراي انسولين زياد توسط ماهيچه فعال جذب مي شود .بر عكس به علت وجود سطح پايين انسولين در بدن يك فردي كه از تزريق انسولين استفاده مي كند ,توليد گلوكز اسيد هاي چرب ادامه مي يابد ,در حالي كه ,جذب آنها كم مي شود .اين امر منجر به افزايش زياد در گلوكز پلاسما و سطوح كتون مي شود .در اشخاصي كه ديابت بدون تزريق انسولين دارند ,كنترل گلوكز خون با تمرين هاي بدني افزايش مي يابد .

اين به علت تحريك و حساسيت انسولين افزايش يافته مي باشد كه منجر به استفاده جانبي گلوكز نه تنها در زمان تمرين بلكه بعد از آن مي شود .از آنجا كه حساسيت انسولين بوجود آمده در 48 ساعت بعد از تمرين از بين مي رود ,تكرار زمان تمرين در فواصل معين به منظور كاهش قدرت و تحمل گلوكز كه در ارتباط با ديابت غير وابسته به انسولين مي باشد ,ضروري است .اين تمرين كه انسولين را افزايش مي دهد ,بدون ايجاد تغيير در وزن بدن صورت مي گيرد .تمرين همچنين تاثير هورمونهاي تعديل كننده را كاهش مي دهد كه در عوض توليد گلوكز هپاتيك را نيز كاهش داده و همچنين منجر به افزايش كنترل گاوكز مي شود سريع شود .انجام فعاليت بعد از خوردن غذا مفيد مي باشد و پست پرنديل و هيپر گليسميا را كاهش داده كه در بيماري ديابت بدون انسولين رايج مي باشد .
وزن و ديابت نوع 2:
چگونه وزن به ديابت نوع 2 مربوط مي شود ؟
وزن و چربي فوق العاده زياد بدن باعث پيشرفت ديابت از نوع دوم مي شود .مردمي كه داراي وزن زيادي هستند ,داراي ×××× بيشتري در ابتلا به ديابت نوع 2 مي باشند كه اين در مقايسه با افرادي كه وزنيس عادي دارند .داشتن وزن زياد موجب فشار بر توانايي بدن در كنترل قند خون مي شود كه از انسولين استفاده مي كنند و بنابر اين خطر ابتلاي شما به ديابت بيشتر مي شود .


تقريباً 90 درصد مردم مبتلا به ديابت نوع 2 , افراد چاق هستند .ميزان افراد مبتلبا به ديابت در ميان بزرگسالان آمريكايي در سال 1990 تا 3/1 افزايش يافته است و حتي افزايش بيشتري انتظار مي رود .افزايش سريع ديابت به علت پرهيز از رژيم غذايي و داشتن وزن زياد در بين مردم آمريكا مي باشد .
اگر شما مبتلا به ديابت هستيد چه بايد بكنيد ؟


شما مي توانيد تاثير مثبتي بر قند خون و سلامتي كلي تان داشتهباشيد و اين كار را از طريق انتخاب عاقلانه غذاها ,تمرين هاي بدني منظم و كاهش استرس و نگراني و ايجاد تغييرات كمي در نحوه زندگي تان انجام دهيد .كم كردن حتي ميزان كمي از وزن (10 پوند يا بيشتر ) همچنين مي تواند كمك بسيار موثري در تنظيم قند خون شما داشته باشد و ميزان دارويي را كه شما براي حفظ قند خونتان در حد ايمن ×××× داريد كاهش مي دهيد .تغذيه بهتر ,فعاليت فيزيكي و كنترل سطح گاوكز خون پيشرفت ديابت را كند ساخته و از ايجاد گرفتاري و دردسر جلوگيري مي كند .


براي جلوگيري از پيشرفت نوع 2 ديابت چه بايد كرد ؟
خبر خوب در اين زمينه اين است كه اين بيماري تا حد زيادي قابل پيشگيري است .تحقيقات نشان داده است كه اين تغييرات شيوه زندگي و كم كردن وزن از 5 تا 10 درصد پيشرفت ديابت نوع 2 را در ميان بزرگسالاني كه موقعيت خطرناكي دارند ,كاهش داده و يا از بين مي برد . مسائل مربوط به سبك زندگي شامل رژيم و فعاليت فيزيكي شديد يا متوسط مي باشد (نظير ××× زدن به مدت 150 دقيقه هر هفته ) كه در اين تهحيق وجود دارد و كاهش وزن را نشان مي دهد .پيشرفت ديابت در زمان اين تحقيقات كه از سه تا 6 سال به طول انجاميد ,40 تا 60 درصد كاهش يافته است .

جلوگيري از چاقي ,افزايش فعاليت ها ,و وزن كم كردن را ادامه دهيد كه زياد چاق باشيد احتمال اين مي رود كه در آينده ,مبتلا به ديابت شويد .كنترل وزن بهعترين امر در جلوگيري از پيشرفت ديابت مي باشد .
آخرين خبر ها در مورد فعاليت هاي فيزيكي هعنوز هم نبود تمرين ها را ×××× كافي نشان مي دهد ,تقريباً 40 درصد بزرگسالان د آمريكا هيچ زمان فراغتي را براي انجام تمرين هاي بدني ندارند كه اين آمار توسط مراكز كنترل و جلوگيري از بيماريها ×××× تهيه شده است .در حالي كه بيشتر از 60 درصد افراد در اوقات فراغت خود فعاليت هاي فيزيكي انجام مي دهند ,تنها 30 درصد آنها اين فعاليت ها را به طور منظم انجام مي دهند .مطالعات انجام شده ساليانه توسط موسسه تحقق بيماري سرطان و تغذيه در آمريكا اعتقاد دارد كه اين مساٌله باعث ايجاد خطر ابتلا به سرطان مي شود .


گزارش ×× بر اساس انجام مصاحبه با بيش از 65 هزار نفر مي باشد .به منظور بهبود فعاليت هاي منظم شخص بايد از فعاليت هاي متوسط شروع كرده و به فعاليت هاي شديد بپردازد كه اين عمل منجر به عرق كردن كم و يا افزايش كم به متوسط تعداد ضربان قلب و تنفس مي شود )و اين كار را به مدت 30 دقيقه يا بيشتر حداقل 5 روز در هفته انجام دهد يا فعاليت هاي شديد را به مدت 20 دقيقه يا بيشتر و حداقل سه روز در هفته انجام دهد .بر طبق نتايج اخير تمرين سخت مثل تمرين وزني يا زيبايي اندام از نابودي ماهيچه جلوگيري مي كند كه با افزايش رشد ما اين بيماري ممكن است رخ دهد

.اين عمل همچنين نقش مهمي در كنترل وزن دارد زيرا ماهيچه در مقايسه با بافتهاي ديگر بدن كالاري بيشتر را از دست مي دهند .تمرين هاي قدرتي بنظر مي رسد كه داراي فريت هاي كيفي در زندگي باشند و شامل توانايي افراد مسن تر در رفتن به هر جا و مستقل از ديگران مي شود .تقريباً 32 درصد بزرگسالان در تحقيق ××××× حداقل تمرين هاي قدرتي را انجام مي دهند ,اگر چه با افزايش سن اين تعداد نيز كاهش پيدا مي كند .


ديابت و تغذيه
هر نشانه اي از ديابت بي نهايت مهم مي باشد .هر چه علايم آن زودتر ديده شود قدم هاي سريعتري براي كنترل بيماري و جلوگيري و كاهش عوارض آن مي توان برداشت .موسسه ××× نادايي ديابت افراد 45 سال به بالا را در هر سال پيشنهاد مي دهد و همچنين معاينه افراد با فاكتورها و عوامل خطر زايي ديگر را پيشنهاد مي كند .ديابت بيماري است كه در آن بدن نمي تواند ×××× صحيحي غذا را ذخيره و تبديا به انرژي كند .سوختي كه يك بدن نياز دارد ,گلوكز ناميده مي شود كه شكلي از قند است .


گلدكز از غذاهايي نظير ميوه ,شير و سبزيجات و غذاهاي نشاسته دار و قندي حاصل مي شود .براي كنترل قند خون ,مردمي كه ديابت دارند بايد غذاهاي مقوي بخورند ,بايد از نظر فيزيكي فعال باشند و از بعضي قرصها يا انسولين استفاده كنند .در اينجا چند نكته وجود دارد كه بايد اخيراً در رابطه با ديابت بيان شده اند اما براي هر كسي كه در جستجوي زتدگي سالمتري مي باشد ,مفيد است .


- در روز سه وعده غذا در دفعات و زمانهاي معيني بخوريد و فاصله خوردن غذاها از 6 ساعت بيشتر نباشد ,كه در اين صورت شما از يك غذاي مختصر و سالم سود مي بريد .غذا خوردن در زمانهاي منظم به بدن شما كمك مي كند تا ميزان گلوكز خون را كنترل كند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید