دانلود پاورپوینت بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه و آشنایی با اصطلاحات علمی

خاک‌های هالوموروف یا تحت تاثیر املاح

lخاک‌های شور

lخا‌ک‌های قلیا

lخاک‌های شور و قلیا

اسلاید ۲ :

نظریه‌های مختلف در مورد مکانیسم جذب نمک‌ها توسط گیاهان

lنفوذپذیری بافت‌ها

lاثر پروتوپلاسم

lدرجه اشباع بافت‌ها

اسلاید ۳ :

اثرت شوری روی مراحل رشد

lتاثیر روری جوانه زدن

lتاثیر روی ساختمان گیاه

lتاثیر بر روی مراحل زایشی گیاه

اسلاید ۴ :

تاثیر شوری بر گیاهان

تحمل یک گیاه نسبت به شوری با یکی از معیارهای زیر بررسی می‌شود:

lتوانایی گیاه در زنده‌ماندن در خاک شور

lرشد یا عملکرد مطلق گیاه

lرشد یا عملکرد نسبی گیاه در یک خاک شور در مقایسه با رشد همان گیاه در یک خاک غیرشور

اسلاید ۵ :

مقاومت و عکس‌العمل گیاهان نسبت به شوری

الف: اجتناب (Avoidance):

lگیاهان به سه روش از استرس محیط اطرافشان اجتناب می‌کنند.

.۱بدون صرف انرژی، نمک را به بیرون بفرستد.

.۲با صرف انرژی و انجام فعالیت آن را بیرون بفرستد.

.۳نمک وارد شده را رقیق کنند.

اسلاید ۶ :

ب:‌تحمل

lتحمل از راه‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از:

.۱هدایت ویژه عصاره اشباع خاک بر اساس درصد استاندارد کاهش محصول y=100-B(Ece-A)

.۲تعادل اسمزی گیاه

.۳سرعت جذب و انتقال Na+

.۴بخش‌هایی از بافت که نمکی زنده مانند، یعنی بخش‌هایی از بافت را در سری‌های محلول مشخصی از NaCl فرو برده و سپس نسبت سلول‌های زنده را کمک پلاسمولیز بوسیله گلوکز هیپرتونیک تعیین می‌کنند که روش دقیقی برای اندازه‌گیری تحمل است.

اسلاید ۷ :

بطور کلی ممکن است از لحاظ فیزیولوژیکی، مکانیسم تحمل از این روش‌ها باشد:

lجذب و ذخیره املاح

lتنظیم اسمزی داخل سلول

lانتقال نمک از اندام‌های جوان به اندام‌های مسن و سپس ریزش برگ‌های مسن

lتجمع زیاد نمک در برگ‌ها و سپس دفع نمک  اضافی بوسیله غده‌های نمک

lتغییر مسیر فتوسنتزی

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد