بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

  حفاظت آب وخاك: 
مقدمه:
 ذرات خاك از عناصر و مواد متعددي مانند هوموس، كربنات كلسيم، هيدارت، آهن، آلومينيوم به هم متصل گرديده و خاكدانه را بوجود مي‌آورند. خاكدانه در صورت عامل اصلي ثبات و پايداري خاك در مقابل فرسايش محسوب مي‌شوند. در اثر از بين رفتن پو.شش گياهي و كم شدن مواد آلي ذرات خاك تحت تاثير عوامل فرسايش پراكنده شده و توسط آب و باد از محل اوليه به مناطق دور و نزديك انتقل مي‌يابند. از بين رفتن خاكدانه‌ها و پراكندگي ذرات مرحله اول فرسايش كه به آن فرسايش طبقه‌اي يا سفره‌اي گرفته و مهمترين علائم آن تشكيل لكه‌هاب سفيد و تجمع سنگ‌ريزه در سطح خاك مي‌شود و اگر به موقع جلو‌گيري نشود، به تدريج ذرات توسط آب كنده شده و شيارهاي در سطح خاك ظاهر مي‌شود كهنه آن فرسايش شياري مي‌گويند و بالاخره شيارها به جوي و سپس به نهر تبديل مي‌گردند كه فرسايش نهري خوانده مي‌شود.
فرسايش خاك براي كشاورزان هميشه مشكل‌آفرين بوده. در مناطق خشك و نيمه‌خشك بيشتر فرسايش بادي و در مناطق مرطوب فرسايش آبي وجود دارد. در فرسايش دو واژه وجود دارد:
1.  توان فرسياندگي = توانائي يك عامل فرسايش دهنده مثل باد و يا آب
2. فرسايش‌پذيري = قابليت خاك

اسلاید 2 :

 • چكيده:
  فرسايش خاك طي 3 مرحله يا سه فاز متوالي انجام مي‌شود:
 • 1. جداشدن ذرات از خاك
  2. حمل ذرات جدا شده از محل اصلي
  3. رسوب‌گذاري ذرات خاك در محل ديگر
  * عوامل اصلي فرسايش خاك
  1. آب
  2. باد
  * عوامل فرعي فرسايش
  1. نقش پوشش گياهي
  2. شيب
  3. انسان و حيوانات

اسلاید 3 :

 • * عواقب ناشي از فرسايش
  در اثر فرسايش حاصلخيزي خاك كم شده،‌عملكرد در واحد سطح پايين آمده و باعث كم شدن ذخاير آبي مي‌شود.
  * روش هاي جلوگيري از فرسايش
  1. پوشش گياهي
  2. افزوده هوموس
  3. مالچ‌هاي نفتي
  4. استفاده از بانكت‌ها
  5. كشت صحيح
  6. جلوگيري از چراي بي‌رويه دامها

اسلاید 4 :

منابع

 • رستگار، مهندس محمدعلي، ديمكاري
 • كاظمي، دكتر حمدا...، اصول ديمكاري
 • دكتر عوض كوچكي و دكتر غلامحسين سرمدنيا، جنبه‌هاي فيزيولوژي زراعت ديم
 • دكتر عوض كوچكي، دكترمحمدحسن راشدمحصل، اصول و عمليات ديمكاري
 • دكتر كوچكي، عوض، به‌زراعي و به‌نژادي در زراعت ديم

اسلاید 5 :

آب:
باران‌هاي تند و شديد عامل مهم فرسايش آبي است. توان فرسايندگي باران به انرژي برخورد قطرات، وزن قطرات، سرعت نزول و قدرت فرسايندگي قطره.

اسلاید 6 :

باد:
عوامل موثر بر قابليت فرسايش بادي عبارتند از درجه كلوخي بودن خاك، ثبات مكانيكي كلوخ، وجود سله‌ سطحي و ثبات آن و اندازه ذرات قابل فرسايش

اسلاید 7 :

نقش پوشش گياهي:
در خاك‌هاي زيرپوشش جنگل با شيب 12% پس از 274000 سال، 20cm خاك سطحي از بين مي‌رود.
در خاك‌هاي زير پوشش مرتع با شيب 16% پس از 20000 سال، 20cm خاك سطحي از بين مي‌رود.
 در خاك‌هاي مزورعي با شيب 8% پس از 67 سال، 20cm خاك سطحي از بين مي‌رود.
 در خاك‌هاي مزروعي بدون تناوب با شيب 8% پس از 20-40 سال، 20cm خاك سطحي از بين مي‌رود.

اسلاید 8 :

شيب:

 زمين داراي ارتفاعات نامنظمي است. قطرات رسيده به زمين در اراضي شيب‌دار سرعت نفوذ پيدا نكرده و جاري مي‌شوند، بر روي زمين و سطح خاك را شستشو مي‌دهد.

اسلاید 9 :

انسان و حيوانات:

 با از بين بردن پوشش گياهي سبب فرسايش مي‌شود.

اسلاید 10 :

مالچ:
مالچ‌ها از فرآورده‌هاي سنگين است. اين مواد به صورت امولسيون درمي‌آيند كه مي‌توان با وسائل مختلف روي زمين پاشيده و پاشيدن آن با آب امكان مي‌دهد كه بتوانيم به صورت لايه نازكي از آن در سطح زمين پخش شود و با خاك تماس پيدا كرده، آب خود را از دست مي‌دهد و يك پوشش بر روي زمين مي‌ماند.
اين پوشش سطح خاك را از عوامل گوناگون مثل آب و باد كرده و موجب كاهش تبخير مي‌گردد و جلوگيري مي‌كند، از تغييرات ناگهاني دما و حفظ رطوبت خاك و همين‌طور باعث افزايش درجه حرارت كمك به تسريع جوانه‌زدن بذر و زودرسي مي‌گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید