دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد

PowerPoint قابل ویرایش
87 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مسجد جامع بروجرد

عناوین بخشهای مختلف پروژه

 

بخش اول :  نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد

بخش دوم  :  بررسی خصوصیات اقلیمی استان وشهرستان بروجرد

و وضعیت اجتماعی آن

بخش سوم  :  میراث فرهنگی وآثارتاریخی بروجرد

بخش چهارم  : معرفی بنا

بخش پنجم   : مرمت

بخش ششم   : نقشه ها

اسلاید ۲ :

مسجد جامع بروجرد

 

بخش اول  :

 

نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد

جغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی  اجتماعی

( ۱ ـ ۱ )   موقعیت عمومی استان لرستان

( ۱ ـ ۲ )  موقعیت شهرستان بروجرد

( ۱ ـ ۳ ) جغرافیای تار یخی استان و  وجه تسمیه بروجردوبانیان آن

( ۱ ـ ۴) وضعیت اقتصادی

( ۱ ـ ۵)اندیشمندان بروجرد

اسلاید ۳ :

مسجد جامع بروجرد

جغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی

( ۱ ـ ۱ )   موقعیت عمومی استان لرستان

استان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال ۷۴/۱ درصدیعنی یک پنجاه وهفتم ازسطح کل کشوربامساحتی بالغ بر ۲/۲۸۸۰۳ کیلومترمربع درمقام سیزدهم ازنظرمساحت قراردارد.این استان ازجانب شمال به استان مرکزی وهمدان ، ازغرب به استان ایلام ، ازجنوب به استان خوزستان وازشرق به استان اصفهان محدوداست .

استان دارای موقعیتی به شرح زیراست :

طول جغرافیایی استان بین ۴۶ درجه و۵۱ دقیقه و۵۰ درجه و۳ دقیقه ازنصف النهارگرینویچ می باشد. بیشترین طول استان ازغرب به شرق است ومسافتی بالغ بر۴/۳۳۸ کیلومتروحداکثرعرض آن ازشمال به جنوب حدود ۶ /۲۰۱ کیلومتراست. جنوبی ترین قسمت آن درعرض ۳۴ درجه و۲۲ دقیقه وشمالی ترین قسمت آن دارای عرض ۳۵ درجه و۳۷ دقیقه است.

اسلاید ۴ :

مسجد جامع بروجرد

( ۱ ـ ۲ )  موقعیت شهرستان  بروجرد

این شهرستان درقسمت شمالی استان لرستان واقع شده است وبا  ۳۰  کیلومترمربع مساحت ، ۲/۹ درصدازسطح کل استان رااشغال نموده است . ازنظرطول وعرض جغرافیایی ،  این شهرستان در۴۸ درجه و۴۰ دقیقه طول شرقی و۳۳ درجه و۵۴ دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .

شهرستان بروجردازشمال به ملایرازاستان همدان ، ازجنوب به الیگودرزوخرم آباد ، ازغرب به خرم آبادوازشرق به اراک ازاستان مرکزی محدودمی گردد . بروجردازلحاظ کشوری جمعا دارای ۲ نقطه شهری به نامهای بروجرد ـ اشترینان می باشد.

ب)  جمعیت :

براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۶/۲درصد کل جمعیت کشور در استان لرستان زندگی می کنند.و تراکم نسبی در این استان ۵/۵۶در هر کیلو متر مربع است وجمعیت استان طبق آمار سال ۱۳۷۵ حدود ۱۵۸۴۰۰۰نفر می باشد.

طبق سرشماری نفوس ومسکن سال ۱۳۷۵ جمعیت شهرستان بروجرد  ۳۱۶۰۱۴ نفراست .

 

اسلاید ۵ :

مسجد جامع بروجرد

این شهرناحیه ایست کوهستانی که درقسمت غربی آن کوههایی قرارگرفته ازشمال غرب به جنوب شرق کشیده شده وآنها عبارتنداز :

۱ .      گرو به ارتفاع ۳۶۲۷ متر

۲٫       اشترانکوه به ارتفاع ۴۳۲۸ متر

۳٫      سفیدکوه که ارتفاع آن فوق ۴۰۰۰ متراست .

ارتفاع بروجردازسطح دریا درحدود۱۵۴۰  متراست وهرقدربه سمت جنوب پیش می رود از    ارتفاع کاسته می شود بطوریکه درسیلاخورارتفاع به ۱۱۸۰ مترمی رسد .

جهت قبله بروجرد : ۳۴ درجه و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

( ۱ ـ ۳ )  وجه تسمیه بروجردوبانیان آن

استادسعیدنفیسی دراین موردمی نویسدکه بروجرددراصل بروگرد بوده است. ازاین نوع آبادیهاکه درآخرنام آنهاکلمه“ گرد“ آمده بسیاراست مثل دستگرد ، داراب گردکه این کلمه معنی ساختن وبنیادنهادن رادارد.

کلمه “برو“ دراول نام بروجردنیزازریشه بروباربه معنی میوه آمده است مثل برومند. پس بروگردبه معنی ساخت یاآبادی است که درآن میوه وباروبربوده باشد.

به قول سعیدنفیسی آبادیهایی که درآخرنام آنهاکلمه گردآمده ، دردوره ی ساسانیان ساخته شده اندوبه قولی بانی آن فیروزساسانی بوده است. نخستین کتابی که پس ازظهوراسلام ازبروجردنام می برد “ مسالک الممالک اصطخری “ است. حکیم الملک محمدتقی خان نیزازحصاروخندق وپنج دروازه شهردرنوشته های خودیادمی کند. اوساخت عمارت حاکم نشین شهررامنصوب به محمدتقی میرزای حسام السلطنه می خواندوازباغ شاه دردامنه   تپه ای درشهربخوبی یادمی کندومی نویسد : « . . . درفصل بهارمی توان گفت که بروجردباصفاترین اغلب شهرهای ایران است وازاین جهت آن را دارالسرور نامیده اند. »

اسلاید ۶ :

مسجد جامع بروجرد

جغرافیای تاریخی لرستان

 

اقوام مهاجر، در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد در کوهساران زاگرس اسکان یافتند و سرانجام، سرزمین بین‌النهرین (میان دو رود) را تصرف کردند. نام طایفه‌هایی که در زاگرس سکونت داشتند، در آٍثار برجای مانده از سارگن پادشاه مقتدر اکد (دو هزار و بیست و هشت تا دو هزار و سی قبل از  میلاد) آمده است. به استناد کتیبه‌های بابلی، آشوری و ایلامی، ساکنان دامنه‌های کوهساران زاگرس طایفه‌هایی مانند لولوبی، مانایی، کاسی، گوتی، نایدی، آمادا و پارسوا بوده‌اند. تاریخ‌نگاران، در آریایی بودن لولوبی‌ها و مانایی‌ها تردید دارند؛ اما شواهد تاریخی نشان می‌دهند، کاسی‌ها در سال هزار و ششصد قبل از میلاد در لرستان کنونی می‌زیستند و حکومت آنها از شمال و شرق لرستان تا اطراف همدان توسعه داشت. این قوم، در هزاره دوم پیش از میلاد در بابل نفوذ کردند، از حمورابی شکست خوردند؛ اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومین سلسله شاهان بابل را تأسیس کردند. انقراض کاسیان در هزاره دوم پیش از میلاد، با یورش دولت مقتدر ایلام صورت گرفت. در نتیجه، کاسی‌ها به زاگرس عقب نشستند و خراجگزار ایلام شدند و آنها در برابر توسعه‌طلبی آشوری‌ها، در مناطق شرقی، مانند سدی مقاومت کردند. قدرت این قوم کوه‌نشین به حدی رسید که شاهان سلسله هخامنشی هنگامی که از فارس به شوش یا از بابل به اکباتان می‌گذشتند، هدیه‌هایی برای ایلات کوهستانی بین راه می‌فرستادند تا مسیر آنها را امن نگاه دارند. در دوره‌های بعدی ساکنان این نواحی به ‌طور موقت مغلوب اسکندر مقدونی شدند. در دوره ساسانیان، پشتکوه و پیشکوه را شخصی از خاندان معروف هرمزان اداره می‌کرد. آخرین فرمانروای این خاندان، همان هرمزان بود که به اسارت سپاهیان عرب درآمد. عرب‌ها در سال شانزده هجری قمری پس از فتح حلوان، نواحی

اسلاید ۷ :

مسجد جامع بروجرد

شمالی لرستان را گرفتند و در سال بیست و یک هجری قمری، نهاوند و قسمت جنوبی لرستان را نیز به تصرف خود درآوردند. در سال بیست‌ودو هجری قمری، هنگامی که «عمر» سرزمین‌های گرفتهشده را در میان لشکریان  کوفه و بصره تقسیم  می‌کرد،  لرستان ضمیمه حوزه کوفه شد و  از  آن پس جزو

ایالت جبال (عراق عجم) درآمد و تا میانه سده چهارم هجری، حکمران این منطقه یا از بغداد یا از کوفه تعیین می‌شد. در همین قرن، حسنویه  کرد  این منطقه را به تصرف خود درآورد.  و خاندان او تا سال

پانصد هجری  قمری بر لرستان تسلط داشتند.مقارن استیلای مغول  بر ایران، لرستان به دو قسمت لر بزرگ و لر  کوچک تقسیم شد. هر یک از این دو قسمت از پیش از استیلای مغول تا مدت زمانی پس از انقراض ایلخانان، امرای نیمه مستقل داشتند. اتابکان لر بزرگ اصلاً  از کردان شام بودند که از حدود نیمه قرن ششم هجری از راه آذربایجان رهسپار ایران شدند و در حدود اشترانکوه و جلگه‌های شمالی آن اسکان گزیدند پایتخت اتابکان لرستان در شهر ایذج(مال امیر) بود. خرابه‌های فراوانی از آن دوره باقی مانده که بیشتر آنها به دوره ساسانیان مربوط است و هنوز در این محل دیده می‌شوند. اتابکان لر بزرگ تا نیمه اول قرن نهم هجری حکومت  کردند (پانصد – هشتصد و بیست و هفت هجری قمری) و آخرین آنها که غیاث‌الدین کاووس نام داشت، به دست سلطان ابراهیم‌بن شاهرخ تیموری بر افتاد و سلسله  او منقرض شد.اما اتابکان لر کوچک (پانصد وهشتاد- هزار وشش هـ.ق) که چندین امیر معتبر داشتند و حکومتشان نیز طولانی‌تر بود، هیچ وقت اهمیت و اعتبار لر بزرگ را پیدا نکردند. اتابکان لر کوچک موقعیت خود را تا زمان صفویه حفظ کردند و حتی حکومت خود را تا غرب کوه‌های پشتکوه توسعه دادند. آخرین فرد این سلسله شاهوری نام داشت که در سال هزار و شش  هجری قمری به فرمان شاه عباس اول کشته شد و سلسله او نیز بر افتاد بدین گونه حکومت لرستان به حسین نامی محول شد و خاندان این والی تا اوایل روی کار آمدن سلسله قاجار، بر لرستان حکومت کردند. از آن پس حکومت پشتکوه را گاه حکام بروجرد و زمانی حکام شوشتری به عهده داشته‌اند

اسلاید ۸ :

وضعیت اقتصادی مردم بروجرد

شهرهایی است که همیشه داد و ستد در گذرهای بازار آن از رونق ویژه ای برخوردار بوده است.  مسگری ، جاجیم بافی گلیم بافی ، صابون پزی ، صنایع دستی ورشو و … از پرآوازه ترین تولیدات محلی بروجرد محسوب میشوند. ورشو سازی شاخص ترین صنایع دستی بروجرد است که امروزه کمتر بدان توجه میشود و ضرورت یک برنامه تعلیم و ترویج گسترده را می طلبد. آبخوری ، سینی و فنجان ،

سماور و … از تولیدات متنوع ورشویی هستند که هم اکنون نیز در بروجرد عرضه میشوند. 

اسلاید ۹ :

در شهرستان بروجرد تا پایان سال ۱۳۸۱ ، بیش از ۳۱۱ واحد صنعتی به مرحله تولید رسیده اند که تعداد  ۶۴۵۸ نفر در این واحد ها مشغول به کار هستند. وضعیت بروجرد نسبت به استان از لحاظ واحدهای فعال استان ۳۱٫۵ % ، از نظر سرمایه گذاری ۴۰ % و از نظر اشتغال ۳۰٫۶ % میباشد. لیست واحدهای بزرگ  :

اسلاید ۱۰ :

        اندیشمندان بروجرد :

          شهر بروجرد در طی تاریخ کهن خود , اندیشمندانی را در دامان خود پرورانده است که “سید بحرالعلوم” (سید محمد مهدی ‌بن‌سید‌مرتضی بحرالعلوم) و ” آیت اله العظمی سید حسین طباطبایی بروجردی” از آن دسته‌اند که همیشه مایه افتخار جهان اسلام بوده‌اند. از اندیشمندان و هنرمندان معاصر بروجرد میتوان به دکتر سیدجعفر شهیدی, دکتر عبدالحسین زرینکوب, استاد عبدالمحمد آیتی,لوریس چکناوریان، روانشاد مهرداد اوستا و خوشنویس معاصر جواد بختیاری اشاره کرد. آرامگاه محمدباقر صامت , یکی از چند شاعر معاصر بروجردی نیز در پارک صامتیه واقع است.

 

مرجع شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره )

از بزرگترین مفاخر ، بزرگان و فقیهان شهرستان بروجرد ، حضرت آیت الله العظمی بروجردی است . که از هر گونه توضیح و تفسیری بی نیاز می باشد و نوشته هایی از این دست تنها چون سایه هایی است در حواشی بی کرانکی آفتاب .

دکتر سید جعفر شهیدی

استاد دکتر شهیدی که در شمار افتخارات فرهنگی و علمی کشور جای دارد ، از جمله فرزانگان بروجرد است . او سالها در نجف اشرف و قم به فقه و اصول پرداخته ، تا مرحله اجتهاد پیش رفت سپس مراتب دانشگاهی  را پشت  سر نهاد و  تاکنون  حدود  ۲۵  سال  است   که

ریاست مؤسسه لغتنامه دهخدا را به عهده دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 87 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد