مقاله در مورد اموزش کلید های اتوکد

word قابل ویرایش
49 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

انواع مختصات :
مختصات کارتسین (متعامد) : این نوع دستگاه مختصات مثل دستگاه مختصاتی است که در ریاضیات پایه در آن آشنا شدیم . این مختصات در اتوکد به این صورت است که نقطه صفر در گوشه سمت چپ مونیتر قرار دارد و به سمت راست و سمت بالا مثبت و عدد اول در اتوکد محور مختصات X را نشان می دهد و عدد دوم محل محور مختصات را Y نمایش می دهد .

مختصات نسبی متعامد : گاهی لازم است مختصات یک نقطه را نسبت به مختصات ما قبل یا هر نقطه دیگری پیدا کنیم در این صورت به صورت مجازی دستگاه مختصات کارتسین روی نقطه مورد نظر قرارگرفته و نسبت به آن دستگاه مجازی مختصات سنجیده می شود . در این حالت نسبت به سمت راست و نسبت به بالای نقطه مورد نظر مختصات مثبت و نسبت به چپ و پایین نقطه مورد نظر منفی می باشد .
مختصات قطبی (پلار) : می توان غیر از نمایش یک نقطه روی صفحه با مختصات متعامد آنرا به صورت یک فاصله از مرکز مختصات مورد نظر و زاویه آن نسبت به افق نیز نمایش داد . در این حالت فاصله از مرکز مختصات مورد نظر عدد اول می باشد روی شکل m که همیشه مقدار آن مثبت می باشد جهت چرخش زاویه مثبت به افق در جهت پاد ساعتگرد (مخالف ساعت) مثبت ( جهت دایره مثلثاتی) و جهت گردش در جهت ساعت را با منفی نمایش می دهیم .
مختصات نسبی قطبی : مانند مختصات نسبی متعامد می توان با انتقال مجازی دستگاه مختصات قطبی به نقطه مورد نظر باز هم مختصات قطبی را بسمت آورد جهت حرکت محورهای مختصات نیز مانند قبل می باشد . Y/ Y
Drive – Folder – File A(α.w) m m/ m

دستورات اتوکد :
۱- LINE . (l) : دستور یک خط را از نقطه ای که کاربر مشخص می کنیم نقطه ترسیم می کند و تا زمانی که دستور ادامه داشته باشد نقطه مرتباً خطوط ترسیم می شود . و از نقطه آخری

به نقطه بعدی کشیده می شود . به دو صورت این فرمان قابل اجرا می باشد یا انتخاب Icon مورد نظر از نوار کناری Cad کلیک می شود . یا اینکه دستور Line یا مخفف آن در خط Command تأیپ می شود . نکته : توجه کنید خط E spasebar یا Euter در برنامه Cad عملکرد یکسان دارد و شروع فرمان با آنها انجام می شود پس از اجرای فرمان پیغامی بصورت Specify ferst point ظاهر می شود که اگر بخواهیم از دستگاه متعامد استفاده کنیم . اول مختصات X سپس علامت
سپس مختصات Y را وارد می کنیم . مثلاً ۱و۲۲ این نقطه . نقطه اولیه می باشد و کلید Enter را می فشاریم . پیام بعدی ظاهر شده next point و به این ترتیب می توان مختصات نق. ابتدا علامت @ و سپس از آن مختصات x وy را به شکل قبل وارد کنیم . ۱و۲۲ @ منتحا این بار سیستم نسبت به آخرین نقطه ونسبت به مختصات نقطه ی جدید ترسیم می کند . نکته ی مهم برای استفاده از مختصات قطبی ابتدا اندازهی بردار m مورد نظر را نوشته سپس علامت بزرگتر را می کذاریم سپس از آن مقدار زاویه درجه وارد می کنیم . ادامهی خط مورد نظر بدین صورت ترسیم خواهد شد . نکته : به دلیل اینکه علامت @ نمایانگر نسبی بودن مختصات است . سپس برای استفاده از مختصات نسبی قطبی نیز از علامت @ در ابتدای عبارت استفاده می کنیم .
نکته : چنانچه احتیاج باشد در پایان عملیات لاین Line انتخابی خط به ابتدای خط متصل گردد . می توان با استفاده از تایپ C ابتدا و انتهای خط را به هم وصل گردد . نکته : تایپ حرف u مخفف undo میتوان با این فرمان به عقب برگشت . این برگشت مراحل میتواند تا نقطه ی انتهایی فرمان ادامه یابد . زمانی که کار با فرمان Line به پایان رسید می توان با استفاده از فشردن دکمه ی ESC یا با زدن کلیک راست وانتخاب Enter از منوی ظاهر شده به فرمان پایان داد . نکته : در زیر خط فرمان به عدد دارای ۴ رقم اعشار دیده می شود . عدد اول مختصات کارتسین x را نسبت به صفر صفر نشان می دهد دو عدد دیگر به ترتیب مختصات y و z میباشد . نکته : با کلیک سمت راست حین اجرای فرمان نسبت به روی صفحه نقطه ای ظاهر میشود که در مورد این صحبت شده و دو گزینه ی pan و zooدر ادامه توضیح داده خواهد شد .
پادساعتگرد : مثبت . سیستم نسبی : @ m < a , @ x , y
خلاف جهت حرکت ساعت . سیستم پلار : m < a , x , y
در آخر کلمه لازم نیست که مختصات آخری را هم بدهیم بلکه فقط کافیست از حرف C استفاده کنیم خودش شکل را می بندد .

مثال ۱- @ ۷۰ . ۰ ۳٫ @ ۷۰<180
2- @ 30<90 4 . C

وقتی که خطی را می کشیم می توانیم با استفاده از کلیک راست که کامل Undo , Enter , close است استفاده می کنیم یا با استفاده از دکمه . U را تایپ می کنیم . بعد Enter می کنیم .
دستور X Line یا Constraction Line این دستور نیر مانند دستور Line به سه طریق قابل دسترسی است تایپ دستور X line در خط فرمان وقتی به منوی Draw و انتخاب Constraction
یا از منوی کناری Icon مربوطه انتخاب کرده پس از اجرای فرمان بصورت عادی نقطه ای را ابت ترسیم خواهد شد .
نکته : از این دستور بصورت زیر نیز می توان استفاده کرد پس از اجرای فرمان داریم .
‌‌‌‌‌‌[ hor/ver/ang/bisect/offect] X line spbcify ipaintor
Horizental : افقی ، عمودی Vertical و زاویه Bisect.Ang : سه بعدی .
Offect : تکرار ، عمودی ترسیم کنیم . اگر از حرف Hh و با تایپ آن حرف شما می توانید خط هایی در امتداد افق ترسیم کنید با تایپ V خطهای عمودی ترسیم کنید . اگر از حرف A استفاده

نمائید ابتدا زاویه خط مورد نظر نسبت به افق و سپس در امتداد زاویه مورد نظر خطی ممتد رسم خواهد شد . گزینه bisect مربوط به سه بعدی است . با انتخاب گزینه offect می توان خطوط موازی با خط هایی که قبلاً ترسیم شده کشید . برای این کار ابتدا فاصله مورد نظر را وارد می کنیم سپس خط مورد نظر را انتخاب کرده پس از آن Mouse را به سمتی از خط برده که می خواهیم موازی آن خط ترسیم شود . با یک کلیک خط مورد نظر ترسیم می شود .
نکته : با انتخاب هر یک از گزینه ها فرمان پایان یافته و باید از اول فرمان اجرا شود برای اجرای مجدد فرمان می توان Enter را دو مرتبه فشار داد. در اتوکد با انجام این عمل فرمان قبل هرچه که باشد تکرار می شود .
نکته : در منوهایی که جلوی خط فرمان ظاهر می شود با انتخاب حروفی که از طرف اتوکد بزرگ نوشته شود .
مثلاً : Close می توان کل منو را تایپ نکرد و فقط C را تایپ نمود .
پایین و چپ : منفی :
بالا و راست : مثبت :

Copy – Paste X/
Trim
از این فرمان برای بریدن اضافات یک خط یا یک کمان یا مسائلی از این دست استفاده کرد . برای اجرای این فرمان …../ ــــ کلیک کرده یا مخفف آن را tr در خط فرمان تایپ کنید ابتدا لبه های برش توسط ماوس مشخص شده که این لبه ها محل ورود و خروج برش دهنده را مشخص می کند بعد از زدن Enter می توانید خطوط زائد را مشخص نموده با ماوس روی آنرا کلیک نمائید به این ترتیب موارد زائد حذف می شود .
نکته ۱ : چنانچه اعضای برش خورده به استفاده مشخص شود می توان با زدن کلیک مجدداً به برش برگشت و با Undo برگردید بعد از انتخاب برش گزینه های دیگر باز می شود که به این Progect این گزینه ها برای سه بعدی کاربرد دارد .
Edge : این گزینه با فعال شدن می توان باعث شود که خطوط برش (لبه های برش) به صورت ممتد و غیر ممتد کار شود در حالت ابتدای بعد از اجرای فرمان پیش فرض No Excended می باشد در این حالت لبه های برش بدون توجه به امتداد فعال می گردد و در امتداد این لبه امکان برش وجود ندارد . ولی در برابر تایپ حرف E گزینه Excendedفعال می شود و امتداد لبه های

برش به عنوا ن لبه برش فعال می گردد .

برای خط Xline
را تایپ کرده و برای خط افقی n راتایپ کرده و برای کشیدن خط عمودی V را تایپ می کنیم .
Offcet
با استفاده از این دستور می توان موضوعات موازی و تکراری را در فاصله و جهت موازی موضوع مورد نظر ببریم برای اجراء روی آن کلیک کرده یا دستور offcet یا مخفف آن را در خط فرمان تایپ کرده در ابتدا فاصله بین دو موضوع موازی را انتخاب کرده سپس موضوع را انتخاب با انتخاب سمتی که می خواهیم نسبت به موضوع اول کپی می شود موضوع مورد نظر را کپی می کنیم .
نکته۱) توجه کنید که تنها یک Obgect را در هر دفعه می توان انتخاب کرد . نشان داد .
نکته۳) بعد از انتخاب فاصله فرمان Offcet به شما امکان می دهد object بعدی را انتخاب کنید . ولی فاصله بین آنها ثابت است و همان مقدار که در ابتدا انتخاب شد انتخاب می کند .
نکته۴) بعد از امتداد اجرای فرمان فاصله انتخاب شده در کد باقی خواهد ماند می توان بعد از اجرای چند فرمان دیگر بازهم فاصله قبلی استفاده شود .
دستور Erase :
این دستور برای پاک کردن Objectاضافی که روی صفحه داریم بکار می رود برای استفاده از آن علامت مداد پاک کن از منوی کناری را انتخاب می کنیم و با استفاده از دستور Erase که ساده شده آن حرف E می باشد بعد از اجرای آن Obgect انتخاب شده را پس از اتمام کار انتخاب با زدن کلید Enter کلیات صفحه پاک می شود .
نکته : توجه کنید که Obgect انتخاب شده کاملاً نقطه چین باشد لذا می توان کاملاً به طور دقیق متوجه شد که چه چیزی از روی صفحه پاک می شود .
دستور Move : این دستور یعنی انتقال دادن .
این دستور برای جابجایی یک Obgect از جایی روی صفحه به جای دیگر استفاده می گردد . برای استفاده روی آیکون یا از تایپ فرمان m در خط فرمان استفاده گردد بعد از اجرای فرمان Obgect مورد نظر را انتخاب کرده Enter را بزنید حال نقطه ابتدایی و انتهایی را مشخص نمایید شکل شما به محل مورد نظر انتقال می یابد .
نکته : این دستور از نظر شکل ورود ابتدا و انتقال نقاط شبیه دستور کپی می باشد .
Zoom
در زمانیکه در حال کار هستید ممکن است بخشی از نقشه از حد معمول کوچکتر باشدیا اینکه نیاز باشد بخشی را به صورت بزرگتر ببینیم .این دستور به سه صورت قابل اجرا است که میتوان به صورت زیر انجام داد .
الف- استفاده از خط فرمان :
برای استفاده از این دستور حرف Z مخفف Zoom را در خط مبنا تایپ میکنیم وبا انتخاب حرف W میتوان قسمتهایی را که موردنظر است با موس انتخاب نمود تا به اندازه لازم بزرگ شود .
با انتخاب حرف P صفحه نمایش یا صفحه طراحی به حالت قبلی باز میگردد. با انتخاب چندباره P مرتباً میتوان به عقب بازگشت در حقیقت این بخش مانند Undo عمل میکند ولی فقط روی Zoom ها بر می گردد وتأثیر می گذارد اگر در پاسخ حرف D را انتخاب کنیم بزرگنمایی به صورت دینامیکی عوض خواهد شد . توضیح بیشتر آن در جلسات بعدی خواهد داد. و با انتخاب حرف S می توان اشل برای بزرگنمایی در نظر گرفت (Scals ) که بعد از انتخاب آن نسبت بزرگنمایی مشخص خواهد شد که میتواند از سه حالت زیر باشد. اگر بین ۰و ۱ باشد نقشه کوچکتر خواهد ش

د اگر عدد داده شده بزرگتر از ۱ باشد شکل بزرگتر خواهد شد ، اگر عدد داده شده برابریک باشد اندازه نقشه تغییر نخواهد کرد ماننداینکه اصلاً فرمان Zoom اجرا نشده است .
با انتخاب حرفAll (A ) کلیه موضوعاتی که در نقشه هستنددر صفحه قرار خواهند گرفت . با انتخاب E کلیه موضوعاتی که در صفحه تعریف شده روی صفحه ظاهر میشود توضیح مفصل آن در جلسه بعد گفته خواهد شد .
نکته :
تفاوت دستور Zoom All باZoom Extehts دریکی دیگر از فرمان های کد نهفته است ولی به صورت کلی بدانیم در صفحه کد مرز به خصوصی برای کار در نظر گرفت در این صورت با استفاده از فرمان Zoom Extenhts هر چه که بیرون مرز تعیین شده باشد نمایش داده نخواهد شد. برخلاف آن با استفاده از فرمان Zoom All بدون توجه این موارد هر چه روی صفحه است نمایش داده خواهد شد .
با استفاده از حرف C گزینه Center انتخاب میگردد( به معنی مرکز) . با استفاده از آن می توان بخش مورد نظر راوسط صفحه قرار داد . بنابراین با انتخاب نقطه Center روی هر بخش از نقشه می توان آن را به روی وسط صفحه آورد پس از آن می توان با دادن ارتفاع مشخص نمود که چه مقدار از صفحه روی نمایشگر نشان داده شده است .
نکته : توجه کنید که شکل مورد نظر به دلیل قرار گرفتن در وسط صفحه به اندازه نصف ارتفاع در بالا و پایین قرار خواهدداشت که مجموع آن ارتفاع مورد نظر را میسازد .

ب ) استفاده از منوی بالا :
از سمت راست به چپ در این منو آیکن هایی موجود است که امکان استفاده از دستورات کد را بدون استفاده از فرمان Zoom را می دهد این آیکن ها این امکان را دارد که در حین استفاده از فرمان دیگری قابلیت استفاده داشته باشد . این آیکن معادل گزینه Zoom,P عمل می کند .
این آیکن مانند معادل گزینه Zoom ودرکد Zoom Windo عمل می کند که با عملکرد آن می توان پنجره ای از صفحه را انتخاب کرد و آن را در صفحه نمایش داد .
این گزینه مانند گزینه Zoom Realtime می باشد و در منوی Zoom روی خ

ط فرمان وجود دارد به این ترتیب عمل میکند که با فعال کردن آن و با چپ کلیک نمودن و حرکت موس به سمت بالا وپایین صفحه بزرگ یا کوچک می باشددر حقیقت با حرکت به سمت مثبت Yهای صفحه بزرگ شده وبا حرکت با Y صفحه کوچک میشود .
با این علامت Zoom Pan فعال شده که مانند حالت قبل در منوی خط فرمان Zo

om وجود ندارد با فعال کردن این دستور می توان با گرفتن بخشی از صفح

ج ) استفاده از منوی کلمات : برا ی استفاده از این منو ابتدا گزینه View وسپس گزینه Zoom را انتخاب نماییم . در مورد تمامی این منو صحبت شده به جزء دو گزینه .
In : با انتخاب این گزینه نسبت به مرکز صفحه ، کل صفحه با اشل دو برابر بزرگتر میشود .
Out : با انتخاب این گزینه با ضریب نیم Zoom انجام خواهد شد یعنی صفحه دو برابر کوچکتر خواهد شد .
Xlin : برای افقی H را تایپ میکنیم اندازه میدهیم برای عمودی V Xlin را تایپ میکنیم و ۳۵ ،Ofset به داخل .
دستور COPY :
برا ی کپی نمودن یک Object در نقا ط مختلف نقشه از این دستور استفاده می شود . برای استفاده این دستور object مورد نظر را انتخاب می نماییم یا فرمان کپی یا مخفف co را در خط فرمان Line تایپ می نماییم پس ازانتخاب object مورد نظر یا object های مورد نظر یک نقطه اولیه ویک نقطه ثانویه انتخاب نمایید دراین صورت object های مورد نظر با فاصله گفته شده کپی خواهدشد .
نکته : اگر حرف M را تایپ نمایید در این صورت می توانید از موضوع مورد نظر چند کپی تهیه نمایید نقطه ابتدایی یا Base Point همان نقطه اولیه ونقاط دوم را مرتباً می توانید جابه جا نمایید .
دستور Dtext :
با استفاده ازاین دستور می توان یک متن خاص را روی صفحه نوشت و این متن می تواند شامل چندین خط باشد . هرخط از نظر CADیک object می باشد وباکلیک روی آن کلاً انتخاب می شود برای اجرای آن دستور Dtext را در خط فرمان تایپ کنید یا مخفف dt رابزنیدپس از اجرای آن نقطه ای که می خواهید متن مورد نظر شروع شود را انتخاب میکنید . و این نقطه در سمت چپ وپایین وجود دارد. پس از انتخاب نقطه مورد نظر احتیاج به این میباشد که ارتفاع حروف مورد نظررا انتخاب می نماییم . این ارتفاع با واحد نقشه مورد نظر سنجیده میشود.
پس از آن مقدار زاویه ای که جمله یا عبارت مورد نظر با افق باید داشته باشدرا وارد کنیدو در آخر متن مورد نظر را تایپ کنید دراین حالت کلید Spexwar به عنوان کلید Enter عمل نمی کند ومی توان فاصله بین حروف را وارد نمود پس از آن میتوان خطوط بعدی رابا همین ترتیب وارد نمود تا زمانیکه متن به پایان برسد زمانیکه بدون وارد نمودن هیچ حرفی کلید Enterرابزنیم دستورخاتمه پیدا میکند.
نکته : با استفاده از دستور Move می توان محل جملات تایپ شده را عوض کرد .پس از اجرای دستور بازدن حرف J مخفف Justify میتوان نوع نوشتن رابه صورت زیر جابه جا کرد. بازدن حرف A مخفف Allign میتوان ابتداوانتهای یک حرف را مشخص نمود وپس از تایپ جمله مو

رد نظر چنانچه جمله یا جملات ازخط بزرگتر باشدیا کوچکتر بدون دفرم شدن به صورت اتوماتیک حروف طوری تغییر اندازه میدهندکه طول جمله برابر طول خط انتخاب شده گردد با انتخاب حرف F مخفف Fit ابتدا مانند حالت قبل طول خط فرضی خواسته خواهد شدپس از آن ارتفاع حروف مورد نظر نیز پرسیده می شود پس ازتایپ جملات موردنظر بدون تغییر در ارتفاع خط (ارتفاع قلم ) طول حروف در خط مورد نظر جای خواهد گرفت که این سبب دفرمه شدن خواهد شد .
نکته : توجه کنید چنانچه خط را درهر جهت وراستا یی تنظیم کنید حروف در جهت وراستای همان خط ترسیم خواهدشد با انتخاب حرف M مخفف Middle وسط خط مورد نظر چه ازنظر ارتفاع وچه ازنظر طول روی یک نقطه که شما به عنوان مرکز انتخاب می کنید قرار خواهد گرفت بازهم پس از انتخاب این نقطه ارتفاع حروف را وارد نموده وجمله مورد نظررا می نویسید با انتخاب حرف R به معنی Right نقطه ای را انتخاب می کنید که انتهاو پایین جمله از سمت راست روی آن قرار خواهد گرفت البته دراین حالت پس از پرسش ارتفاع قلم زاویه مورد نظر سؤال خواهد شدبعدازاین چند گزینه این گزینه ها خواهدآمد : Tl/TC/ML/Bl/BC/BR
درتمام این گزینه ها ارتفاع وحروف وزاویه آنها نسبت به افق ودر نهایت متن مورد نظر را تایپ خواهیم نمود تغییر هرکدام از این موارد دراین جدول آمده است .
معنی گزینه جمله مورد نظر در یک چهار ضلعی
Top / left tl
Top / center tc
Top / right tr
Middle / left ml
Middle / center mc
Middle / right mr
Bohom / left Bl
Bohom / center Be
Bohom / right Br
نکته : دستور mc و Middle دقیقاً عین همدیگر هستند .
نکته : دستورات Right , center که با حرف R , C فعال می شوند نزدیک به دستورات BR

, BC هستند ولی دقیقاً با آنها یکی نیستند.
پس از اجرای دستور dtext می توان از حرف S بعنوان Slyle استفاده نمود که در حقیقت سبک و نوع قلم را تغییر می دهد برای فهم بهتر و استفاده بهتر از آن احتیاج به معرفی قالب text style می باشدکه درText Style Format .
دستور MULTILIN TEXT :
برای فعال کردن این دستور علامت را کلیک میکنیم و یاMtest در خط فرمان یا مخفف MT را تایپ می کنیم در این صورت در خط فرمان جمله ای به صورت specify first corner ظاهر می

گردد در این صورت نقطه ابتدایی یک مستطیل فرضی ظاهر خواهد شد و نقطه دوم آن در سمت مخالف مستطیل ظاهر خواهد شد در این مستطیل فرضی شما می توانید متن مورد نظر را تایپ نمائید .
پس از انتخاب مستطیل مورد نظر پنجره ای به نام Multi line text Editor که چهار Tabظاهر خواهد شدبا عناوینfind/replace/line/spacing,properties,character
که به ترتیب به این صورت قابل شرح است :
Charcter در نوار سمت چپ آن می توانید قلم مورد نظررا که قلم text می باشد .قلم هایی که علامت پرگار در سمت چپ خود دارند قلم هایی مربوط به cat میباشد ونوارهایی که علامت TTداردقلم های استانداردwindoseمیباشد که با انتخاب قلم مورد نظر می توان از هرکدام استفاده نمود در نوار بعدی با تایپ عدد مورد نظر می توان ارتفاع قلم مورد نظر را انتخاب نمود و اشل مورد نظر را انتخاب کرد چنانچه از قلم های Windoseاستفاده می کنید می توانید از قلم های Bold یا Italic می توانیم زیر نوشته مورد نظر را خط بکشیم . در پنجره بعدی رنگ مورد نظر را می توانیم انتخاب کنبم و تعیین کنید اغلب به صورت پیش فرضBy layer انتخاب می شود.

پس از آن دکمه ای به عنوان Symbolمیرسیم با کلیک روی این نقطه می توانید پارکترهای لازم را که در زمان نقشه کشی مورد نظر است در متن خود انتخاب کنید
با انتخاب روی آن علامت درجه انتخاب میشود و به جای استفاده از آن Deyrese با تایپ علامت dِ%% علامت دار مستقیماً تایپ نمود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 49 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد