دانلود پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاری

صعود و افول جامعه شناسی کار: مسائل انقلاب صنعتی، در مقابل مسائل جهانی شدن

معنای کار، ماهیت بازارهای اقتصادی : ساخت بازار کار و مقایسه آن با سایر بازارها

روندها در نظام اشتغال

تقسیم کار و وابستگی اقتصادی (نظام های تولیدی تیلوریسم و فوردیسم)

تغییرات در کار (ظهور پست فوردیسم، تولید منعطف، تولید گروهی، چند مهارتی ، نقد فوردیسم)   

اسلاید ۲ :

موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاری

مسائل زنان  در بازار کار: رشد فعالیت های روز افزون زنان، جنسیت و نابرابری، نابرابری و خشونت بر علیه زنان در محیط های کار، جایگاه زنان در اقتصاد غیر رسمی

کار و خانواده ، چالش های خانواده و ماهیت کار ، روند تحولات خانه و خانواده و نظام و ماهیت کار

ظهور دولت رفاه و رهیافت های مختلف به کار و بیکاری

ظهور جامعه اطلاعاتی و مساله کار و حرفه

بیکاری، تحلیل بیکاری و روندهای بیکاری

اسلاید ۳ :

موضوعات عمومی در جامعه شناسی  کار و بیکاری

نا امنی شغلی ( آثار و پیامدها ) و سقوط اهمیت کار

سرمایه اجتماعی و خروج از بیکاری

کار و بیکاری

تاثیر رشد جامعه فراغتی در ماهیت کار

موقعیت روابط کار و قانون کار در ایران

آرمان ها و نگرش های شغلی در میان جوان ایرانی

چشم انداز جامعه شناختی سیاستهای اشتغال در برنامه های توسعه ( بازارکار، سیاستهای اشتغال، عملکرد و شاخص های ارزیابی تحولات بخش منابع ایجاد اشتغال، تسهیلات اشتغالزایی و عملکرد سیاستهای برنامه)

چالشهای اقتصاد ایران در عصر جهانی شدن اقنصاد: اقتصاد دانش محور در برنامه چهارم توسعه و مساله آینده کار و بیکاری

 

 

اسلاید ۴ :

سوالات اساسی جامعه شناسی کار

چرا کار قدیم از کار جدید به نحو جامعه شناختی متقاوت شده است؟

آیا در جامعه مدرن می توان بدون تقسیم کار عمل کرد؟

چرا برخی فعالیت ها کار بحساب نمی ایند؟ معیار ما چیست؟

اگر نظام های تولیدی گذشته چون تیلوریسم و فوردیسم کارا بودند چرا روبه زوال رفتند؟

چالش بین “کار و خانواده” در دینای جدید چیست؟ آیا چنین چالشی واقعی است؟

اگر کار امروزی لازم است چند مهارتی باشد برای گرفتن کار این مساله کفایت می کند؟

تغییرات کار چه تاثیراتی بر نهادهای آموزشی گذاشته است؟

اسلاید ۵ :

تاثیر جهانی شدن بر کار وسرمایه

چه ویژگی جهانی شدن بر کار و سرمایه تاثیر گذاشته است؟

ریسک های جدید چه هستند؟

فناوری های جدید بر بازار کار چه تاثیری می گذارند؟

برای پاسخ به این سوالت باید جهانی شدن را شناخت

جهان رهاشده ، آنتونی گیدنز

اسلاید ۶ :

مسائل جهانی شدن و کار

برای فهم تحولات کار در عصر جدید فهم جهانی شدن ضروری است

چگونه جهانی شدن تعادل سرمایه و نیروی کار را بهم می زند؟

تاثیر جهانی شدن بر انواع سرمایه چگونه است؟

تاثیر جهانی شدن بر نیروی کار چگونه است؟

آیا نیروی کار می تواند مانند سرمایه تحرک داشته باشد؟

منبع : جهان رها شده ، آنتونی گیدنز

اسلاید ۷ :

کار چیست؟

کار دستمزدی غیر دستمزدی؟

اقتصاد غیر رسمی اقتصاد رسمی

ویژگی های کار:

۱٫ پول

۲٫ سطح فعالیت

۳٫ گوناگونی

۴٫ ریتم دادن به زندگی

۵٫ برخوردهای اجتماعی

۶٫ هویت شغلی

اسلاید ۸ :

تغییرات کار و زندگی اقتصادی

پدیده مرگ حرفه ها ، مرگ فاصله ها، پایان سیاست ، پایان خانواده، پایان ملت – دولت

مرگ حرفه ها و ادغام شرکتهای بزرگ

تغییرات در کار چه تاثری بر زندگی اقتصادی داشته است؟

Richard Sennett: مقایسه انریکو پدر و ریکو پسر

پدر کارگر یدی، مهاجر، کار ثابت نظافت، محل ثابت ،حمایت اتحادیه

هدف کار پدر: حمایت از خانواده

پسر: در حرکت، فعالتر، نقش متغیر، تعهد موقتی، همسایه های موقتی

Sennett, R.,1998, the Corrosion of Character: the personal consequences of work in the New capitalism

اسلاید ۹ :

برخی دلایل تغییر در بازار کار و ساخت اقتصادی

ورود مستمر labour saving machinery

رشد صنعت در کشورهای غیر غربی : خاور دور

تسلیم اقتصاد غرب در مقابل هزینه پایین اقتصاد خاور دور

رقابت جهانی : نفع رساندن به سرمایه به قیمت هزینه کار و کارگر؛ نفع رساندن به سرمایه مالی به قیمت ضرر سرمایه ثابت

سرمایه از کار متحرک تر، سرمایه مالی از همه متحرک تر

نابودی وفاق بر سردولت رفاهی کلاسیک

اسلاید ۱۰ :

روند متناقص در الگوی اقتصاد جدید

نیاز اقتصاد امروز به مهارت ، لذا روند بالارونده در سطوح مهارت

انتقال از کار یدی به غیر یدی

قطب بندی شدن مهارت : رشد شغل های ساده : رستوران

ناپدید شدن کارهای نیمه مهارتی

رشد کارهای مدیریتی و حرفه ای

رشد کارهای موقتی  در نتیجه گسترش بخش خدمات

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد