بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معرفی ایتراک

تاسیس 1376

بهره برداری از اولین آزمایشگاه: 1378

سرمایه: 40 میلیارد ریال

سهام داران: 80 شرکت طراحی مهندسی و قطعه ساز(60% از سهام ممتاز بانام متعلق به شرکت ساپکو)

تفویض مدیریت مجموعه آزمایشگاهی ساپکو به ایتراک دردی سال 1379

تفویض مدیریت آزمایشگاههای ایران خودرو به ایتراک در سال در بهمن  1381

اسلاید 2 :

چشم انداز

ایجاد یک مرکز شناخته شده تخصصی، جامع، معتبر، و مستقل برای انجام آزمونهای خودرو، قطعات و مجموعه های آن

 

اسلاید 3 :

ماموریت ها

.1گسترش توانائی انجام آزمونهای مورد نیاز صنعت خودرو کشور براساس استانداردهای ملی و بین المللی

.2معرفی توانائی و امکانات موجود به منظور رفع نیاز صنعت خودرو از جهت انجام آزمونها و در راستای کمک به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و تسهیل صادرات

.3پرورش و توسعه منابع انسانی بعنوان محور اصلی افزایش بهره وری

.4توسعه نظام مدیریت کیفیت در جهت تامین رضایت مشتریان و کسب اعتبار بین المللی

.5همکاری و مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی براساس نیاز مشتری

اسلاید 4 :

آزمونهای قابل انجام در سایت مرکزی

آز خودرو و همولوگیشن

* آزمونهای جاده ای(O * t door)

–فرمانپذیری و ارزیابی سیستم فرمان

–راحتی سفر

–ارزیابی سیستم ترمز

–عملکرد و قابلیت رانندگی

–دوام جاده ای

* آزمون و ارزیابی SVA

* آزمون های In door (تائید نوع خودرو)

* اولین متولی آزمونها و استانداردهای تائید نوع خودرو در کشور

* دارای قابلیت انجام بیش از 70% از آزمونهای اجباری تائید نوع خودرو درکشور با همکاری سایر آزمایشگاهها

* بازوی اجرائی موسسه استاندارد، وزارت صنایع، شرکتهای بازرسی و خودرو سازان در مراحل تست، تائید و پیاده سازی فرایند COP

آز ارتعاش

* دوام ارتعاشی

* پاسخ و عملکرد ارتعاشی

* مشخصات دینامیکی مواد و سازه ها

* آنالیز ارتعاشی و آنالیز مودال

* آزمونهای ارتعاشی با قابلیت اعمال شرایط محیطی

* تنها آزمایشگاه ارتعاش تخصصی قطعات خودرو

آز آکوستیک

* مشخصات آکوستیکی

* اندازه گیری تراز صدا

* اندازه گیری تراز صدای خودرو

* تعیین ضریب جذب مواد جاذب

* اندازه گیری میزان افت صوتی

اسلاید 5 :

آزمایشگاههای سایت ساپکو

* آزپلیمر

* آز متالورژی

* آز شیمی

* آز پلیمر

* آز کالیبراسیون(مشترک با سایت مرکزی)

* آز مترولوژی

* آز برق پایه

دارای گواهینامه مدیریت کیفیت آزمایشگاهی (ISO17025) از DAP آلمان از مهرماه 1379 و ارزیابی های دوره ای سالیانه

اسلاید 6 :

آزمایشگاههای سایت ایران خودرو

* آز شیمی و رنگ:

آز حد شره رنگ

آز دانسیته و چسبندگی

Chipping

تعیین وضعیت کیفی محموله های تانکری روغن و ضد یخ

اندازه گیری میزان یون های روی، نیکل، منگنز مخازن فسفاته خطوط

اسلاید 7 :

مشتریان عمده

* ساپکو

* ایران خودرو

* مهرکام پارس- طرح خودرو- سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، موسسه استاندارد

اسلاید 8 :

تائیدیه ها

* ISO 17025(SAPCO)

آزمایشگاههای سایت ساپکو برای اولین بار در ایران موفق به اخذ تائیدیه نظاممدیریت کیفیت آزمایشگاهی بر مبنای استاندارد ایزو 17025از موسسه صدور تائیدیه DAP آلمان هستند. از مهرماه 1379

* ISO9000:2000(سایت مرکزی ازبهمن 1379)

* گواهی تائید صلاحیت از موسسه استاندارد(سایت مرکزی و ساپکو از سال 1379و1380)

اسلاید 9 :

بروز آوری برنامه پنج ساله در سال 1382

* با توجه به دو عامل زیر برنامه پنج ساله در سال 1382 بروز شده است:

–پایان مدت برنامه های طرح توجیهی اولیه(1377-1382) و عدم تحقق بخش هائی از آن بدلیل کمبود منابع، در اثرتغییر سیاست  مدیریت ایران خودرو و ساپکو

–مطرح شدن استراتژی یکپارچه سازی مدیریت آزمایشگاهی از سوی مدیریت ارشد وقت ایران خودرو و ساپکو

اسلاید 10 :

فرصتها و چالش های یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی

* فرصتها

–انسجام و یکپارچگی در انجام امور تخصصی متمرکز آزمایشگاهی (در فاز اول ایران خودرو و سپس کل صنعت خودروی کشور)

–افزایش اعتبار داخلی و بین المللی

–امکان رشد وتوسعه بواسطه تقویت منابع

–اتکا به مرکزی مستقل در انجام داوریهای تخصصی

–بکارگیری مناسب امکانات آزمایشگاهی موجود در شبکه تامین

–زمینه مناسب ارتقاء کیفیت قطعات و مجموعه های خودرو

–صرفه جوئی هزینه ای برای ایران خودرو وساپکو

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید