مقاله در مورد اقتصاد چین

word قابل ویرایش
50 صفحه
8700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

اقتصاد چین

سرعت این حرکت در سال ۲۰۰۶و ۲۰۰۷ نشان داده است که تلاش ها برای رشد مرکزی برای آرام کرد ن اقتصاد و نتایج مطلوبی به دست نمی آورد مگر اینکه چین در توسعه اقتصاد میزان رشد و عدم تعادل به دست آمده که ناحیه جدیدی را طرح می کند بتواند به نقطه ای مشروط برسد. کرچه تاثیر استراتژیکی افزایش چین در همه جنبه های زندگی جهانی (کربن، سنگ آهن ،اپیرمی، تکنولوژی اطلاعات، ادغام وفعالیت اکتسابی ) به طور وسیع در رسانه بین المللی یافت می ش

ود. معنی افزایش چین برای چین وبقیه جهان اغلب نا معلوم است. در نظرمفسر،چین یک اژدهای بیدار،کارخانه جهانی،یک معجزه اقتصادی ،یک فرصت ،یک تهدید،یک شرکت استراتژیک ،یک صادره کننده رکورد ،ویک صادره کننده تورم شده است. برخی نویسندگان،رشد بدون توقف آسیا،که توسط چین تقویت شده،را پیشگویی می کند تا بر جهان حاکم شود. وافرا دیگر سقوط قریب الوقوعی را

پیشگویی می کنند. هنگامی که رشد اقتصادی چین ادامه می یابد تا از ۴/۳ دیگر کشورهای جهان پیش بیفتد،رقابت های سخت چین،داخلی وبین المللی،هنوز به طور متقاعد کننده واساسی توسط رهبری آن،انجام شده است. رئیس جمهور هوجینتا و ون جیاباا والا مقام قدرتشان را یکی کردند

و بر همه جنبه های سیاست داخلی صحه گذاشتند. با وجود این، اجرای ابتکارات اقتصادی،اجتماعی سیاسی در سرتا سر کشور به صورت مجزا،نا معلوم نا کامل باقی مانده است. برخی از مهمترین مفاهیم حکومت های قبلی با مرگ خاموش از بین رفته اند(مثل سه پرزنتز از جیانگ زمین )وبرخی از با ارزش ترین برنامه ها ممنوع یا جایگزین شده است (مثل نبرد “گووست “). در کنگره ملی انسانی در اوایل سال ۲۰۰۷ ،سه موضوع قوی که ارائه دهنده تصور رهبری رایج بود به طور ثابت ترقی یافت:”ایجاد جامعه سازگار “و”ایجاد منطقه جامعه شناسی جدید”و دست یابی به رشد سیاسی. آشفتگی اجتماعی،و واکنش های تهاجمی دولت نسبت به آن ،به نظر می رسد که با رویاروی مقطعی بالا ،مرگ ومیرهای زیاد گزارش شده به وسیله سیاست نظامی ،امنیت عمومی، یا قاتل های ناشناس در سال های اخیر افزایش یافته است. این رویداد ها اغلب همه جوش وخروش هایی هستند که توسط شهروندان روستایی ستم دیده که هیچ راهی برای مواجهه با فساد محلی ندارد بوجود می آید. موارد متعددی مصادره زمین را با تحقیر محیطی،مثل کشاورزانی که بخاطر ایجاد کارخانه حشره کش آلوده کننده هوا از مزرعه خود بیرون رانده می شود،ترکیب کرده است. چنین آشفتگی های مقامات حزب کمونیست محلی در سازش با توسعه دهندگان،زمین کشاورزی را بدون را یزنی کافی،غرامت،تامین بهداشت عمومی یا محیطی به مصرف صنعتی تبدیل می کنند. واضح وبرهن است که بین حزب وارتش همکاران اینترنتی خط نبردی ایجاد شده تا دریچه ای به سوی اطلاطات چین باشد که هنوز مانع چاپ سنتی وپخش د

ر کانالها می شوند وتحت کنترل انحصاری دستگاههای تبلیغاتی حزب هستند. فشار قابل ملاحظه ای روی اینترنت،سیستم پیام کوتاه و دیگر وسایل غیر سنتی ارتباطی وبه طور اجم

اع واقعی اعمال شده است ،وچین تکنولوژی ها و نیروی انسانی را تحت فشار قرار داده تا بر مستند کردن گستره ی وسیعی از جرائم مربوط به مفاهیم گسترده ی رایج رازهای گفته شده ،ودیگر موارد که به عنوان آشفتگی ثبات بیان دیده شده نظارت داشته باشند. با اتمام (تکمیل ) دوره ی تولید تدریجی سازمان تجارت جهانی چین ،شرکای تجاری به تعهداتی که آنها آن را نا مناسب می دانند اهمیتی نمی دهند. سال های آتی به نزاع های تجاری تاکید خواهد شد ،همانطور که بقیه کشور های جهان موفقیت پیشرقت وثروت چین را می سنجد ودر نتیجه به نظر می رسد که به سمت تحمل کمتر نسبت به مقاومت آنچه که آن ها به عنوان شیوه های نادرست در می یابند تنزیل یابد. سرانجام دوره ای وجود خواهد داشت که توسط تنش ممتد
،مذاکرات و فرایند های دقیق نزاع مشخص می شود. در حالی که ویژگی های تنوع شکایات –فروکش کردن ها ،رفتار ممتاز،حقوق دارایی عقلانی –همه ریشه در گرفتاری های عمیق و پیوسته دولت وتجارت در چین ،جریانات در هم پیچیده ذخایرشان ،و تراز علایق آنها دارد. سخت است که دقت به نزاع های بر جسته را ببینیم. ازنظر جهان توسعه یافته ،چین یک اقتصاد غیر بازاری است. از نظر چین این اقتصاد بازار –سوسیالیست در حال توسعه است که نیازمند ازادی عمل برای پیشرفت است. هدف ما در این فصل این است که اهمیت شرکتهای چند ملیتی را که در چین راه اندازی شده اند از طریق ارتباط چشم اندازهای چینی و جهانی در پیشرفت های اخیرشناسایی شود. ما با لیست کوتاهی لز فرصت ها و تهدید های رایج ،در ابتدا از نظر شرکت های چند گزینه ای (MNC) و دیگر سرمایه گذاران خارجی درچین شروع می کنیم سپس با یک تفسیر درباره یافته ها وچالش های چینی ،با به روز کردن جنبش های اخیر دولت برای حفظ سرعت بالای رشد و ثبات اجتماعی ،و باز بینی استراتژی های چینی که به سمت جلو حرکت می کند ،ادا

مه می دهیم. سرانجام پنج پویایی اصلی را در چین معاصر که متعقدیم که در آینده تعریف خواهند شد بحث می کنیم :۱)پویایی های جمعیت ،۲)پویایی های بازاریابی ،۳

)پویایی های زنجیره ای ارزش ،۴)پویایی های سازمانی ،و۵)پویایی های محیطی ***
فرصت ها وتهدیدها برای تجارت *** حامیان نظریه یین یانگ بر این استدلال خواهند بود که فرصت ها وتهدیدها برای چین در چند سال آینده یکسان هستند. چندین نشانه ی کلیدی برای چین وجود دارد که می تواند درهر جهت حرکت کند ،شاید با حرکت رسته جمعی ودر برخی موارد به عوامل بیرونی بستگی دارد. به طور کلی رشد تولید نا خالص ملی به طور شدیدتری توسط صادرات ها وسرمایه گذاری ثابت مشتق شده است. منابع بیکاری یک حامی مهم نبوده ومنافع بهره وری عامل کلی را نداشته است. بر خلاف هند،پیشرفت چین با عث کمبود پیوسته شغل شده است. گرچه مبارزه مداوم برای کنترل سرمایه گذاری ثابت و اخیرا”در کنگره مردمی ملی بهار ۲۰۰۷ تکرار می شود ،از طرح و بودجه ها ی خاص که در کنگره ارائه شده نمایان است که رهبرجاری چین که به سرمایه گذاری ثابت و صادرات معتقد است نکته هایی را برای رشد یادآوری می کند. ظاهرا” در مورد اعمال تجاری مغایر،تعادل مجدد رایج ،روند تجاری حمایتی و روند روبه پایین اقتصاد و واردات در بازارهای اصلی چین نگرانی هایی وجود دارد. ***فرصت ها ***در بخش بهتری از یک دهه ،کارشناسان ارقام مصرفی پایین در چین و این حقیقت که رشد تولید خالص داخلی سال به سال توسط صادرات ها و سرمایه گذاری زیر ساختی مشتق می شود تقبیح می سازد. اکنون نشانه هایی وجود دارد که مصرف روبه افزایش است. با شروع جریان سریع در فروش های خودکار در سال ۲۰۰۳،ما خزینه های اقلامی بلیط وسیعی را در سطح دشوار دیده ایم. چین به عنوان بازار اصلی برای تولید کنندگان کالاهای لوکس به امریکا و ژاپن پیوست. اما شاید به طور مهم تر هزینه های خصوصی سرمایه گذاری مثل دارائی مسکونی وهزینه های مربوط ،به سطوح بالایی در کلان شهرهای پکن ،شانگهای و گانگژو می رسیم. این امر ما را به پیشگویی موارد زیر سوق می دهد :***. جریان سریع مصرف : مصرف در اکثر بخش های انتخابی با دستیابی به رشد بالا با پاداش های قابل توجه به تمام بازیکنان در زنجیزه فراورده در آن بخش به عرصه وارد خواهد شد. ***. خرده فروشی و خدمات :هردو شرکت های داخلی وخارجی در افزایش رشد مداوم بودن مصرف کننده ،اقلام لوکس، سلمان خانه، فست فود ها، و خدمات مثل سالن های زیبا وآموزش تجربه خواهند داشت. خرده فردشان از بدهی های سه برابر سود خواهند برد: فضای منظم تر برای خدمات تحت تعهدات سازمان تجارت جهانی چین، مخارج مصرف کننده ودانش توسعه یافته الگوهای مخارج مصرف کننده چینی را افزایش داد. پیشرفت های مهم در خدمات مراقبت های بهداشتی رخ می دهد، همانطور که به سرعت مخارج خصوصی افزای

ش می یابد، با یک جمعیت سال خورده که به سمت بهره وری بیشتر وفرزندان سالم تر پیش می رود به این سمت حرکت می کند که والدین آنها کیفیت مراقبتی بهتری نسبت به قبل داشته باشند. ***. ادغام ها واکتساب ها(M,A): حتی به عنوان روندی بدی

ع در رسانه داخلی چین که حمایت شرکتهای خصوصی و دولتی را از شرکت های چند ملیتی خارجی تسریع داده است، تنوع علایق و کنترل چند بخشی از فعالیت ادغام و اکتساب ها، برای سرمایه گذاران مالی واسترتژی جهانی شکوفایی ایجاد خواهد کرد. سطوح بالای نقدینگی جهانی،که درباره ی چین با همان همراه است، منجر به ظرفیت سرمایه گذاری کلان شده است که اکنون در سهام های چین قرار گرفته و در انتظار فرصت سرمایه گذاری صحیح می باشد. ادغام واکتساب های اعلان شده منجر به تغییرات مالکیت سرمایه گذاری PRC شده که تا مقدار ۱۹۴۵برای کل USD 5/43 میلیون در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت، از مقدار ۱۷۵۷ وusd 5/30 میلیونی در سال ۲۰۰۶ بالا رفت. *** یک موضوع کلی برای چندین سال آینده قدرت افزایش یافته شرکت های چینی و پیش بینی بر جسته دست ساخته ها، مالی وقدرت ساخت چینی می باشد. از حیث واقعی تر، هنگامی که اقتصاد بازار جامعه شناسی چین با صادرات در رقابت بالای خود،کسب منابع و فعالیت ادغام واکتساب شدید که توسط تبادل سریع خارجی کشور به خوبی سرمایه گذاری شده که قبلا”هرگز نبوده در زدوخورد خواهد بود. این گروهی است که در اقتصاد جهانی تغییر ایجاد می کند. ***. رکود: با وجود اصلاحات شرکت های اصل چینی در زمینه های کلیدی مثل فولاد، آلومینیم، صنعت اتومبیل سازی، دارو سازی و منسوجات بر طبق اصولی عمل می کنند که کاملا” بازاری نشده اند. هنگام فروکش کردن لذت ها ودیگر منافع که آن ها را زنده نگهداشته است، این بخش ها مشتاق هستند تا با حاشیه کم یا بدون حاشیه عمل کنند. ظرفیت زیاد در تعدادی از بخش ها اطمینان می دهد که صادر کنندگان چینی محصولات را در قیمت های تورمی به بازار جهانی انتقال خواهند داد. در یک بخش بعد از دیگری، صادرات های چینی به بازارهای جهانی اصلی حاکم است، و حاشیه های هر کس،که شامل سازنده های چینی می شود- زاول کرده اند تا فشار رقابتی را تشدید کنند. *** حقوق دارایی عقلانی (IPR ) و طرح ساخت پاور موارد حقوق دارایی عقلانی، که به طور وسیع بر بازار داخلی چین متمرکز شده است، جهانی خواهد شد، هنگامی که صادر کنندگان چینی به طور فزاینده ای از دانستن چگونگی ساخت صحیح، رازهای تجارت، مهارت های مهندسی معکوس و فراورده ها محروم شده اند تا سهام بازار جهانی را ایجاد کنند. استراتژی حقوق دارایی نهایی ظهور یافته چین، که بر کاهش هزینه های دارایی نهایی نسبت به ایجاد ارزش در مالکیت دارایی عقلانی تمرکز دارد، ارزش دارایی نا محسوس شرکتهای چند ملیتی جهانی را تهدید خواهد کرد. هنگامی که حقوق دارایی عقلانی مورد اصلی است، چین توانایی را دارد ک در آینده سبک خودش را از محیط، نیروی کار، امنیت، کیفیت، و فرایند های سرمایه گذاری و پروتکل ها به بازار جهانی رقابتی صادر کند. شرکتهای دیگر ملت ها ممکن است با جنبه هایی از مقتضیات هماهنگ چینی یا رویارویی با مضرا ترقابتی روبه رو شوند. ***فراریت: رسوایی تجارت مس چینی ها در مبادله فلزات لندن (LME ) اولین شرط در یک داستان ظاهر شده در ارتباط باچین و بازارهای کالا بود. رسانه جهانی بر تاثیر تورمی چین

بر انرژی و قیمت گذاری کالای اصلی متمرکز است،اما در آینده شاهد افزایش پیشرفته ای توسط چینی ها در استفاده از اختلافات اعلام نشده کالاهای استراتژیک و تبادل خارجی وسیعی خواهیم بود که قیمت گذاری کالا رابه منافع آن در بازار جهانی مدیریت می کند. برخی از این مانورها به خوبی انجام خواهد شد وبرخی به خوبی انجان نخواهد شد، . ***. افزایش صادرات جدید:چین مطالعات و طرح های سیاسی چندین بخش را دارد که در برگیرنده موضوع آوردن صادرات بیشتر که مشتق شده از ساحل زنجیره ای می باشد وصادرات به سوی طبقات سودمندتری که ارزش آن افزوده شده حرکت می کند. در صنایعی مثل استیل، ترکیبات استیل، صنعت خودرو، و پارچه سفید غنی با طرح هایی بایکپارچگی بالا توانایی آن را دارد که مقادیر وسیعی از صادرات رقابتی بالایی را ایجاد کند. ***بررسی دستاوردها و چالش های چین *** در اواسط رشد سریع اقتصاد، برخی روند ظهور یافته در چین می تواند شناسایی شود. رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۶ ۶/۱۰%، برتر از کاهش ۵/۷ درصدی، ثبت شد. تجارت ادانه یافت تا به عنوان ی

ک ارائه کننده مهم از اقتصاد نسبت به مصرف داخلی توسعه یابد، و ذخیره پول وسرمایه گذاری دارایی ثابت شتاب یابد. در سال۲۰۰۵ چین وسایل نقلیه بیشتری را (طبق یک گزارش ۱۷۲۸۰۰ وسیله نقلیه )نسبت به آنچه وارد کرده بود صادر کرد –اولین بار در زمان. در سال ۲۰۰۶،چین ۳۴۰۰۰۰ وسیله نقلیه صادر کرد وهمانطور که کشور به افزایش زنجیره ارزش ادامه دا . *** توسعه های صادرات منجر به افزایش تنش های مربوط به تجارت، فشار افزایش یافته برای تعدیل RMB توسط شرکای تجاری بزرگ (بویژه امریکا)، و اقدامات حفاظتی توسط شرکای تجاری در برابر شتاب های سریع در بیدار سازی حذف سهمیه (بویژه در منسوجات ) شد. اندازه خالص چین به عنوان یک مصرف کننده وتولیدکننده نیروی جهانی موثر وقیمت های استیل را دارا می باشد. تعقیب تجاری شروع شده است تا تعدادی از نزولات منتسب را که مربوط به این شتاب های سریع می باشد و افزایش هایی در صادرات را معرفی کند. *** هیچ توافقی در مورد ارزش RMA هنوز به وجود نیا مده است. بیشتر از طریق تجلیلگران استدلال شده که تحلیل برابری نیروی خرید تنها یم حمایت از دولت امریکا که برای تقویت داخلی RMB در خواست می نماید. اقدامات دیگر که شکل دهنده بدهی ارزش رایج است، و شامل توازون تجارت جهانی چین وپس اندازهای داخلی و نسبت های سرمایه گذاری است، نشان دهنده این بود که تغییر کمتری نیاز است. چین در اکتبر ۲۰۰۵ توافق کرد که روابط اساسی RMB با دلار امریکا را تا کمی پیش از ۲% دوباره تعدیل کند وروش محاسبه گرده تجاری روزانه را،که پایه و اساس ان بر سبد پول در گردش است تنها نسبت به دلار امزیکا، تغییر دهد. تا اواسط سال ۲۰۰۷، RMB تا ۵/۷ RMB تا ۱ دلار امریکا بر بها ی آن افزوده بود. *** رهبری چینی به آرامی به ملاقات های مکرر و فشار از طرف خزانه امریکا عکس العمل نسان داد، اما در اصول اساسی “رعایت اصول تدریج” در اداره ی پول رایج چین هیچ نوسانی نبوده است. افزایش قیمت فزاینده و یک سری از آگاهی از اینکه چگونه گروهای تجاری اداره می شوند رخی فشار های دیپلماسی را تسکین داده است. اما هیچ کس انتظار ندارد که RMB باعث آسیبی در کسر بودجه تجاری امریکای بزرگ شود که از زمان اولین مراحل آزادی خواهی پول رایج چین بدتر شده است. جریان اداره شده RMB ضرورتی ندارد که شفافیت فرایند مدیریتی پول رایج را بهبود بخشد، مثل جزئیات فرایند که استفاده می شده اعلام نمی شود. برخی تغییرات اساسی در حکومت قابل تغییر چندین سال مذاکره شده و نشانه هایی از تعییر وجود دارد. برخی افشا گران اولیه پیشنهاد می کنند که یک ناحیه تجاری نزدیک تیا نجین ممکن است اولین جایی باشد که به ساکنان قابلیت تغییر آزادی از RMB را پیشنهاد می کند. *** در سال ۲۰۰۶، یک مازاد USD 235 بیلیونی در تجارت با امریکا به کار انداخت که هدفش تجدید کردن در خواست افزای ق

یمت شتاب یافته RMB می باشد. در ضمن منابع تبادلات خارجی بزرگ چین مشکلی برای بانک مرکزی شده است. در اواخر سال ۲۰۰۵ بر خلاف پیش زمینه کسر بودجه تجاری جهانی که به USD 726 بیلیونی می رسد( در سال ۲۰۰۶ به پیش از USD 810 بیلیونی خواهد رسید)، با افزایش نرخ جالب در امریکا همراه با کسر هزینه وسیع دولت چین به آرامی ح

رکتی برای گوناگون کردن سهام (دارایی) دلار امریکا ابلاغ کرد. اما وقتی تاثیر منفی ذاتی بر دلار امریکا آشکار شود، بانک مردمی چین (PBOC ) به سرعت عقب نشینی می کند و نسبت به نقش اصلی در حمایت از جهانی بودن دلار امریکا نسبت به قبل آگاه تر شده است. *** از نظر جهانی مازاد تجارت چین از حدود USD 30 بیلیون در سال ۲۰۰۴ تا USD 100

بیلیون در سال ۲۰۰۵ و سپس تا USD 178 بیلیون در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. مازاد ها شروع به سرعت گرفتن در دو سوم سال ۲۰۰۵ که بیشتر منجر به کاهش در اما تیکی رشد واردات شد(نسبتا” به خاطر جایگزینی واردات کالاهای صنعتی) تا اینکه صادرات را افزایش دهد. در سال ۲۰۰۶، صادرات چین، که بیش از ۲۷ درصد نیبت به سال قبل و سوخت گیری مازادهای بزرگتر افزایش می یابد، کم شد. *** درک رایج عدم تعادل های تجاری جهامی به طور کلی بر چین متمرکز نمی شود و بحث فزاینده ای در باره ی آسیای شرقی به عنوان یک منطقه بستگی به توسعه صادرات برای رشد سوخت گیری و حظ سدّ پول های رایج کم برآورده شده وجود دارد. بحثی صورت گرفته که مصرف در اقتصاد های آسیا بخاطر غریزه ی پس انداز که به طور عمیق ریشه در خانواده دارند، سیستم های حمایتی اجتماعی عمومی ضعیف ونمودارهای آمارگیری نفوس رشد نمی یابد. با این وجود بحران ها یاد آور این هستند که به طور ساختگی پول های رایج با برآورد کم نه تنها منجربه صادرات می شوند بلکه مصرف داخلی را از ارزش می اندازد. *** در سال ۲۰۰۴ مازاد های تجاری عظیم چین با امریکا از طریق کسر بودجه با شرکای تجاری آسیایی که صنایع صادراتی چین را که اساسا” تایوان، کره جنوبی، استرالیا وژاپن می باشند فراهم می کند انحراف می یابد. به این معنی است که ارزش های رایج دیگر نا متعالی جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد و بر آسیب پذیری چندین اقتصاد اسیایی تانید می کند تا با کم شدن سرعت صادرات چین به غرب بدون توجه به اینکه این کم شدن سرعت ناشی از تعدیلات پول رایج، کم شدن سرعت رشد جهانی، نگرانی های طبیعی، همه گیری ها و دیگر موارد است یا نه برخورد کند. چین به عنوان موتور (اصل) رشد آسیا مشخص می شود. و شاید به طور صحیح تر به عنوان گذرگاه ها کالاها از آسیا به بقیه جهان و کانال بزرگی برای برگشتن ثروت جهان به آسیا شناختجاری جهان و اقتصاد جهان غیر قابل تغییر است، و این به سوی مرحله ای حرکت می کند که به عنوان یک اجرا کننده در مورد امنیت جهانی می باشد. چین به عنوان مک اجرا کننده جهانی در جر

یانات سرمایه ای با ارائه عمومی اولیه چینی IPOS) ( که وقایع را ثبت می کند ظاهر می شود ویک مقدار قابل توجهی (USD 200 بیلیون) از تبادل خارجی آن ذخیره می شود که اکنون مرتکب به سرمایه گذاری جدید کلانی شده است که در تماسک سنگاپور طرح ریزی شد که همراه با یک ظرفیت اکتسابی خارجی در دست سرمایه گذاری در مالکیت دولتی (SOES ) می باشد. *** با این وضعیت خطرات و مواردی وجود دارد که در رشد سریع چین بررسی می شود و بر عکس در شکست استعداد چین به سرعت رشد می یابد. خطرات و مواردی وجود دارد که کامیابی و موفقیت ادامه دارچین را که تحت بررسی حزب کمونیست چینی می باشد، و خطرات ومواردی که چند پارگی توانایی یا ضعف آن را مورد بررسی قرار می دهد. خطرات و مواردی وجود دارد که اشتیاق افزایش یافته چین در سازمان های جهانی، علت ها، ارتباط وسیستم های اطلاعاتی، و پیمان های دیپلماتیک و قانونی مورد بررسی قرار می دهد، و خطرات و مواردی که تبدیل استعداد چین به یک انزدای جدید را بررسی می کند. در زیر نیروهایی را خواهیم یافت که چین را با یک روش یا روش های دیگر در امتداد این مسیرها سوق می دهد. *** پنج استراتژی برای دهه ی جاری (آینده) *** در چند سال گذشته مذاکرات شدیدی در باره ی انتخاب های تویعه در چین صودت گرفته تا استراتژی هایی را در حداقل چهار سال آینده دوباره تعریف و هدایت می کند. برخی موارد وجود دارد که با بیانات آشکار از انجمن دولتی، توسعه ملی وکمیسیون اصلاحات (NDRC) و دیگر ارگان های رهبری دیگر ثبت شده است. مداومت وتهذیبی از استراتژی بحرانی از” گوانیگ آوت” وجود دارد؛ یک راهنمایی مجدد مفیدی برای توجه کردن بر ثروت داخلی و نا هماهنگی های رشد وجود دارد؛ راهنمایی در اداره ی شرکت های رقابتی ملی، توسعه علامت تجاری و افزایش زنجیزه ای ارزش؛ تلاش رسمی اغاز شد تا توافق آراء را بین جامعه در حال رشد سهامدارن IP در استراتژی IPR پیوسته توسعه دهد. *** آیا این سیاست صنعتی را تشکیل می دهد؟ به همان شیوه اما با ویژگی هایی برای اهداف و شرایط جاری چین مناسب است. این نوعی از سیاست صنعتی که درصد هم تراز کردن فعالیت های تجاری SOE ، شرکت های خصوصی داخلی و دیگر مالکیت های مختلف که از یکدیگر واز نقطه نظر حزب الگو برداری می کنند. ترکیب موثر وعمومی موارد استراتژیک تا اندازه ای جدید است، و نتیجه تشخیص میان رهبری اقتصادی چین از چگونگی فعالیت زیاد اقتصادی اکنون خارج از کنترل مستقیم حزب ودولت است. بنابراین حتی کمیسیون اجرایی و نظارت دارایی مالکیت دولتی (SASAC ) اداره ی مستقیم SOE 169 آن را تقویت می کند، یک “طرح یا کنترل” محبوس شده از نظر ذهنی همچنین جستجو می کند تا به اجبار تاثیر مهمی بر اجرا کنندگان غیر SASACD داشته باشد. اغلب در چین این نتایج مثل رقابت میان گردانندگان دولت و عاملان غیر دولتی می باشد. همانطور که صحبت درباره ی تغییر مسئولیت های SASAC ادامه پیدا کرد رقابت کنندگانی شامل گردهمایی مثل هوجین فاند( به مالکیت PBOC ) ظاهر شد. برای اطمینان بیشتر هنگامی که رشد اقتصادی کلی چین سرعت یافت، عدم تعادل، ت

نش ها وکشش هایی به طور موازی سرعت گرفت، دولت به تنهایی نمی تواند از عهد

ه همه آنها بر آید. *** از دیدگاه تجاری پیشرفت های استراتژی هنگامی رخ می دهد که چین با یک واقعیت نا خوشایند درباره ی رشد سریع آن مواجه شد. در بخش هایی به تعداد تولیدات خانگی، علم الکترونیک مصرف کننده،الکترونیک های صنعتی، دستگاهها، صنعت اتومبیل سازی، و فولاد رشد درآمد ثابت با تراکم زیاد و تراکم یافته ها همراه شده است. به نظر می رسد که پیامدی از الگوی بازاری سوسیالیست باشد که در آن سرمایه می توان به آسانی به ظرفیت صنعتی

تمرکز یابد که هیچ بازار قابل تشخیص و توضیح مختصری از فراریت قیمت وجود ندارد که بتواند منجر به حرکت سریع به سرمایه گذاری سریع به یک بخش باشد. مثال هایی از این مورد در هر چیزی دیده شده که به استیل کار سرد رشد پیدا کند. *** در چندین بخش در چین ظرفیت مازاد بازار های خریداران مقیم را ایجاد کرده است. ظرفیت مازاد در چین به طور آشکارا برای سنجیدن سخت می باشد؛ هیچ تعاریف ثابتی از اینکه چه چیزی ظزفیت را تشکیل می دهد وجود دارد. اما اگر خط

سیر قیمت خرده فروشی یک شاخص است خروجی فراورده بیشتری وجود دارد که در برابر کمتر کردن افزایش تقاضا می یابد. قیمت های اتومبیل ها، دستگاهها، صنعت های الکترونیکی مصرف کننده وحتی خانه سازی در سطوح خرده فروشی از تورم جلوگیری می کند. این بازار خریداران خود برانگیزنده تولید وصادرات است، مثل شرکت های ور شکسته به قیمت یا به زیر قیمت می فروشند و تحت فشار رفابتی هزینه های ورودی را کاهش می دهند. قیمت های فولاد از نظر جهانی هنگامی که ظرفیت کالای چینی در سال ۲۰۰۵ به روز می شود به تدریج بالا می رود، حتی هنگامی که قیمت های انرژی و سنگ معدن بالا می رفت و کارخانه های چینی در سال ۲۰۰۶ تولید کننده هایی به قیمت پایین جهانی بودند. ماشین ها در چین در سال ۲۰۰۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
اما سودهای کارخانه ها به نصف کاهش یافت بر طبق ارقامی که توسط انجمن ماشین های مسافران دولتی انتشار یافت.از ژانویه تا نوابر ۲۰۰۵ شرمتهای الکترونیکی بالای ۱۰۰ یک مجموعه ای از RMB 6/812 بیلیونی را در فروش انتقال دادندکه سال به سال ۱۶ درصد بالا رفت، اما سودناخالص آنها سال به سال تا ۴۲ درصد با سودکمی حد متوسط ۹۳/۱ % کاهش یافت. این علی رغم این حقیقت است که تقاضای چین بیش از ۸۰ درصد سهم بازار جهانی در محصولات کلیدی این کارخانه ها می باشد. یک صنعت ساز الکترونیکی هدایت شده داتانگ،که حمایت بزرگی

از طزف کمک دولتی R,D فراهم یافته است و خرید مستقیم نتایج اولیه ای را برای Q1-Q3 از سال ۲۰۰۵ از کمبود تقریبا ۲۰۰ میلیون RMB به دست آمده است. در سال ۲۰۰۶ چندین کمک دولتی خاص برای مصرف کننده رقابتی ملی و سازندگان صنعت الکترونیک صنعتی اعلام شد تا مشکلات نقدینگی را نشان دهد.
به طور خلاصه، چین در جست وجوی نشان دادن دو مشکل تز طریق آرایش جدید استراتژیک م

ی باشد. اولین مشکل سطوح بالای رشد اقتصادی بدون سطح متناسب ایجاد ارزش قابل تحمل است.دومین مشکل رشد متنوع و ناهماهنگی های توزیع ژوت از ساحل به درون کشور، از شهر به روستا و از ایالت به ایالت می باشد. این مشکلات زیر بند را یج طرح ریزی برای آینده می باشد.
استراتژی بردن مرزی(گوانیگ آوت)
چندین شکل برای استراتژی گران قیمت وجود دارد که با تعدادی از موارد که اینجا بحث شد در هم پیچیده است که دارای هدف کشش رنجیزه های ارزش کالای ادامه یافته چین و کنترل IPR بیشتر اسامی مارک ها، کانال هایی به بازار ومنابع اصلی میباشد. برای هردو شرکت های ملی و فردی تراکم پول رایج خارجی چین و قدرت خرید خارجی از طریق ترکیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قوی داخل مرزی (FDI) مازاد های تجاری، تجاری، جریان هتی سرمایه نامشروع و لیست بندی بسیار موفق در بازارهای سرمایه اصلی بسیار سریع افزایش می یابد. فعالیت اکتسابی در اصل برای منابع افزایش می یابد اما به طور فزاینده ای برای تکنولوژی، مارک ها و مجاری توزیع کاهش می یابد. روش های اکتسابی ارتفاع نمودار مثل هایر برای مایتاگ و CNOOC برای یونوکال اقدامات متقابل حامیان را برمی انگیزد. ما آغاز آن چیزی را می بینیم که نبرد قدیمی خواهدبود برای اینکه چین چگونه می تواند به رشد ثروتش ادامه دهد و چین چه کاری می تواند انجام دهد.*** با تبادل خارجی چین به پیش از یک تریلیون ذخیزه می کنند وpboc در مواجهه با نزول ارزش دلار ام

ریکا، نیازمند استفاده از این سرمایه هایی است که حاد و حادتر خواهد شد. بعلاوه از ۹/۶ بیلیون USD چین که در سال ۲۰۰۵ در اکتساب خارجی صرف می شود، ۴ بیلیون USD به عنوان یافته های حفظ شده خارجی شرح داده می شو. بنابراین پس انداز های تبادلی خارجی چین کسری از قدرت خرید موجود را نشان می دهد. همچنین با ایجاد اخیر بازار پول رایجی که خارج از بورس فروخته شده در چین فرایند برای مواد خارجی خریداری شده ساده می شود. این بر اکتساب هایی که به صورت شرکت درآمده کالا و خرید های منابع و ش

رک

ت در دارایی خالص ج

هانی و بازارهای آینده توسط شرکت های چینی تاثیر خواهد داشت. علاوه بر سطوح بالای نقدینگی که قبلا” مانع بازارهای جهانی می شد، شایستگی مصارف چینی می تواند ثابت کند که قدرت تورم در سال آینده باشد.
پایان مکتب حمایتی؟
سال ۲۰۰۷ دوره ی داخل شدن WTO چین را مشخص می نماید. با این وجوداهداف توسعه یافته چین ایجاد ارزش های صادراتی بیشتر، آوردن بیش از زنجیزه ارزش روی ساحل، و حرکت بیشتر به سوی فعالیت اقتصادی کلی تحت کنترل شرکت های خصوصی داخلی یا SOE های تجاری شده را یادآوری می کند. تشخیص کلی وجود دارد که در یک سطح اگر اکژ SOE ها از طزیق رقابت با شرکای MNC رنج بزند چندین زینه را اجرا می کند. بنابر این باید تعجب آور باشد اگر حامیان حمایت از ارقام و گونه های مختلف طولی نخواهد کشید که به آینده برسد.
توجه به عدم تعادل داخلی- ایجاد جامعه ای موزون و هماهنگ
در جلسه NPC که در مارس ۲۰۰۷ تشکیل شد رهبران چینی به تاکید براهیت “ایجاد جامعه ای موزون” همراه با “گیرین گراوس” وایجاد “منطقه سوسیالیست” ادامه دادند. همه این شعارها موسساتی را که به دلیل مشکلات مالی خوب کار نمی کنند نشان می دهندکه شاید حتی به موارد اصلاح کلی چین آسیب بزنند.
در اقدام به مرحله قبلی توسعه، جیانگ زمین به یک برنامه جاه طلبی مرتکب شد تا به سرمایه گذاری و توسعه متمرکز در چین داخلی و غربی دوباره جهت بدهد. نه تنها منابع دولتی تعهدی را نشان دادند، اما محرک هایی نیز بودندکه به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می کرد که پناهگاه های ساحلی قدیمی آنها را در بیرون شهر قرار دهند. مبارزه ی “گووست” هدف در ناهماهنگی در توزیع درامد و مهاجرت وسیع از ایالت درونی به شهرهای ساحلی داشت. هدف این بود که شغل هایی را در جایی که زندگی می کنند ایجاد کنند تا مردم را از رفتن به سوی شغل ها ناامید کنند و به موجب آن رشد را حفظ کنند و ثبات را افزایش دهند.
کسانی که به چین مسافرت می کنند با مشاهده رشد سریع شهرهای ساحلی حیرت زده می شوند، رشدی که صرفا هیچ جای دیگری از جهان وجود ندارد- به استثنای بخش هایی خاورمیانه که در دلار حاصل از فروش نفت غرق شده اند. خارجیانی

که دهه های پیش به چین سفر کرده اند اکنون تحت تاثیر افزایش ثانویه شهروندان قرار گرفته اند،حتی برخی در درون غرق شده اند ونشانه های توسعه اقتصاد مستقیما” به اقتصاد صادرات مرتبط نمی شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 50 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد