بخشی از مقاله

چکیده

مساله نبود ساختمان هماهنگ با طبیعت و اقلیم و عدم استفاده از انرژی خورشیدی است.روش کار کیفی بر پرداختن به سایت و اقلیم و توپوگرافی می پردازد .نتایج آن داشتن یک ساختمان هماهنگ با اقلیم-استفاده مناسب از انرژی خورشیدی منطقه شهرک طالقان ،داشتن خانه هایی با جهت گیری مناسب نسبت به خورشید و کم شدن اتلاف حرارتی در ساختمان و داشتن فضایی بهتر و مناسب تر با خصوصیات روانی و ادراکی بهتر و معماری مناسب تر در این منطقه با شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه می باشد.

مقدمه
طراحی اقلیمی روشی است برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی یک ساختمان ،طراحی ساختمان اولین - خط دفاعی - در مقابل عوامل  اقلیمی خارج بناست،در تمام آب و هواها ،ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند ،ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می دهند و در عوض از انرژی های طبیعی موجود در اطراف ساختمان استفاده می کنند مبالغی که در دراز مدت صرفه جویی می گردد ،موجب میشود که اجرای تکنیکهای طراحی اقلیمی بهترین نوع سرمایه گذاری برای مالکین ساختمان ها باشد.خیلی از آنها اصلا هزینه های ندارند و تنها مستلزم علم و آگاهی راجع به طراح اقلیمی است.

سایرشیوه ها به راحتی در ساختمان های معمولی قابل اجراست ،طراحی ساختمانها با توجه به جریان طبیعی انرژی دارای منافع دیگری نیز می باشد،طراحی اقلیمی موجب می گردد که ساختمانها دارای شرایط آسایشی بهتری باشند.به جای اینکه به سیستمهای گرمایش سرمایش فشار زیادی تحمیل شود خود ساختمانها بدون سروصدا و بدون پنکه یا سایر دستگاهها و بدون اینکه حداکثر فعالیت به دستگاههای مولد مرکزی وارد شود شرایط آسایش را فراهم می کنند

1 اقلیم منطقه طالقان
طبق تقسیم بندی دو پارتن، بخش طالقان شهرستان ساوجبلاغ،با توجه به کوهستانی بودن آن، دارای آب و هوای نسبتاً معتدل و سرد است. دشت هشتگرد و بخش مرکزی در ردیف اقلیم های خشک قرار می گیرند و بالاخره قسمت علیایی حوزه آبریز کردان ، جزو اقالیم مرطوب محسوب می شود.

1-1 دما

طبق اطلاعات ایستگاههای هواشناسی منطقه مجاور شهرستان، کمترین میزان متوسط ماهانه درجه حرارت ثبت شده در ایستگاه کرج 1/9 درجه و در ایستگاه فرودگاه پیام 5/7 درجه سانتی گراد در دیماه و بیشترین میزان متوسط ماهانه 28/8 درجه در ایستگاه کرج و 29 درجه سانتی گراد در ایستگاه فرودگاه پیام در مردادماه بوده است همچنین حداکثر مطلق درجه حرارت در ایستگاه کرج 42 درجه و در ایستگاه فرودگاه پیام 40/6 درجه سانتی گراد در تیرماه و حداقل آن -11 درجه در ایستگاه کرج و -12/8 درجه سانتی گراد در ایستگاه فرودگاه پیام در بهمن ماه بوده است

2-1 بارندگی، رطوبت و روزهای یخبندان

مقدار بارندگی سالیانه ، 317/6 میلی متر در ایستگاه کرج و 315 میلی متر در ایستگاه فرودگاه پیام ثبت شده است . بیشترین مقدار بارندگی ماهانه ثبت شده، 127 میلی متر در ایستگاه کرج و 134/3 میلی متر در ایستگاه فرودگاه پیام - اسفندماه - می باشد. کمترین مقدار آن نیز 2/7 میلی متر در ایستگاه کرج و 1/2 میلی متر در ایستگاه فرودگاه پیام - شهریور ماه - است حداکثر متوسط رطوبت نسبی در ایستگاه کرج 70 درصد و در ایستگه فرودگاه امام 73 درصد است تعداد روزهای یخبندان در این شهرستان 104 روز گزارش شده است

3-1 دما
درجه حرارت سالیانه روستا 7,67 درجه سانتیگراد میباشد حداکثر دما در تیر ماه 33,47وحداقل دما 16,99درجه زیر صفر مربوط به دی ماه است.

4-1 بارش متوسط

بارندگی سالیانه در ایستگاه گلینک، حدود 445 میلی متر ثبت شده است. رژیم بارندگی منطقه متأثر از رژیم بارندگی مدیترانه است و بهار پربارانترین فصل سال است. یک فصل خشک نیز بین 3 تا 5 ماه در روستای دیزان دیده می شود. براساس آمار 24 ساله ایستگاه گلینک، حداقل متوسط سالیانه مربوط به سال 1360-61 است که در حدود 282/5 میلی متر می باشد و دامنه تغییرات آن با حداکثر آن مربوط به سال 1343-44 که در حدود 647 میلی متر است به 364/5 میلی متر می رسد، میزان شدت بارش روی نفوذ در خاک، رواناب، تبخیر و فرسایش تأثیر می گذارد بطوریکه با افزایش شدت بارندگی، میازن رواناب نیز افزایش یافته علاوه بر این ضربات ناشی از قطرات باران، شستشوی خاک را تشدید می نماید شدت بارش در ایستگاه مورد نظر 9/02 درصد محاسبه شده است که بیانگر نسبت بالای آن است. - اداره هواشناسی طالقان -

5 فرم بنا
برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نواحی سرد و کو هستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از تابش آفتاب ، بهره گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلو گیری از باد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی امری ضروری گردد . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود . در ادامه ، به توضیح خصوصیات کلی فرم بنا در این اقلیم خواهیم پرداخت.  

6 ساختمان های درون گرا با حیاط مرکزی:
بناهای سنتی در اقلیم سرد مانند نواحی مرکزی فلات ایران دارای حیاط مرکزی بوده و سایر قسمت ها دورتادور این حیاط چیده می شوند . اتاق های واقع در سمت شمال حیاط بزرگتر از سایر قسمت ها و تالار یا اتاق اصلی نشیمن خانه نیز در این سمت حیاط واقع شده است تا از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در فصل سرد زمستان استفاده کنند . جبهه جنوبی ساختمان به دلیل کوتاه و معتدل بودن فصل تابستان کمتر به کار گرفته می شود .

لذا اتاق های جنوبی و اتاق های شرقی و غربی - در صورت وجود - به عنوان انباری یا فضاهای خدماتی همچون اتاق خدمه یا سرویس های بهداشتی کاربرد دارند . برخلاف مناطق معتدل و مرطوب سواحل جنوبی دریای خزر ، خانه های این مناطق ، اغلب دارای زیر زمینی با سقف کوتاه در پائین زمستان نشین هستند که به علت خنکی هوای آن ، در تابستان برای سکونت و آسایش ساکنان خانه به کار می رود.    

7 استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا:    
از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره در اتاق ها انجام می پذیرد . لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فلات مرکزی ایران است . ساختمان ها در این اقلیم دارای ایوان اند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید