بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معضل الكترواستاتيك در مراكز مخابراتي – داده‌پردازي

چه شرايطي باعث كاهش يا افزايش توليد بارهاي الكترواستاتيك در محيط مي‌گردد

چه مي‌توان كرد تا از ايجاد بارهاي الكترواستاتيك جلوگيري گردد

تمهيدات لازم جهت كنترل ايمن بارهاي الكترواستاتيك موجود در محيط كار

اسلاید 2 :

تخليه الكترواستاتيك چيست؟

الكتريسيته ساكن هيچگونه خسارتي ببار نمي‌آورد تا آنكه به صورت كنترل نشده تخليه شود. در اين حالت به آن تخليه الكترواستاتيك اطلاق مي‌گردد

تخليه الكترواستاتيك در حقيقت عبارت از يك فلاش يا جرقهspark است كه در صورتي كه كنترل نشود باعث اخلال مي‌گردد:

üاختلاش در داده ها (Data)

üاز دست رفتن اطلاعات (Information)

ü صدمه به ادوات و ابزار حساس الكترونيكي

اسلاید 3 :

پديده الكترواستاتيك يك پديده الكترونيكي است

پديده الكترواستاتيك يك پديده انتقال بار(Charge Transfer) است كه عمدتا ماهيت الكترونيكي دارد .

 

فرايندهايي كه منجر به توليد بارهاي الكترواستاتيك در بدنه ها مي‌گردد شامل :

Triolectro charging

Induction charging

Corona

در بحث تخليه هاي الكترواستاتيك عمدتا فرايندهاي Induction و  Tribolectroدخيل هستند .

اسلاید 4 :

خاصيت Triboelectricمواد

دو ماده غير همجنس در اثر تماس و سپس قطع تماس بطور مساوي داراي بار با قطبيت متضاد مي‌گردند.

 

اختلاف پتانسيل بين دو ماده متناسب با تفاوت Work Function آنها در موقع تماس باعث ‍‍Charge Transferاز يكي به ديگري و در نتيجه تفاوت در بار موجود  در دو بدنه مي‌گردد.

 

بارهاي ايجاد شده در هنگام جدا شدن دو بدنه از يكديگر در سطح بدنه و يا در حوالي لايه سطحي به تله افتاد و در اصطلاح بدنه ها باردار مي‌گردند.

 

بزرگي و قطبيت بارهاي تجمع يافته در دو بدنه بستگي به تفاوت Work function  دو ماده دارد.

Q=K(φ1- φ2)

اسلاید 5 :

انباشتگي الكترواستاتيك

هر ماده اي از درجه‌اي از حساسيت جهت انباشتگي بارهاي الكترواستاتيكي در خود برخوردار است .

ميزان و بزرگي انباشتگي الكترواستاتيك بستگي به خاصيت Triboelectricماده دارد

ليست خاصيت ترپيوالكتريك مواد بر اساس تفاوتwork function  آن با يك ماده استاندارد مقايسه و اندازه‌گيري  مي‌گردد

اسلاید 6 :

آسيب‌هاي الكترواستاتيكي:

در اثر تردد پرسنل و كار در محيط گاه بيش از ده‌ها هزار ولت الكتريسيته ساكن توليد مي شود

مدارات الكترونيكي به آساني در اثر ولتاژهاي گاه به كوچكي 50 ولت دچار آسيب ديدگي شديد مي‌گردند.

اسلاید 7 :

 نقوص آشكار:

 

نقوصي است كه: ضمن توليد در قطعات يا ادوات در اثر تخليه‌هاي الكترواستاتيكي ايجاد مي شود .

اين نقوص خود را در محل توليد و يا ضمن عمليات كنترل كيفيت محصول نشان مي دهند.

  اين نوع آسيب ديدگي معمولا به مشتري منتقل نمي شود ليكن باعث :

ü

üاز دست رفتن قطعه توليدي

üدوباره كاري

ü انباشتگي قراضه

اسلاید 8 :

نقوص پنهان

بسيار مشكل‌ساز تر از نقوص آشكار است

نقوصي است كه در اثر تضعيف قطعه و يا ادوات الكترونيكي در اثرتخليه‌هاي الكترواستاتيكي در حين توليد، انبارداري، حمل و نقل و غيره ايجاد شده ليكن خود را براي مدتي نشان نمي دهد.

اين نقوص به مشتري انتقال مي ‌يابد باعث تحميل هزينه مي‌گردد

 

اسلاید 9 :

اصول برنامه كنترل الكترواستاتيك در محيط كار:

در بسياري از ادوات و اجزاء الكترونيكي مدارات داخلي به منظور حفاظت هاي الكترواستاتيكي در طراحي منظور گرديده است

مدارات محافظ الكترواستاتيكي داراي مدار محدود كننده طراحي به سيستم را در مقابل تخليه هاي الكتواستاتيكي محافظت مي نمايد.

برنامه هاي كنترل الكترواستاتيك در محيط كار بر اجراي 3 اصل ديگر (2،3،4) تاكيد دارد كه طي اين برنامه با انتخاب روشهاي موثر در راستاي جلوگيري از توليد الكترواستاتيك در محيط كار در مرحله اول، و در مرحله دوم در راستاي خنثي سازي و تخليه ايمني آن برنامه هاي لازم تدوين و به موقع اجرا گذاشته مي شود.

اسلاید 10 :

جمع بندي

(1تهيه صنايع الكترونيكي با افزايش تقاضا براي ادواتي كه بتوانند در محدوده هاي گيگا رتز عمل نمايد و همچنين افزايش مدارات موجود در قطعات الكترونيكي همراه است .

(2 همگام با ساخت ادوات الكتروني با عملكرد و دانسيته بالا ، حسايت الكترواستاتيك سيستم ها نيز افزايش مي يابد.

(3 افزايش حساسيت قطعات و ادوات الكترونيكي و روند پيشرفت در اين صنعت ايجاب مي نمايد تدابير خاص جهت حفاظت و كنترل تخليه هاي الكترواستاتيك در محيط كار صورت پذيرد

(4 استفاده از تجيزات مدرن و رعايت اصول ايمني و برنامه ريزي كنترل الكترواستاتيك عوامل اصلي در جلوگيري از بروز خسارات الكترواستاتيك در محيط كار محسوب مي گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید