بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Øيائسگی يا منوپوز طبيعی به دوره ای فيزيولوژيك از زندگی زنان اطلاق می شود که تخمدانها توليد استروژن را متوقف می کنند.

  • دوره گذار يائسگی ( دوره پری منوپوز يا کليماکتريك)

Øدوره زمانی بلافاصله قبل وبعد از شروع يائسگی است وبطور متوسط ۴ سال طول می کشد. اين دوره معمولا با قطع قاعدگی به مدت يك سال بدون ارتباط با عوامل پاتولوژيك شناخته می شود. سايرعلائم کليماکتريك شامل گرگرفتگی، تغييرات خلقی ، مشکل خواب و خشکی واژن است سن متوسط شروع يائسگی ۵١ سال (از ۴٧ تا ۵٣ سال ) است .

  • دوره پست منوپوز بعد از آخرين قاعدگی آغاز می شود.

اسلاید 2 :

*اختلالات دوران یائسگی

*اختلال قاعدگی يکی از علائم دوره پری منوپوز است که به دليل عدم تعادل هورمونی و تاثير آن بر تخمک گذاری اتفاق می افتد و منجر به ادامه ترشح استروژن و ضخيم شدن آندومتر ودر نتيجه خونريزی نامنظم و لکه بينی می شود.

* در اغلب موارد خونريزی غير طبيعی در دوره پری منوپوزبه علت يعنی اختلال تخمك گذاری است، در اين حالت معمولا قاعدگی ها کم تعداد ( اليگو منوره ) ، طول مد ت آن نامنظم و حجم خونريزی غير قابل پيش بينی است و معمولا علائم (PMS)  یا سندرم قبل قاعدگی هم وجود ندارد.

اسلاید 3 :

*اگر اختلال قاعد گی ناشی از فقدان تخمک گذاری باشد درمان با LD بخصوص اگر نياز به پيشگيری از بار داری نيز مطرح باشد يا ترکيبات پروژسترونی از زمان مراجعه بیمار بمدت 12 الی 14 روز( روزانه ١٠ ميلي گرم مدروکسی پروژسترون استات ).

* در صورتی که بيش از سه ماه طول کشيده و به درمان پاسخ نداده است، بايد درمورد رد اختلالات خونريزی دهنده، سرطانها وساير دلايل خونريزی اقدام نمود.

* توجه به اين نکته ضروری است که ادامه تاثير استروژن بر جدار رحم در افراد مستعد می تواند ايجاد پوليپ وحتی سرطان آندومترنمايد .

اسلاید 4 :

*خونريزی رحمی به صورت منوراژی ايديوپاتيک  همراه با تخمک گذاری(Ovulatory) به طور معمول از نظر طول مدت ، فواصل و حجم خونريزی منظم و قابل پيش بينی  است . در اغلب موارد می تواند منجر به فقر آهن گردد که بايد برای پيشگيری از آنمی ويا درمان آن اقدام کرد.

*تجويز مفناميك اسيد هر ٨ ساعت ٢۵٠ ميلي گرم کمك کننده است و در صورتی که خونريزی کنترل نشد می توان از مدروکسی پروژسترون استات روزانه ١٠ ميليگرم از روز 15- ١٢ قاعدگی به مدت ١۴ استفاده کرد.

اسلاید 5 :

*اگر اختلال قاعد گی ناشی از فقدان تخمک گذاری باشد درمان با LD بخصوص اگر نياز به پيشگيری از بار داری نيز مطرح باشد يا ترکيبات پروژسترونی از زمان مراجعه بیمار بمدت 12 الی 14 روز( روزانه ١٠ ميلي گرم مدروکسی پروژسترون استات ).

* در صورتی که بيش از سه ماه طول کشيده و به درمان پاسخ نداده است، بايد درمورد رد اختلالات خونريزی دهنده، سرطانها وساير دلايل خونريزی اقدام نمود.

* توجه به اين نکته ضروری است که ادامه تاثير استروژن بر جدار رحم در افراد مستعد می تواند ايجاد پوليپ وحتی سرطان آندومترنمايد .

اسلاید 6 :

*خونريزی رحمی به صورت منوراژی ايديوپاتيک  همراه با تخمک گذاری(Ovulatory) به طور معمول از نظر طول مدت ، فواصل و حجم خونريزی منظم و قابل پيش بينی  است . در اغلب موارد می تواند منجر به فقر آهن گردد که بايد برای پيشگيری از آنمی ويا درمان آن اقدام کرد.Ø

*تجويز مفناميك اسيد هر ٨ ساعت ٢۵٠ ميلي گرم کمك کننده است و در صورتی که خونريزی کنترل نشد می توان از مدروکسی پروژسترون استات روزانه ١٠ ميليگرم از روز 15- ١٢ قاعدگی به مدت ١۴ استفاده کرد.

اسلاید 7 :

  • قبل از توقف کامل دوره قاعدگی يعنی در دوره پری منوپوز، ممکن است اختلال قاعدگی حداکثر تا ۶ ماه وجود داشته باشد . اما فرد مبتلا به اختلال قاعدگی در موارد زير بايد ارجاع شود :

١- در معرض خطر سرطان رحم باشد (عدم تخمک گذاری طولانی ،سابقه سرطانهای خانوادگی ، چاقی ، ديابت ، فشار خون بالا )

٢- ميزان خونريزی زياد باشد (طولانی شدن دوره قاعدگی تا ٢ هفته و استفاده از تعداد زياد نوار بهداشتی در شبانه روز )

اسلاید 8 :

3- پس از دوره منوپوز به خونريزی غير طبيعی رحمی مبتلا شود . اين افراد چه تحت درمان هورمونی جايگزين باشند و چه نباشند ، ريسک سرطان آندومتر( ١٠ در صد )در آنان بايد مورد توجه قرار گرفته و بيمار برای بررسيهای لازم از جمله انجام سونوگرافی ترانس واژينال و تعيين ميزان ريسک براساس ضخامت آندو متر ارجاع گردد.

4- در بيمارانی که تاموکسيفن دريافت می کنند و مبتلا به خونريزی واژينال هستند، به عنوان رده اول اقدام تشخيصی بيوپسی آندومتر بايد انجام گيرد ،زيرا بافت رحم در اثر مصرف طولانی مدت تاموکسيفن تغيير کرده و سونو گرافی قادر به تعيين علت افزايش ضخامت جدار رحم نخواهد بود .

اسلاید 9 :

*اختلالات دوران یائسگی

*ختلال وازوموتور به صورت احساس گرم شدن شديد در قسمت فوقانی بدن (سر و صورت و گردن و قفسه سينه ) می باشد . اين اختلال بيشتر شبها اتفاق می افتد و مانع خواب و استراحت فرد می شود.

*گرگرفتگی پس از 4 الی 5 دقيقه با عرق سرد و احساس سرما تمام می شود . دفعات گر گرفتگی در افراد مختلف متفاوت است و در بعضی از زنان اصلا اتفاق نمی افتد .

 

اسلاید 10 :

qتوصيه ها برای رفع علائم وازوموتور

اين توصيه ها قدم اول درمان هستند:

*استفاده از پوشش نخی ، لباس چندلايه برای کم کردن لايه ها در مواقع لزوم خنك نگهداشتن محيط زندگی ، خوابيدن در جای خنك ،

* ورزش سبك ،

*قطع مصرف سيگار و الكل و ادويه جات ،

* قطع مصرف مايعات گرم و دوش آب گرم قبل از خواب

*رژيم غذايی سبك و مصرف بيشتر ميوه و سبزی وماست

*استفاده از تكنيكهای آرام سازی و ماساژ و به خصوص تنفس عميق و آهسته

*مشاوره خانواده و سايكوتراپی و کاهش استرسها

*تغيير شيوه زندگی ونگهداشتن BMI  در حد مناسب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید