دانلود پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برسی پدیده روانگرایی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 روانگرایی خاکLiquefacti                                                                         پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد.روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت میگیرد.. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد.   با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود. 
 

اسلاید ۲ :

آب موجود بین ذرات خاک فشاری را به ذرات خاک وارد می کند که این فشار سبب می شود ذرات خاک بطور محکم بهم فشرده شوند. پیش از زلزله فشار آب نسبتآ کم است اما با وقوع لرزش زلزله فشار آب افزایش یافته بطوریکه ذرات خاک بسرعت در کنارهم شروع به حرکت می کنند

اسلاید ۳ :

همچنین خاک روان شده پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز میتواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد. 

اسلاید ۴ :

معیار تعیین پتانسیل روانگرایی

بعد از زمین لرزه سال ۱۹۶۴ در نیگاتای ژاپن و خرابیهای ایجاد شده، خیل بسیاری از مهندسیان ژئوتکنیک                               تلاش وسیعی جهت تعیین یک معیار

صحیح برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی انجام دادند که در نتیجه این تلاش فاکتور اصلی را ارائه کردند:

نوع خاک                                              

آزمایش نفوذ استاندارد                               

حداکثر شتاب زمین                                  

اسلاید ۵ :

علت وقوع روانگرایی

خاکهای ماسه شل اشباع اگر تحت بارهای دینامیکی مثل زلزله قرار گیرند ممکن است معضلاتی بوجود آورند  که نمونه بسیار مهم آن روانگرایی است. در حین اعمال نیروی زلزله

در یک لحظه فشار آب حفره ای از تنش مؤثر قائم بیشتر شده و خاک ماسه ای همانند یک سیال روان میشود

اسلاید ۶ :

بدلیل اینکه روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد این پدیده معمولا در مناطق نزدیک آب همانند رودخانه ها،دریاچه ها ،خلیج هاو اقیانوسها اثرات تخریبی بیشتری دارد.  اثرات این پدیده عمده این در مناطق نزدیک آب شامل لغزش عمده خاک بسمت ساحل و فرونشست آن همانند دریاچه مرسید(Lake Merced) در ۱۹۵۷ و یا حرکت زمین و ایجاد ترک در ساحل دریا در اثر تنش اضافی همانند رودخانه موتاگوا (Motagua River) در زلزله ۱۹۷۶ گواتمالا می شود. صدمه به دیوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها با ایجاد فشار به خاک پشت آنها و هل دادن آن به سمت آب از دیگر صدماتی است که روانگرای در مناطق نزدیک سواحل ایجاد می کند بطوریکه در زلزله ۱۹۹۵ کوبه ژاپن روانگرایی خاک صدمه اصلی را به امکانات و تجهیزات بندر کوبه وارد کرد.

اسلاید ۷ :

►روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. در اثر پدیده روانگرایی ممکن است سازه ها روی زمین در خاک فرو روند یا کج شوند سازه های سبک مدفون در خاک مثل خطوط لوله بالا بیایندخاک گسترش جانبی پیدا کند وبه سازه های  ساحلی آسیب برساند، چاههای آب پر شوند و…  

► نمونه هایی از این خرابی در زلزله های:                      

►)                               Niigata,Japanنیگاتا (۱۹۶۴

(Alaska,USA,1964) آلاسکا

 (Loma Prieta,USA,1989) لوماپرییتا (Kobe,Japan,1995). کوبه ژاپن
١٣۶٩ منجیل ایران

اسلاید ۸ :

وقوع پدیده روانگرایی در بسیاری از زلزله ها باعث خسارات فراوانی گردیده است. اما شدیدترین این خسارات در سال ۱۹۶۴ در نیگاتای ژاپن اتفاق  افتاد. درحین زلزله و اندکی پس از آن آب شروع به خروج از ترک ها و محل های جوشش ماسه نمودو موجب روانگرایی نشت های ماسه ای شد

اسلاید ۹ :

تخریب پل شوا در طی زلزله نیگاتا در شکل نشان داده شده است علت این خرابی روانگرایی خاک گزارش شد . بررسی و مطالعات در این زمینه نشان
داد که روانگرایی خاک به علت تغییر مکان زمین به مقدار زیاد به سوی مرکز رودخانه بوده است

اسلاید ۱۰ :

روشهای کاهش خطرات روانگرایی:

۱-اصلاح خاک محل:

تعویض خاک مستعد روانگرایی یا یک خاک مناسب

چگال تر کردن خاکهای موجود   

تراکم دینامیکی

تزریق تراکمی

تراکم لرزه ای شناوری

میله های لرزنده

 

تثبیت شیمیایی

زهکشهای ماسه ای یا سنگی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد