بخشی از مقاله

گزارش کارآموزی شركت سبزینه وار (فضای سبز)

پيشگفتار
اينجانب فرزانه حیدری پروژه كارآموزي خود را در شركت سبزینه وار شیراز گذرانده ام .
این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در شركت سبزینه وار شیراز به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پايان از زحمات مسئولين شركت سبزینه وار شیراز كمال تشكر رادارم .

مقدمه:
دانشجویان در پایان هر دوره تحصیلی احتیاج به گذراندن یک دوره کارآموزی جهت آشنایی بیشتر با نحوه کار وهمچنین آموزش آموخته های تئوری خود دارند.کارآموزی در نحوه یادگیری تاثیر بسیاری دارد به طوریکه بسیاری از دانشجویان در دوره کارآموزی نکاتی را می آموزند که در طول دوره تحصیلی حتی با آن برخورد نکرده اند.
اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در مکانی مناسب و با امکانات فراوان بگذارند به طوریکه آن مکان طوری باشد که بتوان از تجربه های افراد متخصص و فنی در زمینه آن شغل استفاده بهینه را کرد خیلی سریعتر وبهتر درباره آینده کاری خود می تواند تصمیم بگیرد و همچنین مواردی را آموزش دیده وتجربه هایی کسب میکند که بعدا در زمینه شغلی که انتخاب می کند برای او مفید می باشد پس باید در زمینه انتخاب مکان کارآموزی و استفاده درست و بهینه از تجربه افراد متخصص در آن مکان دقت داشت.


ميزان رضايت دانشجو از اين دوره
اين دوره بسيار مفيد و براي دانشجوحاعز اهميت مي باشد وهدف آشنايي با محيط كارگاهي ، كسب تجربه ، ايجاد و درك روابط بين مفاهيم و اندوخته هاي تئوري با روشها و كاربردهاي عملي و اجرايي ، ايجاد ارتباط با محيط كار و تعيين ميزان كاربرد تئوري در عمل بوده است.

فصل اول
( آشنايي كلي با مكان كارآموزي )

مشخصات كلي با مكان كارآموزي
شركت سبزینه وار شیراز واقع در شیراز بلوار هفت تنان , کوچه صفی خانی , دست چپ کوچه پنجم , دست راست درب چهارم که در تاریخ 1377 تاسیس و شروع به کار کرده با تعداد نیروی انسانی 10 نفر و اصول کار این شرکت طراحی و نگهداری از فضای سبز می باشد
. پروژه های در دست احداث این شرکت :
طراحی فضای سبز بیمارستان اردیبهشت
طراحی فضای سبز کارخانه آرد خباز شیراز
طراحی فضای سبز دیگر مراجعه کنندگان


فصل دوم
( ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي )


تشريح كلي از نحوة كار، وظايف و مسئوليت‌هاي كارآموزي در محل كارآموزي و ارائه ليستي از عناوين كارهاي انجام شده توسط دانشجو:
از جمله وظايف انجام شده در شرکت سبزینه وار شرکت به شرح زير مي باشد.
1- آشنايي با فضای سبز
2- آشنایی و نظارت طراحی و نگهداری فضای سبز

فصل سوم
( آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات )

گزارش کار کارآموز
طراحی و نگهداری فضای سبز
فضاي سبز شهري عبارت از، فضايي كه نشان دهنده ي بخش حياتي و ساخت مورفولوژيك شهر باشد . تحقيقات بسياري در زمينه ي اثرات فضاي سبز بر محيط زيست و نحوه عملكرد آن صورت پذيرفته است اما امروزه از مهمترين مسائلي كه بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه توجه به حداكثر كاربري فضاي سبز بدليل تراكم ساخت و سازهاي شهري در حداقل مكان صورت پذيرد . هر منطقه با توجه به خصوصيات اقليمي و بيوكليمايي و آلودگي حاصل از منابع طبيعي و

انسان ساز، نيازمند انتخاب گونه هاي مناسب و سازگار و طراحي مرتبط با آن است . چگونگي بكارگيري اصول و مفاهيم بنيادي طراحي فضاي سبز در نقاط مختلف شهر مثل شهرك هاي مسكوني، شهرك هاي صنعتي، تقاطع ها و ميدان ها و … لازم و انكار ناپذير است . شهر اهواز بدليل قرارگيري در موقعيت اقليمي و بيوكليمايي خـاص خـود و بـا توجـه بـه صـنعتي بـودن آن و همچنـين گسترش افقي اين شهر در سالهاي اخير كه موجب شده، صنايعي كه قبلاً خارج از محدوده شـهر قـرار داشـتند اينـك در اطراف منازل مسكوني قرار گيرند و نيز بدليل قرار گرفتن اين شهر در مسير بادهاي پنج گانه كه از جهت هاي مختلف در طول سال مي وزد، نيازمند توجه جدي در اين زمينه است .
طراح و محوطه ساز فضای سبز
معرفی
طراح و محوطه ساز سبز کسی است که بتواند از عهده شناخت اقلیم ، طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی ، تهیه پروژه و محاسبات آن کاربرد آب در طراحی محوطه ها ، طراحی فضای سبز پارکها و منازل ، طراحی فضای سبز شهرها ، کاربرد تزئینات گیاهی و اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی برآید .
نمونه وظایف
1. آشنایی با تعاریف اصولی در طراحی
• ترسیم
• تصویر منظره
2. آشنایی با وسایل طراحی
• وسایل نقشه کشی


• دستگاه نقشه کشی
• خط کش T
• گونیا
3. آشنایی با انواع خطوط
4. آشنا شدن با مقیاس و انواع آن
5. شناسایی اصول ترسیم خط و اشکال هندسی منظم و غیر منظم
6. توانایی طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی


7. آشنایی با تعریف فضای سبز
8. آشنایی با تقسیم بندی فضای سبز و انواع آن
9. آشنایی با ضرورت و نحوه مکان یابی فضای سبز در شهرها
10 .شناسایی سبکهای مختلف طراحی
11. آشنایی با علائم کاربردی در طراحی فضای سبز
12. آشنایی با طراحی محوطه ها


• خط
• فرم
• بافت
رنگ (کاربرد رنگ در محوطه و چرخه رنگین و کاربرد آن)
13. توانایی و شناخت اقلیم و تطبیق آن با رستنی های ایران
14. آشنایی با خصوصیات اقلیمی و رستنی های ایران

15. شناسایی تقسیم و تعیین مناطق اقلیمی ایران و ارتباط با رستنی های آن 16. آشنایی با عوامل موثر محیطی بر و محوطه سازی فضای سبز
17. شناسایی اصول پیدا کردن محل جغرافیایی محوطه مورد نظر
18. استفاده از نقشه
19. بکار بردن قطب نما جهت تعیین سمت و جهت محوطه
20. استفاده از بادنما


21. استفاده از دماسنج جهت تطبیق محوطه و گیاه
22. توانایی شناخت اقلیم و تطبیق آن با رستنی های ایران
23. توانایی طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی


24. توانایی تهیه پروژه و محاسبه در محوطه سازی و طراحی فضای سبز
25. توانایی کاربرد آب در محوطه سازی و طراحی فضای سبز
26. توانایی طراحی فضای سبز پارکها و منازل و محوطه سازی آنها
27. توانایی طراحی فضای سبز شهرها
28. توانایی کاربرد تزئینات گیاهی در محوطه سازی فضای سبز
29. توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی


ابزار و وسایل
1. انواع مداد
2. خط کش T
3. گونیا
4. دستگاه نقشه کشی
5. کاغذ
6. خط کش معمولی مدرج
7. مداد تراش
8. چرخه رنگین
9. دماسنج
10. قطب نما
11. باد نما
شرایط ارتقاء شغل
ارتقاء شغل طراحی و محوطه ساز فضای سبز به ارائه طرح های مبتکرانه کم هزینه و زیبا مرتبط است و حقوق مزایای وی طبق توافق کارفرما و پیمانکار تعیین و تنظیم می گردد.


ویژگیهای شخصیتی
طراح قبل از طراحی باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:
توانایی ترسیم هندسی منظم و غیرمنظم و قدرت بالای تجزیه و تحلیل مکانی که می خواهد برای طراحی در نظر بگیرد، از ویژگی های مهم این شغل است تنوع، تعادل و تقارن، توالی و مقیاس و اصول دیگر طراحی بخشی از مسائلی است که طراح باید آنها را آموزش دیده باشد.
طراح فضای سبز باید از طبیعت و هنرمندی و آشنایی کافی با فرم ها و رنگ ها و سبک های مختلف طراحی بهره مند باشد.
آمد و رفت های زیاد، بررسی های جامع برای طراحی و شناسایی اقلیم های متفاوت بخشی از ویژگی هایی است که طراح در وجود خود باید داشته باشد.

ترفندهاي محوطه سازي در طراحي فضاي سبز
استفاده از مصالح
در هنگام استفاده از مصالح در محوطه سازي پارک ها و باغات نياز به توجه تکنيکي در اين خصوص وجود دارد. مثلا استفاده از کالار سيمان در پارک ها که امروزه رايج شده و بسياري از جنبه هاي زيبا شناختي آنها را نابود ساخته است. زيرا سيمان از نظر ساختار بسيار ناپايدار است، هنگامي که اولين برف مي بارد بسيار شاداب و پرطراوت به نظر مي رسد اما پس از آن کيفيت خود را از دست مي دهد. دومين مساله اين است که برف سمبل پاکي و عفت است و اين

درحالي است که سيمان و بتون معناي وحشت و خشونت را به انسان القا مي کند. بنابراين از سيمان و بتون مي بايست در مکان هايي از پارک که در معرض ديد نيستند مورد استفاده قرار گيرد. در مقابل سنگ نشان دهنده استحکام، وحدت و جاودانگي است. سنگ در بسياري از اديان مقدس است. مثلا در دين اسلام سنگ سياهي که در کعبه زائرين ان را مي بوسند و معتقدند که از بهشت آمده و در هنگام نزول از آسمان به رنگ سفيد بوده اما در اثر گناهاني که بشر مرتکب شده سياه شده است.

در قديم ديوار باغها از ملاط ساخته مي شدند که بسيار مهربان تر و ملايم تر از سيمان پورتلندي به نظر مي رسيد. آهک آبي از طريق حرارت دادن گچ و سنگ آهک بمنظور آزاد شدن دي اکسيد کربن، بدست مي آيد. هنگاميکه اين مواد دوباره با آب مخلوط شدند و در معرض هوا قرار مي گيرند و دوباره با دي اکسد کربن ترکيب شده و به همان حالت شيميايي اوليه باز مي گردد. دي اکسيد کربن به استحکام لايه هاي بيروني ملاط مي افزايد و بهمين دليل شايد يک قرن بتواند استحکام خود را حفظ کند. اين نوع ملاط امروزه از نظر ساختمان سازان دور مانده است در صورتيکه هنوز هم مي توان از آن در محوطه سازي پارک ها و باغات

استفاده کرد. مثلا امروزه استفاده از آجر و خشت به کلي از مد افتاده تلقي مي شود. اما بايد بدانيم که دوام اين محصول مي تواند با توجه به کيفيت آن مناسب باشد. خشت هاي گلي که شهر باستاني بابل به کار مي رفته بوسيله شل دادن به گل مرطوب درست شده است. اين بلوک هاي گلي سپس در مقابل نور آفتاب خشک مي شوند و در مکان مناسب مورد استفاده قرار مي گرفتند و در ساخت خانه ها کاربرد داشته اند.

حدود 3 هزار سال پيش از ميلاد مسيح انسان اين مساله را دريافته بود که هنگامي که گل مرطوب خشک شود تبديل به ماده اي سخت مي شود. در آن زمان از گل رس براي ساخت ظروف استفاده مي شد. رومي ها مهارت لازم را در ساخت خشت کسب کرده و سپس اين هنر را در اختيار مردمان شمال اروپا قراردادند. اين خشت ها در قرون وسطي در ساخت دودکش ها و مناره کليساها مورد استفاده قرار گرفت. البته امکان اين نبود که در کوره هاي آجرپزي ابتدايي اين خشت ها در دماي بالايي درست شوند.بعد از 1200 سال پس از ميلاد مسيح کشورهاي سفلي مانند هلند و جنوب انگلستان مبادرت به ساخت اين

خشت ها ورزيدند. اما در زمان حاضر اين خشت ها و در واقع آجر ها به اندازه استاندارد رسيده اند اما در ساخت ديوار باغاها کاربردي ندارند، آجرهاي دست ساز از نظر ساختار به گونه اي هستند که هرگز ماشين نمي تواند ان را بسازد؛ آجر هاي دست ساز را مي توان به اندازه مورد نياز ساخت. اين طور به نظر مي رسد که آجرهاي دست ساز از نظر زيبايي و آذين بندي بهتر از آجرهاي کارخانه اي است، البته هزينه دستمزد ساخت آنها از مواد خام بيشتر مي شد؛ اين مساله هم حل شد و زيبايي حاصله جاي خود را به پرداخت هزينه هاي کلان داد. در دهه سوم قرن بيستم "وينستون چرچيل" به ساخت خشت و آجر و کارگران اين

حرفه بسيار اهميت مي داد.
سفال هم يکي از مصالح قديمي است که در امر محوطه سازي باستان اهميت بسياري داشته است. سفال همان گل رس است که در دمايي پايين تر از کوره آجرپزي خشک مي شود و به رنگ سرخ بسيار زيبايي در مي آيد و در گذشته بيشتر در ساخت ظرف و ظروف مورد استفاده قرار مي گرفت. امروزه بسياري از کارخانه ها به جاي اساتفاده از پلاستيک و بتون استفاده از اين ماده را توصيه مي کنند. بسياري از باغهاي بر جاي مانده از مصر باستان و روم داراي ديوارهاي رنگين بوده اند که دليل آن استفاده از گل رس و سفال بوده است. در زمان برگزاري فستيوال ها براي تزئينات روي ديوارهاي پارک ها و باغها مي توان از سفال استفاده کرد. هن.ز هم "توسکاني" در ايتاليا در مرکز ساخت سفال قرار دارد.
استفاده از سايه هاحرکت دوراني زمين، حرکت قابل پيش بيني و تدريجي سايه را در صفحه يک ساعت آفتابي سبب مي شود. يک اصل مهم در اين زمينه اين است که ساعت آفتابي مي بايست در يک مکان دقيق و حساب شده طراحي شود و انتخاب اين مکان از اهميت خاصي برخوردار است. طول عقربه ساعت آفتابي به زمان، عرض جغذافيايي ساعت آفتابي، موقعيت زمين در چرخش روزانه اين بستگي دارد. وضعيت سايه عقربه هاي در دو ساعت آفتابي همسان يک زمان واحد اما در دو باغ متفاوت، هيچگاه يکسان نخواهد بود.

نور خورشيد در اثر تبديل هيدروژن به هليوم توليد مي شود و 8 دقيق زمان مي برد تا مسافت 149.6 ميليون کيلومتري از خورشيد به زمين را بپيمايد. اگر در ساختمان اين ساعت ها به دقت بنگريم تا حدودي شگفت زده خواهيم شد. اين ساعت ها بيشتر در بالاي برج کليسا نصب مي شود چون زمان امر مقدسي است. چون اين ساعت ها خودبخود تنظيم مي شوند و اصلا نيازي به تنظيمات ندارد.

يکي از صاحبنظرن در مورد اين ساعت ها مي گويد : "خداي بزرگي که خورشيد را طوري قرار داد تا بر شب و روز فرمانروايي کند و ستاره ها را آفريد تا شب را مغلوب خود کنند، طبيعت بشر را هم طوري خلق کرده که با اين تغييرات متناوب سازگاري داشته باشد و اين ميل را در وجود او قرار داده تا همواره در صدد پي بردن به چگونگي گذران دقايق و لحظه ها و در نهايت زندگي باشد.

ساعت آفتابي تنها 4 روز در طول سال با ساعت هاي مکانيکي مطابقت مي کند: 16 آوريل، 14 ژوئن، 2 سپتامبر و 25 دسامبر و در طول سال کبيسه هم اين تطابق تا حدودي وجود دارد. در روزهايي غير از اين تاريخ هايي که ذکر شد در بقيه روزها در حدود 16 دقيقه اين زمان عقب تر از زمان رسمي و يا 14 دقيقه جلوتر از زمان رسمي مي باشد. علت اين امر اين است که زمين در مدار بيضي شکلي دوران مي کند و زماني که به خورشيد نزديک مي شود حرکتش سريعتر مي شود. هنگامي که سرعت حرکت خورشيد بيشتر مي شود، زمان خورشيدي جلوتر از زماني که بر روي ساعت هاي مکانيکي نشان داده مي شود، است.

ساعت هاي آفتابي بايد طوري تنظيم شوند که اطلاعات نجومي را منعکس کنند. مثلا هنگاميکه سرعت کند و يا تند مي شود اين مسئله را نشان مي دهد که سرعت زمين افزايش و يا کاهش يافته است. قرار دادن يک صفحه ميزانگر در صفحه ساعت آفتابي مي تواند اين زمان را به زمان رسمي تبديل کند.


چون ساعت هاي مکانيکي چون با زمان رسمي و استاندارد يک کشور تنظيم مي شوند در بشتر موارد نمي توانند ظهر واقعي را نشان دهند. مثلا اگر انسان بخواهد بداند که خورشيد چه موقع به سمت الرأس خود مي رسد و باغ در چه وقت به بيشترين ميزان روشنايي دست پيدا مي کند. علامت و مشخصه ظهر راهترين راه براي نشان دادن سمت الرأس خورشيد است. اين مشخصه مي تواند خط راستي باشد که در امتداد سايه محور عمود در هنگام ظهر مي افتد.

مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری:
در اين پايگاه اطلاعات لازم برای زيبا سازی، طراحی، بالا بردن تسهيلات و قيافه ظاهری پارک ها و فضا های سبز گنجانده شده است که قسمتی از آن را مورد بررسی قرار می دهيم.
در مجهز سازی فضاهای سبز و باز شهری ابتدايی ترين روش برای احساس آرامش و راحتی در پارک ها صندليها و نيمکت های پارک می باشد. طرز قرار گرفتن اين صندليها بايد بصورتی باشد که دسترسی به آنها آسان و راحت بوده يعنی در سراسر پارک و به تعداد زياد موجود باشد. صندلی ها بايد در روبروی مناظر زيبا اما در جايی که در مسير رفت و آمد افراد قرار نگيرد، واقع شود.
صندليهای مراکز عمومی شهر نيز می تواند برای آسايش و راحتی شهروندان در کنار مراکز خاص مانند ايستگاهها، کیوسک ها، باجه های تلفن، ظروف زباله و شيرهای آب قرار بگيرند.
بيشترين جايی که محل قرار گرفتن صندليها در سطح شهر می تواند باشد مراکزی است که رفت و آمد مردم در آنجا زياد است، بخصوص در مکان هايی که برای استراحت و تفريح مردم باشد.


فضاهای باز زيبا و مناسب عمومی به شهروندان اين امکان را می دهد تا در کنار يکديگر از طبيعت اطراف لذت ببرند و با داشتن مکان مناسبی برای نشستن احساس رضايت آنها چندين برابر شود. افراد مختلف نوع های متفاوتی از صندليهای پارک يا فضاهای سبز را می پسندند، که اين سلايق متفاوت نحوه طراحی صندليهای پارک را تعيين می کند و به آن تغييراتی می دهد.


برای مثال جوانان اغلب بر روی بالای صندلی يعنی تکيه گاه آن می نشينند تا بر روی خود صندلی و اين مورد بايد در طراحی صندلی های پارک يا فضاهای آزاد شهری مورد توجه قرار گيرد و صندليهایی را که به اين مراکز اختصاص می دهند از استحکام بيشتری در ناحيه پايه ها برخوردار باشد.
يا بطور مثال برای افراد مسن نيمکت هایی که دارای پشت يا تکيه گاه است راحتتر از نوع بدون پشت آن می باشد.


در صورتی که برای افراد معمولی صندليهای بدون پشت به آنها اين امکان را می دهد تا در دو طرف نيمکت بنشينند.
پس اين را بايد در نظر گرفت که در پارک يا فضاهای سبز شهری که امکان استفاده اقشار مختلف است بايد تمام امکانات رفاهی در نظر گرفته شود و صندليها و نيمکت ها طوری برای اين مکان ها ساخته شوند تا مورد استفاده بيشتری برای همگان داشته باشند.


در همين راستا و برای پيشگيری از خراب کردن مبلمان عمومی شهر بايد به اين نکته توجه داشت که خرابی بيشتر شامل چه چيزهايی می شود، چه زمانی اين خرابکاريها صورت می گيرد و توسط چه کسانی، سپس برنامه های پيشگيری را بکار بست.


عوامل مؤثر محيطي بر محوطه سازی فضاي سبز، استفاده از نقشه ، قطب نما ، بادنما ، دماسنج ، تعريف فضاي سبز، تقسيم بندی فضاي سبز و انواع آن، ضرورت و نحوه مكان يابي فضای سبزدر شهرها، سبكهاي مختلف طراحي فضاي سبز، علائم كاربردي در طراحي فضای سبز، طراحي محوطه‌ها (خط، فرم، بافت، رنگ، مقياس، تنوع، توالي، تعادل و تقارن )، تعاريف اصولي در طراحي (ترسيم، تصوير منظره )، وسايل طراحي (وسايل نقشه كشي، دستگاه نقشه كشي، خط كش T، گونيا )، انواع خطوط و مقياس و انواع آن، اصول ترسيم خط و اشكال هندسی منظم و غير منظم ، اصول ترسيم نقشه بر اساس مقياس

مورد نظر ، نحوه كار با دستگاه نقشه كشي، خط كش، گونيا و ترسيم زاويه، آشنايي با سنگ و سنگ فرش، دال و انواع آن، ديوارها بر حسب ساختماني، نرده‌ها ، داربستها ، آلاچيق‌ها و انواع آنها مراحل محوطه سازي، پروژه و روش كار در طراحي، انتخاب فرم طرح، طراحی محوطه منازل و ويلاها ، قوانين تركيب

(فرم ها ، رنگ ها ، كاربرد عناصر)، طراحی باغ و باغچه (تعيين درب ورودي منزل، گاراژ، آبنما و استخر، طرح خطوط گلكاری، طراحی فضاي سبز شهرها ، اهميت فضاي سبز شهرها ، خطوط ارتباطي شهرها ، ميادين ،‌فضاي سبزساختمانهاي اداري و عمومي ، پاركينگ ها ، طرحهاي تزئيناتي حاشيه‌ها و باندها ، چمن و انواع ‎آن، نحوه آماده سازی و تسطيح زمين چمنكاري شده، جابجايي قطعات چمن، گياهان زينتي (گياهان يكساله، دوساله، دائمي، درختان و درختچه‌هاي زينتي)، آشنايي با تعدادي از گياهان بعنوان پرچين يا ديوار سبز، آشنايي با تعدادي از گياهان رونده، چسبنده، پيچنده، حفظ و نگهداری فضای سبز، تهيه برنامه نگهداری محوطه و چگونگی تنظيم برنامه آموزش غیر حضوری طراحی و محوطه سازی فضای سبز

طراحی باغ و احداث فضای سبز

 

رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و ظهور پدیده آپارتمان نشینی سبب گشته تا مسوولین ، برنامه ریزان و طراحان شهری توجه به فضاهای سبز و رشد وتوسعه آنها را در شهرها به خصوص در کلان شهرها مورد توجه بیشتری قرار دهند اما نبایست این نکته را از نظر دور داشت که فضاهای سبز زمانی قادر خواهند بود به خواسته ها و احتیاجات شهروندان پاسخ گویند، که طراحان و برنامه ریزان شهری بر اساس مطالعات ، قواعد و اصول علمی مشخص و با آگاهی از نیازهای روحی ، جسمی و اجتماعی ساکنین هر منطقه اقدام به طراحی و ایجاد فضاهای سبز نمایند .


این کتاب که شامل 9 فصل است، می تواند اطلاعات مفیدی را در حوزه باغ سازی و احداث فضاهای سبز در اختیار علاقه مندان قرار دهد .
اهمیت فضاهای سبز و نقش آنها در طول زندگی بشر و ارتباط انسان با محیط زیست را در طی چهار مرحله تاریخی :
1- مرحله ای که انسان رابطه ای دوستانه و غیر خصمانه با محیط پیرامون خود داشته و بدون تخریب محیط زیست نیازهای خود را تأمین می نموده است .
2- مرحله ای که انسان تا حدودی بر طبیعت مسلط شده و اقدام به شکار و اهلی کردن حیوانات و تهیه چراگاههایی برای دامها می نماید .
3- این مرحله توأم است با دستیابی انسان به صنعت و تکنولوژی و رشد و توسعه صنایع مختلف و در نهایت آلودگی محیط زیست .


4- در مرحله آخر انسان به ارزش و اهمیت فضاهای طبیعی در حفظ سلامت جسم و روان خود پی برده و در صدد احیاء و حفظ چنین فضاهایی بر می آید .
اهداف طراحان باغ و فضاهای سبز در جهت پاسخگویی به احتیاجات شهروندان که ایجاد فضاهایی به منظور بهسازی محیط زیست ، احداث فضاهایی برای بازی و سر گرمی کودکان ، مکان هایی برای آموختن و گردهم آوردن افراد جامعه می تواند از جمله این هدفها باشند .


اوج هنر باغ سازی را در دوره رنسانس و سبکهای آن دوره را در طراحی باغهای مدرن امروزی تأثیر گذار می داند . در ابتدای این دوره فرانسویان از سبک باغ سازی ایتالیایی ها پیروی می کردند اما بعدها خودشان به سبکی خاص جهت تزیین باغهایشان دست یافتند. یکی از ویژگیهای سبک باغ سازی فرانسویان تهیه باغچه هایی بود به نام " پارتر " که بر سطوح افقی عظیم براساس اشکال هندسی پیچیده اقدام به گل کاری و چمن کاری در فضایی بسیار گسترده می

نمودند . در ابتدای ظهور این سبک در فرانسه نقوش بسیار ساده بودند اما کم کم این نقشهای ساده جای خود را به نقوش پیچیده و متنوعی دادند . شاید بتوان مهمترین ویژگی این باغها را وجود نظم و ترتیب در آنها دانست . باغهای انگلیسی نیز تا حدودی متأثر از باغهای ایتالیایی و فرانسوی بودند و " پیدایش و توسعه باغ سازی سبک خاص انگلیسی در اوایل سلطنت " جیمز اول " ، اولین پادشاه سلسله استوارت ها آغاز گردید . " در آن زمان تنها افراد متمکن قادر

بودند تا اقدام به ایجاد باغ نمایند اما کم کم با ظهور سبک آزاد و کمرنگ شدن نظم و ترتیب در باغها توجه به توسعه فضای سبز بیشتر گردید و در سال 1720 میلادی اولین باغها به سبک طبیعی انگلیسی احداث گردید و در قرن 18 سبک باغ سازی رایج در چین بر باغ سازی در انگلیس تأثیر گذاشت . سنگ ، آب و گیاه سه عنصر مهم در باغهای ژاپنی و چینی بودند که هر یک از این عناصردر فرهنگ این دو کشور دارای ویژگی نمادینی بود مثلا درخت را سمبل پایداری و استقامت می پنداشتند و حتی شکل و فرم سنگها برای آنها دارای معانی نمادین بود به عنوان مثال برای احداث آبشار از 5 دسته سنگ که هر کدام براساس کارکردی که داشتند نام گذاری می شدند ، استفاده می کردند .


" برکه" نیز مرکز توجه در باغ های چینی و ژاپنی بوده و از فانوس جهت روشنایی باغها و فضاهای سبز استفاده می نمودند .
تأثیر اقلیم بر باغ سازی و بر لزوم آگاهی طراحان فضاهای شهری از شرایط اقلیمی حاکم در طراحی فضاهای سبز مناطق مختلف آب و هوایی . نکاتی که یک طراح بایستی در مورد شرایط اقلیمی یک منطقه بداند عبارتند از : بالاترین و کمترین درجه حرارت ، میزان بارندگی ، توزیع باران سالانه ، شدت و جهت وزش باد و تعداد روزهای آفتابی ، برفی ، مه آلود و...


اصول و مبانی طراحی باغ ، که البته این اصول در اکثر رشته های هنری مطرح می باشند، پرداخته ( خط ، فرم ، بافت ، رنگ ، مقیاس ، تکرار ، تنوع و تعادل ) و ویژگی منحصر به فرد باغ سازی رادر چند بعدی بودن آن می داند یعنی اینکه یک باغ از جهات مختلف قابل لمس کردن است و اجسام به کار رفته در آن با مقیاس مشاهده کنندگان تقریبا یکسان می باشد و نکته مهم تر اینکه درک ما از فضاهای سبز ( باغ ، پارک و...) در ساعات مختلف روز و در طول فصول مختلف متفاوت خواهد بود مراحل باغ سازی که این مراحل به ترتیب عبارتند از :

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید