بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست مطالب

(1تاریخچه هندوانه

(2کشت هندوانه در شرایط دیم

(3زمان برداشت

(4برداشت به روش سنتی و معایب

(5روش ماشینی ( معایب و مزایا آن )

(6معرفی دستگاه

(7توصیه اقتصادی و قیمت محصول

اسلاید 2 :

هندوانه :

هندوانه بذری مبدا آن شهرستان سبزوار و کشت آن بیشتر در این منطقه به صورت دیم و آبی کشت می شود . تخم هندوانه این منطقه معروف به تخم ژاپنی می باشد .

اسلاید 3 :

کاشت هندوانه در شرایط دیم :

کاشت هندوانه در شرایط دیم استان خراسان به علت اینکه از لحاظ آب و هوایی در منطقه نیمه خشک واقع شده است . کشت هندوانه بذری در استان خراسان از اواخر اردیبهشت ماه صورت می گیرد . بدین ترتیب که زمین شخم خورده و سپس با چند کارگر ماهر به روش سنتی بذر پاشی می شود . ( در شرایط دیم ) . بذر مصرف شده در کشت دیم حدود هکتاری 5 کیلو گرم . داشت محصول فقط خاکدهی پای بوته و وجین علف هرز می باشد .

اسلاید 4 :

برداشت محصول :

زمان برداشت در اواخر شهریور صورت می گیرد و زمانی که تقریباً همه هندوانه های بذری از لحاظ رسیدگی تخم به حد خوب و عالی رسیده باشد برداشت شروع می شود .

برداشت سنتی : در این روش جمع آوری هندوانه توسط کارگر بود . به این صورت که هندوانه چیده شد . در یک محل جمع آوری و کارگران با دستها تخم را از هندوانه جدا می کنند و از معایب آن هزینه کارگر زیاد و برداشت کم ممحصول و در مقیاس زیاد توصیه نمی شود . و همچنین از لحاظ بهداشتی در سطح بسیار پایینی قرار دارد . در روش سنتی در سطح بزرگ به علت تاخیر زیاد در برداشت تخم ، تخم هندوانه سبز شد . و گاهی مواقع طعم تلخی می گیرد .

اسلاید 5 :

برداشت به روش ماشینی :

در این روش با استفاده از دستگاه می توان با سرعت عمل بالا و نیاز به کارگر کمتری و همچنین تخم برداشت شد . تمیز به صورت استاندارد و بو جاری شده می باشد . این دستگاه در 8 ساعت کار روز مره معادل 5/2 تن برداشت دارد و همچنین با تعبیه دو عدد پرژکتور در عقب دستگاه می توان با تعویض کارگران در شبها نیز کار و تعداد تناژ برداشتی را بالا برد .

برداشت به این ترتیب که هندوانه برداشت شده در چند ردیف داخل زمین در آورده و با استفاده از دو عدد تریلی اتصال به تراکتور هندوانه را به سمت دستگاه هدایت می کنیم .

اسلاید 6 :

معرفی دستگاه :

دستگاه برداشت هندوانه به وسیله شافت چرخان P.T.O تراکتور به حرکت در می آید این دستگاه از قسمتهایی تشکیل شده که در ادامه توضیح داده می شود :

اسلاید 7 :

صافی استوانه بزرگ :

این صافی با قرار داشتن داخل تانکر و محافظ دستگاه که با چرخیدن تخم را از پوست هندوانه جدا و به قسمت انتهای ( مارپیچ ) هدایت می کند . و همچنین چند همزن ثابت و متحرک داخل استوانه و صاف موجود است برای جدا کردن بهتر

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید