بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

شکل های مختلفی از معماری رومانسک فرانسه در مناطق مختلف

یکی از سرزمینهایی که از نظر معماری پس از ایتالیا قابل اهمیت است کشور فرانسه می باشد

اسلاید 2 :

پلان و مقطع کلیسای سان مارتین توروس و پلان کلیسای کلونی 2

در کلیسای سن مارتین توروس نمازخانه ها به شکل نیم دایره و در کلیسای کلونی دوم نمازخانه دندانه ای شکل است .

اسلاید 3 :

نمونه ای از پلان کلیسا (سان فیلبرت ) که دارای نمازخانه های مختلف است

علت طویل شدن محراب در این کلیساها وجود نماز خانه است

اسلاید 4 :

پلان کلیسای اشپایر آلمان و پلان سنت آمبروجو میلان

کلیسای اشپایر آلمان از کلیسای سنت آمبرجو میلان اقتباس شده است

اسلاید 5 :

پلان ، مقطع و نمای کلیسای پیزا

در این کلیسا روحیه ی بناهای صدر مسیحیت مانند سقف خر پایی و پلان باسیلیکایی هویدا است

اسلاید 6 :

پلان ، مقطع و نمای برج پیزا

این کلیسا در سده های یازدهم و دوازدهم میلادی ساخته شده است . ردیف ستونهای کرنتین در صحن کلیسا بیانگر پایبندی ایتالیایی ها به معماری رومی است .

اسلاید 7 :

پلان کلیسای دورم

این کلیسا نخستین بنایی است که قوسهای متقاطع در آن از حالت قوسهای نیم دایره خارج گردیده و شکل قوسهای نوک تیز گوتیک را به خود گرفته است

اسلاید 8 :

نمای کلیسای سان میناتو آل مونته فلورانس ، سبک توسکان

نمای این کلیسا به بخشهای مختلفی تقسیم شده و در قسمت بالا یک سنتوری با تاق نماهای نیم دایره ای تعبیه شده است .

اسلاید 9 :

پلان ، نما و مقطع کلیسای سان پیر آنگلوم ، سبک اکتین .

این کلیسا یک بازوی عرضی نسبتا بلند دارد که از ویژگی های بارز این کلیسا و سبک آکتین است .

اسلاید 10 :

نما ولان کلیسای سن سرنن ، پاریس

نقشه ی ساختمانی این کلیسا از نظم و دقت هندسی فوق العاده ای برخوردار است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید