دانلود مقاله ۴۰ حدیث

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

قال پیامبر اکرم (ص) :
بابانِ مُعَجَّلانِ عُقوبَتُهُما فیِ الدنیا الْبَغْیُ والْعُقُوقُ .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
دو چیز است که کیفر آنرا در دنیا می دهند ظلم و بد رفتاری با پدر و مادر .

(نهج الفصاحه ـ ص ۲۱۶ ـ حدیث ۱۰۷۲ )

حدیث دوم
صله رحم

قال پیامبر اکرم (ص) :
صِلَهُْْ الرَّحِمِ تَزیدُ فیالْعُمرِ و تَرْفَعُ میتَهَ السُّوء
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
پیوند خویشان عمر را افزونی دهد و از مرگ بد جلوگیری کند.

(نهج الفصاحه ـ ص۳۹۰ ـ حدیث ۱۸۳۸)

حدیث سوم
طـلاق

قال پیامبر اکرم (ص) :
تَزَوجَّوُ اوَلا تُطَلقِّوُا فَاِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الذَّوّ اقینَ وَ لا الذَّوّاقَاتَ
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن گیرند و زنانی که مکرر شوهر کنند دوست ندارد.

(نهج الفصاحه ـ ص ۲۳۹ ـ حدیث ۱۱۴۹)

حدیث چهارم
خنـده

قال پیامبر اکرم (ص) :
لاتُکْثِرِ الضَّحْکَ فَاِنَّ کَثْرَهًْْ الضَّحَکِ تُمیتُ القَلْبِ .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
خنده بسیار مکن که خنده بسیار دل را بمیراند.

(نهج الفصاحه ـ ص۵۲۰ ـ حدیث ۲۴۷۹ )

حدیث پنجم
صـدقه

قال پیامبر اکرم (ص) :
تَرارَکُوا الْهُمُولَم وَالْغُمومَ بالصَّدقاتِ یَکْشِفِ اللهُ تَعالی ضُرَکمُ وَ ینْصُرْ کُمْ علی عَدُوَّکُمْ .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
از رنج و غم ها بوسیله صدقه جلوگیری کنید تا خدا رنج ترا برطرف کند و شما را بر دشمنان پیروزی دهد .

(نهج الفصاحه ـ ص ۲۲۷ ـ حدیث ۱۱۳۴ )

حدیث ششم
تـوبه

قال پیامبر اکرم (ص) :
تُوبُوا إلی رَبَّکُمْ مِن قَبلِ أَن تَموُتوا و بادِروا با الأعمالِ الزّاکِیَهِْْ قَبلَ أَن تُشْغَلوُا .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
پیش از آنکه مرگ فرا رسد توبه کنید و پیش از آنکه گرفتار شوید کارهای نیک انجام دهید.

(نهج الفصاحه ـ ص۲۳۸ ـ حدیث ۱۱۸۸ )

حدیث هفتم
قیـامت

قال پیامبر اکرم (ص) :
إنَّ مِنْ اَشراطِ السّاعَهِْْ أَنْ یُرفَعَ الْعِلْمُ وَ یَظْهَرَ الْجَهْلُ وَ یَفْشُوَ اَلزِّنا وَ یُشرَبَ الْخُمرُ وَ یِذْهَبَ الرَّجالُ وَ یَبْقیَ النَّساءَ حَتّی یَکُونَ لِخَمْسِینَ امْرَأَهًْْ قَیِّمٌ واحِدٌ .

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
از علائم رستاخیز آن است که دانش از میان برخیزد و جهان آشکار شود و زنا رواج گیرد و شراب نوشند مردان بروند و زنان بمانند تا حد یکه پنجاه زن یک سرپرست داشته باشد.
(نهج الفصاحه ـ ص۱۸۳ ـ حدیث ۹۰۸ )

حدیث هشتم
قـرض

قال پیامبر اکرم (ص) :
إیّاکُمْ والدَیْنَ فَإِنَّهُ هَم بِاللَّیلِ وَ مذَلَّهٌْْ بِالنَّهارِ .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
از قرض بپرهیزید که غم شب و ذلت روز است.

(نهج الفصاحه ـ ص۱۹۹ـ حدیث ۹۹۰ )

حدیث نهم
غیـرت

قال پیامبر اکرم (ص) :
إِنَّ اللهَ تَعالیََ غَیُورٌ یُحِبُّ الْغَیُور .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد.

(نهج الفصاحه ـ ص۱۴۳ ـ حدیث ۷۰۶ )

حدیث دهم
زن

قال پیامبر اکرم (ص) :
أَلْبَغا یَا الّلا َتی یُنْکِهْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍْْ .
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
زنانی که بی حضور شاهد شوهر می کنند زنا کارند.

(نهج الفصاحه ـ ص۲۲۲ ـ حدیث ۱۱۱۲ )

حدیث یازدهم
ضرورت یاد مرگ

قال علی علیه السلام :
اِنَّ للهِ مَلَکاً یُنادِی فی کُلِّ یَوْمٍ : لِدوا لِلْمَوتِ و اَجمَعُوا لِلْفنَاءِ و اْبنُوا لِلْخَرَابِ.
امام علی (ع) فرمودند :
درود خدا بر او ، فرمود: خدا را فرشته ای است که هر روز بانک می زند :
بزایید برای مردن و فراهم آورید برای نابود شدن و بسازید برای ویران گشتن .

(نهج البلاغه ـ الحکمته ۱۳۲ ـ ص ۶۵۷ )

حدیث دوازدهم
حقوق دوستان

قال علی علیه السلام :
لاَیَکُونُ الصَّدیقُ صَدیقَاحَتَّی یَحْقَطَ أَخاهُ فِی ثَلاثٍ :
فی نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتَهِ وَ وَفاتِهِ .
امام علی علیه السلام می فرمایند:
درود خدا بر او فرمود :دوست ، دوست نیست مگر آنکه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد :
در روزگار گرفتاری و آن هنگام که حضور ندارد و پس از مرگ .

(نهج البلاغه ـ الحکمته ۱۳۴ ـ ص ۶۵۷ )
حدیث سیزدهم
صدقه راه نزول روزی

الصّدقه و الرزق ـ قال علی علیه السلام :
اِسَتَنْزلوا الرَّزقً بِالصَدَقهِْْ .
امام علی علیه السلام می فرمایند :
درود خدا بر او فرمود : روزی را با صدقه دادن فرود آورید.

(نهج البلاغه ـ ص۶۵۹ ـ الحکمته ۱۳۷ )

حدیث چهاردهم
راه آسایش

الطریق ابی الراحه ـ و قال علیه السلام :
قِلَّهُ الِعیَلل أحَدُالْیَسَارَیْنِ
و درود خدا بر او فرمود :
اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است .

(نهج البلاغه ـ الحکمته ۱۴۱ ـ ص ۶۵۹ )

حدیث پانزدهم
غمها و پیری زودرس

الهّم والهرم ـ و قال علیه السلام :
اَلهُمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ
و درود خدا بر او فرمود :
اندوه خوردن نیمی از پیری است.

(نهج البلاغه ـ الحکمته ۱۴۳ ـ ص ۶۵۹ )

حدیث شانزدهم
ارزش مشورت و پرهیز از خود محوری

فضل المشوره ـ و قال علیه السلام :
مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأیِهِ هَلَکَ وَ من شاوَرَ الرّجالَ شَارَکَهَا فی عُقُولِهَا
و درود خدا بر او فرمود :
هر کس خود رأی شد به هلاکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد در عقل های آنان شریک شد .

(نهج البلاغه ـ الحکمه ۱۶۱ ـ ص ۶۶۵ )

حدیث هفدهم
تحمل مشکلات و خشنودی
اَلصَبرُ وَالرَضی ـ و قال علیه السلام :
أغْضِ عَلی القذی و الْأَلَمِ تَرْضَ أبَداً .
و درود خدا بر او فرمود :
چشم از سختی خوار و خاشاک و رنج ها فرو بند تا همواره خشنود باشی .

(نهج البلاغه _ الحکمه ۲۱۳ ـ ص ۶۷۵ )

حدیث هجدهم
مهلت پذیرش توبه
وَ قالَ عَلَیهِ الْسَّلامْ :
الْعُمْرُ الَذِی أعْذَرَ اللهُ فِیهِ إلَی ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَهً .
و درود خدا بر او فرمود :
عمری که خداوند از فرزند آدم پوزش را می پذیرد شصت سال است .

( نهج البلاغه ـ الحکمه ۳۲۶ ـ ص ۷۰۷ )

حدیث نوزدهم
غیرتمندی و ترک زنا
وَ قالَ عَلیهِ السَلامْ :
مَا زَنَی غَیُورٌ قَطٌ .
و درود خدا بر او فرمود :
غیرتمند هرگز زنا نمی کند .

(نهج البلاغه ـ الحکمه ۳۰۵ ـ ص ۷۰۳ )

حدیث بیستم
آفات اموال

وَ قالَ عَلَیهِ السَلام :
لِکُلَ أمْرِیٍ فی مَالِهِ شَریکانِ : ألْوَارِثُ وَ الْحَوَادِثُ .
و درود خدا بر او فرمود :
برای هرکسی در مال او دو شریک است : وارث و حوادث .

(نهج البلاغه ـ الحکمه ۳۳۵ ـ ص ۷۰۹ )

حدیث بیست و یکم
تشکـر
سَمِعْتُ علیَّ بنَ الحسنِ علیهما السلام یَقولُ :
یقولُ اللهُ تَبارکَ وَ تَعالیََ لعبدٍ مِنْ عَبیده یَومَ القیامَهِْْ : أشکُرَتَ فَلا ناً ؟ فَیَقولُ بَلْ شکرُتکَ یا ربَّ فَیَقولُ لَمْ تَشْکُرْنی اِذْلَمْ تَشْکُرْهُ ثُمَ قالَ أشْکُرْکُمْ لِلّه ، أشْکَرُکُمْ لِلنّاسِ .
امام چهارم (ع) فرمودند :
روز قیامت خداوند به بنده ای می گوید : از فلانی (که به تو احسانی کرد) سپاسگزاری نمودی ؟ بنده گوید ، پروردگارا من تو را سپاسگزاری کردم. خداوند بفرماید : مرا سپاس نگفته أی ، چون سپاس او را نگفته ی . سپس فرمود : شکر گزارترین شما از مردم همان شکر گزارترین شما از خداست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد