بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:

برای هر مرکز  پزشکی اعم از  بیمارستان آزمایشگاه و... داشتن یک برنامه مدون ”اصول  حفاظت وایمنی“ از اهم واجبات است و برای شناسایی خطرات ناشی از کار و ایمنی در باره هر یک از آنها باید تمام کوشش های لازم به عمل آید.

حفاظت چیست؟

کلمه حفاظت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. از دید یک دانشمند انجام صحیح یک آزمایش و تجربه است . از دید یک مهندس سازنده ،حفاظت یکی از فاکتورهای اساسی برای گسترش و انجام یک تولید است  بنابراین کلمه ی safety و اين كه يك محل چقدر حفاظت شده است مطلق نیست .

اسلاید 2 :

چگونه می توانیم احتمال خطر را کاهش دهیم تا در حد قابل قبولی باشد؟

بسیاری از خطراتی که در بیمارستان ها ما را تهدید می کند شناخته شده است و احتمال خطر نیز مشخص است . روشی که ما را از مقابله  با این خطرات آگاه می سازد اصول حفاظت و ایمنی را تشکیل می دهد .

اسلاید 3 :

لزوم رعايت ايمني الكتريكي در بيمارستان

    ايمني الكتريكي مبحث بسيار مهمي است كه در بيمارستان از اهميت وي‍ژه اي برخوردار است زيرا بيماران بدحال بيشتر در معرض اتصال به انبوهي از وسايل الكتريكي قرار دارند.علاوه براين جريان هاي بسيار كوچكي كه براي فرد عادي نا محسوس اند ،ممكن است براي بيماران تحت مراقبت هاي ويژه كشنده باشد.

دورنمای ایمنی الکتریکی در موسسات پزشکی ،به طور قابل توجهی  پتانسیل میکروشوک را در بر می گیرد که می تواند به طریقی در اتصال با بیمار باشد .

خطراتی در نواحی عمومی (راهروها و ... ) ،نواحی مراقبت بیمار ( اتاق های بیمار و ... ) و نواحی مراقبت بحرانی (ICU, CCU, …) وجود دارند .

اسلاید 4 :

انواع خطرهاي احتمالي

آسيب فيزيولوژيكي :

    شوك الكتريكي ممكن است موجب درد ، جراحت يا مرگ شود . مقدار جريان گذرنده از بدن شدت شوك را تعيين مي كند. به طور مثال احتمال وقوع فيبريلاسيون بطني هنگامي كه جريان از قلب مي گذرد افزايش مي يابد.

برخي از عوامل مؤثر در تشديد آسيب هاي فيزيولوژيكي عبارتند از :

  1. ولتاژ
  2. فركانس
  3. مسير عبور جريان از بدن
  4. مقاومت الكتريكي بدن
  5. وقوع در سيكل قلبي
  6. طول مدت اعمال جريان

اسلاید 5 :

الكتريسيته ي ساكن :

        الكتريسيته ي ساكن مي تواند براي اشخاص و تجهيزات حساس خطرناك باشد. شوك هاي الكتريسيته ي ساكن مي تواند شخص را تكان داده و موجب حادثه شوند. همچنين جرقه هاي ناشي از الكتريسيته ي ساكن مي توانند موجب انفجار گازهاي قابل اشتعال (گازهاي بيهوشي و ...) شوند .

قطع برق : 

        قطع برق در برخي از تجهيزات حياتي مي تواند خطرناك باشد . تاخير در راه انداري برق اضطراري(بيش از 10 ثانيه ) مي تواند موجب توقف عملكرد سيستم هاي حافظ حيات بيمار شود .

اسلاید 6 :

راه های بهبود وضعیت

سیستم توزیع الکتریکی سه سیمه :

    سه سیم عبارتند از سیم فاز ( سیاه ) ، سیم نول ( سفید ) و سیم ارت ( سبز ) توجه داشته باشید که این کدگذاری رنگی با کدگذاری به کار رفته در درون وسایل الکترونیکی متفاوت است ( درون وسایل، سیاه معمولا سیم ارت  است ) در اتصال زمین سیم نول و سیم ارت به هم اتصال دارند. اگر عایقبندی سیم فاز بسوزد جریان زیادی از طریق سیم ارت به زمین می رود .

اسلاید 7 :

یکپارچگی زمین :

   سه روش برای ایجاد سیستم زمین عبارتند از رسانای زمین کننده ، لوله ی محافظ فلزی و لوله ی آب .

در یک لوله ی محافظ فلزی  سیم های فاز و نول در کنار هم پیش می رفتند . این سیستم بهینه نیست زیرا در هنگام نو بودن رسانای خوبی است اما با گذشت زمان محل های اتصال باز یا اکسید شده ، مقاومت الکتریکی را افزایش می دهد و یکپارچگی زمین به خطر می افتد.

در بخش هایی از لوله کشی که از لوله ی پلاستیکی استفاده می شود اگرچه آب می تواند مسیری رسانا فراهم آورد ولی یکپارچگی مسیر به خطر می افتد.

هدف رسانای زمین فراهم آوردن مسیری کم مقاومت به اتصال زمین برای هر جریان ناخواسته ای است .

Ø  از میان سه روش فوق رسانای زمین کننده بهترین انتخاب برای عملکرد بی خطر است و سیستمی است که در مراقبت های پزشکی مورد نیاز است .

اسلاید 8 :

زمین کردن تک نقطه ای :

  زمین کردن تک نقطه ای ایجاب می کند تمام تجهیزات درون اتاق در یک نقطه به زمین وصل شود .

اگر هر پریز به زمین متفاوتی وصل شود جریان ناشی از نقص به گونه ای تقسیم می شود که قسمتی از جریان ناخواسته از درون دستگاه ها و بیمار به سوی زمین میرود .

اسلاید 9 :

زمین کردن در مکان های مراقبت های ویژه:

 

  در مکان های مراقبتهای ویژه نظیر اتاق های اورژانس، اتاق های عمل ، واحدهای قلب و عروق و ... به روش های خاصی برای زمین کردن احتیاج داریم.این روش شامل اصول زیر می باشد:

.1ایجاد زمینی تک نقطه ای با تعبیه ی یک تک اتصال زمین از نقاط داخل اتاق به نقاط خارج آن .

  1. محدود کردن اندازه و طول سیم در اتاق به منظور کوچک نگه داشتن افت های ولتاژ، آزمودن افت های ولتاژ برای اطمینان از اینکه آن ها در محدوده ی مجاز هستند.
  2. طراحی محیط اطراف به گونه ای که بیمار مطمئنا درون سیستم زمین یک اتاق محدود و محافظت شود.

     در مکان های مراقبت های ویژه سه نقطه ی زمین کردن جداگانه وجود دارند.      نقطه ی زمین کردن تجهیزات متصل به بیمار نقطه ی زمین مبنای اتاق و زمین ساختمان .

 

اسلاید 10 :

ترانسفورماتورهای جداساز :   

       همانگونه که قبلا اشاره شد کف اتاق  های عمل از ماده ای رسانا ساخته شده و زمین می شود  اما این کار خطری احتمالی برای اشخاص ایجاد می کند زیرا اگر نقصی  عملکردی وجود داشته باشد بدن آن ها مسیری به زمین فراهم می آورد .          برای به حداقل رساندن این خطر از ترانسفورماتورهای جداساز استفاده می کنند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید