مقاله شناخت جوجوبا ،آماده سازی زمینه وترویج کاشت درختچه درشهرستان زرین دشت به عنوان گونه سازگار با منطقه جهت حفاظت ازمنابع آب وخاک

word قابل ویرایش
5 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

شناخت جوجوبا ،آماده سازی زمینه وترویج کاشت درختچه درشهرستان زرین دشت به عنوان گونه سازگار با منطقه جهت حفاظت ازمنابع آب وخاک
چکیده:
شهرستان زرین دشت واقع در جنوب شرقی استان فارس با آب و هوای گرم و خشک می باشد. اقتصاد کلی مردم بر پایه کشاورزی و صنایع روستایی است که به شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار می گیرد. از طرفی وضعیت آب و هوایی سالهای اخیر گویای بحران بخش کشاورزی و در نتیجه تأثیرات سوء آن بر اقتصاد خانوارهای بهره بردار می باشد به نحوی که الگوی کشت و بهره برداری فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز اقتصادی تولید کنندگان نخواهد بود .
بنابراین مدیریت جهاد کشاورزی زرین دشت جهت بهبود وضعیت و بالا بردن بهره وری منابع و نیز حفظ و بهره برداری صحیح از منابع محدود منطقه بخصوص الگوی مصرف آب ،درسال زراعی ۸۷ – ۸۸ طرح بلند مدت تغییر الگوی کشت را به صورت یک طرح باز که تجربیات بعدی به آن اضافه خواهد شد مد نظر قرارداد. پس از بررسی نسبتا” کامل مشخص شد که ازبین گونه های مناسب کاشت درمنطقه کنار ، گز و جوجوبا به ترتیب از اولویت بیشتری برخوردارند .
باتوجه به پژوهشهای انجام شده در جهان، گیاه جوجوبا می تواند در شرایط حداقل از نظر آب و خاک رشد نماید. درسال زراعی ۸۷ دراراضی دشت ایزدخواست تعداد یک هزاروصد درختچه درمساحت یک هکتارکاشته شدواقدامات لازم درزمینه نگهداری درختچه ها ،ایجاد زمینه های بازدید و مشاهدات صحرایی جهت کشاورزان و باغداران شهرستان صورت پذیرفت. مشاهدات صورت گرفته ، بررسی وجمع آوری نظرات بهره برداران جهت توسعه کاشت این درختچه بیانگر استقبال بهره برداران از کاشت این درختچه به شرط حمایت های مالی و اجرایی دولت محترم و تضمین بازار ،جهت فروش این محصول می باشد. رشد درشرایط اقلیمی گرم ، خشک با دامنه حرارتی بالا و همچنین مقاومت گیاه به شوری همراه با تنوع موارد مصرف، وایجادصنعت و اشتغال درمناطق محروم ازویژگیهای منحصربه فرد این گیاه روغنی می باشد که ازدید بهره برداران منطقه آنرا گونه ای مناسب به منظور کشت درمناطق محروم وحاشیه کویرهاساخته است.

مقدمه:
شهرستان زرین دشت در جنوب شرقی استان فارس با وسعتی معادل ۴۷۰۰ کیلو متر مربع واقع گردیده است که از نظر آب و هوایی از مناطق گرم و خشک استان می باشد . به طوریکه متوسط بارندگی سالیانه طبق آمارهای ۱۰ ساله به ۲۲۰ میلیمتر می رسد وتبخیرو تعرق سالیانه برابر ۳۲۰۰ میلیمتر می باشد . اقتصاد کلی مردم بر پایه کشاورزی و صنایع روستایی است که به شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی قرار می گیرد و از طرفی وضعیت آب و هوایی سالهای اخیر گویای بحران بخش کشاورزی و در نتیجه تأثیرات سوء آن بر اقتصاد خانوارهای بهره بردار می باشد به نحوی که الگوی کشت و بهره برداری فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز اقتصادی تولید کنندگان نخواهد بود.شرایط اقلیمی موجود باعث بروز مشکلات عدیده ای ازقبیل خشکسالی های متوالی در منطقه ،فرسایش بادی ، تونلی و خندقی خاک که در سطح وسیعی از شهرستان به خصوص در منطقه ایزدخواست ، E C بالای خاک و آب ، عدم پوشش گیاهی دائمی مناسب و چرای مفرط توسط دام و بادهای شدید و گرم موسمی شده است.
امروزه با مشخص شدن اثرات سوء بسیاری ازترکیبات شیمیایی،توجه به تنوع تولید ،بهره گیری ازگیاهان موجود درطبیعت، اصلاح و کشف آنها، جزئی ازمطالعات ونوآوریهای مهم جوامع پیشرفته می باشد. بهره مندی از گونه های جدید و ایجاد تنوع درمنابع،علاوه برافزایش کیفی تولیدات و کاهش ریسک پذیری ناشی ازعوامل ناخواسته محیطی با تنوع درمحصول،امکان بهره مندی صنایع مختلف و اشتغال را نیز فراهم می نماید.امتیاز خاص جوجوبا،کاهش نیاز آبی آن درفصل تابستان می باشد که سایر گیاهان بیشترین میزان آب را مصرف می کنند علت این است که به لحاظ وجود کوتیکولِ ضخیم چرمی شکل و مزوفیلِ،دارای سلولهای پارانشیمی با قابلیت ذخیره سازی زیاد و همچنین کاهش فعالیتهای متابولیکی و فیزیولوژیکی که به خواب تابستانه تعبیر می شود،توانایی مقابله با خشکی و کم آبی تابستانه را دارد. حداکثر مصرف آب آن در زمان گرده افشانی یعنی اواخر زمستان می باشد که بدین ترتیب هیچ رقابتی با سایر گیاهان مجاور از نظر مصرف آب نخواهد داشت گلدهی و گرده افشانی آن در شرایط وجود بارندگیهای پائیزه کافی و دمای مناسب بالای صفردرجه،در اواخر زمستان رخ می دهد.
از کشورهای بزرگ تولید کننده جوجوبا امریکا،استرلیا،مکزیک،کاستاریکا،برزیل،آرژانتین،پاراگوئه،مصر، پرو و فلسطین بوده ودرکشورهای عربستان سعودی،سودان،کنیا وآفریقای جنوبی،توسعه یافته وازتولید مطلوبی دراین کشورها برخورداراست.

درایران با توجه به شرایط ویژه اقلیمی بویژه کمبود آب،ازگیاهان مناسب جهت کشت و توسعه خصوصاً در نواحی جنوبی کشور واستانهای بوشهر،سیستان و بلوچستان،فارس،خوزستان وتا حدودی کرمان ، یزد واطراف کویرمی باشد.
تاکنون هیچ گزارشی از کاشت این گیاه درزرین دشت وجود ندارد اما این گیاه توسط مراکز تحقیقاتی در جهرم ، کرمان،جیرفت ،بم ،خوزستان ونورآباد ممسنی کشت شده است و گزارشات آن جمع آوری شده که نشان می دهد؛جوجوبا یکی از گیاهان مناسب برای این مناطق ومقاوم به خشکی است . چندمنظوره بودن گیاه بعنوان گیاهی زراعی،صنعتی ـــ علوفه ای و حفاظتی (موثردرکاهش فرسایش خاک) توجه جدی تربه این گیاه را می طلبد، این گیاه در پخش و کنترل سیلاب نیز نقش بسیارمهمی ایفا می نماید.قدیمیترین استفاده تجاری از گیاه هوهوبا به سال۱۹۷۰ برمی گردد و در حال حاضر تولید روغن آن به صدها تن در سال می رسد.
معرّفی و گیاه شناسی جوجوبا: جوجوبا درختچه ای همیشه سبز،دو پایه با ساقه هایی متعدد که اغلب ازقسمت یقه منشعب می شوندمی باشد. ارتفاع آن در شرایط عادی ۲/۵mـ۱ ودرشرایط مطلوب حداکثربه ۵m می رسد.پربرگ وبرگها کرکدار، فاقد دمبرگ ،سبزمایل به آبی، بیضوی ومتقابل به طول ۴cmـ۲ با کوتیکول ضخیم و چرمی شکل می باشد.این گیاه ریشه بسیارعمیقی دارد ونفوذریشه به اعماق خاک به سطح سفره های زیرزمینی بستگی دارد ودرمنابع موجود نفوذریشه تا عمق ۲۵ متری نیزگزارش شده است.پس ازکاشتن دانه تنها یک ماه بعد،همزمان با جوانه زدن گیاه ازخاک، ریشه ۷۵cm در زمین نفوذ کرده است.گلهای نروماده به صورت جداگانه وبرروی دو پایه قراردارند. میوه جوجوبا یک کپسول سبزتخم مرغی شکل شکوفا است که حاوی یک تا سه عدد بذر است .طول دانه حداکثر ۲cm و وزن هر دانه بین ۱grـ۰/۴ متغیر میباشد وبه رغم چربی زیاد قوه نامیه خودرا به مدت طولانی حفظ می کند . میوه دهی اقتصادی آن از ۴ سالگی به بعدمی باشد. حداکثر میزان تولید آن در ۱۱ـ ۱۰ سالگی است. پتانسیل تولید بذر این گیاه ۴/۵ t/ha بوده که درمقایسه با سایر گیاهان روغنی تولید کمی است.عمر آن درزیستگاه طبیعی به ۲۰۰سال هم می رسد . روشها ی ازدیاد گیاه جوجوبا : ازدیاد این گیاه از طریق بذر، قلمه و ریزازدیادی صورت می گیرد.
بذرجوجوبا حاوی ۳۳ـ%۲۶ پروتئین و %۶۰ روغن ویژه ای است که در سلسله گیاهان منحصر به فرد است . ترکیب خاص روغن جوجوبا باعث تنوع درمصارف آن گردیده است.روغن جوجوبا بیطعم،بی مزّه،بارنگ طلایی،خاصیت فساد ناپذیری،مایع دردمای اتاق و فاقد تری گلیسیرید بوده،همچنین به دلیل میل ترکیبی زیاد با پوست و فقدان هرگونه عوارض،کاربرد فراوانی به عنوان مسکن، نرم کننده و حالت دهنده دارد..این روغن به عنوان یک ضد کف در صنایع آنتی بیوتیک سازی نیز استفاده می شود. سایر ویژگی های این روغن باعث شده که در صنایع دیگری مثل شمع سازی، ساخت شوینده ها و چرم سازی نیز استفاده گردد.ترکیبات شیمیایی این روغن به روغن نهنگ بسیار شباهت داشته و به همین دلیل پس از ممنوعیت صید نهنگ جانشین روغن نهنگ گردیدهودرصنایع مختلف داروسازی،پزشکی، صنایع الکترونیکی ودستگاههای مکانیکی ،صنایع غذایی وموارد دیگر کاربرد دارد. بدلیل مقاومت بسیار زیاد در برابر فشار و دمای بالا،در ساخت روغن ترمز و روغن چرخ دنده های ماشین آلات سنگین نیزاستفاده می گردد، بطوریکه اگر با روغن ترمز معمولی ترکیب شود، نیازی به تعویض روغن تا ۱۵۰٫۰۰۰ کیلومتر نخواهد بود!تا کنون بیش از ۳۰۰ مورد مصرف برای آن شناخته شده و حدود %۹۰ ازتولید جهانی جوجوبا به مصارف آریشی بهداشتی می رسد.
ویژگی های زیست محیطی:هوهوبا درشرایط آب وهوایی ، جغرافیایی وخاکی گوناگون تا ارتفاع حدود۱۲۰۰مترازسطح دریا می روید.این گونه درسطح بالغ بر۲۵۶۰۰۰کیلومترمربع از۲۵-۳۱ درجه عرض شمالی و۱۰۹- ۱۱۷ درجه طول شرقی گسترش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 5 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد