دانلود پاورپوینت تجربه مدیریتی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تجربه مدیریتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تجربه مدیریتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

ž

ž

žمقدمه:

žارتباط نزدیکی بین تجربه و دانایی وجود دارد. تجربه را می توان به عنوان پالایشگر دانایی در نظر گرفت. نه تنها انواع خاصی از دانایی می تواند. به تجربه تبدیل شوند،بلکه تجربه می تواند معیاری برای تبدیل داده ها به دانایی محسوب شود.

ž

اسلاید ۲ :

ž

žچکیده:

ž

žتجربه مدیریتی:

žمفهوم تجربه:دانش عملی

žیعنی »» تصمیم،چالش،فرصت یا خواه به عنوان عامل وخواه به عنوان ناضر

žشامل:

ž۱ – تجارب مدیریتی: در واقع وصفی از یک موقعیت مدیریتی است. که شامل هدف،شکل،منابع اطلاتی است

ž۲- تجربه از نظر منشاء کسب آگاهی

ž

žالف: تجربه خارجی(حسی)

žب: تجربه درونی

 

اسلاید ۳ :

žžتجربه مدیریتی:

ž

žهر کدام از ما بارها و بارها این جمله را شنیده‌ایم که «تجربه، بزرگ‌ترین معلم زندگی انسانهاست»؛ اما به راستی هر یک از ما چه قدر زمان در اختیار داریم تا بتوانیم هر چیزی را تجربه کنیم،‌ این در حالیست که بسیاری افراد همان راهی را که ما مدنظر داریم طی کنیم را پشت سر گذاشته‌اند و با کسب تجربه از مسیر طی شده آنان، حداقل می‌توانیم ابعاد نوتری از همان مسیر را بگشاییم.

ž

اسلاید ۴ :

ž

žمفهموم تجربه:

ž

ž۱-تجربه مدیریتی توصیفی است از یک موقعیت واقعی شامل یک تصمیم، چالش، فرصت، مساله و یا یک موضوع خاص که فرد یا افرادی در یک سازمان با آنها مواجه هستند

ž۲-. تجربه واقعی ای است که شخصی از سر می‌گذراند (خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان ناظر) و نسبت به آن آگاه و مطلع است.(۱)

ž ۳- «نورمن، ال.گیسلر» تجربه را چنین تعریف کرده است: از تجربه وقوف یا آگاهی را می‌فهمیم که افراد واجد هستند، تجربه آگاهی از یک موضوع است ولی ضرورتاً یک آگاهی فطری صرف نیست.(۲)

ž

اسلاید ۵ :

ž

žتجارب مدیریتی:

ž

žتجارب مدیریتی در واقع توصیفی از یک موقعیت مدیریتی است که افراد در آن موقعیت درگیر یک موضوع پیچیده و خاص هستند و مجبورند بر سر دو راهی تصمیم بگیرند. این طبقه بندی‌ها بر حسب هدف، شکل یا منابع اطلاعاتی هستند.
 • بر حسب هدف، تجارب مبتنی بر تصمیم در مقابل تجارب توصیفی قرار دارند.
 • بر حسب شکل، تجارب تبیینی در برابر تجارب اکتشافی جای می گیرند.
•  و بر اساس منابع اطلاعاتی، تجارب تحقیقی در مقابل تجارب عمومی طبقه بندی می گردند.

ž

اسلاید ۶ :

ž

ž

žعموما مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان‌ها، مخاطبان اصلی متون تجارب مدیریتی هستند که این متون معمولا شامل متن و تصویر و جداول و نقل قولها تهیه می شوند. مخاطبان ثانویه این تجارب، متخصصین و کارشناسان موضوع مربوطه هستند. البته در همین جا باید تاکید نمود، همانطور که مستند سازی تجارب موفق مدیریتی بسیار با اهمیت است، تجربیات ناموفق نیز ارزش مستند سازی دارند. چرا که حداقل با بیان شکست‌ها مخاطبان را از قرار گرفتن در راههایی که نتیجه لازم را به دنبال نخواهد داشت باز می دارد. بنابراین تجارب مورد نظر ما تجاربی هستند که جنبه های مختلف یک مساله یا موضوع مدیریتی را توضیح داده و تنها به توصیف موقعیت مساله اکتفا نمی‌کنند. این تجارب می بایست شامل راه حل‌ها و نتیجه حاصل از آن نیز باشند. از این رو، خوانندگان با مطالعه یک تجربه مستند شده، در می یابند که چگونه و چرا این تجربه موفق یا نا موفق بوده است و می توانند از آموزه های آن برای موقعیتهای واقعی خود بهره بگیرند.

žدر فرایند مدیریت هرچه اطلاعات دقیق‌تر و مستندتری در زمینه یک تصمیم یا رویداد موجود باشد، تحلیل فرایند اتخاذ تصمیم، نقاط ضعف فرایند و نیز رویدادهای تابع آن آسان‌تر خواهد بود. همچنین هر چه مستندات موجود دقیق‌تر و روشن‌تر ثبت شده باشد، دانش ارزنده‌تر و کاربردی‌تری را می‌توان به نسل‌های بعدی منتقل کرد.

ž

اسلاید ۷ :

ž

žبه طور کلی می‌توان تجربه را از جهت مبدأ کسب آگاهی به دو قسم ذیل تقسیم کرد:‌

ž 

ž۱٫ تجربه خارجی( حسی) : مقصود آگاهی‌هایی است که انسان به وسیله حواس مادی از عالم خارج که در اینجا به معنای عالم ماده است به دست می‌آورد.

ž

ž۲٫ تجربه درونی:‌ مراد معلوماتی است که انسان به وسیله مشاهده درونی و تفکر درباره حالات درونی و وجدانی خود به دست می‌آورد.(۱)

ž

اسلاید ۸ :

ž

žویژگیهای یک تجربه خوب تدوین شده:

ž
برای تجربه ای که به خوبی تدوین شده باشد و بتواند برای مخاطب جذابیت و باز آموزی لازم را داشته باشد، ویژگیهای زیادی را می توان بیان نمود. در ذیل، فهرست وار به ذکر برخی از این ویژگیها می پردازیم:

ž
۱- مشخص بودن هدف: یک تجربه مستند شده خوب باید از ابتدا هدف را بصورت روشن بیان دارد.
۲- بالا بودن فرصتهای یادگیری از آن
۳-داشتن قدرت انعطاف: یعنی باید برای خوانندگان در سطوح مختلف مناسب باشد.
۴- داشتن ساختار مناسب: موجز و روشن.
۵- حالتی واقعی دارد: استفاده از نقل قولها، جداول، نمودارها و عدد و رقم.
 ۶-.شامل هنجارها، دیدگاهها و قضاوتهای شخصی افراد درگیر در تجربه است.

ž۷- قضاوت ذهنی در متن تجربه وجود ندارد: ” مدیر در این موقعیت تصمیمی خردمندانه گرفت!!”

اسلاید ۹ :

ž

žبایدها و نبایدها در تدوین تجربه:

ž
در تدوین یک تجربه چند باید ونباید را ذکر می کنیم. بایدهایی که ما را در ارائه بهتر تجربه یاری می دهد و نبایدهایی که ما را از اهدافمان دور می کند.

ž
۱- باید دانست که همه اطلاعات ذکر شده در تجربه ارتباط مستقیم با مسئله ندارند و بخشی از اطلاعات، زمینه‌ای هستند.
۲- تجربه می بایست مسیری روشن، منسجم و منطقی را طی نماید.
۳- می باید به تفاوت بین واقعیت و تفسیر واقعیت اهمیت داد.
۴- می بایست از منابع دست اول اطلاعاتی استفاده نمود.
۵- باید وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات درست اختصاص داد.
۶- باید در صورت نیاز، دانش تئوریک را گسترش داد.

اسلاید ۱۰ :

ž

žو اما نبایدها که کنترل آنها در موفقیت تجربه تدوین شده اهمیت زیادی دارد:

ž

ž
۱-نباید انتظار داشت یک تجربه فقط در چارچوب یک زمینه علمی مدیریتی باشد یا بتوان آن را به خوبی در قالب یک تئوری یا مفهوم توضیح داد. واقعیت چند بعدی و پیچیده است.

ž
۲- نمی بایست در تعریف مسئله یا موضوع تجربه عجله کرد.

ž
۳- نباید خیلی زود نتیجه گیری کرد.

ž

ž

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد