بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عناوین

تعریف چاقی

شیوع چاقی

عوامل مختلف چاقی

روشهای اندازه گیری چاقی 

تاثیرات جسمی چاقی

تاثیرات روانی چاقی

چاقی موضعی ( شکمی )

انواع رژیمهای غذایی متداول برای کاهش وزن

درمان :

رفتار درمانی و اصلاح شیوه زندگی

دارودرمانی

جراحی

اسلاید 2 :

وزن مطلوب :

 • وزن مطلوب در مردان :
 • ( 150- قد بر حسب سانتیمتر ) * 1 + 48
 • وزن مطلوب در زنان :
 • ( 150 – قد بر حسب سانتیمتر ) * 0.9 + 45
 • IBW به دست آمده : + 10% برای جثه بزرگ
 • ــ 10% برای جثه کوچک

اسلاید 3 :

 • روش محاسبه درصد اضافه وزن :
  بعد از محاسبه وزن مطلوب ، درصورتی که وزن بدست آمده 20-10 درصد بیشتر از وزن مطلوب باشد، نیاز به رژیم کاهش وزن است .
 • درصد اضافه وزن = 100* وزن مطلوب – وزن فعلی
 • وزن مطلوب

اسلاید 4 :

تعریف اضافه وزن و چاقی :

 • هرگاه وزن بدن 19-10 درصد بیشتر از وزن مطلوب باشد ، فرد دچار اضافه وزن است .
 • برای چاقی تعاریف زیادی است ، معمولا افزایش وزن 20 درصد بالاتر از وزن مطلوب فرد چاقی است .

اسلاید 5 :

چاقی چگونه اندازه گیری می شود ؟

 • روشهای بسیار متفاوتی برای اندازه گیری توده چربی بدن ، وجود دارد ، بعضی از آنها مانند شمارش ایزوتوپ پتاسیم 40 و در داخل بدن ، ارزیابی فعال سازی نوترون ، تنها برای تحقیقات علمی – تخصصی استفاده می شود و فعلا کاربرد عملی ندارند .
 • اندازه گیری BMI و محیط  دور کمر ، از معمولترین شاخصها برای تخمین چاقی می باشد .

اسلاید 6 :

اندازه دور کمر :

 • اندازه دور کمر ، به عنوان یک شاخص مفید در چاقی شناخته شده است . در سال 1998 ، پروفسور Mike lean ، از دانشگاه گلاسکو ، نشان داد که دور کمر مساوی یا بیشتر از 102 سانتیمتــــــر در مردان و مســــــــاوی یا بیشتر از 88 سانتیمتر در زنان ، مانند BMI بیشتر از 30 ، خطر بیماریهای قلبی – عروقی را افزایش می دهد . این به این دلیل است که دور کمر یک معیاراز چربی احشایی شکمی و غیر وابسته به قد یا توده عضلانی است و بنابر این یک شاخص مفید از چربی اضافی بدن و خطر بیماری است .

اسلاید 7 :

 ) یا شاخص توده بدن چیست ؟BMI)

 • BMI ، اندازه گیری اختصاصی از چربی بدن ، انجام نمی دهد ، بلکه وضعیت وزن تام نسبت به قد را تعیین می نماید . گرچه عموما یک تخمین خام از چربی بدن شخص است ولی به عنوان یک استاندارد طلایی برای تعیین چاقی پذیرفته شده است .
 • BMI بوسیله تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد فرد بر حسب متر بدست می آید .

اسلاید 8 :

سطوح چاقی و بیماریهای زمینه ای همراه :

 • کم وزنی : BMI <18.5 به عنوان کم وزن در نظر گرفته می شود ، خطر بیماریهای زمینه ای کم است .
 • وزن طبیعی : BMI بین 24.9 – 18.5
 • اضافه وزن : BMI بین 29.9- 25
 • چاقی : BMI بزرگتر یا مساوی 30، که خطر بیماریهای زمینه ای همراه به طور چشمگیری ، افزایش می یابد .
 • چاقی کشنده : BMI بزرگتر یا مساوی 40

اسلاید 9 :

شیوع چاقی

 • شیوع چاقی در زنان بیشتر از مردان و در زنان سیاهپوست ، نسبت به زنان سفید پوست ، در مردان سیاه پوست با سن متوسط نسبت به مردان سفید پوست هم سن در مردان مرفه نسبت به مردان کم درآمد ( بر خلاف زنان ) نیز شیوع چاقی بیشتر است .

اسلاید 10 :

علل چاقی :

 • ساده ترین علت چاقی ، دریافت انرژی بیش از انرژی مصرفی و مصرف ناکافی انرژی دریافتی است .
 • آیا ژنها مسئول چاقی هستند ؟
 • در حال حاضر 250 ژن مختلف برای نقش احتمالی در چاقی مورد بررسی است و حدس زده می شود که 50 تا 80 درصد علل چاقی ژنتیک باشد ، به عنوان مثال کمبود لپتین ( هورمونی که در تنظیم چربی بدن و کنتـــرل اشتها دخالت دارد ) .تخمین زده می شود که میزان BMI می تواند 65 درصد به ژنتیک ، 8 درصد عوامل محیطی مشترک و 27 درصد عوامل محیطی غیر مشترک است .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید