بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي آفات و بيماري گياهان – نگهداري فضاي سبز

محل كارآموزي: پارك جمشيديه تحت پوشش ناحية 4 زمان بهره برداري 1359
- نحوه آبياري پارك: به صورت باراني – نهري
- وضعيت كفپوش خيابانهاي پارك به صورت سنگفرش
- وضعيت روشنايي پارك: پروژكتور – پايه چراغn150 – تعداد شعله 120
- مصرف برق ماهيانه «kwh»


- مساحت پارك 6900 2m - چمنكاري 200 2m
- گلكاري 2500 2m - معابر 2300 2m
- زمين بازي كودكان 70 2m - درختكاري 66200 2m
- مساحت استخر 650 2m - ساختمانهاي اداري 250 2m
- رستوران 7 2m - بوفه 9 2m
- نوع حفاظ: نرده اي فلزي - آبخوري 5 عدد سنگي


- سطل زباله 60 عدد سنگي - قفس پرنده دارد
- تلفن عمومي: يك ععدد جلوي درب شرق - تعداد درب: سه درب ماشين رو به شرق
(م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارك) يك عدد درب كوچك
سرويس بهداشتي: سه دستگاه شيوة طراحي پارك: سنگي


مركز ورزشي دارد نيمكت 20 عدد چوبي – 8 عدد آلاچيق
مراكز فروش فرهنگي شامل نگارستان، آمفي تأتر
نمايشگاه يا پاركينگ ندارد
گلخانه و توليدات گياهي دارد
سيستم پخش صوت دارد (م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت پارك)


پارك جمشيديه در محدودة شمال تهران واقع در خيابان شهيد باهنر اتست مساحت آن حدود 2m6900 است و در سال 1356 احداث شد و در سال 1359 مورد بهره برداري قرار گرفت. قفس پرندگان و بركه و آلاچيق و خلوتگاه و درياچه و بازي شطرنج قرار دارد. در غرب پارك رستوران و استخر و دفتر پارك و سرويس هاي عمومي قرار دارد. در شرق پارك آب نما، زمين بازي قائم كودكام – گلخانه – آبخوري سنگي مي باشد – در جنوب پارك موتور برق، آب نما شوفاژخانه (3 دستگاه يكي مربوط به دفتر پارك و يكي مال رستوران و ديگري براي گلخانه است.


اين پارك وسيع و زيبا از شمال به كوه ختم مي شود و داراي آب و هواي بسيار خنك و تميزي است مورد توجه عموم مردم خصوصاً ورزشكاران و هنردوستان مي باشد.
موقعيت جغرافيايي:


از شمال به كوه كلكچال ختم شده، از سمت جنوب به منظريه ختم شده. از غرب به جاده كلكچال ختم شده از شرق به خ جمشيديه
كروكي پارك

طرح و توسعه: شروع 1376 5000 2m
به طور كلي اثرات پاركها از جنبه هاي مختلف زيباسازي و تفريحي و بهداشتي و اثر مستقيم آنها در سلامتي جهاني، رفع خستگكي روحي و جسمي غيرقابل انكار است پاركها و فضاي سبز تنها وسيله كاهعش درجه حرارت و بهبود آب و هوا در شهرها به شمار مي آيند و اهميت پاركها در محيط شهري را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:


1- پاركها به عنوان عنصر اساسي و مهم و شكل دهندة شهرها هستند
2- آب و هواي شهر خصوصاً (مناطق اطراف پارك) را بهبود مي بخشد


3- پاركها بسياري از نيازهاي انساني اعم از جسمي و روحي را كه عامل شهرنشيني به طور گسترده اي آنرا محدود كرده است جبران مي نمايد
4- پاركها در سلامتي و بهداشتي محيط زيست نقش عمده اي را به عهده دارند


5- پاركها همراه با ساير مراكز خدماتي موجود در پارك، نظير كتابيخانه، زمين ورزشي و استخر و ... از مراكز تفريحگاهي، و عمومي مردم مي باشند.
بنابراين از نظر اهميت ويژه و نقش و ارزش پاركها در شهرها سازمان پاركها سعي نموده است خصوصيات و مشخصات پاركها شهرهاي تهران (شناسنامه پارك) اصولاً براي عموم كه از ذهن مي گذرد معلوم باشند. براي جبران كمبودها و توسعه و حفاظت پاركها كه نقش ويژه اي براي كشور ما ايران عزيز دارد باشد.
مشكلات:


1- يكي از مشكلات عمدة پارك كمبود آب مي باشد كه فاقد لوله كشي است (لوله كشي آب شهر) آب آن از چاه تأمين شده است. و در آبياري درختان و درختچه ها مشكلاتي ايجاد مي شود و با وجود داشتن آب نماهيا زيبا را به سبك خوبي طراحي شده اند و به علت كمبود آب و آب نما خالي و بدون آب باقي مي گذارند.


2- در مورد پرسنل و نيروهاي انساني، باغبانهاي متخصص كم هستند و جوابگوي پارك نمي باشند و اين مسئله از وضعيت پارك كاملاً مشخص است.
3- نحوة خروج زباله نيز با مشكلات زيادي همراه است و با تلفن هاي مكرر (زباله هايي كه با فرقون از سطح پارك خارج مي شود توسط ماشين شهرداري جمع مي شود.


4- پاركها براي استفاده عموم مردم يم باشند و پارك جمشيديه با تاوجه به وسعت و آب و هواي بسيار مناسب و فضاي سبز و گونه هاي گياهي موجود در آن و نظر به اينكه در مجاورت كوه كلك چال مي باشد مورد توجه هنرمندان، وذرزشكاران و كليه اقشار از كودكان و جوانان و ارفاد مسن مي باشد ولي درب الين پارك از سال 1359 بسته شده است و بلا استفاده مي باشد. و خوب است اقدامات لازم از جانب مسئولين براي باز شدن پارك به عمل آيد. (م- آزاده- 1370 اطلاعات چارت زماني پارك)


«پيشنهادات»
1- نظارت دقيق مسئوولين پاركها بر بازسازي پارك و طرج پيمان كاران، به نحويكه سريعاً انجام گيرد و پارك براي استفاده عموم باز شود.
2- ايجاد و افزايش وسايل سرگرمي كودكان و اختصاص دادن زمين براي فعاليتهيا ورزشي


3- ايجاد پاركينگ
4- علائم راهنمايي براي قسمتهاي مختلف پارك
5- چمنكاري كردن قسمتهايي از پارك همراه با توسعه گلكاري
6- با توجه به موقعيت پارك از نظر منطقه و آب و هوا وسعت آن، ايجاد باغ وحش و افزايش و تنوع پرندگان.
7- نگهداري گونه هاي متنموع به تعداد بيشتر در گلخانه كه از وسعت نسبتاً خوبي برخوردار است
8- احداث بوفه پارك


9- نگهداري از گياهان آبزي و جانوران آبزي (با توجه به داشتن بركه و ... درياچه)
10- حفظ و نگهداري و مراقبت پاركها توسط مردم كه يكي از مهمترين مسائل مي باشد (و تبليغات در اين زمينه از طريق رسانه هيا گروهي و جزوه و كاتالوگ به صورت ساده.


مراكز فرهنگي:
در پارك جمشيديه مراكز فرهنگي و ارشادي، كتابخانه است ولي به علت بسته بودن پارك كتابخانه تعطيل است.
منابع درآمد پارك:
اين پارك منبع درآمد از قبيل قايقراني و فروشگاه گل و بوفه و فروشگاه ماهي و جانوران آبزي و ساير موارد وجود ندارد و تنها رستوراني را دارد كه به علت بسته بودن پارك فعاليتي ندارد.
وضعيت روشنايي:


روشنايي پارك از كنتور برق شهر تأمين مي شود و داراي 150 عدد چراغ پايه بلند (حبابدار) در قسمتهيا مختلف پارك است.
پايه چراغ كوتاه – چراغ آب نما
پروژكتور – چراغ چيني – فانوس و نورافكن
ساير وسايل:


پارك فاقد دستگاه صوتي و بلندگو بي سيم است.
در قسمت شمال پارك 3 قفس پرنده است كه حدود 80 كبوتر و 1 مرغ عشق دارد.
البته پرنده هاي مختلفي از قناري، بلبل، كلاغ در محوطه پارك پراكنده است.
در قسمت شكال پارك آمفي تأتر به مساحت 2m700 كه 600 صندلي دارد و سن آمفي تأتر به وسعت 2m95 مي باشد.
1 مجسمة «مشت آب» در قسمت غرب پارك مجاور درب كوچك قرار گرفته است.
2 مجسمة بز كوهي ميل كرد مجاور دفتر مي باشد.


2 مجسمة سنگي صورت يكي به شكل مكعب نستطيل كه در 4 وجه آن 4 صورت نقش بسته است يكي به شكل مخروط مي باشد
1 مجسمه به «شكل مكعب مربع» از يك رأس آن بر سكو قرار دارد
منابع آب:
1- منبع هوايي ــــــــ
2- لوله كشي آب شهر
3- چاه: سه حلقه چاه آب در پارك جمشيديه وجود دارد جهت شرب و آبياري درختان و درخچه هاي زينتي استفاده دشه است
4- قنات: يك حلقة در سمت شرق و يك حلقه در سمت جنوب و ديگري در سمت غرب پارك است
5- رودخانه
6- كانال
7- فاضلاب
8- درياچه 1 درياچه به وسعت 2m700 در شمال پارك جمشيديه مي باشد
لازم به تذكر است كه قبلاً قوهايي كه در درياچه شنا مي كردند بعد از بسته شدن پارك به باغ وحش انتقال يافتند.
9- استخر
10- حوض


11- بركه در شمال پارك بركه اي به وسعت 2m120 موجود است
12- آب نما 4 آب نما در جنوب شرق به وسعت 2m100 و 2m50 و 1 آب نما به مساحت 2m80 براي آبياري در هفته h12 از آب كلك چال استفاده مي شود بدين ترتيب كه آب از كلكچال (از شمال شرق پارك مي باشند)
در هفته h12 از آب كلك چال استفاده شده.
آبياري: 1- نيمي از آبياري به صورت دسيني و تشنگي (شلنگي) انجام شده
2- نيمي ديگر از آبياري: آب از چاه پمپاژ شده و در محوطه توسط فواره پخش مي گردد. (از طريق لوله كشي داخل پارك)
تاريخچه:


احداث پارك جمشيديه به همت سازمان و با كوشش مسئولين امر در سال 1356 انجام شد و در سال 1359 به علت نظامي شدن منطقه درب اين پارك بسته شد.


اين پارك باغي متعلق به جمشيديه دولو بوده است كه تصميم بر آن داشت كه در اين باغ خانه سالمندان احداث نمايد وليكن توسط دفتر شهربانو (فرح پهلوي سابق) اين باغ مصادره شد و دستور ساختن پارك صادر شد و طراحي اين پارك نيز توسط مهندسين، حضرتي و برقه اي و عراقي انجام شد.
اين پارك تحت پوشش شهرداري منطقه 1 و ناحية 4 است و مساحت 2m69000 نوع خندق استفاده شده از اراضي پارك (خالصه خريداري، واگذاري، تفرج) كه تصرفي است.


سرويس و تجهيزات رفاهي و بهداشتي
رستوران: 1 رستوران به مساحت 2m700 در حال حاضر بسته است و تعمير مي شود.
آبخوري: 4 مورد آبخوري سنگي (2 عدد در جنوب و 12 عدد در غرب و 1 عدد در شمال شرق مي باشد)
نيمكت: 20 عدد نيمكت چوبي دارد


جاي زباله: 60 عدد جاي زبالة سنگي با دربب فلزي دارد.
توالت دستشويي: 30 دستگاه (شامل 25 توالت زنانه و مردانه است) 1 دستگاه در جنوب 1 دستگاه در غرب 1 دستگاه در شرق است
سرويس خدماتي:


دفتر پارك شامل 1 باب اطاق بزرگ به سمت 2m100 و زيرزميني كه 2 باب اطاق يكي مربوط به باغبان و كمك باغبان و اطاق ديگر مربوط به نگهبان است و هم چنين 1 هال 1 دستشويي و 1 بابا آشپزخانه نيز دارد.
امكانات تفريحي كودكان:


زمين بازي كودكان, وسعت حدود 2m70 است كه شامل 1 زيرزيمني است به وسعت 2m30 و فاقد وسايل بازي است.
زير درياچه در قسمت شمال نيز يك زمين بازي شطرنج قرار دارد (وسعت 2m50) و قبلاً مهره هاي چوبي شطرنج بسيار بزرگ داشت كه بازي مي كردند و در سراسر اين زمين بازي شطرنج دايره اي شكل است نيز نهر آب است كه براي زيبائي زمين است.


1- زمين واليبال
2- زمين فوتبال
3- زمين تنيس
4- زمين بسكتبال
امكانات و خدمات شهري همجوار


در قسمت شمال پارك: كوه قرار دارد
در قسمت جنوب پارك: خانه مسكوني است (باغ و خانه جمشيد درلو)
در قسمت شرق پارك: اداره كل منظريه
در قسمت غرب: خانه مسكوني است


خطوط اتوبوسراني: خط شمارة 104 از تجريش به جماران
نكات و موارد ديگر:
وضعيت لوله كشي گاز: داخل پارك لوله كشي گاز است و دفتر پارك و گلخانه شوفاژ دارند.
• محوطه پارك و اطراف آن فاقد نمايشگاه عمومي و پاركينگ است و مجسمه تا پايه پرچم دارد.
• پارك فاقد تلفن عمومي است ولي در نزديكي منطقه يك كيوسك تلفن عمومي است.
در وسط پارك (رو به شمال) خلوتگاهي ميدارد به ساعت 2m400 قرار دارد.
نقشه و مشخصات پارك:


1- نوع حصار يا حفاظ:
از طرف شمال حصاري ندارد و به كوه ختم ميشود. (كوه كلكچال)
از جنوب حصار نرده اي و فلزي به ارتفاع m5/1 دارد.
از غرب حصار نرده اي و فلزي به ارتفاع m5/1 دارد.


از شرق در قسمت زيرين به ارتفاع m1 ديوار سنگي و قسمت بالاي آن يك تكه نرده و يك تكه ايرانيت به ارتفاع m1 است.
وضعيت خيابانهاي پارك به صورت سنگي است
پياده رو و خيابانهاي پارك همه سنگي است و راههاي توي مسير در بين درختان بتونها 5 ضلعي به قطر cm40 قرار گرفته و در قسمتهاي وسط پارك نيز 8 آلاچيق چوبي قرار دارد.


به مساحت 2m50 (م- آزاده- 1370- اطلاعات چارت زماني پارك)
گلكاري و چمن كاري:


مساحت پياده روها 2m2300 و مساحت گلكاري 2m2500 ولي فاقد چمن مشخص و زمين چمنكاري شده است. درختچه ها و بوته هاي زيستي دائمي و چند ساله شامل رز و هفت رنگ و نسترن و شمشاد و ترون و به ژاپني و … است.
درختچه ها و بوته هاي زينتي غيردائمي و 1 ساله شامل نشاء هاي فصلي و اطلسي و بنفشه و ميناحسني و جعفري است.
از ساختمانها و تأسيسات فضاي سبز پارك كلخانه در قسمت شرق پارك قرار گرفته است و به وسعت 2m200 كه حدود 200000 تا قلمه دارد. كه من در اين بخش بودم (م- آزاده – 1370 – اطلاعات چترت زماني پارك)
كل فضاي پارك


وضعيت پرسنل نيروي انساني:
پشت گلخانه 3 اطاق دارد كه مربوط به كارگران و مقاطعه كاران است.
نگهبان 8 نفر متوسط سن 40 سال و بي سواد.
سه باغبان 1 نفر 56 سال با سواد (در حد سيكل) لازم به تذكر است كه سرباغبان مديريت پارك را به عهده دارد.
باغبان 2 نفر متوسط سن 40 سال بي سواد
كمك باغبان 1 نفر 42 سال بي سواد


نظافتچي 2 تفر 30 سال بي سواد
كارگر 21 نفر (كارگران روزمزد و در آوردن كود و نظافت و آبياري و متوسط سن 30 سال و بي سواد)
مجموعاً 35 نفر

كارهايي كه قرار است در باغ سنگي (توسعه پارك جمشيديه) انجام پذيرد.
1- نواره هاي سنگي شمال آمفي تأتر
2- آبشار مسير شمال و روي آمفي تأتر
3- جوي آب با نقش مار در مسير
4- جوي آب با تركيب سنگ و صخره هيا موجود


5- آب سرسره روي سنگ هاي شيبدار
6- مسير آب چشمه در بالاي سنگهاي موجود
7- چشمه اشك در لابلاي سنگهاي بزرگ موجود


8- گذرگاه تنگ از بين دو سنگ جدا شده
9- آبشار صخره ها
10- راه سنگي كم شيب
11- آبشار سنگهاي پرچين
12- دره نمايشگاه گياهان كوهستان
13- گذرگاه صعود با طناب


14- آبشار دره يوسن
15- ميعاد فرهنگهاي ايران
16- سنگ عظيم واژگون در شمال غرب پارك
17- خانه فرهنگ ايلات كره هاي مركزي جنوب ايران
18- خرس خفته


چارت زماني پارك
البته اين پارك وسيع و بسيار زيبا مي باشد كه توسعة آن بنام بوستان فردوسي از طرف شمال و شمال غربي از سال 1371 تحت بررسي قرار گرفت و در تاريخ 22/10/75 حدود 14 هكتار آن به پااين رسيد تحويل منطقه شد.

فصل دوم:
1- موارد مختلف استفاده از چمن
چمن از گياهاني است كه از ديرباز شناخته شده است و در تزئين گياهي فضاي باز، از آن سوي سده ها تا امروز مورد استفاده قرار مي گرفته است. همكنون نيز يكي از عناصر لازم و جزء لاينفك تزئينات گياهي به شمار رفته.


از چمن امروزه براي پوشش دادن زمين قلعه هاي تاريخي، زمينهاي بازي گلف، فوتبال، باغها و پتاركها بصورت وسيع بهره گرفته. در حال حاضر شركت هايي حرفه اي بزرگ موجود هستند كه تنها مشغلة آنها اصلاح بند و بهبود بخشدين به كشت چمن در صنعت فضاي سبز است و در اين زمينه توانائي هاي كسب كرده اند كه در مجمع زيباسازي محيط از طريق كشت چمن و مراقبت هاي اصولي آن. بهترين دستاورد آن است. (1998, Jake.E.ingueis)
موارد استفاده از چمن:


• در محل هاي مسكوني، در خانه هاي شخصي، حياط و محوطة بيرون آپارتمانها همراه با انواعي از گياهان ديگر كه در مجموعه تركيبي زيبا پديد مي آيد.
• در محوطه هاي وسيع، مانند دانشگاه ها، پادگانهاي نظامي.
• استفاده تجاري استفاده توسط شهرداريها
• در تزئينات مكانهايي چون پاركها و زمين ورزشي خصوصي و عمومي مانند استوديومهاي ورزشي و غيره.
موارد استفاده از چمن بسيار گسترده و متانوع است. و در زيباسازي محيط نقش اساسي دارد. و بعنوان صنعتي مستقل مورد توجه است.
خاك:


بستر اصلي زيست گياهان خاك است و گياه چمن فارغ از آن نيستن بمتبراين خواص كيفي و كمي خاك در رشد و نمو آن نقش اساسي دارد. بعبارت ديگر خواص فيزيكي و شيميايي خاك عامل مهمي در رشد و نموگياه چمن محسوب مي شود در صورتي كه خاك چمن به هر دليلي متراكم باشد رشد و نمو آن بندريج كند و متوقف مي شود رطوبت خاك خود مسئله ديگري است كه با سيستمي آن جاري مي شود. بستگي زيادي به تراكم خاك چمن دارد. ولي چمن هاي مختلف در مقابل تراكم خاك مقاومت بيشتري نشان مي دهند معمولاً در زمين هايي كه عمق خاك زراعتي كم باشد مي توان با افزودن انواع خاكهاي مناسب خاك را اصلاح و آماده كاشت چمن نمود.


بعنوان مثال در زمين هاي سبك مي توان با افزودن مقداري خاك سنگين و مرطوب زراعتي يا اوار يا خاك رسي و در زمين هاي سنگين با افزودن مقداري ماسه يا كودهاي آلي پوسيده و همچنين كودهاي شيميايي مناسب اقدام به كاشت چمن نمود. بطور كلي خاكهاي خيلي سبك و خيلي سنگين براي كشت چمن خاكهاي رسي شني مي باشد.


زيرا در زمينهاي شني رنگ چمن غالباً متمايل به زردي مي گرايد و در زمينهاي شني بعلت خاصيت زهكشي زياد رشد و نمو چندان رضايت بخش نمي توانند باشد خاكهايي كه خيلي رسي و چسبناك هستند براي چمن كاري مناسب نمي باشند زيرا خاك به سرعت سله بستر و رشد و نمو كند مي گردد. براي اصلاح خاكهايي اسيدي مي توان آهك بكار برد.
تهيه زمين چمن


زمين كاشت چمن بايستي نرم، فشرده و سطح آن كاملاً مسطح و هموار باشد برداشتن يك چمن زيبا بايستي عملياتي (مربوط به تهيه بستر كاشت) انجام گيرد كه شامل: خاكبرداري، هاك ريزي تميز كردن زمين است. عمق خاك در رشد و نمو گياه چمن عامل بسيار مهمي است چمن در خاكهاي كم عمق رشد و نمو خوبي نخواهد كرد در خاكهاي عميق و حاصل خيز رشد چمن از نظر كيفيت چشم گير مي باشد لذا عمق خاك مرغوب و مناسب براي چمن حدود 30 الي 40 Cm مي باشد.


مهمترين نكته در تهيه چمن عمليات تهيت زمين شخم زدن است در زمين هائي كه قشر زيرين خاك زراعي سخت و متراكم مي باشد از سوسولز استفاده مي شود در سطوح بزرگ عمليات زمين در پائين انجام مي شود و همراه با شخم مقدار 20 تن در هكتار كود دامي با خاك مخلوط مي گردد. ((1998. Jack.E.ingeis)
در بهار فصل مناسب با شخم مجدد، دندانه كشيدي به منظور خارج كردن بقاياي گياهي، سنگ و كلوخ را آماده براي تسطيح و بقيه عمليات مي نمايند.
زمين چمن پس از آن كه كاملاً تسطيح و ترازبندي شد بايستي خوب كوبيده شود زيرا ريشه هاي چمن در چنين شرايطي بهتر رشد نموده و براحتي پتجه مي زنند. هم چنين پس از رويش عمليات و حين ابياري بردن اشكال انجام مي پذيرد.


براي كوبيدن زمين بهترين راه استفاده از غلطك هاي سبك سنگي و آهني مي باشد كه بهترين موقع غلتك زدن قبل از كشت مي باشد. در برخي مواقع براسومين بار يعني هنگامي كه اولين چيدن چمدن انجام گرفت براي آن كه ريشه ها بخوبي در زمين جاي گير شوند.
عمليات غلطك زدن تكرار مي شود.


كاشت بذر
پس از آماده شدن زمين و وجود شرايط محيطي مناسب از نظر كاشت عملي بذر بايستي انجام مي گيرد. معمولاً بذرپاشي در پائيز و اوائل بهار به طريقه دست پاشي يه به وسيلة بذرافشان مخصوص انجام مي گيرد. در با بذرپاشي دست عمليات بگونه اي انجام گيرد كه مقدار بذر به ميزان معين و يكنواخت به زمين پاشيده شود و بطور ملي در واحد سطح به كف ميزان معين پخش مي گردد.
مقدار بذر در واحد سطح


بطور كلي مقدار بذر بر حسب شرايط اقليمي و نوع بذر چمن متفاوت مي باشد چنانكه قوه ناميه بذر كم يا ناخالصي زياد باشد ميزان مصرف بذر در واحد سطح افزايش مي يابد معمولاً بذرهاي ريز به مقدار 15 تا 20 گرم در متر مربع (چمن آفريقايي) انواع بذرهاي درست 30-50gr 0انواع چمن هلندي يا رنوي نطنزي) در متر مربع استفاده مي شود اگر كشت در پائيز يا اواسط اسفند انجام گيرد مقدار بذر افزايش مي يابد و براي انواع دانه ريز 20 گرم و انواع دانه درشت تا gr50 m2 توصيه شده است بديهي است كه مقادير فو قالذكر منحصراً مربوط به كشت از نقطه نظر نزئيني فضاي بستر مي باشد در حالي كه اگر به منظور تهيه انواع واريته هاي مختلف بذر چمن كشت شود مقدتار مصرف بذر خيلي كمتر از مقادير ذكر شده است. (1998, Jack.Eingeys)
نگهداري چمن:


پس از اولين آبياري بايستي به شرايط اقليمي توجه خاص داشت. اگر هوا نسبتاً گرم باشد مي توان حتي المقدور دوبار آبياري را در هر روز تكرار نمود.
بطور كلي چمن به آبياري منظم نياز دارد. پس از چند روز كه چمن ها سبز شدند و ارتفاع آن ها به 3 الي 4 Cm رسيد بار ديگر غلطك سبكي روي آن مي زنند تا ريشه جوان گياه با خاك تماس پيدا كند و توليد ريشه هاي بيشتر نمايد. پس از آنكه چمن به ارتفاع 5 تا 6 Cm رسيد بايستي چمن را كوتاه نمود توصيه مي شود در مرحلة اول چمن را با دست قيچي نمائيد، زيرا ماشين چمن‌زن در اين مرحله موجب كنده شدن ريشه ها تلف شدذن مقدار زيادي از گياه جوان مي شود. اگر هواي ناحيه گرم باشد بايستي چمن هاي چيده شده را روي خود چمن باقي گذاشت تا گياه جوان از تشعه سوزان آفتاب حفظ شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید