بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

محورهاي ياد گيري يونسكو

یادگیری برای دانستن

یادگیری برای انجام دادن

یادگیری برای بودن

یادگیری برای با هم زیستن

اسلاید 2 :

يادگيري براي دانستن

در اين محور يادگيري، فرد به  توسعه مهارت هاي شناختي

 براي استفاده از فرصت هاي يادگيري ،كه در طول عمر خود به

 دست خواهند آورد مي پردازد.

اسلاید 3 :

يادگيري براي انجام دادن

در اين محور، فرد نه تنها به كسب مهارت هاي شغلي مي پردازد.

بلكه صلاحيت هايي كه براي هماهنگي با تغييرات محيط پيرامون

 وتحولات جهاني نياز دارد را در خود پرورش مي دهد.

اسلاید 4 :

يادگيري براي زیستن

اين محور يادگيري باعث مي شود كه شخصيت فردي

رشد يابد، به طوري كه فرد بتواند به عنوان شهروندي

آگاه ومسئوليت پذير در جامعه زندگي كند.

اسلاید 5 :

شاخص های يادگيري براي زیستن

مجهز کردن کودکان  و نوجوانان به تفکر درست( که مجموعه ای از توانایی های تفکر واقع بینانه و منطقی، آگاهی و هشیاری و تفکر انتقادی، خلاقیت در اندیشه و نگرش به امور، و توانایی حل مسئله) مجهز شوند.

کسب سلامت و تعادل دستگاه روانی خود از طریق مقابله با اضطراب و هیجان های کاذب و افراطی و مقابله با افسردگی و بی هیجانی، مقابله با فشارهای روانی و تنیدگی و درهم فرو رفتگی، مقابله با خود خواهی و حسد ورزی و تمام خواهی

اسلاید 6 :

شاخص های شهروندی

مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و نهادهای جمعی

آماده شدن برای زندگی در جامعه محلی و ملی و جهانی

شهروندی خانوادگی، شغلی و ...

*شناخت زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و ملی و دینی.

*سلامت جسمی و بهداشت فردی و زیست محیطی .

*نظم، قانون مداری و عدالت و در امور محول شده احساس مسئولیت کردن.

*مناسبات سالم اجتماعی، هم دلی و هم دردی و کمک رسانی، رشد مهارت های زبانی، ارتباط با دیگران مبتنی بر کرامت انسانی،  توانایی برقرار کردن ارتباط مؤثر و ثمر بخش با دیگران، رفتارهای مبتنی برعدالت، دوست داشتن همراهان و هم وطنان، و سایر انسان ها.

 

اسلاید 7 :

جان لاک مفهومی فردگرایانه از شهروندی ارائه داد( بر خلاف روسو که مفهوم جمع گرایانه ارائه داد) که طبق آن حقوق برابر افراد و کاهش قدرت حکومتی مطرح شد.

آموزش شهروندی

عبارت از رشد و پرورش دادن ظرفیت های افراد و گروه ها برای مشارکت و تصمیم گیری  و عمل آگاهانه و مسئولانه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است.

شامل: حقوق انسانی ، رشد مستمر و همه جانبه، اخلاق و ارزش ها، صلح و مسالمت جویی، برابری اجتماعی و حرمت نهادن به تفاوت ها

اسلاید 8 :

¡در سن نوجوانی و جوانی مدرسه باید به دانش اموزان بیاموزد چگونه یک زندگی مستقل برای خود ایجاد کنند.

آموزش فلسفه و روش تفکر درست

(آموزش فلسفه به معنای آموزش درست اندیشیدن درباره اندیشه ها از طریق  جست و جو با روش علمی برای درست زیستن است

دانش آموزان باید یاد بگیرند که به صورت هدفمند بیندیشند و در تعبیر و تفسیر مسایل با کمک تحلیل و ارزشیابی مبتنی بر شاخص های عینی، به قضاوت درست درباره امور بپردازند.

ایجاد انگیزه از طریق:

¡طرح یک داستان، یک قطعه شعر، بیان یک واقعه، ارائه یک تصویر،

¡آموزش انعطاف پذیری

¡

اسلاید 9 :

يادگيري براي با هم زيستن

در اين محور، درك فرد نسبت به ويژگي هاي ساير افراد

 وفرهنگ ها افزايش مي يابد وتفكر دموكراسي،                    

  كثرت گرايي، آزاد انديشي نظر فرد را جلب مي كند.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید