دانلود پاورپوینت رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهشهای روان_شناسی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهشهای روان_شناسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهشهای روان_شناسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

فرضیه اساسی

فرض اساسی ما در روش­شناسی پژوهش در روان­شناسی این است که

دانش عینی و پژوهش­های علمی جدید در روان­شناسی را

باید با حکمت و خرد

در یک ترکیب پویا قرار دهیم

تا کیفیت شناخت ما از روان­شناسی آدمی

با پیچیدگی­های دستگاه روان­شناختی او هماهنگ گردد.

اسلاید ۲ :

مفهوم دانش عینی، خِرد، و روش شناسی

دانش عینی: اطلاعات و یافته های نظامدار برگرفته از مشاهده و مطالعه و تجربه ای که به منظور تعیین وضعیت و ماهیت یا اصول موضوع مورد مطالعه صورت گرفته است.

خـِرد و خردمندی را به معنای دانش تعمقی و کیفیت استفاده از تجربه و احساس و دانش و اندیشه برای قضاوت درباره درست و نادرست، نیک و بد، و تشخیص شایسته از ناشایست و حقیقت از ناحق می دانیم.

وقتی که خردمندی از کیفیتی متعالی برخوردار باشد و به بررسی عقلانی و انتقادی و شهودی باورهای اساسی و تحلیل مفاهیم بنیادی این باورها بپردازد آن را حکمت یا تفکر همراه با بصیرت قلبی یا خرد مینوی می­نامیم. نظریه روش شناسی پژوهشی ما “خردگرایی مینوی علم” است.

روش­شناسی به معنای تدوین و تنظیم شیوه­ها و اقدامات نظام­یافته و دارای انسجام منطقی در پژوهش علمی به منظور دستیابی به دانش است. اصطلاح روش­شناسی معادل با روش علمی در تحقیق و دربرگیرنده مبانی و اصول و چارچوبها و اقدامات معین در هر پژوهش است.

اسلاید ۳ :

عنوانهای بحث

در گفتار کنونی می­خواهیم به سه موضوع اساسی بپردازیم:

اول آنکه، روش­شناسی پژوهشهای روان­شناسی در ایران دچار کمّی­گرایی و آماری­نگری بی­رویه در بررسی و شناخت پدیده­ها و مسائل پیچیده روان­شناسی است،

دوم آنکه، برای رفع این مشکل باید روشهای پژوهشی کیفی و ترکیبی مورد توجه و تأکید قرار گیرد، و

سوم آنکه، می­خواهیم ببینیم رویکردها و طرحهای پژوهشی کیفی و ترکیبی چیست.

در ادامه این گفتار، چگونگی پروپوزال­نویسی برای پژوهش­های کیفی و ترکیبی را در کارگاه پژوهشی روز ۶ اردی بهشت (سالن شماره ۴ ساعت ۲ تا ۵ بعدازظهر) ارائه خواهیم کرد.

اسلاید ۴ :

کمّی­گرایی و آماری­نگری بی­رویه در
روش­شناسی پژوهشهای روان­شناسی در ایران ۱

اجرای طرح تحقیقی با عنوان بررسی “روش­شناسی پژوهش در  روان­شناسی” در ایران به منظور موارد زیر:

تدوین یک کتاب روش شناسی پژوهش به دو زبان فارسی و انگلیسی

شناخت بنیادهای نظری منابع درسی موجود در روش تحقیق

کشف بنیادهای نظری و معرفت شناسی پژوهش در تدریس روش تحقیق در روانشناسی توسط استادان در هشت دانشگاه بزرگ کشور

شناخت نوع یادگیری های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری از درس روش تحقیق در هشت دانشگاه بزرگ کشور

شناخت مبانی نظری مقالات علمی-پژوهشی مجلات روان شناسی در ایران

ارائه ترکیب تازه ای از روش شناسی پژوهش کمّی و کیفی بر اساس “فلسفه خردگرایی مینوی علم”

اسلاید ۵ :

کمّی­گرایی و آماری­نگری بی­رویه در
روش­شناسی پژوهشهای روان­شناسی در ایران ۲

شناخت بنیادهای نظری منابع درسی موجود در روش تحقیق

چهل کتاب کوچک و بزرگ برای تدریس روش تحقیق در روان­شناسی در ایران

کتابهای مذکور اساساً ترجمه یا اقتباس از آثار روش تحقیق در زبان انگلیسی است و غالباً بر فلسفه علمی تحصّلی (آزمون دقیق فرضیه­ها با استفاده از داده­هایی که حاصل اندازه­گیریهای کمّی است ) و فلسفه پساتحصلی (تجربه­گرایی در علوم رفتاری ) مبتنی هستند.

در این آثار، استفاده از روشهای کیفی پژوهش (که بر این یا آن نوع از فلسفه­ها و دیدگاههای ساختن­گرایی و پسانوگرایی مبتنی است) چندان مقبولیتی ندارند.

در این آثار، کمترین اثری از روشهای پژوهش ترکیبی وجود ندارد.

تحلیل محتوای کمّی شانزده کتاب مهم روش تحقیق از نظر بنیادهای روش­شناختی و نوع روشها

حجم بحثهای بنیادی فلسفه علم در کتاب  ۸/۳ %      حجم اتکاء به فلسفه تحصّلی/پساتحصّلی  ۶/۹۲ %

حجم اتکاء به فلسفه ساختن­گرایی  ۷/۶ %      حجم اتکاء به فلسفه­های دیگر  ۰ %

حجم اختصاص­یافته به روشهای کمّی  ۹/۹۲ %      حجم اختصاص­یافته به روشهای کیفی  ۱/۶ %

حجم اختصاص­یافته به روشهای ترکیبی  ۰ %

اسلاید ۶ :

رویکردها و طرحهای کمّی در پژوهشهای روان­شناسی

رویکرد کمّی نوعی از روش پژوهشی در روان­شناسی است که محقق تصمیم می­گیرد در باره چه چیزی مطالعه کند،

سؤالات مشخص و کاملاً تعریف­شده­ای را مشخص می­کند،

 اطلاعات کمّی را از نمونه تحقیق جمع­آوری می­کند،

با روشهای آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می­پردازد، و

تحقیق خود را به صورتی کاملاً عینی و، به اصطلاح، غیرسوگیرانه اجرا می­کند.

پژوهشهای کمّی دارای سه ویژگی عمده است:

۱- تأکید بر اعداد در جمع­آوری و تحلیل اطلاعات؛

۲- تأکید بر جمع­آوری نمره­ها برای اندازه­گیری ویژگیهای جزئی و مشخص افراد و سازمانها؛ و

۳- تأکید بر مقایسه گروهها و رابطه متغیرها و عوامل در مطالعات تجربی و همبستگی و پیمایشی.

پژوهشهای کمّی را معمولاً به سه حوزه توصیفی، ارتباطی (علّی-مقایسه­ای و همبستگی)، و تجربی (حقیقی، شبه­تجربی، تأثیر عاملی، و تک­موردی) تقسیم می کنند.

اسلاید ۷ :

رویکردها و طرحهای کیفی در پژوهشهای روان­شناسی ۱

رویکرد کیفی نوعی از پژوهش در روان­شناسی است که محقق، با اتکاء به نظر شرکت­کنندگان در تحقیق، سؤالات گسترده و کلی را پرسش می­کند، به جمع­آوری اطلاعاتی می­پردازد که عمدتاً از نوع کلامی و متن است، به توصیف و تحلیل این کلمات و متنها می­پردازد، و تحقیق خود را به صورتی ذهنی و، به اصطلاح، سوگیرانه اجرا می­کند.

ویژگیهای پژوهشهای کیفی را می­توان در سه مورد اساسی زیر خلاصه کرد:

۱- تأکید بر شنیدن دیدگاههای شرکت­کنندگان در پژوهش،

۲- تأکید بر پرسشهای عمومی و باز و جمع­آوری اطلاعات از همان محلی که مردم در آن زندگی و کار می­کنند، و

۳- تأکید بر حمایت از تغییرات و بهبودبخشی زندگی افراد و گروهها.

اسلاید ۸ :

مطالعه موردی case study

مهمترین ویژگی پژوهش کیفی آن است که به مطالعه متمرکز یک مورد یا نمونه و مثال از پدیده می­پردازد.

روش مطالعه موردی، که غالباً به صورت مطالعات کیفی صورت می­گیرد، یک رویکرد متمایز در تحقیق علمی است.

مطالعه موردی با توجهی که به مطالعه موردها دارد مشخص می­شود نه با روشی که در مطالعه خود به­کار می­گیرد.

برای مطالعه یک پدیده، محقق می­تواند این مطالعه را در چارچوب مطالعه موردی عمومی انجام دهد یا اینکه از روشهای پژوهشی کیفی دیگر که حالت تخصصی دارند استفاده کند.

برخی از محققان به دلایل علاقه درونی خود بر مطالعه یک مورد معین تمرکز می­کنند و برخی دیگر به مطالعه چند یا چندین مورد می­پردازند تا از این طریق تعمیم­پذیری موضوعها و الگوها را آزمون کنند.

اسلاید ۹ :

طرحهای روایتی arrative

در پژوهش روایتی، محقق به توصیف چگونگی زندگی افراد می­پردازد، عموماً بر مطالعه یک فرد خاص تمرکز دارد، اطلاعات خود را از طریق جمع­آوری داستانها فراهم می­کند، از اطلاعاتی که جمع­آوری کرده است برای بیان داستان زندگی آنان استفاده می­کند، روایتهایی از تجارب زندگی افراد را به قلم می­آورد، و معنای این تجارب را ارائه می­کند.

این داستانها، در علوم تربیتی و روان­شناسی، به تجارب کلاسهای درسی در مدرسه، یا به فعالیتهای خانه و مدرسه مربوط می­شود.

طرح پژوهشی روایتی شامل به تصویر کشیدن افراد، مستندسازی تجارب آنان، بازگوکردن صدای آنان، و ارائه دیدگاههای آنان در بافت اجتماعی و فرهنگی معین است.

این بدان معنا است که پژوهشگر تحقیقات روایتی بر اهمیت یادگیری از مخاطبان مورد مطالعه خود تأکید دارد.

اسلاید ۱۰ :

تئوری زمینه­ای grou ded theory

روش پژوهشی تئوری زمینه­ای، هم وسیله­ای برای نظریه­پردازی و هم یک مجموعه از فنون اجرایی در پژوهشهای کیفی است.

طرحهای پژوهشی تئوری زمینه­ای، که با گذشت زمان به صورت یک روش معمول در پژوهشهای روان­شناسی درآمده­اند، به عنوان یک رویکرد طبیعی­گرایی در تحقیق محسوب می­شود که، با فاصله گرفتن از روش تقلیل­گرای تحقیقات تجربی، به یک رویکرد متناسب با بافت و زمینه رفتار روی­آورده است.

تئوری زمینه­یابی، مجموعه­ای از اقدامات نظام­دار و کیفی برای ایجاد نوعی از تبیین عمومی (یا تئوری زمینه­ای) است که فرایند و عمل و تعامل میان مردم را توضیح می­دهد.

اقدامات مربوط به استفاده از این روش شامل جمع­آوری اطلاعات مصاحبه­ای اولیه، تولید و گزارش کردن مقوله­ها (یا موضوعهای) اطلاعات، و ایجاد یک پیکره یا الگوی بصری برای تبیین عمومی موضوع مطالعه است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد