دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۲

PowerPoint قابل ویرایش
616 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۲ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

   سه جنبه هریک از دارایی ها :

 ۱- ویژگیهای اصلی دارایی مورد نظر و چگونگی کاربرد آن در شرکت

 ۲- هزینه و فایده سرمایه گذاری در دارایی ها

 ۳- مخاطره سرمایه گذاری در دارایی ها

اسلاید ۲ :

   اصول سرمایه گذاری در دارایی های جاری   ۱-۲

  ۱- اگر چه مقدار سرمایه گذاری در دارایی های جاری روزانه متغییر است به منظور تجزیه و تحلیل دارایی جاری متوسط میزان سرمایه گذاری در دوره  زمانی خاص مورد استفاده قرار دارد .

 ۲- میزان سرمایه گذاری و همچنین نوع دارایی جاری مورد نظر ، متغیر های تصمیم گیری مهمی هستند .

 ۳- تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک نوع دارایی جاری معمولاٌ از تصمیم در مورد سرمایه گذاری در نوع دیگری ازدارایی جاری مستقل نیست .

اسلاید ۳ :

   ۱-۲-۱ موجودیها :

  مسئله مالی اصلی، تعیین سطح مناسب سرمایه گذاری در موجودیها و تصمیم گیری در این مورد است که در هر دوره چه مقدار موجودی باید نگهداری شود .ابتدا انواع موجودی را بررسی می کنیم .

اسلاید ۴ :

   انواع موجودیها :

  مواد خام : کالاهای خریداری شده برای ساخت محصول هستند .

  کار در جریان ساخت : کالاهایی هستند که در فرایند تولید کامل نشده اند .

کالاهای ساخته شده : کالاهایی هستند که آماده برای فروش اند .

اسلاید ۵ :

۱-۲-۳ تصمیم اصلی در مورد موجودیها :

موجودیها دارای دو ویژگی مشترک هستند :

(۱بدست آوردن موجودی مستلزم هزینه است .

نگهداری موجودی دارای هزینه است .

نرخ کاهش موجودیها بر اثر استفاده را نرخ استفاده می خوانیم .

اسلاید ۶ :

 

  متوسط سرمایه گذاری  در این قلم کالا مقدار وجه نقد مورد نیاز برای خرید هر واحد (c) ضربدر متوسط مقدار موجودی در هر زمان می باشد :

شکل (۱-۱)(مقدار موجودی در طی زمان با فرض ثابت بودن نرخ استفاده )

= متوسط سرمایه گذاری

اسلاید ۷ :

   هزینه ها :

 ۱- هزینه خرید کالا و تخفیف مقداری :

هزینه خرید ، پرداخت نقدی هر دوره برای بدست آوردن موجودی است .

C . S                       = هزینه خرید

(۱-۲)

هزینه خرید بدون توجه به تصمیم گیری در مورد موجودی ، مقدار ثابتی است و هنگام اخذ تصمیم می توان آنرا نادیده گرفت .  

اسلاید ۸ :

هزینه نگهداری :

  این هزینه ، هزینه نگاهداری موجودی ها در انبار است .معمولاٌ هزینه های نگاهداری بر حسب درصد متوسط سرمایه گذاری در موجودی ها محاسبه می شوند .

متوسط سرمایه گذاری در موجودی * نرخ هزینه گذاری= هزینه نگاهداری

 (۱-۵)                                               =       h =

اسلاید ۹ :

   هزینه سرمایه :

حداقل بازده پولی سالیانه مورد انتظار پولی است که صرف نگاهداری موجودی ها شده است . نرخ تنزیل K در مورد سرمایه گذاری موجودیها بکار گرفته می شود ممکن است بر حسب مخاطره هرنوع سرمایه گذاری متفاوت باشد .

متوسط سرمایه گذاری در موجودیها * نرخ تنزیل = هزینه سرمایه

        (۱-۶)                                  =         k =

اسلاید ۱۰ :

هزینه کل

  حال می توانیم هزینه کل موجودیها را با جمع کردن هزینه های مختلف با توجه به معادله هزینه کل به شکل زیر بنویسیم :

هزینه سرمایه + (هزینه نگاهداری + هزینه سفارش+هزینه خرید )*( نرخ مالیات -۱) = هزینه کل

( ۱-۷)

        +        ) +                            = (۱-t)(cs+

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 616 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد