دانلود پاورپوینت مسجد جامع

PowerPoint قابل ویرایش
77 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مسجد جامع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مسجد جامع قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

وجه تسمیه:

درباره چگونگی نام گذاری و و جه تسمیه شــــهر قزوین روایات متعددی موجود است . اما تعداد زیادی از مولفان و مورخان به نقل از بکر بن هیثم این چنین تالیف کرده اند : « دژ »  قزوین به فارسی « کشوین  » نامیده می شد .

به بیان دیگر ، نام فارسی شهر ،کشوین بوده آنگاه معرب شده به قزوین تغییر یافته است . بکربن هیثم هـــم چنین می گوید : قزوین تنها مرز دیلم بوده است ، یکی از اکاسره لشگریان بسیاری با سرکرده ای به آنجا فرستاد و جایگاه ســـــپاهیان در این سرزمین قرار داشت ، هنگامی که برای آنها دشمنی پیدا شد خود را آماده کارزار ســـــاختند ، سرکرده آنها گفت : « این کش وین» یعنی «این موضع را نگه داری کن» و پس از بنای شهری در آن مکان آن را کشوین نامیدند که بعدها معرب شده به قزوین تغییر یافت.

عده ای دیگر معتقدند که نام قزوین از نام قبیله ای متشکل از مردمانی گرفته شده که  به علت اینکه ،  زندگیشان در کناره های دریای خزر کاس- کس-کاسی و کاسیت نام گرفته اند و از آنجا که دشت قزوین در اعصار گذشته فاصله اندکی با دریای خزر داشته است نژاد اصلی مردمان قزوین را از این قوم دانسته اند و قزوین را معرف لفظ کاسپین می دانند.

اسلاید ۲ :

تاریخ شکل شهر:

کاوشهای باستان شناسی نشانگر آن است که سرزمین قزوین از سالیان دراز پیش از تاریخ منطقه ای مسکونی بوده است و آثار به دست آمده در مناطق یاد شده حکایت از وجود تمدنی ارزشمند دارد ، هم چنین تپه های باستانی زاغه و سگز آباد نیز گواه این تمدن چندین هزار ساله است .

خاستگاه اولیه شهر قزوین:

خاستگاه اولیه شـهر قزوین در بخش جنوبی شهر کنونی شکل گرفته است و بسان تمامی شهرهای ایران دارای آتشکده ، بازار ، کوی و برزن بوده است . به طور کلی در نوشته های باستانی ، شهر قزوین جزء سرزمین ماد به شمار می رفته است . در دوران اقـــــتدار مادها با توجه به این که هگمتانه یا هــمدان امروزی پایتخت آنها به شمار می رفته است ، سرزمین قزوین که ارتباط مستقیم با همدان داشت ، از نواحی آن پادشاهی به شمار می رفت ، و از نقاط مهم مواصــلاتی بود . به این ترتیب منطقه قزوین کنونی و بخش های وابسته به آن در مرکز سرزمین ماد نقش قابل ملاحظه ای از نظر اقتصادی و ارتباطی ایفا می نمود.

اسلاید ۳ :

در بسیاری از کتب تاریخی ، بنای شهر قزوین را به شاپور ذوالاکتاف به منظور ایجاد دژی برای مقابله با خطرات احتـمالی دیالمه نسبت داده اند که قسمتی از آن بر میدان مقابل عمارت عالی قاپو در زمان صفویه انطباق داشته است .دو آتشکده یکی در شمال­شرقی دیگری در جنوب غربی در محوطه خارجی دژ وجود داشته است که مراسم مذهبی در آنجا انجام می گرفته است.

در این دوره به گفته زکریای قزوینی ، قزوین شامل دو شـهر بوده است ، یکی در آغوش یکی آرمیده ، شهر کوچک که در وسط قرار داشته و آن را شهرستان می نامیدند ، خود دارای دروازه و بارو بوده است . بخش بزرگ که پیرامون شهرستان واقع شده نیز خود دارای برج و باروی دیگری بوده است.

مطالعات تاریخی نشان می دهند که محدوده شهر در توسعه های قبل از اسلام حدود چهار برابر محدوده اولیه خود افزایش پیدا کرده و دارای دو دروازه ، یکی در شمال و دیگری در جنوب شهر در ابتدا و انتهای بازار واقع شده بود که به موازات حــریم قبلی غربی شهر ، احداث و  مدخل خروجی و ورودی شهر به این دو دروازه منتهی می شد.

u

اسلاید ۴ :

توسعه شهر در اوایل دوره اسلامی:

علت اصلی توسعه شهر قزوین پس از فتح آن توســــط مسلمانان ایجاد ظرفیت برای پذیرش جمعیت جدید بوده است . پس از آن خانه سازی در بیرون از قلعه قدیمی شهر ،  برای نخستین بار در سال  ۹۰  هجری انجام شده و سپس بسیاری از مردم به تقلید از این حرکت ، در بیرون از شهر خانه هایی ساخته و محدوده شهر را وسعت بخشیدند.  

شهرک های مدینه موسی و مبارکیه ، در سال­های خلافت عباسی در شمال غربی و شمال شرقی هسته اولیه شهر ساخته شد و این امر به توسعه بعدی شهر کمک شایانی کرد.

در سال ۱۹۲ هجری به دستور هارون­الرشید حصاری بر گرد شـــهر کشیده شد که دیوار هارونی نام گرفت و اکثر محلات قدیمی شهر به جز خوک آباد، هادی آباد و شیخ آباد را در بر می گیرد و مقرر گردید مسجد جامع شهری در آن بنا شود که به دلیل مرگ وی این کار بعدا انجام گرفت . در این توسعه و توسعه های بعدی شهرک های مدینه موسی و مبارکیه هر دو زیر بافت موجود شهر قرار گرفتند . در حال حاضر خیابان های فردوسی و خیام شمالی و جنوبی و بوعلی شرقی و غربی بر روی شهرک مدینه موسی استقرار یافته اند.

اسلاید ۵ :

محدوده شهر قبل از صفویه:

در این دوره شهر از جانب جنوب،مغرب و مشرق در مجموع چندان توسـعه­ای نداشته و حتی از ناحیه شمال­شرقی نیز کوچک­تر می­شود و محدوده ای که شهرک مبارکه را شامل می شده است از سطح شهر کاسته شده است.

در این دوره مدینه­موسی و مبارکیه که هر دو نشانه­های ملموس حضور بیگانگان در این سرزمین بوده است به کلی محو گردیده ، جای خود را به باغ­های مصفا می دهند.

بافت پر شهر در اطراف دژ قدیمی و هسته مرکزی تمرکز یافته و از اطراف رو به رشد می­گذارد . اما حصار و باروهای آن در هــمان خدود زمان هارون الرشید با حذف مدینه مبارکیه باقی می ماند.

در این دوره شـهر ۸  دروازه داشت که در میان دیوارهای آن بنا شد بود. مهم­ترین این دروازه­ها بر سر راه­ری ( هم اکنون نیز به نام دروازه تهران باقی است ) ،  راه تبریز و راه رشت قرار داشت.

محدوده شهر در زمان صفویه:

این دوره منشاء تحولات و تغییرات عمده­ای در کالبد شهر قزوین شد ، پس از انتخاب شهر به عنوان پایتخت  ،  این شهر تبدیل به مرکز سیاسی ایران شد و این امر موجب افزایش سیر رشد منطقه شده ، بر حسب ضـرورت ساختمان­ها ، تاسیسات و تجهیزات شهری متناسب با دستگاه سلطنت و مرکزیت کشور به وجود آمد.

اسلاید ۶ :

محدوده شهر در زمان قاجاریه:

در این دوره بافت شهر به تدریج در داخل باغات حد فاصل بافت پر زمان صفوی، تا حصار شهر گسترش یافته ، بسیاری از ابنیه مهم در مجاورت راه­های ارتباطی اصلی شهر احداث گردیده­اند . از لحاظ ویژگی­های کالبدی شهر در این دوره نیز مجموعه کاخهای صفوی است که در مرکز شهر قرار دارند و راه های ارتباطی شهر عموماً به این نقطه منتهی می شوند . بلوار چهار باغ به صورت یک محور شمالی-  جنوبی از عمارت عالی­قاپو آغاز گشته به عمارت تلگراف خانه در جنوب منتهی می گردد. مسجد جامع در قسمت غربی این عمارت و بازارچه دولتی در قسمت شرقی آن واقع بوده اند  هر دوی آنها در حال حاضر نیز را وجود دارند. لازم به ذکر است که بلوار نامبرده ، اولین خیابان مـسطح به شکل کنونی بوده و در آغاز نام آن خیابان بوده است .

اسلاید ۷ :

مسجد جامع قزوین

ظهور ســـــلجوقیان درتاریخ ایران به منزله یکی از نهضت­های عظیم سیاسی در تجدید حیات کشور ایران بشمار می­رود ، زیرا در زمان ســــــلطنت شهریاران با نام و نشان همین سلسله است . که وحدت ملی و حاکمیت اداری بر قرار گردیده ، و برای مدت مدیدی بساط حکومت­های محلی و ملوک­الطوایفی از گوشه وکنار کشور رخت بربست . در چــــــــنین دوران تاریخی است که پادشاهان سلجوقی توانستند حوزه متصرفات خود را از شرّ مداخلات خلفای بغداد رهایی دهند . اهم اقدامات اســاسی دوران سـلجوقیان باید در مرتبه اوّل انتخاب زبان پارسی را به عنوان زبان رسمی دربار ایران دانست و همچنین تجدید آداب و سنن و تمدّن عمومی دوره درخشان ساسانیان است . بدییهی است اتّخاذ چنین روش سیاسی و فرهنگی موجبات رونق زبان پارسی را در سراسر ایران فراهم ســــاخت و طولی نکشید که با ظهور شاعران سخن­سنج و دانشمندان نامی آن عصر نگرش کتب و تدوین رساله­های فراوان برگنجینه گرانبهای علم و ادب ایرانی افزوده گشت . هـــم در این دوره است که تاریخی فراوانی که حاکی از غریزه صنعتی و هنرمندی معماران ایرانی آن روزگار ، توأم با انواع تزئینات و کارهای خیره­کننده بوجود آمد .  مجموعه این تجلیات ذوقی  ، که معرف مکتب خاص و درخشنده صنایع دوران این سلسله به شمار می­رود به منزله ذخایر گرانبهایی در عالم هنر و صنعت ایران معرفی شده­اند.

اینک برای آشنا شدن به خصوصیات متمایز معماری وهنری تزئینی این دوره ، به تاریخچه و امتیازات صـــنعتی ، یکی از مشهورترین و زیباترین ابنیه دوران سلجوقیان که خوشبختانه تا حدی از تجاوز طبیعت و تخریب محفوظ و مصون مانده واز شاهکارهای گرانبهای این کشور است و به نام مسجد جامع قزوین شهرت دارد، می­پردازیم :

اسلاید ۸ :

شرح بنای کنونی

برای آنکه مجموعه بنای کنونی مسجد جامع قزوین را توصیف کنیم ، مناسب است تا سخن را از بنای ســـــر در اصلی آن آغاز کنیم . سر در مسجد جامع قزوین ،  در جانب غرب خیابان سپه واقع شده است . سـردر مزبور به صورت یک پنج ضلعی و در نتیجه پنج دیوار با ارتفاع­های مختلف است که به کمک تعدادی طاق­نما و غرفه نماسازی شده است . قوس ورودی که در داخل سردر مــستطیل ایجاد شده دارای ارتفاع زیاد می­باشد. در وضع موجود سردر مزبور فاقد هر گونه کتیبه و نوشته است ولی با توجه به نوشـــــته­های مورخین و مطالعه کتابهای دوره صفویه و قاجار، سابقه بنای آن و تعمیرات انجام شده در آن در زمانهاو توسط افراد مختلف و بخصوص کتیبه­های مربوط به این اقدامات که در نمای آن قرار داشته ، مشخص می­شود . به احتمال بسیار اساس بنای سردر مزبور شاهزاده علی تقی میرزای رکن الدوله فرزند فتحلیشاه که فرماندار قزوین بوده بار دیگر تعمیر می­گردد .

اسلاید ۹ :

در سال ۱۳۵۳ هجری­قمری هـشتی واقع در پشت سردر توسط معمار قزوینی حاج مهدی معروف به سنمار بازسازی می­شود . در جریان هشتی به احتمالی قسمتهایی از سردر نیز مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته، ولی در حال حاضر تزئینات نمای سردر از بین رفته و از جلوه ورودی مزبور کاسته است  . پس از عبور از ورودی واقع در میان سردر مزبور به هشتی یا کریاس پشت آن وارد می­شویم . طــرح هشتی مزبور به صورت سـیزده ضلعی است که در جهت خروجی از هشتی ، حالت قرینه بودن دو جانب اضلاع آن از بین رفته و با ریزه­کاری­های خاص ، ترکیب جالب در آن به کار برده شده است .

اسلاید ۱۰ :

دلیل طرح چنین نقشه­ای در هشتی مزبور به خاطر آن بوده تا بتوان دهانه وردوی و خروجی هشتی را به طور کامل در مقابل هم قرار داد و در عین حال در پشت هشتی که اکنون دالان روباز قرار دارد بی­قوارگی و عدم تناسب به چشم نخورد .

مـــــعمار هنرمند دهانه خروجی را با ایجاد سه طاقنما در داخل یکدیگر و گم ساختن مقدار انحراف دهانه خروجی در قطر پایه به طور کامل در برابر دهانه ورودی قرار داده­است . نقشه این قسمت با توجه به کوچک بودن برخی از اضــــــلاع و محدودیت محیط استادانه طرح­ریزی شده است .

از اره گرداگرد هشتی با سنگ­تراش ساخته شده و کف آن به شیوه کف سازی دوره صفویه با جدول­بندی آجری و سنگ­چین قلوه­ای انجـــام گرفته است . سقف هشتی به کمک قوس­های دوگانه ورودی و خروجی و طاق­نماهای شمالی و جنوبی و بالاخره کاربندیهای چهارگانه میان آنها  بر پا شده است . کاربندی­های مزبور به نحو خاصی که عبارت است از به کار بردن یک فــــیل­پوش میانی و دو پا باریک در هـــر طرف آن انجام شده و سپس در قسمت زیر سقف چند چشمه طاق و در میانشان طرحهای مقرنس ایجاد گردیده است.

آجـــرکاری و تزئینات سبک معقلی زیر سقف که به کمک آجرهای ساده و آجرهای لعابدار مستطیل و چهارگوش کوچک به رنگهای سیاه ، فیروزه­ای و آبی انجام گرفته و زیبا و هنرمندانه است . چنانکه باید آن را در نوع خود از جمله کارهای تزئینی ارزشمند معماری دوره قاجار به شمار آورد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 77 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد