دانلود پاورپوینت تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
250 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مدیریت یک فراینداست .

مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد .

مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است.

مدیریت کارا، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است .

مدیریت بر فعالیتهای هدفدار ، تمرکز دارد .

اسلاید ۲ :

نقش مدیر در یک سازمان همچون مغز در اندام انسان است و همان گونه که مغز با مجموعه اطلاعاتی که از طریق حواس و سلسله اعصاب به دست می آورد مسئولیت تصمیم گیری فرد را برعهده دارد، مدیر یک سازمان نیز مسئول هدایت سازمان در جهت مطلوب با تصمیم گیری مناسب می باشد.

اسلاید ۳ :

 وظایف مدیریت عبارتند از :

POSD CORB

  • Planning
  • Organizing
  • Staffing
  • Decision making
  • Coordinating
  • Reporting
  • Budjeting

بسیاری تصمیم گیری و مدیریت را مترادف می دانند زیرا تصمیم گیری جزء اصلی مدیریت است؛ به همین دلیل شناخت فرایند اتخاذ تصمیم اهمیت بسیار دارد.

اسلاید ۴ :

بزرگترین وظیفه مدیران در سازمانها، و در واقع وظیفه بنیادین مدیران اتخاذ تصمیم مناسب  با  تصمیم‌گیری مطلوب می باشد .

اسلاید ۵ :

منظور از تصمیمگیری چیست؟

 تصمیمگیری فرآیندی است خاص شامل انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود .

 تصمیم گیری به معنای انتخاب خودآگاه است که به فرد امکان میدهد تا بر اساس مجموعهای از شرایط داده شده، نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه را بررسی و سپس یک گزینه مقبول را انتخاب نماید .

 از تصمیمگیری نمیتوان صرفنظر کرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خود یک نوع تصمیمگیری است.

اسلاید ۶ :

 

حال سوال این است …

تصمیم گیری صحیح به چه معناست ؟

آیا می توان خروجی یا محصول تصمیم گیری را قبل از اجرای آن تصدیق نمود؟

اسلاید ۷ :

 

فرایند تصمیم گیری = فرایند ویژه

حتی با مطالعه و ارزیابی اقدامات انجام شده قبل از تصمیم‌گیری نهایی، نمی توان قضاوت کرد که تصمیم گرفته شده خوب بوده است یابد.

 این امر ناشی از دو عامل است:

۱- ریسکی که در تصمیم وجود دارد

۲- سلیقه و ارزش‌های تصمیم‌گیرنده

اسلاید ۸ :

 چه هنگام تصمیم ‌گیری پیچیده می‌شود؟

سه عامل در سخت شدن مسائل  تصمیم‌گیری دخالت دارند :

۱- افزایش عدم قطعیت

۲-چندگانه بودن معیارهای تصمیم‌گیری

۳-پیچیدگی ماهیت خود مسئله

اسلاید ۹ :

 

 مدت زمان موجود

مدت زمانی که به تصمیم گیری  اختصاص داده می شود، غالباً یک عامل مهم به شمار می آ ید.

مدیران عمدتاً ترجیح می دهند که قبل از تصمیم گیری ، به اندازه کافی برای تجزیه وتحلیل تمام راهها وقت داشته باشند و این در حالی است که بیشتر تصمیمات می باید در وضعیتی گرفته شوند که از نظر زمانی محدود باشند.

اسلاید ۱۰ :

 

ریسک مربوط به تصمیم

ریسک در تصمیم گیری عبارت است از احتمال تاثیر  سوء و معکوس ناشی از تصمیم گرفته شده بر سازمان و عاملی است که مدیران آگاهانه یا ناآگاهانه در تصمیم گیری های خویش مد نظر قرار می دهند.

هر اندازه که ریسک تصمیم گیری ها افزایش پیدا می کند به همان نسبت ،زمان و دقت بیشتری را باید برای اتخاذ تصمیمات اختصاص داد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 250 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد