مقاله در مورد اب درمانی

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان

اب درمانی


آب درماني(هيدروپاتي) يعني درمان امراض به وسيله آب. از زماني که به ياد مي آيد، هم قبايل بدوي و هم ملل متمدن آب را براي درمان به کار مي گرفتند. حتي حيوانات وحشي و اهلي دريافته اند، زماني که بيمار مي شوند، بايد آب بياشامند.
مصرف صحيح آب نه تنها تندرستي ما را حفظ مي کند، بلکه در صورت از دست رفتن تندرستي يا بروز اختلال در آن از طريق پاکسازي مواد زايد از بدن، آن را باز مي گرداند.
طبقه بندي آب از نظر درجه حرارت:


1) آب خنك تر از دماي بدن (37 درجه)، اثر برانگيزنده، خنک کننده و محرک دارد.
2) آب گرم تر از بدن، تقويت کننده، نيرو بخش و قدرت آفرين است.
3) آبي که داغ است آرامش به وجود مي آورد و دردها را مرتفع مي سازد، ولي ايجاد خستگي مفرط مي نمايد.
2) 4) آبي که اندکي از درجه حرارت بدن پايين تر است، يعني آب ولرم (27 تا 32 درجه) يا آب نه سرد و نه گرم (32 تا 35 درجه) هميشه سودمند است و براي مصارف عمومي مناسب است.
3) چار چوب نظري آب درماني


نظريه اساسي و اصول هيدروپاتي را مي توان به قرار زير تشريح کرد:
ناخالصي هاي بدن، علت تمام بيماري هاست.
درد، آواي طبيعت است که به مغز هشدار مي دهد که پناهگاه عضو، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته است و براي دفع ميهمان ناخوانده ياري مي طلبد.
داروهاي شيميايي زهرآگين در چنين مواردي صرفا بيماري را کنترل مي کنند، ولي نمي توانند علت را مرتفع سازند. اين داروها متعاقبا صدمات شديد تري عارض مي کنند.
طبيعت درمان دهنده بزرگي است. بنابراين تمهيدات ما در گرو همکاري با طبيعت، در پاکسازي زوايد از طريق مصرف داخلي و خارجي آب است که سالم ترين، مطمئن ترين و بي آزارترين پاک کننده است.


بدن انسان سالم بيش از 60 درصد آب دارد که درجه حرارت آن 37 درجه سانتي گراد است. بدن روزانه مقداري آب از طريق پوست، شش ها، کليه ها و روده ها دفع مي کند و براي اينکه در تندرستي باقي بماند، بايد مقداري آب خالص را از راه غذا و آشاميدني به بدن برسانيم.
براي آنکه تندرستي را حفظ کنيم، هميشه بايد غريزه طبيعي را به منزله راهنما قرار دهيم.
علت اوليه تمام بيماري ها، باقي ماندن مواد مرضي در سيستم بدني است. باکتري ها ازاين مواد زايد تغذيه مي کنند. هيچ گونه باکتري در خون خ

الص اکسيژن دار و در مکاني که اين مواد زايد يافت نمي شوند، نمي تواند رشد کند.
بيماري هاي مزمن در اثر تجمع اين مواد مرضي در بعضي از مناطق بدن که بنا به دلايلي ضعيف تر از بقيه اعضا در دفع مواد زايد است، مانند ريه، کبد يا کليه به وجود مي آيند که اين مواد زايد سبب تضعيف و تخريب عضو گرفتار مي شوند.
تمهيدات ما در علاج بيماري حاد يا مزمن بايد کمک به طبيعت در خروج اين مواد زايد از بدن باشد که عملکرد اعضا را مختل مي کند و اين کار نبايد با سموم يا تزريق مواد بيگانه در سيستم باشد که حالت بيماري را مشکل تر مي سازد، پس آنگاه طبيعت با ناخالصي ها مي ستيزد و موادي که براي بدن لازم نيست از بدن دفع مي کند.


راهنماي درمان قطعي انواع سرطان، ايدز، هپاتيت، آلرژي، اعتياد،
بيماريهاي قلب، كبد، ريه، كليه، تومورمغزي، معده، روده، سينوزيت، آب مرواريد، پيرچشمي، قند، فشارخون، چاقي و ديگر بيماريها در اين روش درمان، به بدن اجازه داده مي‌شود تا با اجراي مكانيسم از پايين به بالا، خود را مانند روزي كه متولد شده بازسازي و از همه‌ي بيماريها و نارساييها پاكسازي نمايد. در حالت عادي، مكانيسم بدن از بالا به پايين است. يعني: 1ـ از راه دهان خوراك دريافت مي‌كند. 2ـ مواد سودمند را جدا مي‌كند. 3ـ چربيها و يا قند اضافه و برخي ديگر از مواد زائد

را در جاهاي خالي بدن مانند پيرامون شكم، زير پوست سر، پيرامون قلب و ..ذخيره مي‌كند. 4ـ ديگر مواد زائد را از راه روده‌ دفع مي‌كند؛ ولي در مكانيسم از پايين به بالا، چون بدن جز آب چيزي دريافت نمي‌كند، براي تأمين انرژي براي زنده ماندن، خود را بررسي و ذخيره‌هاي سودمند و ناسودمند را براي مصرف فراخواني مي‌كند. آنچه سودمند بداند مي‌سوزاند و آنچه زيان‌آور بداند، از راه دهان به صورت خلط بيرون مي‌ريزد؛ به همين دليل آب دهان بيمار، به صورت چسبناك و كشدار مي‌شود كه بايستي بيرون ريخته شود. در اين روش، از يك سو غذاي كافي براي ادامه‌ي زندگي ميكربها،

باكتريها و يا سلولهاي سرطان به آنها نمي‌رسد و از سوي ديگر بدن براي زنده ماندن، با تمام توان هر چه را در جاي جاي خود پيدا كند به عنوان غذا شناسايي مي‌كند. در اين حالت، هيچ ميكرب، باكتري و يا سلول سرطاني تاب مقاومت در برابر بدن را ندارد. ممكن است براي كسي اين پرسش پيش آيد كه بيماريهاي ويروسي چگونه با اين روش درمان مي‌شود؛ در حالي كه ويروسها از غذايي كه به بدن داده مي‌شود استفاده نمي‌كنند. پس چگونه مي‌توان با قطع غذا از بدن و تنها نوشيدن آب، بيماريهاي ويروسي مانند: ايدز، سل و ... را درمان كرد؟ پاسخ اين است كه بدن در دوره‌ي

آب‌درماني، هيچ ميكرب، ويروس، باكتري و يا سلول سرطاني را نمي‌كشد. دليل آن هم اين است كه بيمار تب نمي‌كند و هيچ جاي بدنش نيز عفونت نمي‌كند؛ بلكه بدن با نيروي فوق‌العاده‌اي كه هنوز براي دانش پزشكي ناشناخته است، هر گونه ميكرب، باكتري، ويروس و يا سلول سرطاني را از سوراخ بسيار ريزي كه در انتهاي زبان است به صورت خلط بيرون مي‌ريزد.
اين روش درمان براي افراد بالاي 5 سال سو‌دمند است؛ البته براي آنان كه زير 18 سال دارند،

دوره‌هاي 3 تا 6 روز توصيه مي‌شود. كسي كه مي‌خواهد براي نخستين بار آب‌درماني كند، چنانچه به خود اطمينان ندارد كه توانايي انجام آن را دارد يا خير، مي‌تواند از 1 تا 5 يا تا 12 روز آب‌درماني كند. در اين مدت، هرگاه ديد توانايي ادامه را ندارد و از انجام كارهاي روزانه باز مي‌ماند، برنامه را قطع مي‌نمايد. سپس به تعداد روزهاي آب‌درماني، استراحت مي‌كند و بار ديگر آغاز مي‌كند؛ و چون اندكي از جسمش پاكسازي شده، توانايي بيشتري دارد. از اين رو، اين بار دو برابر روزهاي پيش، آب‌درماني مي‌كند. چنانچه در اين دوره نيز باز هم توانايي ادامه نداشت، آن را قطع و سه برابر روزهاي آب‌درماني استراحت مي‌كند. سپس براي سومين بار آغاز و هر كس كه باشد مي‌تواند آن را به پايان ببرد.


در اين روش، شخص تا چهل شبانه‌روز، جز آب و چاي چيز ديگري نمي‌خورد. در اين مدت، بدن انسان خود را بررسي مي‌كند و آنچه برايش سودمند است نگه مي‌دارد و از آن استفاده مي‌كند و آنچه برايش زيان دارد، به صورت خلط، از راه دهان بيرون مي‌كند؛ و نشان پاكسازي شدن خود از همه‌ي بيماريها را به صورت سرخ شدن سراسر زبان نشان مي‌دهد. در چنين حالتي، بدن مانند روزي است كه متولد شده است؛ زيرا اگر به زبان نوزادي كه تازه متولد شده نگاه كنيد، مي‌بينيد كاملا قرمز است. بيمار يك روز ييش از آغاز آب‌درماني، آزمايش خون و ادار مي‌دهد و يك روز پس از پايان دوره نيز آن را تكرار مي‌كند تا اثرات اين روش درمان را بر بدن خود ببيند.


کسانی که شوره ی سر يا ريزش مو دارند، از روز دهم آب درمانی، شوره‌ی آنان از بين می‌رود و ريزش مو متوقف می‌شود. چربی موی کسانی هم که دارای موهای چرب هستند از بين میرود و اگر شخص دوره را به پايان برساند، هرگز موی چرب، شوره و يا ريزش مو نخواهد داشت. برای کسانی که سنشان زير 50 سال است و بخشی از موهای خود را از دست داده‌اند، پس از پايان دوره، ممكن است موهای تازه برويد.
روش انجام آب درماني چنين است:


(1)ـ پيش از آغاز، شخص خانواده‌ي خود را از كاري كه مي‌خواهد انجام دهد و مزاياي آن آگاه مي‌كند تا هم در مدت دوره از سوي آنها سرزنش نشود و هم اين كه چنانچه در مدت دوره براي او مشكلي پيش آمد، افراد خانواده بدانند كه چه بايد بكنند.
(2) ـ از 3 روز پيش از آغاز، هر بامداد پيش از صبحانه و شب پيش از خواب، 2 قاشق غذاخوري خاكشير و يك قاشق مرباخوري عسل را در يك ليوان آب گرم حل كرده و مي‌نوشد. يك روز پيش از آغاز نيز ناهار و شام فقط سوپ و يا مانند آن مي‌خورد.


(3)ـ اگر كسي كه مي‌خواهد آب‌درماني كند داراي بيماريهاي خطرناكي مانند سرطان، هپاتيت و يا ايدز است و محدوديت زماني دارد مثلاً بيشتر از دو يا سه ماه زنده نيست، مي‌بايست 40 روز را پي در پي آب‌درماني كند؛ ولي چنانچه فرصت بيشتري دارد، براي اين كه بتواند 40 روز را بدون غذا با موفقيت سپري كند، بهتر است اول 5 روز آب‌درماني كند و سپس 15 روز غذا بخورد. پس از آن 7 روز و 21 روز غذا بخورد؛ و در پايان، 10 روز و يك ماه غذا بخورد و پس از آن به آساني مي‌تواند 40 روز آب‌درماني كند.


(4)ـ براي اين كه با آغاز آب درماني، و قطع غذا از معده، مدفوعات متوقف شده در اعماق روده‌ها جسم را مسموم نكند و باعث سرگيجه و سردرد نشود، شخص در شب سوم كه طبق بند 2 رفتار كرده است، 4 ساعت پس از خوردن سوپ، 60 سي.‌سي روغن كرچك مي‌خورد تا آنچه در روده‌ها باقي مانده، بيرون رانده شود. چنانچه خوردن روغن كرچك دشوار باشد، مي‌تواند به جاي آن، از دم كرده‌ي گياه سِنا و گل سرخ به انداره‌ي 2 ليوان استفاده كند


(5)ـ در طول دوره، ديگر نبايد روغن كرچك يا هرگونه مسهل استفاده كند؛ زيرا آب زيادي از جسم مي‌گيرد و باعث ضعف شديد مي‌شود. در صورتي كه بدن به آب بسياري نيازمند است. از اين رو، خوردن روغن كرچك يا هر مسهل ديگر در هفته‌ي اول درمان، اختلالاتي در روده‌ها پديد مي‌آورد كه شايد تا بيش از يك روز هم ادامه يابد؛ ولي چنانچه بيمار به سردرد دچار شد و با تنقيه بهبود نيافت، پس از پايان هفته‌ي اول، مي‌تواند هر سه يا چهار روز يكبار مسهل بخورد.


(6)ـ از آن ساعت به بعد، تنها آب مي‌خورد.
نكته: پس از يك تا دو روز از آغاز آب درماني، با ترك غذا، زبان سفيد مي‌شود و اشتها كور مي‌شود؛ ولي در پايان روز چهلم، اشتها برمي‌گردد. چنانچه پيش از پايان دوره، ميل به غذا برگردد، تصادفي و ناشي از كوشش و خستگي بسيار است. اين اشتهاء، حقيقي نيست و با آشاميدن دو جرعه آب خنك از بين مي‌رود. به اين موضوع مهم نيز بايد توجه داشت كه نشانه‌ي پايان درمان، 40 روز نيست؛ بلكه سرخ شدن سراسر زبان و بازگشت ميل به غذاست. از اين رو ممكن است اين دو نشانه براي كسي كمتر از 40 روز آشكار شود كه نشان از پايان آب درماني است. ضعفي كه در

نخستين روز پيش مي‌آيد، در واقع حالتي است كه ميان تغير مكانيسم بدن از حالت از بالا به پايين به از پايين به بالاست؛ و با رويكرد بدن به مكانيسم از پايين به بالا و استفاده از ذخيره‌هاي خود، ضعف نيز پايان مي‌يابد. بيمار نبايد به هيچ روي نگران زخم معده و روده باشد و گمان كند كه با نخوردن غذا زخم معده و يا روده مي‌گيرد؛ زيرا نه تنها پس از 24 ساعت كه اشتها كور مي‌شود، معده ديگر براي غذا ترشح اسيدي ندارد، بلكه چنانچه بيمار داراي زخم معده يا روده باشد، با سرعت باورنكردني بهبود مي‌يابد.


(7)ـ بيمار هر روز 18 ليوان آب برابر با چهار ليتر مي‌نوشد. 9 ليوان صبح و 9 ليوان بعدازظهر. البته در كنار آن، مي‌تواند تنها يك ليوان چاي نيز بنوشد؛ زيرا نوشيدن بيش از يك ليوان باعث دفع املاح بدن و آسيب‌پذيري ديواره‌ي قلب و رگها مي‌شود. روی هم رفته از چهار ليتر بيشتر نبايد آب بنوشد؛ زيرا نوشيدن بيشتر از اين مقدار، ممكن است باعث رقيق شدن خون و مرگ شود.
براي اين كه نمك بدن نيز تأمين شود، بيمار همه‌ي آب مصرفي را از آب جوشيده استفاده نمي‌كند؛ زيرا پس از پايان ذخيره‌ي نمك بدن در پانزده روز نخست، چنانچه نمك كافي به بدن نرسد، عضلات دچار سستي و در نتيجه بدن دچار ضعف مي‌شود. ضعفي كه با افزايش قند از بين نمي‌رود و ممكن است بيمار را از ادامه‌ي درمان از روز بيست‌وپنجم به بعد بازدارد. از اين رو، بهتر است براي اطمينان از سالم بودن و داراي املاح بودن آب، 9 ليوان آب جوشيده را با 9 ليوان آب معمولي بياميزد؛ سپس در دو ليوان از آبي كه صبح و عصر مي‌نوشد، مقدار بسيار ناچيزي نمك بيفزايد؛ به گونه‌اي كه شوري آب را احساس نكند؛ و تنها تلخي آب را احساس كند. براي اين كه تلخي آب را هم احساس نكند، مي‌تواند يك قاشق غذاخوري آبليمو به آن بيفزايد كه بسيار خوشمزه هم خواهد بود.


بيمار مي‌تواند 18 ليوان را در ميان 16 ساعت بيداري تقسيم كند تا در هر 50 دقيقه، يك ليوان آب بنوشد و ناچار نشود كه در يك زمان چند ليوان با هم آب بنوشد؛ ولي چنانچه نوشيدن اين اندازه آب يا چاي براي كسي با كاهش كنترل او بر ادرار همراه باشد، مي‌تواند 2 ليوان از آن كاسته و تنها 16 ليوان در شبانه‌روز آب بنوشد؛ زيرا نزديك 2 ليوان نيز بدن از راه تنقيه جذب خواهد كرد كه توضيح داده خواهد شد.
(8)ـ براي جلوگيري از آميخته شدن آب يا چاي با خلط دهان، بيمار پيش از نوشيدن، دهان خود را مي‌شويد.


(9)ـ در پانزده روز نخست، ادرار بي رنگ است؛ ولي پس از آن، ممكن است به رنگ زرد مايل قرمز باشد كه جاي نگراني نيست.
ـ براي اين كه سه نشانه‌ي مهم حياتي: نبض، دماي بدن و فشار خون تنظيم باشد و نيز قند كافي به مغز برسد و بيمار بتواند تا پايان ادامه دهد، براي كسي كه متناسب با قدش از 10 تا 15 كيلو اضافه وزن دارد، در 10 روز نخست، هر روز دو قاشق مرباخوري عسل، يكي صبح و ديگري بعدازظهر را در آب حل مي‌كند و مي‌نوشد؛ و از خوردن يكباره‌ي عسل به ميزان بيشتر خودداري مي‌كند كه قند خون به يكباره بالا نرود. از روز يازدهم تا پايان دوره، به دليل كاهش چربيها و قند بدن، براي

جلوگيري از كاهش قند مغز و در نتيجه پيدايش ضعف، ميزان عسل را مي‌تواند به سه برابر افزايش دهد و هر 4 ساعت يك بار بخورد. در اين صورت از 18 ليوان آب مصرفي در روز، 6 ليوان آن با عسل آميخته است و شخص به صورت يك در ميان آب شيرين و غير شيرين مي‌نوشد. چنانچه در روز يازدهم كه ميزان عسل سه برابر مي‌شود، فشار خون افزايش يافت، مي‌تواند به هر ليوان شربت عسل يك قاشق غذاخوري آبليمو بيفزايد. كسي كه اضافه وزن ندارد، از همان روز نخست تا پايان دوره، هر روز 6 قاشق مرباخوري عسل با آب مي‌نوشد. كسي كه از 15 تا 25 كيلو اضافه وزن دارد، در 10 روز نخست، روزانه دو قاشق مرباخوري عسل و از روز يازدهم تا پايان دوره، روزانه 4 قاشق

مرباخوري عسل و كسي بيشتر از 25 كيلو اضافه وزن دارد، چنانچه فشار خونش از حالت عادي كمتر نشود و ضربان قلبش كاهش نيابد و دچار سرگيجه نشود، مي‌تواند تنها آب خالص بنوشد؛ ولي اگر در چند روز نخست فشار خونش پايين آمد، مي‌تواند در 10 روز نخست، روزانه 2 قاشق مرباخوري عسل و از يازدهم تا پايان، روزانه 3 يا چهار قاشق مرباخوري عسل ‌با آب بخورد. روي هم رفته هر كس با هر وزني كه اين درمان را انجام مي‌دهد، بجز ميزان تعيين شده‌ي عسل، هرگاه دچار كاهش فشار خون گ

رديد، بي درنگ يك قاشق مرباخوري عسل در نصف ليوان آب حل كرده و مي‌نوشد.
عسل هم قند لازم براي سلولهاي مغز را فراهم مي‌كند و هم با داشتن پتاسيم، اجازه‌ي رشد و تكثير به ميكربها را نمي‌دهد، و هم با داشتن اسيد فرميك خاصيت ضدعفوني كنندگي و ميكرب كشي دارد؛ و بدن را در پاكسازي بهتر از ميكربها ياري مي‌كند؛ و هم داراي ويتامين‌هاي شش‌گانه (A.B.C.D.E.K) و هم مواد معدني: پتاسيم، آهن، فسفر، يد، منيزيم،سرب، منگنز، آلومينيوم، مس، سديم، سولفور، نيكان، روي و ... مي‌باشد. اگر شخص بيشتر از اندازه‌ي گفته شده مواد قندي استفاده كند، بدن به جاي استفاده از چربيها و مواد زائد، از قند داده شده استفاده كرده و حتي اضافه‌ي آن را به صورت چربي ذخيره مي‌كند.


جدول وزن مناسب براي مردان بر اساس هيكل از 25 سال به بالا
قد بر اساس سانتيمتر وزن با جثه كوچك وزن با جثه متوسط وزن با جثه بزرگ
5/157 كيلو 5/54 تا 51 كيلو 59 تا 54 كيلو 64 تا 5/57
160 كيلو 56 تا 53 كيلو 5/60 تا 55 كيلو 5/65 تا 59
5/162 كيلو 5/57 تا 54 كيلو 62 تا 57 كيلو 5/67 تا 60
165 كيلو 59 تا 55 كيلو 5/63 تا 58 كيلو 69 تا 5/61


5/167 كيلو 5/60 تا 5/56 كيلو 65 تا 59 كيلو 71 تا 63
170 كيلو 5/62 تا 5/58 كيلو 67 تا 61 كيلو 5/73 تا 5/64
5/172 كيلو 64 تا 60 كيلو 69 تا 63 كيلو 5/75 تا 67
175 كيلو 66 تا 62 كيلو 71 تا 65 كيلو 5/77 تا 5/68
5/177 كيلو 5/68 تا 64 كيلو 73 تا 5/66 كيلو 79 تا 5/70


180 كيلو 70 تا 5/65 كيلو 75 تا 5/68 كيلو 5/81 تا 5/72
5/182 كيلو 72 تا 5/67 كيلو 5/77 تا 70 كيلو 5/83 تا 5/74
185 كيلو 5/73 تا 69 كيلو 5/79 تا 72 كيلو 86 تا 5/76
5/187 كيلو 76 تا 71 كيلو 82 تا 5/73 كيلو 5/87 تا 5/78
190 كيلو 78 تا 73 كيلو 84 تا 76 كيلو 5/90 تا 81
5/192 كيلو 5/79 تا 5/74 كيلو 5/86 تا 5/78 كيلو 93 تا 83
جدول وزن مناسب براي زنان بر اساس هيكل از 25 سال به بالا
قد بر اساس سانتيمتر وزن با جثه كوچك وزن با جثه متوسط وزن با جثه بزرگ
5/147 كيلو 45 تا 42 كيلو 49 تا 44 كيلو 54 تا 5/47
150 كيلو 46 تا 43 كيلو 50 تا 5/44 كيلو 5/55 تا 5/48
5/152 كيلو 48 تا 44 كيلو 5/51 تا 46 كيلو 57 تا 5/49
155 كيلو 49 تا 45 كيلو 53 تا 5/47 كيلو 5/58 تا 51
5/157 كيلو 50 تا 5/46 كيلو 54 تا 49 كيلو 5/59 تا 5/52
160 كيلو 5/51 تا 48 كيلو 5/55 تا 50 كيلو 61 تا 5/53


5/162 كيلو 53 تا 49 كيلو 5/57 تا 5/51 كيلو 5/62 تا 55
165 كيلو 54 تا 5/50 كيلو 59 تا 53 كيلو 5/64 تا 57
5/167 كيلو 56 تا 52 كيلو 5/61 تا 5/54 كيلو 5/62 تا 59
170 كيلو 58 تا 54 كيلو 5/63 تا 5/56 كيلو 5/68 تا 5/60
5/172 كيلو 5/59 تا 5/55 كيلو 65 تا 5/58 كيلو 70 تا 5/62


175 كيلو 5/61 تا 5/57 كيلو 67 تا 60 كيلو 5/71 تا 64
5/177 كيلو 64 تا 59 كيلو 5/68 تا 62 كيلو 74 تا 66
180 كيلو 5/65 تا 61 كيلو 5/70 تا 5/63 كيلو 5/76 تا 68
5/182 كيلو 5/67 تا 63 كيلو 5/72 تا 5/65 كيلو 5/78 تا 5/69
كساني كه قدشان در اين جدول نيست، مي‌توانند از فرمول زير براي به دست آوردن وزن مناسب استفاده كنند. فرمول اندازه گيري وزن مناسب بر اساس قد چنين است:
وزن مناسب = 100 : 9 سن + 10 * 100 ـ قد
براي جثه‌هاي كوچك، وزن مناسب، 5 كيلو كمتر از وزن مناسب به دست آمده از فرمول بالاست؛ و براي جثه‌هاي بزرگ، 5 كيلو بيشتر است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 29 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد اب درمانی

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
اب درمانیآب درماني(هيدروپاتي) يعني درمان امراض به وسيله آب. از زماني که به ياد مي آيد، هم قبايل بدوي و هم ملل متمدن آب را براي درمان به کار مي گرفتند. حتي حيوانات وحشي و اهلي دريافته اند، زماني که بيمار مي شوند، بايد آب بياشامند. مصرف صحيح آب نه تنها تندرستي ما را حفظ مي کند، بلکه در صورت از دست رفتن تندرستي ...

دانلود مقاله ارزیابی حس تعلق به مکان وجایگاه مولفه تجربه درایجادحس تعلق به مکان در مراکز درمانی ( نمونه موردی کلینیک مطهری شیراز )

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهآنچه در تعبیر فضا به یک مکان ،نقش تعیین کننده ای در ایجاد احساس و یا ازآن مکان خواهدداشت تجربه فرد می باشد ، در نتیجه در این پژوهش دربررسی مراکز درمانی مورد بحث ما ایجاد حسی فرا تر و عمیق تر از حس یک مکان در تجربه ذهنی بیمار به کمک طراحی اهمیت ویژه ای دارد .بدین روی از اهداف اصلی این پژوهش می توان به برر ...

دانلود مقاله تاثیرگروه درمانی رابطه والد - کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی رابطه والد- کودك بر پرخاشگري کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش این پژوهش از نوع طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون توأم با گروه کنترل بود که در آن تعداد 45 کودك پرخاشگر( 25 پسر و20 دختر) با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به د ...

دانلود مقاله درمان شناختی - رفتاری غنی شده با رواندرمانی تحلیلی کارکردی

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
چکیدهرواندرمانی تحلیل کارکردی مدلی برای روان درمانی، بر اساس رفتارگرایی افراطی است و نخستین بار توسط کلنبرگ و تی سای((1991 تدوین شد مدل درمان شناختی رفتاری غنی شده با رواندرمانی تحلیل کارکردی از افزودن رواندرمانی تحلیل کارکردی به درمان شناختی – رفتاری ایجاد شده است . به دنبال نقاط ضعف موج دوم درمان رفتاری مان ...

دانلود مقاله ارتباط سنجی میزان رضایتمندی جانبازان از خدمات بهداشتی درمانی با مشخصات جمعیتی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
1. Andaleeb SS.Service quality perceptions and patient satisfaction .Soc Sci Med. 2001; 5:1358-70. 2. Parham. P. Imbalance in healthy work force (1382) Investigators development and research institute.7 (23) 3. Harris G, Poertner J.Measurment of client satisfaction. Available from: http//www.social.uiue. ...

مقاله مناظر شهری : شفابخشی و منظر درمانی با طبیعتبدلیل

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مناظر شهری: شفابخشی و منظر درمانی با طبیعتبدلیل طبیعت در شهرها توصیه می شوند. کلمات کلید منظر شهری، منظر درمانی، سلامت، طراحی با طبیع راشــل کارســون، بهار خاموش را بــا مقدمه ای مأیوسانه از بهاری آغاز می کند که در آن هیچ پرنده ای نمی خوان ســکوت عجیبــی حکمفرما بود، آن بهار، بهاری بی صدابو " اسپیرن، .( ...

مقاله تحلیل معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرانزلی بر اساس جدول s . w . o . t

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل معیارهاي مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بندرانزلی بر اساس جدول s.w.o.t خلاصه شناخت تفاوت عدد جمعیت و فرهنگ افراد ساکن در مکانهاي مختلف و همچنین توزیع متعادل یا غیرمتعادل مراکز بهداشتی و درمانی هر ناحیه نسبت به عدد جمعیت، در بسط و گسترش بهداشت عمومی و تقلیل مشکلات درمانی بیش از هر چیز ضروري ا ...

مقاله مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد ( ( EMDR با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری ( ( CBH در کاهش علائم و درمان اضطراب

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد((EMDR با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری((CBH در کاهش علائم و درمان اضطراب چکیده هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی منظم با حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) با روش هیپنوتراپی شناختی رفتاری (CBH ) در میزان علائم و ...