بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سیر تحول مسجد جامع اصفهان

oمرحله اول ( قرن دوم – سال 156 هجری قمری )

  بنیاد مسجد جامع اصفهان در محل فعلی ( محله سبزه میدان )

اسلاید 2 :

 سیر تحول مسجد جامع اصفهان

oمرحله دوم ( قرن سوم – 226هجری قمری )

  به دلیل وسعت شهر فضای مسجد پاسخگوی جمعیت نبود در نتیجه مسجد تخریب شده و مسجد جدید بر روی آن ساخته شد.

اسلاید 3 :

سیر تحول مسجد جامع اصفهان

oمرحله سوم ( قرن چهارم – سال 324 هجری قمری )

  انتخاب اصفهان به عنوان مرکز فرمانروایی آل بویه و در نتیجه ایجاد تحولات دیگری در این مسجد از قبیل :

  مرمت کلی بنا

  کم کردن فضای صحن و ایجاد یک دهانه با ستونهای آجری دارای نقوش       هندسی

اسلاید 4 :

سیر تحول مسجد جامع اصفهان

oمرحله چهارم ( قرن قرن پنجم و ششم – سالهای 443 تا 590 هجری قمری )

  تغییر طرح مسجد شبستانی به مسجد چهار ایوانی که مخصوص ایران زمین است.

  با ساختن گنبد خواجه نظام الملک در جنوب و گنبد تاج الملوک در شمال و ایجاد چهار ایوان  مسجد از حالت شبستانی ساده در می آید.

اسلاید 5 :

گنبد خواجه نظام الملک

  گنبد جنوبی مسجد

گنبدی در پشت ایوان جنوبی است .

در زمان ملک شاه سلجوقی به دستور نظام الملک ساخته

شد و در زمانی که مسجد به شکل دوره عباسیان بود

به آن اضافه شد.

اسلاید 6 :

در پیرامون این فضا دهلیزی وجود داشته

که آن را از مابقی بنا جدا کرده و احتمالا

گنبد را به صورت مقصوره با نمازخانه ای

برای حکام و امیران تبدیل کرده است.

اسلاید 7 :

گنبد تاج الملک

  گنبد شمالی

گنبدی در پشت ایوان شمالی است.

این گنبد به دستور ترکان خاتون همسر

ملک شاه ساخته شد.

اسلاید 8 :

شبستان بیت الشتا

شبستان طاق داری که در ضلع غربی مسجد قرار دارد. فضایی است که برای مراسم نماز در زمستان از آن استفاده می شود. این بنا در جبهه های شمالی و جنوبی پنج دهانه

 کاملا مساوی داشته و

 در جبهه های شرقی و غربی

 نیز پنج دهانه داشته که

 دهانه میانی هر یک

 از این دو جبهه بزرگتر بود.

اسلاید 9 :

میان سرا

میان سرای این مسجد دارای دو حوض است یکی به شکل مربع که در مرکز صحن قرار دارد و دیگری چند ضلعی است و در قسمت شمال آن قرار دارد.

اسلاید 10 :

محراب اولجایتو

ایوانی است که در ضلع شمالی ایوان غربی در شبستانی که توسط اولجایتو فرمانروای ایلخانی ساخته شد قرار دارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید