بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

        برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني ، يکي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي است و تامين سلامت جسم و روان هم ابزاري براي تکامل انسان است و هم از ديد گاه اقتصادي اهميت دارد

          باتوجه به اين مهم اين مجموعه در سه بخش تدوين شده است:

            1- سياستها و کليات بهداشت عمومي

            2- بهداشت فردي

            3- بهداشت محيط

اسلاید 2 :

  • بهداشت عمومي عبارتست از علم و فن پيشگيري از بيماريها، افزايش طول عمر و ارتقاي سطح سلامتي و توانائي انسان از طريق کوشش هاي دسته جمعي افراد جامعه ، به طوري که هر فردي از جامعه از حق طبيعي خود، يعني سلامتي و عمر طولاني بهرمند گردد.

اسلاید 3 :

اهداف و دامنه فعاليتهاي بهداشت عمومي :

1- آموزش بهداشت عمومي

2- بهداشت مادر و کودک

3- بهداشت محيط

4- پيشگيري و کنترل بيماريهاي واگيردار و مزمن

5- خدمات آزمايشگاهي

6- خدمات پزشکي و پرستاري

7- خدمات مرتبط با امور جمعيت و تنظيم خانواده

8- نظارت بر مواد خوراکي ، بهداشتي و داروئي

9- خدمات بهداشتي در شرايط اضطراري

10- بررسيهاي آماري ، تحقيقات و ارزشيابي در امور بهداشتي

اسلاید 4 :

تاريخچه توسعه و تکامل بهداشت عمومي در ادوار مختلف تاريخ

    تا 3900 سال قبل از ميلاد مسيح ، بيماري صرفا يک بلاي آسماني به شمار مي آمد. اسقلبيوس اولين کسي بود که به فکر افتاد براي بيماران چاره اي پيدا کند و اين نقطه آغاز در تاريخ بهداشت عمومي بود. اما پس از گذشت زماني بس طولاني و رشد بسيار کند در زمينه بهداشت عمومي در سال 1516 توماس مور در اشاعه اين فکر که بهداشت حافظ سلامتي است و طبابت ترميم کننده آن کوشش بسيار نمود

اسلاید 5 :

   براي اولين بار گرانت در سال 1662 مبادرت به تجزيه و تحليل آمار مرگ و مير در انگلستان نمود . در حدود سالهاي 1700 يک پزشک ايتاليائي به نام رامازيني شروع به نوشتن مقالاتي درباره بيماريهاي حرفه اي نمود

اسلاید 6 :

   توسعه و تکامل بهداشت عمومي در قرن نوزدهم نتيجه پيشرفت دانش و احساس مسئوليت اجتماعي جوامع اروپائي بود در اين دوره ادوين چادويک و جان پيتر فرانک در اجراي برنامه هاي بهداشتي کوشش فراوان نمودند

اسلاید 7 :

   در سال 1840 فرانسه اولين شبکه ملي خدمات بيمارستاني را طرح ريزي نمود و در حدود همين دهه ، دانمارک خدمات بيمارستاني را جزو وظايف شهرداريها دانست و برخي ديگر از کشورهاي اروپائي طرفدار سيستم بيمه خدمات درماني شدند

اسلاید 8 :

اهميت بهداشت در کنترل بيماريها و تامين سلامت افراد

   با پيشرفت علم مردم بتدريج از عوامل مولد بيماري و تاثير آنها بر تندرستي آگاه شدند و بشر آموخت با رعايت اصول بهداشتي از مسائلي که تندرستي وي را تهديد مي کند دوري جويد و با به کارگيري اصول پيشگيري افراد سالم را در برابر بيماري مصون سازد

اسلاید 9 :

تعريف سلامت و بيماري

   از ديدگاه پزشک ، سلامتي عبارت است از مطابقت با معيارهاي معين نظير شاخصهاي فيزيکي ، هنجارها و ميزانهاي بيوشيميائي ، معيارهاي فيزيولوژيکي و غيره

    بيماري دلالت بر شرايطي دارد که جسم انسان را مريض کرده و عملکرد طبيعي بدن را بر هم مي زند.

اسلاید 10 :

طيف تندرستي – بيماري

   اگر افراد جامعه را بر حسب حالت تندرستي يا شدت بيماري گروه بندي کنيم، جدولي ايجاد مي شود که به آن طيف تندرستي- بيماري مي گويند.  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید