بخشی از مقاله

گوجه فرنگی

امروزه گوجه فرنگی از رایج ترین وعمومی ترین سبزیجات باغی در آمریکا است.اگر چه برای سالیان درازی (که بعدها سیب عشق نامیده شدند)گوجه فرنگی به عنوان یک گیاه سمی وزهر آگین محسوب می شود وصرفابه خاطرارزش تزئیناتی کاشته می شد این گوجه ها معمولا خیلی راحت رشد می کنند وجزء معدود گیاهانی هستند که به عنوان غذا مناسبی برای یسشتر خانواده ها تلقی می شود .کیفیت میوه ی چیده شده در باغ زمانی مشخص می شود که در بازار فروش بیش از هر نوع دیگری به فروش برسد .


گیاهان گوجه فرنگی گیاهی لطیف گرمسیری و چند ساله که بیشتر در قاره آمریکا در باغ های تابستانی به صورت سالیانه رشد می کند .سرمای هوای بهار وپاییز رشد فصلی گوجه فرنگی در هوای آزاد را محدود می کند.


معرفی گونه ها:
در حال حاضر هزاران گونه از گوجه فرنگی برای استفاده باغداران خانگی وجود دارد.گستردگی تنوع آنها در اندازه –شکل –رنگ-گونه گیاهی-ایتادگی در مقابل آفات-وفصل رویش است .دفاتر راهنما –مراکز باغی وگلخانه ها گونه های زیاد از گوجه فرنگی رااز انواع مختلف عرضه می کنند که انتخاب 1یا2گونه ی خوب از میان گونه های متنوع می تواند واقعا مشکل باشد ارزیابی وبرسی کالایتان سپس انتخاب بهترین گونه های مناسب که شما تمایل به استفاده وکشت آن رادارید.
گیاه گوجه فرنگی به یکی از دو نع زیر تقسیم می شود که ارتفاع گیاه و شرایط کشت بررشد نهایی یک دسته ی گل در آخرین مرحله رشد منجر به توقف ارتفاع کیاه شود .
گیاهانی که به دسته های نهایی گال نمی رسند وفقط یکی از شاخه های بلند تر می شود داِیم الرشدنامیده می شوند.همه ی گونه های قدیمی تر دائم الرشد هستند .


انها می توانند جزءمحصولاتیبا شاخه وبرگ فراوان ومیوه رسیده ی خوشمزه محسوب شوند .اگر چه زمان رسیدن آنها واقعا دیر باشد .
اولین گونه های محدود الرشد بادردسرهای فراوان وبا پوشش کم بربرگینه و مزه ناکافی رشد می کنند اما آنها خیلی زود می رسند .محصول گیاهان محدود الرشد جدید با برگینه بهتر رشد بلندتر ومیوه رسیده وکیفیت مشابه با گونه های دائم الرشد جدیداست.
آنها تمایل دارند تا میوههیشان در یک دوره ی کوتاهتری برسند بنابراین کشت وکار متوالی گونه های محدود الرشد در فصل مناسب برداشت شاید محصولات مرغوب تری به عمل آورد .نرم ساقه های محدود الرشد در طول فصل رشد به راحتی قابل کنترل ونگهداری می باشد .بعضی از گونه های کم رشد تربه خوبی محصولات کوتاه محدود الرشد گیاهانی لطیف و رسیده تر دارند.


alternain A
فوزاریم F
انگل ها-کرم نخساند N
ویروس جفتی تنبا کو(توتون) T
آفت گیاهی –قارچ ناقص V
گرده افشانی باز آزاد OP
انتخاب برگزیده آمریکا AAS

First-Early red(برداشت 60 روزه یا کمتر):
این گونه ه رشد گیاه پرپشت تر است نسبت به گونه هایی که در فصل اصلی کاشت رشد پیدا می کنند.
در فصل گرم آفتاب زدگی میوه یکی از مشکلات کاشت میوه است بازده ی اصلی گونه ها در فصل برداشت در یک تابستان طولانی بسیار عالی است .
گونه های first earlyبرای مناطق شمالی مناسب تر هستند جای که فصل رشد کوتاهتر وتابستانهای خنکی تر دارند .اندازه میوهی قرمز کوچک تا متوسط است معمولا این برای هرس کرئن منهسب نیستند.


Sub Arctic Plenty(برداشت 45روزه 84تا112گرمی دارای میوه متراکم در دسته های مرکزی محدود الرشد )
Early Cascde(55روزه112گرمی گیاه خزنده دسته های میوه بزرگ دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی و فو زاریم )
Early Girl(45روزه 140 گرمی اندازه کامل زود بازطده دائم الرشد مقوم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی )
Quick Pick(60 روزه 112 گرمی -گرد- نرم-محصول فراوان –دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی –فوزاریم –کرم نخساند –ویروس جفتی توتون- A)
Medium –Early Red(60تا69 روزه):


ابن گونه هادائم الرشد هستند و بین گیاهان زود بازده first early و گیاه sounder یکی از انواع محصولات با ویژگی های خاص محصول است .شکل محصول از لحاظ کیفی بهتر شده است فصل برداشت گوجه فرنگی با گونه های متوشط earlyشروع می شود.
Cham Pion(برداشت 65روزه280گرمی –سفت –نرم –بزرگ-دائم الرشد مقاوم در برابرآفت گیاهی وفوساریم)
Main-Crop Red(محصول قرمز اصلی ):


بیشتر محصولات گونه های اصلی میوه های به اندازه متوسط یا بزرگ مدهند که پوشش مناسبی از شاخ برگ را دارا می باشد و نسبتا از ترک خوردگی میوه ها و دیگر نقص ها ی گیاهان آزاد و رها هستند .آنها برای رشد در اتاقک ها وخاک پوشها در قفسه های استوانه ای سیمی ویا در شبکه ها یه دار بست بندی ها مناسب هستند .بیشتر آنها می توانند (آلو-گوجه برقانی)بشوند ویا برای تزئین پرورش داده شود .آنها باید برای برداشت محصول درحجم وانبوه زیادی کشت داده شوند .زیرا آنها محصول زیادی با مقاومت زیاد هر کیفیت بالای در باغ میوه دارند .
Celebrity(برداشت 70روزه280گرمی ومحدود الرشد بزرگ پر محصول مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم –کرم نخساند-ویروس تنباکو )
Mountain Delight(70روزه 280گرمی بدون ساقه سبز رنگ محدود الرشد مقاوم در برابرآفت گیاهی وفوزاریم)
Fantastic(70روزه 252گرمی –کروی تیره –محصول بالا دائم الرشد )


Better Boy(72روزه 236گرمی دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی -فوزاریم –کرم نخساند)
Mountain pride(74 روزه 280گرمی نرم محدود الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )
Flora merica(75روزه 236گرمی برنده AASآمریکا –قرمز درخشان محدود الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )
Burpees big(78روزه428 گرمی مقاوم در برابر تر ک خوردگی میوه جذاب دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )
Supersonic(79روزه 236گرمی سفت مقاوم در برابر ترک خوردگی دائم الرشد مقاوم در برابرآفت گیاهی و فوزاریم )


قرمز خیلی بزرگ :
این گونه نسبتا خیلی دیر می رسند –شاید دارای میوه های خیلی بزرگ باشند اما دارای بافت لکه دار –کال وبد شکل در انتهای در انتهای شکوفه وگل باشند (گربه ای شکل )در صورتی که این بافت لکه دار بریده شود بغعضی از مزیت های آن در اندازهی بزرگ اصلی از بین می رود اگرچه در اندازهای بزرگ هرگز دارای محصول زیادی نیست اما اغلب بیشت آنها در گونه های جدید تر دارای اندازه های بزرگتر هستند.
Delicious(گرده افشانی باز برداشت 77روزه دائم الرشد دارای رکورد جهانی )
Supersteak(80 روزه 1تا2پوند پر مغز دائم الرشد –مقاوم در برابر آفت گیاهی فوزاریم و کرم نخساند )
Beef Master( 81 روزه1تا2 پوندنوع بزرگ Beef master دائم الرشد –مقاوم در برابر آفت گیاهی و فوزاریم –کرم نخساند )


زرد پرتقالی رنگ :
بر خلاف عقاید عمومی میوه های گونه های زرد پرتقالی رنگ از لحاظ مقدار اسیدی نسبت به گونه های قرمز رنگ از ارزش غذای کمتری برخوردار نیستند آنها از لحاظ فرآیندو ایمنی دارای اارزش یکسانی هستند مزه شیرین آنها نسبت به گونه های فرمز بیشتر است زیرا آنها دارای مقادیر زیادی قند هستند –گونه های متداول در این دسته بندی زمان برداشت و مرحله ی رشد زودتری دارند –مشخصات رشد گیاه نسبت به گونه های پرتقالی زرد قدیمی بهتر است که تمایل به بزرگ شدن پهن شدگی و رشد طولانی تری دارند .
Mountain gold (گرده افشانی بازکاشت 75 روزه 224 گرمی نارنگی پرتقالی تیره محدود الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی و فوزاریم)

Lemon BOY (72روزه 196 گرمی زرد لیموی طعم ملایم پرمحصول دائم الرسد مقاوم در برابرآفت گیاهی فوزاریم کرم نخساند )
Jubilee (گرده افشانی باز 224گرمی 72روزه –زرد –پرتقالی تیره دائم الرشد )
Golden Boy(80روزه224گرمی دارای میوه یطلایی رنگ تیره کم دانه دائم الرشد )


صورتی:
گونه های صورتی به طور نسبی به گونه ی زرد رنگ ها به نوع گیاه وزمان رشد بستگی دارند شباهت دارند .اصلاح نژادی اخیر روی مقاومت گیاهان در برابر آفت ها پیشرفت های خوبی داشت که منجر به تولید میوه خیلی جذابی شده است بعضی از گونه های قدیمی تر به خاطر کیفیت بالای میوه هنوز دارای مزه بهتری نسبت به گونه های جدیدتر هستند.
Pink Girl (برداشت 76روزه 196گرمی نم مقاوم دربرابر ترک خوردگی دائم الرشدمقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )
Brandywine(گرده افشانی باز 80روزه 336گرمی بزرگ درشت دارای صفات صفات موروثی آبدار با مزه رضایت بخش دائم الرشد)


انواع ورنگ های دیگر :
اگرچه رنگها وانواع وارقام اتفاقی وعجیب وعریب برای مدتها طولانی درپیرامون ما وجودداشته است اما احیا ءمجدد انها نیازبه جلب رضایت مردم دارد.
برای اینها بازارهای فروش برای عرضه گونه های جدیدترودرخشان تر محصول رقابت شدیدی دارند تقریبا بعضی از گونه های فراموش شده گوجه فرنگی نیازبه بازگردانی واحیاءمجدددارند.


Whit Wonder(گردهافشانی باز برداشت محصول 85روزه 244گرمی مغزوپوست سفید خامه ای داوم الرشد )
Evergreen(گرده افشانی باز 85روزه 244گرمی پوست سبزرنگ یا سایه کم رنگی از زرد مغزروشن در هنگام برداشت دائم الرشد )
Long Keeper(گرده افشانی باز 78روزه 168گرمی پوست پرتقالی رنگ مغزقرمزپرتقالی سفت قابل نگهداری برای هفته ها دائم الرشد)
Yellow Stuffer(گرده افشانی باز 80روزه112گرمی بلند زردلیموی شکلی شبیه فلفل نیمه پرنگ توخالی ماده اولیه آسان دائم الرشد )
انواع رب قرمز رنگ:رب گوجه فرنگی معمولا برای ساختن سس گوجه فرنگی –رب –سس-قابل استفاده در همه کنسرو سازی ها است .
آنها معمولا مغزدار سفت –گوشتی با رطوبت کم عمل آوری می شود .


عمل آوری این محصولات مشکلات کمتری دارند اخیرا برخی از آنها در بازار رایج شده اند وازرضایت مردمی بیشتری برای استفاده از این نوع میوه برخودارشده است .اینها معمولا از انواع گیاهان کوتاه هستند که تمایل به باردادن میوه ی زیادی دریک مدت کوتاه را دارند و به نسبت زیادی این میوه برای اولین بار می رسد استفاده از گوجه فرنگی های تازه معمولا یک امتیاز برای میوه رسیده است که معمولا میوه رسیده بیشتر در فصل خاص رشد ودر گونه های خاصی وجود دادرد اما بیشتر میوه های رسیده در مدت کوتاه برای درست کردن رب گوجه استفاده می شود زیرا محصول یبشتر با کیفیت بالا به وجود می آورند .


Veeroma(گرده افشانی باز برداشت 72روزه 56تا84گرمی گونه Romacزود رس شکل مربعی تیره مقاوم در برابر آفات گیاهی وفوزاریم )
Roma (گرده افشانی باز75روزه56گرمی گوجه بزرگ استاندارد مقاوم در برابربادزدگی وآفتاب زدگی محدود الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )
Sam Marzano(گرده افشانی باز80روزه 84گرمی قرمزتیره مقاوم در برابرترک خوردگی مغز دار کم آب محدودالرشد)
Via Italia(80روزه 84گرمی مغز دار- شیرین-تازه –محدودالرشدمقاوم دربرابرآفت گیاهی وکرم نخساند)


میوه های کوچک سالادی:
این گونه ها معمولا رشد زیادی دارد واغلب گونه های پرمحصولی هستند تنوع آنها دراندازهی آنها از 1تا1.5اینچ درقطراست ومعمولا برای هرس کردن مناسب هستند محصول هرگیاه خیلی زیاد است باتوجه به این که در هنگام چیدن محصول زیاد شاید راضی کننده نباشد.شاید بعضی از اوقات همه دستهها به یک باره و با برداشتی سریع چیده شوند شکاف خوردگی در میان گونه های جدیدیک مساله مهم است این گونه ها معمولا به خاطر شیرینی ومزه خوب آنها توصیه می شود .

Super Sweet 100 (برداشت 70روزه میوه ها به اندازه گیلاس در دسته های بزرگ دائم الرشد مقاوم دربرابرآفت گیاهی فوزاریم )
Sweet Million(65روزه 1اینچ –قرمز –شیرین –مقاوم دربرابرترک خوردگی دسته های بزرگ دائم الرشدمقاوم در برابرآفت گیاهی کرم نخساندوویروس تنباکو)
)Yellow Pear گرده افشانی باز 70روزه 1اینچ دسته های زرد- رنگ-میوه گلابی شکل-دائم الرشد)
Large Red Cherry(گرده افشانی باز 70روزه 1تا1.2اینچ –سفت –قرمزتیره –میوه شیرین –دائم الرشد)
Mountain Belle(65روزه 11.4اینچ –قرمز-مقاومت دربرابر ترک خوردگی به طور یکنواخت رسیده قابل نگهداری در تابستانها محدود الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )


گونه پا کوتاه :
معمولا این گوجه ها مناسب برای استفده در مخزن –محفظه –سبدهای آویزان –باغچه یا مکانهای مثل ایوان وحیاط وجاهای که دارای فضای محمدود هستند میباشد
درحال حاضر برای یبشتر افراد زندگی در جاهایی که به صورت سنتی در خانه هایی با باغچه های سبزیجات ممکن نیست ومحفظه وایوانها بیشترمعمولی است که برای گوجه فرنگی ها ارزش تزئینیشان یک مزیت محسوب می شود و اخیرا هم کیفیت میوه شان به خوبی ثابت شده است آنها میوه هایی دررنگ های قرمز وبعضی رنگها دیگر دارند که به جزء گونهی دو رگه ها Husky جدیدبقیه برای هرس کردن مناسب نیستند .


Tiny Tim(برداشت 45روزه 1اینچ –خیلی پاکوتاه –میوه گیلاسی قرمزرنگ محدودالرشد)
Cherry Gold(45روزه 1اینچ گونه طلایی از نوع Tiny Tim محدودالرشد)
Red robin(55روزه 1اینچ-گیاه فوق العاده پا کوتاه بلندی 6اینچ –طعم ملایم محدودالرشد )
Yellow Canary(55روزه 1اینچ –شبیه سینه سرخ اما دارای میوه ی زرد رنگ محدود الرشد)
Pixie Hybrid 2(52روزه 56گرمی –گیاه پا کوتاه توپر –متراکم محدودالرشد )
Patio Hybrid(65روزه 84گرمی –گیاه پا کوته –محکم –دارای میوه ی بزرگ –گیاه مخزنی عالی-محدود الرشد)
Small fry (72روزه 1اینچ –قرمز –مناسب برای سبدهای آویزان محدود الرشد )
HUSKY Red Hybrid(68روزه 168گرمی گیاه پا کوتاه دارای میوه بزرگ برداشت ممتد پی در پی –دائم الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )
HUSKY Gold Hy brid(70روزه 168گرمی برنده جایزه سلکسیون آمریکا AAS دارای گیاهی مشابه از نوع صورتی –میوه طلایی رنگ دائم الرشد مقاوم در برابر آفت گیاهی وفوزاریم )


Husky pink Hybird(72روزه -168گرمی –میوه صورتی روشن شبیه به گیاه گونه husky دائم الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )
Husky pink Hybird(72روزه -168گرمی –میوه صورتی روشن شبیه به گیاه گونه husky دائم الرشد مقاوم دربرابر آفت گیاهی وفوزاریم )

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید