مقاله در مورد تغییرات در ویژگی های مورفولوژیکی (ریخت شناسی ) شته کلم BREVCORYNE brasssicae مربوط به استفاده گیاهان میزبان مختلف

word قابل ویرایش
27 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تغییرات در ویژگی های مورفولوژیکی (ریخت شناسی ) شته کلم BREVCORYNE brasssicae مربوط به استفاده گیاهان میزبان مختلف

چکیده مطلب :
تفاوتهای مورفولوژیکی و ژنتیکی جمعیتهای حشرات در ارتباط با استفاده گیاهان میزبان مختلف پدیده مهمی است که تشخیص اکولوژیکی و گونه زایی در شرایط هم محلی را قدیمی تر می کند. در این تحقیق تغییر مورفولوژیکی جمعیتهای BREVCORYNE brasssicae (هم بال :APHIDIDAE ) مربوط به دو گونه میزبانBRASSICA OLERACEO. BRASSICA COMPESTRIS هستند که از لحاظ هم محلی بودن در کوهستانهای چیاپاس مکزیکو وجود دارند . این تحقیق هدفش بدست آوردن

شاهدی در باب تحقیق مورفولوژیکی جمعیتهای مربوط به دو گونه میزبان هستند که از لحاظ هم محلی بودن در کوهستانهای چیا پاس ، مکزیکو وجود دارند . این تحقیق هدفش بدست آوردن شاهدی در باب تفاوت فنوتیپی ایجاد شده توسط ، یا مربوط به استفاده متفاوت اما نزدیک به گونه های میزبان می باشد. ۷ ویژگی مورفولوژیکی در ۶۹۶ شته بی بال که از گیاهان این دو گونه در ۴ محل جمع آوری شده اند ارزیابی شده است . ۶۲%تغییر مورفولوژیکی توسط دو جز اصلی ( ( اول

بیان شده است . جزء اول ( )مربوط به اندازه اصلی زائده هاست و بعنوان ارتباط میان اندازه بدن ( اندازه بدن و پا ) و طول شاخک توضیح داده شده است شته هایی BRASSICA COMPESTRISکه روی رشد می کنند. بزرگتر از شته های جمع آوری شده ازBRASSICA OLERACEO هستند . تفاوتهای مهم بین میزبان ها برای شناسایی شده بود در حالیکه تاثیر مهم محل ، میزبان ، و تعامل محل میزبان برای شناسایی شده بود . این نتایج نشان داد که میانگین فنوتیپ افراد که گونه های مختلف گیاه میزبان زندگی می کنند بعنوان نتیجه محیط های تغذیه ای مقایسه کننده ی که

گونه های میزبان فراهم می کنند متفاوت هستند.

لغات کلیدی و مهم
BREVCORYNE brasssicae تشخیص میزبان محلی . شکل پذیری فنوتیپی تغییر فنوتیپی ، تعامل گیاه – حشره

مقدمه :
جمعیت های جدا شده از لحاظ جغرافیایی بخاطر تاثیرات بینانگذار و درصدهای پایین مهاجرت . یا بخاطر ویژگی های بعضی ژنوتیپ های دیگران در هر محیط متفاوت خواهند بود . اگر تشخیص اکولوژیکی با انتخاب بالا برود پس تفاوت فنوتیپی و ژنتیکی میان جمعیتها حتی در فواصل کوتاه روی خواهد داد. تشخیص در استفاده منابع در یک زیستگاه فشارهای انتخابی وسیعی را ایجاد می کند و تطابق محلی و گونه زایی هم محلی را بالا می برد.

مطالعه تعامل میان گیاهان و حشرات گیاهخوار اهمیت تشخیص میزبان بعنوان مکانیزم گونه زایی تحت شرایط هم محلی مورد تایید قرار می دهد.
اگر چه بیشترین مطالعات بر تغییرات در ویژگی های تاریخچه زندگی متمرکز شده است تعداد کمی تغیرات مورفولوژیکی هستند مربوط به فرایند تشخیص را دارند. استفاده گیاهان میزبان مختلف ارزیابی متفاوت ویژگی های مربوط به کارایی تغذیه را آسان می کند.
برای مثال مستند شده است که میانگین طول منقار حشره بندقJadela haematoloma(نیم بالان ) مطابق با میانگین اندازه دانه میزبانشان تغییر می کند.

افراد گونه های مشابه که در محیط های مختلف مثل محل ها یا گیاهان میزبان رشد کرده اند بطور قابل ملاحظه ای در ویژگی های مورفولوژیکی ارتباط اکولوژیکی متفاوت هستند . کلا این تغییرات ارتباط مستقیم با سلامتی افراد دارد. پیشنهاد شده است که ارزیابی فنوتیپی از انتخاب طبیعی مشتق شده است . تفاوتهای فنوتیپی در اصل محیطی خواهند بود اگر فنوتیپ ها پلاستیک باشند

و معیارهای عکس العمل بخاطر تفاوتها در حساس بودنشان به محیط تغییر کند . بنابر این ارزیابی تشخیص اکولوژیکی در مقابل تعمیم دادن در حشرات گیاهخوار وابسته به حضور گونه های میزبان مختلف که از لحاظ هم محلی بودن بوجود آمده اند می باشد والبته به مقدار مداوم ژن ‍، فراوانی هر محیط ، ومتفاوتهای سلامتی بین متخصصان جامع العلومها در محیط معین هم می باشد .
شته ها ( هم بالان ) حشرات گیاهخوار با گونه های تک خوار و چند جور خوار هستند . (یعنی ، روی چند گونه گیاه میزبان یا روی چندین گونه گیاه میزبان تغذیه می کنند. )

حتی گونه ای چند جور چند رده تشخیص یک گونه میزبان خاص را در محل معین نشان داده اند . شته ها مشکلی از سیستم عالی برای تحقیق نتایج تفاوت استفاده میزبان بر الگوهای تغییر مورفولوژیکی ، و برای ارزیابی تشخیص هم محلی بودن دارند. ویژگی های تغییر مورفولوژیکی شته ها بسیار تغییر پذیر است و شاید مربوط به گونه های میزبان و با شرایط آب و هوای بسته باشند . در این تحقیق الگوهای تغییر مورفولوژیکی جمعیتهای BREVCORYNE brasssicae ( هم بالان APHIDIDAE : مربوط به دو گونه میزبان مرتبط BRASSICA OLERACEOوBRASSICA COMPESTRIS در محل ها و میان محل ها در کوهستان چیاپاس مکزیک توضیح داده شده است .

مطالب و روش ها
محدوده تحقیق
محدوده تحقیق در کوهستان چیاپاس در مکزیک جنوبی در ارتفاع بین ۰۰۰/۲ و ۵۰۰/۲ متری است (شکل ۱) . آب و هوا نیمه مرطوب معتدل با میانگین بارش سالانه ۱۰۰/۱ mm و میانگین دمای سالانه می باشد . فصل بارانی از ماه می تا اکتبر ادامه دارد. منظره شدیدا با زمینهای محصولات کشاورزی محصور شده توسط دومین جنگلهای بلوط در سکوهای مختلف پی در پی قطعه قطعه شده است .

 

گونه های شته
BREVCORYNE brasssicae یک گیاهخوار پلی فاژ است که روی گونه های گیاه خانواده brasssicae تغذیه می کند و درنواحی معتدل جهان منتشر شده است . BREVCORYNE brasssicae هر دو دوره جنسی و غیر جنسی را در یک گیاه نشان می دهد. در کوهستانهای چیاپاس BREVCORYNE brasssicae اصولا روی BRASSICA COMPESTRIS و BRASSICA OLERACEO تغذیه می کند و شاید چرخه زندگی anholocylic(فقط تولید دوباره بکرزایی ) دارند با گونه تکواژ بالدار و بی بال که به بالاترین تراکم درباره مارس می رسند (مشاهده فردی ) شاهدی بر تولید مثل جنسی برتولید مثل جنسی در جمعیتهای این شته در چیاپاس وجود ندارد ( مثلا حضور ماده تخم گذار ، تخم یا نزاها)
تحقیقات قبلی حضور تفاوت ژنتیکی مهم میان جمعیتهای BREVCORYNE brasssicae از محل های مختلف و بین گیاهان میزبان در محل ها را نشان می دهد. هم چنین تجربیات انتقال دو طرفه نشان می دهد که BREVCORYNE brasssicae زودتر تولید مثل می کند و شفیره بیشتری در BRASSICA COMPESTRISتا در BRASSICA OLERACEO تولید می شود.
گیاهان میزبان
BRASSICA OLERACEO ( کلم سبز ) BRASSICA COMPESTRIS( مترادف B.rapa شلغم ) در مکزیک حدود ۱۰۰ سال پیش شناخته شدند ( ۱۹۹۳ rollins) و هر دو گونه به کرات BREVCORYNE brasssicae بعنوان میزبان استفاده شده اند . این دو گونه معمولا در هم محلی در کوئهستانهای چیاپاس بوجود می آیند. کلم سبز در چیاپاس سالانه حداقل در ۵ دهه اخیر کشت شده است .

شلغم یک گیاه یکساله علف است که نزدیک زمینهای کشت شده کلم سبز یا در زمینهای متروک رشد می کند. هر دو میزبانها برای شته ها طی ماههای زمستان در دسترس هستند ( از اکتبر تا فوریه ) جمعیتهای کوچک BREVCORYNE brasssicae می تواند طی تابستان گیاهان درو شده BRASSICA OLERACEO مانده در مزرعه یا روی گیاهان اخیرا کشف شده BRASSICA COMPESTRIS یافت شوند.
BRASSICA COMPESTRIS محتوای بالایی از glucosinolate برگ بالاتر و انبوه تارچه ریشه بیشتر از BRASSICA OLERACEO دارد. این دو ویژگی بنظر می رسد که گیاه را در برابر حشرات حمایت

می کند. بعلاوه BRASSICA COMPESTRIS محتوای بیشتر از نیتروژن و لیپیدها به BRASSICA OLERACEO دارد. در نتیجه BRASSICA OLERACEO و BRASSICA COMPESTRIS بالقوه دو محیط مختلف برای BREVCORYNE brasssica بالقوه دو محیط مختلف برای BREVCORYNE brasssicaهستند.
نمونه برداری و اندازه گیری شته ها
افراد BREVCORYNE brasssicaدر ۴ محل در کوهستانهای چیاپاس طی فوریه و مارس ۱۹۹۹ جمع آوری شدند. ( شکل ۱) . در هر محل شته ها بطور اتفاقی از ۱۵-۲۰ گیاه هر گونه میزبان جمع آوری شدند.
شته های هر گیاه در ۷۰% الکل در ویال های بر چسب دار مختلف نگهداری شدند. از هر گیاه ۱-۲۰ بالغ بی بال را روی لام هایی قرار دادیم تا ۳۰ شته در گیاه میزبان در محل کامل شده بود . روی افراد بی بال متمرکز بودیم چون آنها تقریبا بی حرکت بودند و حداقل ۳ نسل در یک گیاه معین مصرف شده بودند. شته های بالدار وقتی ظاهر می شدند که گیاه از لحاظ موادمغذی فقیر است و معمولا گیاه را ترک می کردند . در نتیجه افراد بالدار در گیاه معین از گیاهان مختلف یا حتی گونه های میزبان مختلف می آمدند .
قبل از اندازه گیری ها نمونه ها در یک محلول koh 10% برای ۴۰ دقیقه قرار داده می شدند سپس هر نیم ساعت برای ۸ ساعت با آب مقطر شسته می شدند سپس در یک محلول هیدرات کلرال – فنول (۱: ۱) برای حداقل ۲۴ ساعت شفاف می شدند . در نهایت نمونه ها در یک قطره کوچک واسطه berlesse قرار داده می شدند و یک پوشش شیشه ای روی آن قرار داده می شد و قطعه در برای دو هفته در کوره خشک می شد.
شته ها با استفاده از طیف نما اندازه گیری می شدند. طول ۷ ویژگی اندازه گیری می شد. بر حسب نزدیکترین میلیمتر : طول بدن (BL) ، قطعه شاخکی III (AIII) یه قطعه شاخکی VI (BVI) فرایند نهایی آخرین قطعه شاخکی

) IP)، آخرین قطعه نوک مانند (LRS) درشت نی پشتی( HTIB) و قطعه پشتی پنچه پا II (HTII) ( شکل ۲( این ویژگی ها انتخاب شده اند چون آنها در تشخیص و استفاده گیاه میزبان سر و کار دارند. طول بدن اغلب مربوط به میزان تولید مثل است چون شته های کوچکتر بسیار آرامتر از شته های بزرگتر تولید مثل می کنند. درشت نی پشتی و مچ پشتی مربوط به حرکت شته و توانایی او در رسیدن به گیاه میزبان یا برای فرار از دشمنان طبیعی می باشد. شاخکهای بلند تر برای بهبود توانایی جهت یابی فرض می شود و آخرین قطعه نوک مانند قویا وابسته به انتخاب سطح برگ گیاهان میزبان مثل حضور و انبوهی تارچه ها می باشد.

تحلیل آماری
تغییر پذیری ویژگی های مورفولوژی B.brassicae با استفاده از دو روش تک متغیرذ و چند متغیر تحلیل شده است . برای کاهش تعداد تغییر پذیرها تحلیل اجزا اصلی با استفاده از ماتریس همبستگی ۷ ویژگی مورفولوژیکی با استفاده از بست آماری jmp اندازه گیری شده است انجام می شود. ( موسسه sas 1995( . چ.ن امتیازها ترکیبات خطی متغیرهای اصلی هستند بعنوان توصیف گران یکپارچه مورفولوژیکی کلی پشه ها استفاده خواهند شد.
امتیازات از دو ( جز اصلی ) از دو طریق تحلیل تغییر پذیری تحلیل شده بود در سه تحلیل محل را بعنوان عامل تصادفی در نظر گرفتیم در حالیکه میزبان بعنوان عامل ثابت در نظر گرفته شد. روش مشابه برای تحلیل ویژگی های مورفولوژیکی فردی به خدمت گرفته شد.

نتایج
دو جز اصلی ۶۲% تغییر در مورفولوژی B.brassicae توضیح داده شد. اولین جز ۵۰% تغییر و دومین ۱۲% را توضیح دادند. ( جدول ۱) . همه ویژگی ها بارگذاری های مثبت بر داشتند. بالاترین بارگذاری ها مربوط به تغییر در اندازه زائدها بود. طول بدن و دو ویژگی مربوط به اندازه پاها بار گذاری های مثبت بر بعنوان توصیف گرهای اندازه کلی زائدها استفاده شده بودند. امتیازات بعنوان ارتباط میان سایز بدن ( اندازه بدن و پا ) و طول شاخک ها تفسیر شده بودند.
تحلیل عامل تغییر پذیری بر امتیازات ( اندازه زائدها ) انجام شده تاثیر محل را نشان نمی دهد اما وجود تغییر فنوتیپی وابسته به میزبان در B.brassicae را روشن می سازد ( جدول ۲) . شته هایی را برای BRASSICA COMPESTRIS تغذیه می کنند امتیاز حد واسط بالاتری برای تا امتیاز حد واسط برای BRASSICA OLERACEO را نشان می دهند. (شکل ۳) نشان می دهد که اولی بزرگتر و با زائدهای بلندتری بود. تعامل محل x میزبان مهم نبود ( جدول ۲ )

تحلیل مشابه با امتیازات مشتق شده از تاثیرات مهم محل میزبان وتعامل محل x میزبان را نشان داد ( جدول ۲) . بالاترین مقدار میانگین امتیازات از در شه های رشد کرده روی BRASSICA COMPESTRIS در mitzition مشاهده شده بود . در این محل teopisca پشه هایی که در BRASSICA COMPESTRIS رشد کردند مقادیر بالاتر را نسبت به مقادیر BRASSICA OLERACEO داشتند. عکس این مطلب در chamala صادق بود . در نتیجه باعث بالا رفتن تعامل محل x میزبان شد. تفاوتهای بین میزبانهایی که در balun مشاهده شده بود نبود( شکل ۳)

برای ارزیابی تفاوتها بیان محلها و میزبانها در هر ۷ ویژگی مورفولوژیکی B.brassicae یکسری تحلیلات چند نمونه ای مستقل تغییر پذیری را انجام داد و محل را بعنوان عامل تصادفی در نظر گرفت . تحلیل ها تفاوتهای مهمی بین میزبانها ومیان محلها در قطعه شاخکی و در قطعه آخر نوک مانند آشکار شد. تعامل محل x میزبان برای طول بدن تند دوم پنچه پای عقبی و برای پایه بند ششم شاخکی مهم بود. ( جدول ۲ شکل ۴)
بحث
نتایج این تحقیق ثابت می کند که بیشتر تغییر مورفولوژیکی که با B.brassicae نشان داده شد بوسیله گیاه میزبان استفاده شده در هر محل و تا حدی کمتر بوسیله تفاوتها میان محل ها محاسبه شده است . تفاوت مورفولوژیکی بین پشه های ساکن روی میزبانهای مختلف در محلها سناریوی تفاوت مشتق شده از میزبان ابتدایی را ارائه می دهد. چنین سناریویی سازگار با تحقیقات قبلی است که تفاوت ژنتیکی کوچک اما مهم بین جمعیتهای مربوط به میزبان B.brassicae را نشان می دهد . معهذا این تفسیر نیاز به حمایت بیشتر از شاهد دارد که نشان دهد تفاوتهای مورفولوژیکی بین میزبانها از لحاظ ژنتیکی پایه ریزی شده است و با انتخاب تحت تاثیر قرار می گیرد .
تحلیل اجزا اصلی نشان داد که بیشتر تغییر مورفولوژیکی (۵۰% ) B.brassicae مربوط به اندازه کلی زائدهاست . زائدهای پشه های در حال رشد روی BRASSICA COMPESTRIS در ۳ تا از محل بزرگتر بودند و نشان داده که بهره برداری این گونه های میزبان نیاز به زائدهای بزرگتر را دارد . معلو

م شد که BRASSICA COMPESTRIS بالغ تر از BRASSICA OLERACEO است تفاوت در اندازه زائده مربوط به استفاده میزبان می باشد . در حقیقت شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اندازه زائدها مربوط به سو استفاده میزبان می باشد . برای مثال قطعات قوزکی پشتی بلند و خوب در

حمایت می کند نمی دانیم آیا تفاوتهای اندازه زائدها با نظام های انتخابی متفاوت که توسط گونه های میزبان قرار داشته شده اند مشتق شده اند یا آیا آنها بسادگی بیان شکل پذیری فنوتیپی هستند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 27 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد