دانلود پاورپوینت خطاهای رایج در تدوین پروپزال

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خطاهای رایج در تدوین پروپزال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خطاهای رایج در تدوین پروپزال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

.۱هر پروپزال از دو منظر محتوی و قالب قابلیت بحث و بررسی را دارد.

.۲بحثهای تخصصی مرتبط با روش تحقیق و فلسفه علم جلسه ای مجزا می طلبد و آنچه در اینجا بحث می شود ناظر به بررسی مشکلات و دلایل عدم قبول پروپزالها در شورای پژوهشی است.

.۳در این بحث تفکیک علت و معلول از یکدیگر انجام نمی شود.

اسلاید ۲ :

فهرست پروپزال (بر اساس چارچوب پیشنهادی دانشگاه)

.۱عنوان تحقیق

.۲بیان مساله اساسی تحقیق به طور کلی

.۳اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

.۴مرور ادبیات و سوابق مربوطه

.۵جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

.۶اهداف مشخص تحقیق

.۷سئوال تحقیق

.۸فرضیه تحقیق

.۹تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

.۱۰روش شناسی تحقیق

اسلاید ۳ :

مباحث کلی

 

.۱عدم تطبیق و هماهنگی بین ارکان پروپزال

.۲مشکلات ناشی از فقدان گروه تخصصی لازم در تدوین پروپزال (استاد رهنما، مشاور، …)

.۳عدم تطبیق بین محتوی با عنوان ارکان پروپزال (علیرغم وجود کلیه مطالب لازم)

.۴عدم آشنایی پژوهشگر با موضوع

.۵ساختار شکست کاری بایست بصورت سلسه مراتبی و مبتنی بر فرآیند کار باشد (نه بر اساس فصول)

.۶مدلسازی!

اسلاید ۴ :

عنوان تحقیق

 

.۱بعضاً عناوین بسیار کلی بوده و چارچوب مشخصی از آن استنباط نمی شود.

.۲عدم استفاده مناسب از کارکرد مفهوم مورد کاوی

.۳استفاده از واژه هایی که سطح کار را از یک تحقیق برای دوره عالی آموزشی به یک تحقیق معمولی پایین می آورد( همانند بررسی / شناسایی..)

.۴استفاده از القاب و عناوینی که دستیابی به آنها بعضاً غیر ممکن بوده و یا صرفاً برای بزرگ کردن کار استفاده می شود. (همانند الگوی بهینه

اسلاید ۵ :

۵. دغدغه و نگرانی در کارهای میان رشته ای و عدم استفاده مناسب از واژه ها و یا مفاهیم

۶. جامع و مانع بودن عنوان تحقیق

۷. ترجمه انگلیسی عناوین عموماً با مشکل روبروست

۸. بعضاً آنچه قرار است انجام شود با آنچه در عنوان آمده همخوانی ندارد (برای مثال توسعه، بهبود و طراحی مدل با یکدیگر متفاوت است)

اسلاید ۶ :

بیان مساله اساسی تحقیق به طور کلی

 

.۱در بسیاری از اوقات هیچ اشاره ای به دغدغه و صورت مسئله اصلی کار نمی شود.

.۲کارهای پیشین می بایست مورد اشاره قرار گرفته با جمع بندی و نقد آنها مسیر حرکت محقق و آنچه می خواهد انجام شود مشخصاً روشن باشد.

.۳عدم اشاره به خروجی و شکل نهایی مود انتظار از کار .

.۴بحث مرز مسئله و مولفه های اصلی درون آن.

.۵مفروضات و مکاتب پیش فرض می بایست مشخص شود.

اسلاید ۷ :

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 

.۱معمولاً ادبیات کار مجدداً در اینجا تکرار می شود بدون اشاره به اهمیت و ضرورت کار (با توجه به فلسفه رشته های وابسته به مدیریت)

.۲دلایل مهم بودن موضوع کمتر مورد اشاره واقع شده و مشخص نیست فرق بین انجام و عدم انجام این تحقیق بر کجا تاثیر می گذارد.

.۳بهره گیران متناظر با تحقیق از آنجا که بعضاً برای محقق روشن نیست در نتیجه در بیان اهمیت کار دچار خطا می شوند (اهمیت ناظر)

اسلاید ۸ :

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

.۱اشاره به سرفصل مقالات و عناوین آنها کفایت نمی کند.

.۲مبانی نظری صرف و مسائل مرتبط با ارکان کار در اینجا لزومی ندارد به تفصیل اشاره شود.

.۳فقدان کار مشابه و یا همراستا در حوزه تحقیق محل تردید است.

.۴فرضیه و سئوال تحقیق محصول یک مرور و بررسی سوابق مربوطه و جستجوی مستندات علمی و پژوهشی است لذا ادبیات مقدم بر آن دو می بایست قرار گیرد.

.۵این بخش می بایست جامع و کامل بوده و سایر بخشها منتج از نتیجه و خلاصه انتهایی آن می باشد که معمولاً پروپزالها فاقد آن است.

.۶در کارهای میان رشته ای به مولفه ها و تفکیک ها همزمان با نوع ارتباطات آنها پرداخته شود.

.۷منابع !!!

.۸نتیجه گیریها با احتیاط باشد.

اسلاید ۹ :

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

.۱عدم انجام تحقیق در یک کشور به معنای جدید بودن و نوآوری نیست مگر مفهوم بومی سازی بر آن اطلاق شود.

.۲تغییر جامعه آماری پاسخ دهندگان لزوماً منجر به نوآوری نمی شود.

.۳توصیف فرآیند اجرا با مشخص کردن نوآوری کار متفاوت است و نوآوری می بایست در روش، خروجی و …. خود را مشخص کند.

اسلاید ۱۰ :

اهداف مشخص تحقیق 

.۱اهداف می بایست به تفکیک علمی و کاربردی روشن شود.

.۲هدف با عنوان تحقیق فرق دارد!

.۳هدف از جنس مقصد است نه وسیله

.۴هدف اصلی را می بایست از اهداف فرعی جدا ساخت

.۵آنچه در فرآیند کار انجام می شود (همانند مطالعه و یا بررسی یک موضوع ) هدف نیست

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد