بخشی از مقاله

چکیده

مقاله حاضر پژوهشی کتابخانه ای است که با توجه به اهمیت موضوع آموزش مجازی به نگارش درآمده است و در آن این سوال مطرح شده که آیا آموزش مجازی کمک بیشتری برای بهبود یادگیری در دانش آموزان می کند و برای پاسخ گویی به این سوال اپتدا تعریفی از آموزش مجازی آورده شده سپس به ترتیپ انواع ان ویژگی های آموزش مجازی اهمیت و فواید ان اشاره شده و در نهایت این نتیجه گیری حاصل شده است که آموزش مجازی باعث بهبود یادگیری و افزایش سرعت یادگیری در دانش آموزان ×می شود و همچنین یادگیری را برای ان ها آسان می کند .

مقدمه

با ظهور فناوری های جدیدی هم چون رایانه، اینترنت و...، جوامع بشری با چالش های جدید و جدی در همه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی روبه رو شده اند. نداشتن برنامه ریزی های راهبردی، به سرعت باعث عقب ماندگی از تحولات روزافزون خواهد شد. نهادهای آموزشی نیز به فراخور تغییرات، نیازمند برنامه ریزی های درازمدت، میان مدت،کوتاه مدت به منظور هم گام شدن با این تغییرات است . قلمرو یادگیری الکترونیکی خیلی گسترده است.

نکته ی مهم در یادگیری الکترونیکی این است که یادگیرندگان می توانند از طریق ابزارهای الکترونیکی آموزش ببینند، بسیاری از کاربردهای یادگیری الکترونیکی دربردارنده ی تعامل های دوطرفه هستند در حالی که در کلاس های سنتی، آموزش تنها به عهده ی معلم است..

برای مثال، یادگیرندگان در مکان های متفاوت می توانند، از طریق شرکت در یک کلاس درس مجازی آموزش ببینند، مربیان می توانند سؤال های خود را برای کلاس درس مطرح کنند و یادگیرندگان از طریق صفحه ی نمایش رایانه ی خود به آن ها جواب دهند کدونگ و معتقد هست عناصری وجود دارند که یادگیری را به صورت مشارکت در می اورند عناصری چون وابستگی متقابل شفاف و مثبت بین دانش آموزان، خود سنجی گروهی منظم، رفتارهای میان فردی که میزان یادگیری و موفقیت هریک از اعضا را ارتقا می دهند؛ . پاسخ گویی و پاسخ گویی و مسئولیت انفرادی، و استفاده مکرر از مهار ت های اجتماعی میان فردی خرده گرو ه ها نیز از زمره این عناصر است.

این عناصر را می توان در اجتماعات یادگیری مجازی جستجو کرد. نیازهای روزافزون مردم به آموزش ، عدم دسترسی آنها به مراکز آموزشی ، کمبود امکانات اقتصادی ، کمبود اموزشگران مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود ، متخصصان را بر آن داشت تا با کمک فناوری های اطلاعات ، روش های جدیدی برای اموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و هم با کیفیت باشد و هم بتوان با استفاده از آن به طور همزمانت جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرارداد.

امروزه مفهوم سواد ، دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. به قول الوین تافلر در قرن بیست و یکم ، بیسوادان آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند.در این پژوهش سوال اساسی این است که آیا استفاده از آموزش مجازی از جمله استفاده از سی دی های آموزشی و ... به یادگیری بیشتر دانش آموزان منجر می شود ؟

بنابرین این فرضیه مطرح میشود که آموزش مجازی می تواند نقش زیادی در یادگیری دانش آموزان ایفا کند و یادگیری انها را بهبود بخشد

روش

پژوهش حاضر بر اساس تحقیقات کتابخانه ای نوشته شده است که جامعه ان کتب و مقاله های منبع مرتبط با آن می باشد در این پژوهش پس از برسی پیشینه نظری مورد نظر اپتدا تعریفی از آموزش مجازی ارایه گردیده است و سپس به برسی انواع ان و ویژگی های ان اهمیت و فواید آموزش مجازی پرداخته شده است که توجه به آنها می تواند فرایند یادکیری در دانش آموزان را بهبود دهد.

آموزش مجازی چیست ؟

یادگیری الکترونیکی واژه بسیار گسترده ای است و تعاریف گوناگون و مختلفی در رابطه با آن وجود دارد.اما جامع ترین و در عین حال کوتاه ترین تعریفی که می توان از این واژه ارائه داد عبارت است از: هرنوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام گیرد.در واقع یادگیری الکترونیکی استفاده از پیشرفتهای تکنولوژیکی برای فعال کردن و توانمند کردن افراد در جهت یادگیری فارغ از زمان ومکان است.یادگیری الکترونیکی استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پروسه آموزش است. لذا رشد آموزش الکترونیکی به طور مستقیم، به میزان دسترسی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات بستگی دارد.

انواع آموزش مجازی

-1 آموزش الکترونیکی به روش خود آموز و فردی در شرایط آفلاین : در این روش فرد یادگیرنده با استفاده از منابع یادگیری مانند پایگاه داده یا یک کامپیوتردرحالی که به اینترنت متصل نیست به کمک دیسکت ، سی دی، یا دی وی دی به محتوای دروس دسترسی پیدا میکند

-2. روش خود آموزدر شرایط آنلاین : در این روش فرد یادگیرنده از طریق آنلاین وبا اتصال به اینترنت به منابع و محتوا دسترسی پیدا می کند -.3آموزش الکترونیکی به روش گروهی همزمان : در این روش گروهی از یادگیرندگان همزمان با هم و در یک زمان مشخص به اینترنت متصل می شوند و از طریق کنفرانس مبتنی بر متن یا ویدئو کنفرانس یا چت صوتی یا نوشتاری و اخیرا هم از طریق شیکه های اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند -.4 آموزش الکترونیکی به روش گروهی نا همزمان : در این روش نیز افراد از طریق اینترنت اما نه دریک زمان مشخص بلکه در زمانهای مختلف از طریق ارسال ایمیل و به کمک سیستمهای مدیریتی یادگیری با یکدیگرارتباط برقرار می کنند.

ویژگی های آموزش مجازی :

الف - خود آموزی. یادگیرنده می تواند زمان آموزش و سرعت و کند شدن طول دوره یادگیری را بر اساس توانایی های خود اتنخاب کند.

ب - انعطاف پذیری یادگیرنده اجازه دارد تا محتوا و ابزارهای مناسب با سطح مهارتش را انتخاب کند. نیازهای و ترجیهای یادگیرنده در اولویت است تطبیق آموزش آنلاین با یادگیرنده یادگیرنده می تواند از میان تعداد زیادی ازمعلمان، معلم خود را انتخاب کند در عین حال می تواند تصمیم بگیرد بدون معلم آموزش ببیند.

همچنین، یادگیرنده می تواند در بین طیف گسترده ای از دوره های آموزشی حق انتخاب داشته باشد.در عین حال، امکان مطالعه آنلاین یا دانلود محتوای آموزشی برای او وجود دارد ج - یادگیرنده محوری: نتیجه ویژگی انعطاف پذیری در این نوع یادگیری، به وجود آمدن ویژگی دیگری به نام یادگیرنده محوری است. همان طور که در موارد بالا به وضوح مشخص است این یادگیرنده است که نقش اساسی را در آموزش و یادگیری بر عهده دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید