بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاثير فناوري اطلاعات بر ساخت و توليد

Øهمچنين ساختار نيروي انساني در سازمانها و بخش توليد تغييركرده است و از حالت هرمي بسوي يك ساختار سازماني مسطح و غير متمركز سوق يافته است و تأثير مديريتهاي مياني نيز كاهش يافته است چرا كه كارگران آنقدر ماهر شده اند كه بتوانند مسائل خود را حل كنند .

Ø

اسلاید 2 :

تاثير فناوري اطلاعات بر ساخت و توليد

Øمديران هم اكنون به جاي فرمان دادن, مهارتهاي لازم را شناسائي كرده و منابع لازم را براي   كارگران تأمين مي‏كنند .

Øاين عصر, عصر تيم يكپارچه محصول يا IPT (Integrated  Product  Team) مي باشد و افراد درون يك تيم و با رهبري يك فرد كار مي‏كنند و ممكن است در آينده عضو تيم ديگري شوند.

Ø

اسلاید 3 :

تاثير فناوري اطلاعات بر ساخت و توليد

Øدر حقيقت با بكار گيريIT  در كارخانه و شركت    هزينه ها كاهش مي‏يابد و شركت قادر خواهد بود تا توليد و موجودي خود را كنترل كند و در مرحله ساخت نيز به سمت خودكارسازي (اتوماسیون) كارها تا حد امكان پيش خواهد رفت .

Ø

اسلاید 4 :

  • طراحي به كمك كامپيوتر CAD
  • استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي وهوش مصنوعي در طراحي (كه نقش انسان را كم رنگ مي كند )
  • شبيه سازي، تجزيه و تحليل و تست محصول به كمك كامپيوتر CAT
  • طراحي مشترك مبتني بر شبكه هاي ارتباطي

اسلاید 5 :

برنامه ريزي فرايند به كمك كامپيوتر CAPP

رويكرد متنوع ( انسان برنامه ريزي فرايند را با استفاده از  سيستمهاي اطلاعاتي توسط كامپيوتر  انجام مي دهد)

استفاده از هوش مصنوعي ( حذف نقش انسان ـ رويكرد مولد )

اسلاید 6 :

استفاده از كامپيوتر در ساخت CAM:  شبيه CNC، DNC(وجود كامپيوتر مركزي در شبكه اي از ماشين ابزارها، حذف نوار و نوار خوان)، AC(ماشين كنترل تطبيقي)، سيستم هاي FMS،رباتهاي هوشمند ، نمونه سازي سريع ( استريو ليتوگرافي)، استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي و هوش مصنوعي

اسلاید 7 :

 سيستمهاي مبتني بر كامپيوتر
درطراحي, ساخت و توليد

Øامروزه سيستمهاي اطلاعات ساخت عمليات توليدي شركتها را پشتيباني مي‏كنند .

Øعمليات توليدي شامل تمام فعاليتهاي مربوط به برنامه ريزي و كنترل فرآيند هاي بكار رفته در توليد كالا و خدمات مي باشند.

Ø كامپيوترها هسته اصلي اين فرايندها هستند . سيستمهاي كامپيوتري اطلاعات توليد، از تكنيكهاي گوناگوني استفاده مي‏كنند تا توليد يكپارچه كامپيوتري, CIM راحمايت نمايند.

(Computer Integrated Manufacturing)  

اسلاید 8 :

سيستمهاي مبتني بر كامپيوتر
درطراحي, ساخت و توليد

qCIM يك فرآيند كلي است كه برروي استفاده از كامپيوتر در خود كارسازي كارخانه تأكيد مي‏كند و زمينه هاي فعاليتي آن شامل موارد زير است :

الف-CAD يا طراحي به كمك كامپيوتر

در اين بخش سه هدف عمده دنبال مي‏شود :

üمدل سازي سه بعدي اجسام

üشبيه سازي رفتارهاي فيزيكيروي مدل سه بعدي

üنقشه كشي و تهيه نماهاي لازم از مدل 

اسلاید 9 :

سيستمهاي مبتني بر كامپيوتر
درطراحي, ساخت و توليد

ب- تكنولوژي نمونه سازي سريع (Rapid Prototyping)

üهدف از بكارگيري اين تكنولوژي اين است كه آنچه به كمك كامپيوتر طراحي شده را بتوان سريع توليد كرد و نمونه فيزيكي اوليه را براي بهينه كردن طراحي و بهينه سازي توليد, در اختيار طراح و حتي مهندس توليد قرار دارد.

اسلاید 10 :

سيستمهاي مبتني بر كامپيوتر
درطراحي, ساخت و توليد

ج- توليد به كمك كامپيوتر( Computer-Aided Manufacturing) CAM

در اين بخش نيز فعاليتهاي زير جريان خواهد داشت:

üساخت و برنامه نويسي ماشينهاي) (CNC

ØComputer Numerical Control

ü

üتوليد و مونتاژ به كمك روباتهاي كنترل شونده به كمك كامپيوتر

ü سيستمهاي توليد انعطاف پذير (FMS )

ØFlaxible Manufacturing System

ü

üبازرسي كالا به كمك كامپيوتر( CAI)

ØComputer-Aided Inspection

ü

ü تست محصول به كمك كامپيوتر (CAT )

ØComputer-Aided Testing

Ø

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید