بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تصادفات رانندگی

سالیانه 25-30 هزار نفر به علت حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند.

اسلاید 2 :

آمارسال 1382:
 48000 مورد مرگ
 مورد300000 بستری
 نفر3000000 خدمات سرپایی

اسلاید 3 :

بار مالی در اثر مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و حوادث در ایران بین 2 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی است.

سالهای از دست رفته در اثر بیماریهای مختلف ونیز آسیبها و حوادث صرفا برای دستمزدهای از دست رفته 5.6 % از تولید ناخالص داخلی است.

اسلاید 4 :

آلودگی هوا
تهران:
13000 مرگ زودرس
12000 برونشیت مزمن
30000 مورد بستری
80000000 روز کاری از دست رفته
2000000000 دلار زیان اقتصادی

اسلاید 5 :

اعتیاد4000000 معتاد
15000000 -20000000 نفر در گیر با مسائل اعتیاد
3000000000 دلار هزینه مواد مخدر و عوارض آن
زیانهای انسانی- اجتماعی و فرهنگی ؟

اسلاید 6 :

بیماریهای غیر واگیردار

میزان بروز سرطانها در کشور در هر سال: 70000

یک سوم این سرطانها قابل پیشگیری است .

یک سوم دیگر نیزدر صورت تشخیص به هنگام قابل معالجه است.

هزینه های بیماران سرطانی سالیانه حدود 100000000 نفر را در جهان به زیر خط فقر میکشاند.

بیماریهای اعصاب و روان بعد از سوانح و حوادث بیشترین بار بیماری را در کشورایجاد میکند.

20% بالغین جامعه به درجاتی اختلالات روانی دارند.

اسلاید 7 :

جایگاه ایران 2000-2002

سطح سلامت........................رتبه ایران 96

توزیع سلامت.....................................113

سطح پاسخگویی نظام سلامت ایران.........100

توزیع پاسخگویی نظام سلامت ایران........93

عدالت در مشارکت مالی.......................112

وضعیت سلامت در منطقه غربی آسیا(25 کشور).....14

اسلاید 8 :

امید به زندگی در بدو تولد.......................70 سال

امید به زندگی سالم................................57 سال

با این همه هنوز فاجعه در راه است......

اسلاید 9 :

افزایش امید به زندگی در امریکا در قرن بیستم معادل 30سال بوده است.

سهم سیستم سلامت عمومی = 25 سال

سهم مراقبتهای طبی سطح 3 = 5 سال

   درمانهای پزشکی= 3.5 سال

   پیشگیریهای کلینیکال= 1.5 سال

اسلاید 10 :

Functions of a public health system

lAssessment

lPolicy development

lAssurance

جهت اطمینان یابی وهمچنین ارزیابی و تجزیه وتحلیل مشکلات سلامت نیازمند زیرساخت اطلاعاتی هستیم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید