بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

کلیات ارائه:

lمقدمه

lاصول فنی حمام ها

lحمام گنجعلی خان کرمان

lمعماری حمام ها

lحمام پهنه سمنان

lحمام شیخ بهایی

اسلاید 2 :

مقدمه: هر محله یا گذر شهر قدیم،در کنار دیگربناهای عمومی،حتما حمام یا حمام هایی برای استفاده مردم داشته است؛و این حمام ها را معمولا افراد خیر می ساختند و وقف عموم می کردند.
اهمیت حمام های عمومی در شهر ها ناشی از لزوم رعایت نظافت در نظر مردم و در شرع اسلام بوده است.

اسلاید 3 :

حمام ها در گذشته فقط محل استحمام نبوده،بلکه:

.1مکانی برای گذراندن اوقات فراغت

.2گفتگو و تبادل نظر

.3رفع خستگی و حتی عبادت

.4گرد آمدن دوستان و حل و فصل مسائل زندگی

.5در حمام نه فقط تن ها،که جان ها تازه می شد.

اسلاید 4 :

 حمام گنجعلی خان،موزه مردم شناسی:

.1گنجعلي خان از سرداران سلحشور دربار صفويه بود كه به سال 1005 هـ .ق به فرمان شاه عباس صفوي حاكم كرمان گرديد.

.2حمام گنجعلي خان يكي از مهمترين بناهاي مجموعه، حمامي است كه در ضلع جنوب ميدان و در ميانه بازار بزرگ كرمان واقع است.

.3 معمار: استاد محمد سلطانی یزدی

.4طول حمام 65 متر – عرض 20 متر – مساحت 1280 متر مربع

.5کاربندی ها،کاشی کاری ها و آهک بری ها

اسلاید 5 :

- میدان بزرگ کرمان
- تفرجگاه عمومی
- گنجعلی بیک ملقب به گنجعلی خان
- این مجموعه از چهار طرف با بناهای اختصاصی محصور سده است.
- مدرسه،مسجد،بازار،حمام،آب انبار،ضرابخانه
- این بنا 100 مترطول و 50 متر عرض دارد.

اسلاید 6 :

با توجه به تقسیم طبقاتی عصر صفویه،رختکن حمام به 6 غرفه تقسیم شده؛که هر غرفه مخصوص یک طبقه از اجتماع،یعنی:

.1سادات

.2روحانیون

.3خان ها

.4اعیان

.5بازاری ها

.6رعایا

اسلاید 7 :

حمام ها به لحاظ اصول فنی،که در ساختش باید رعایت شود؛از پیچیده ترین انواع بناهاست.

این پیچیدگی به علت:

lجریان دائم آب در بنا

lگرم کردن آب و هوای داخل بنا

lآب رسانی به فضاهای مختلف

lعایق بندی مخازن گوناگون

lتفکیک آب های سرد و گرم از یکدیگر

lدفع فاضلاب وجلوگیری از تداخل آن با آب تمیز

lجلوگیری از تبادل حرارت و رطوبت در بین فضاهای حمام و حمام با بیرون

lتهویه فضای مختلف

lشیوه انبار کردن سوخت و چگونگی افروختن آتش

l

اسلاید 8 :

مشتی از خروار:

lبیست و سه حمام عمومی در چهارده شهر...

اسلاید 9 :

معماری حمام ها:

lمسیر دسترسی به بنای حمام ها،با طراحی جالبی صورت می گرفت.

lدر حمام ها،هر فضا بوسیله راهرو هشتی مانندی از فضای دیگر جدا می شد.

lعامل مهمی که در بنای حام ها تاثیر داشت،تنظیم و حفظ دما و گرمایش بود.

lهر حمام از دم فضای اصلی تشکیل می شد:

.1بینه یا سربینه(جای آماده شدن برای استحمام و خارج شدن)

.2گرم خانه(محل شستشو و تطهیر بدن)

اسلاید 10 :

lفضای سربینه معمولا هشت گوش،چهار گوش و به ندرت دایره بود.

lحوض کوچکی متناسب با نقش سربینه وجود داشت.

lسقف سربینه نورگیر های زیبایی داشت و فضای داخل را روشن می کرد.

lمیان در(دهلیز یا راهرو)- ارتباط گرم خانه با سربینه از طریق میان در بود.

lدیوار های جانبی حمام تکیه بر خاک داشتند.

lکف حمام ها معمولا از مرمر یا ساروج بودند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید