مقاله در مورد عواملی بود که دانش آموزان را به سوی رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد

word قابل ویرایش
89 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی عواملی بود که دانش آموزان را به سوی رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد تا با شناخت این عوامل و انگیزه ها را ه های تقویت آن را یافته وشوق و رغبت آنان را سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد که با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حر فه ای راه خود کفایی کشور سریع تر طی می شود.
برای این منظور تعدادی فرضیه تعیین شده و نتایجی نیز حاصل گردید که عبارت از : ۱-بین نوع شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد؟

۲- دانش آموزانی که در ترم اول ودوم سال گذشته در کلاس اول از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بوده اند کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه فنی گرایش دارند .
۳- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد .
۴- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان بستگی به علاقه شخصی آنها دارد .
۵- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد .
۶- تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های هنرستانی تاًثیر دارد .

۷- عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیر ستان در انتخاب رشته های هنر ستانی تاًثیر دارد .
۸- بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم (دیپلم )و گرایش نو جوانان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد .
۹- آسانی ورود به بازار کار در انتخاب رشته های هنر ستانی موًثر است
جامعه آماری عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه ای ،که از این تعداد ۱۲۰ نفر با استفاده از روش اندازه گیری تصادفی چند مر حله ای انتخاب شدند .
ابزار پژوهش را پرسشنامه ای که محقق ساخته ، تشکیل می داد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که :
– اکثریت اولیای دانش آموزان این رشته ها از خانواده های کارگر و کشاورز و تعدادی نیز از خانو ده های فر هنگی و کار مندی می باشد .
– پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح پایین و متو سط قرار دارد .
– میزان تحصیلات پدر و مادر در سطح پایین می باشد و تعدادی نیز متوسط می باشند .
– علاقه و رغبت شخصی این محصلین تاءثیر زیادی در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .
– دانش آموزان فوق اکثراض دارای علاقه به کار های دستی بوده و در آنها مهارت و استعداد وجود دارد .
– تشویق اطرافیان در انتخاب رشته تاًثیر ضعیفی داشته است .
تقلید در انتجاب رشته نقش داشته است .
– آنان تصور می کنند ،که نسبت به رشته های نظری راحت تر می

توانند وارد مقطع کاردانی شوند و این تصور در انتخاب آنان تاًثیر دا شته است .
به تصور آنان راحت تر می توانند جذب بازار کار شوند .

مقدمه:

بسیاری از جوانان و نو جوانان قادر به ادامه تحصیل نیستند و علاقه دارند که شغلی برای خود تعیین نموده و مستقلاًبه زندگی خود ادامه دهند و در این زمینه مدرسه می تواند با تهیه برنامه های حر فه ای و آماده کردن جوانان برای احراز مشاغلی که مورد نیاز جامعه است قدم های مو ثری برای ما در این زمینه بر دارد . وظیفه معلم و مدرسه این است که از طریق راهنمایی در انتخاب شغل و گذر اندن معیشت به شاگردان کمک کنند . هدف آموزش متوسطهبیشتر تربیت متخصص در حهت رفع نیاز مندی های جامعه خواهد بود ،به طوری که همه فارغ التحصیلان دوره متوسطه ، اعم از آنان که از رشته های نظری یا از رشته های فنی و حر فه ای فارغ التحصیل شده باشند ، بتوانند بلافاصله به نیروی انسانی فعال بپیوندند . زیرا هدف از این دوره صرفاً آماده کردن همه افراد برای ورود به دانشگاه نخواهد بود . جوان حداکثر درصد از فارغ التحصیلان دوره متو سطه می توانند به دانشگاه ها راه یابند ،این گروه خود را در سطحی بالاتر برای خدمت آماده می کنند وبه خاطر تعمق بیشتر در تخصصی که به دست می آورند در خود کفایی کشور سهیم می شوند .
زیرا خود کفایی هر جامعه ای از جهات مختلف به کار آیی فارغ التحصیلان متوسطه عمومی و فنی و حرفه ای آن کشور بستگی دارد .
بیان مسئله:
ضرورت پیوند عمیق میان علم و عمل جهت ترقی و پیشرفت در تمام زینه ها یک امر نا گسستنی است . که باید آن را مورد توجه جدی قرار داد . تا نسل جوان با رغبت وافر قادر به حل بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی باشد و ارزش های انقلاب را در مصاف با جملات ودر عمل از دشمنان محفوظ نگه دارد و از طرف دیگر به مقابله با آنها بپردازد .

این کار میسر نخواهد بود الا این که آموزش و پرو ربا برنامه ریزی صحیح ،و ایجاد همکاری سایر موسسا ت ،نهاد ها ، و مراکز تولیدی و آموزش با این نهاد راستین ،آستین همت بالا زند و علاوه بر تامین شغل برای افراد ،برای بر طرف کردن نیاز مند ی های جامعه افراد کار امد و متخصص و ماهر تربیت کند . آگاهی از سوال انتخاب شاخه های فنی آگاهانه و نا آگا هانه بدون انتخاب می تواند جامعه ای را در برنامه ریزی های آموزشی و حرفه ای کمک نماید . در این راستا سؤالات پژوهش حاضر عبارت است از :
۱- چه علل و عواملی وجود دارد که دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و ح

ر فه ای گرایش پیدا می کنند ؟
۲- آیا گرایش دانش آموزان به رشته های فنی و هنر ستا ن های فنی و حر فه ای از روی هدف معین و به طور آگاهانه صورت می گیرد ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :
برای این که در جامعه ای به ترقی و پیشرفت برسد ،باید به دانش کاربردی کشور اهمیت دهد . در علوم و فنون و هنرهای گوناگون در پیوند با آرمان ها و با ورها و ارزش ها و هنجار های «مقبول » و «حقانیت یا فته های » اجتماعی ،جای خود را در کلیت ها باز یافته اند و از طریق «نهاد آموزش و پرورش » نگهداری شد و باروری پیدا کرده اند و در حر کت های تاریخی به نسل های دیگر انتقال یافته اند (قزوینی ،۱۳۷۴ )
در طول سال های گذشته به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح که منطبق بر روانشناسی صنعتی باشد ،از طرف حکامان سر سپرده رژیم گذشته در ارتباط با صنعتی کردن جامعه ،طرح ریزی صحیحی نشده بود ،در حالی که پیشرفت علم و صنعت(تکنولوژی )حداقل از بعد قرن نوز دهم همچنان در بسیاری از کشور ها برای جبران عقب ماندگی های جامعه خود ،قدم های آهنین خود را برداشتند،به طوری که این امر وسیله ای شد در دست قدرت های بزرگ برای چپاول و غارت ثروتهای طبیعی ،ملت های مظلوم ،وهم چنین کشتن نبوغ و استعداد های در خشان ،ملتهای جهان سوم ایران عزیز ما که از این امر مستثنی نبود،دیدیم که سیاست استعمار یشان چگونه در تمامی عر صه های زندگی همانند تارهای عنکبوت بر گرد این ملت تنیده و افسار همه امور را تحت تسلط خود در آورده بو دند ،گر چه بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی بسیاری از سیاست های غارت گرانه استکبار از سر ملت ما کوتاه شد ه بود ولی حداقل در بخش عیناً مشاهده شده که در بسیاری از استاد کاران و تحصیل کرده هایمان در کار خانه های کشور خودمان زیر دست و خدمه تکنولوژی غرب هستند .

قابل ذکر است که آموزش فنی و حر فه ای در نظام فعلی دارای ضعف هایی بوده است که توانایی جذب نوجوانان به هنر ستان ها را نداشته و حتی بعد از تحصیلات هنرستانی بسیاری از فارغ التحصیلان به راحتی نمی توانسته اند خود را با بازار کار رونق دهنده و یا با ماشین آلات جدید کار خانه ها وکار گاه ها کار کنند . . این به دلیل فرسوده و قدیمی بودن ماشین آلاتی است که در هنرستان ها موجود است .

البته در نظام جدید به این مهم توجه شده و استفاده از کار گاه های مختلف و یا ایجاد هنر ستان های جوار کار خانه ها تا حدود زیادی این معضل حل گشته است. نظام آموزش متوسط با کسب اطلاع از عواملی که شوق جوانان را در جهت گرایش به فنی و حرفه ای و کار و دانش بر می انگیزد . از جوانان مستعد در هنرستان ها و د بیرستان ها استفاده کرده و بهترین جوانان را جذب مکان های فوق نماید .

این پژوهش تلاشی است ،در جهت همین هدف و به منظور دستیابی به علل و عوامل بر انگیزاننده ای که ممکن است در دسترس جوانان نباشد و یا ما بدان توجه نداشته باشیم . اگر ما می خواهیم کشوری مستقل و آباد داشته باشیم ، احتیاج به تولید انواع کالای مورد نیاز و خدمات داریم .کالاها و خدماتی که بتوانند نیاز های هزار گونه این جامع متحول و پر تلاش را تاءمین نموده و حتی به خارج از کشور صادر کند .

برای تولید کالاهای خوب و خدمات مالی نیاز به انسان هایی با کیفیت بالا داریم . این انسان ها باید در آموزش و پرورش تر بیت شوند . آموزش و پرورشی که به تحصیلات فنی و حرفه ای توجه دارد . باید بداند . که چگونه می تواند این نیروها و جوانان را جذب کرده ، آموزش دهد و وارد بازار کار نماید .

هدف تحقیق :
هدف از این تحقیق بررسی علل و انگیزه هایی است که جوانان را به رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد .پس از شناخت این عوامل در جهت توسعه و تقویت این انگیزه ها برآئیم ، به جهت این که هزینه ها و نیروی زیادی از سر مایه های کشور صرف تحصیلات این گونه از دانش آموزان می شود .
شناخت برخی از ویژگی های فردی ، هنر جویان که گاهی با مشکلاتی در مدرسه ، یا محیط کار تواءم است ، ضروری است مثل :نداشتن انگیزه تحصیلی ، در رشته ای که تحصیل می کند ، انگیز ه های جسمی و روانی ،تفاوت هایی فردی ، نقایص و محدودیت های آمو زشی از نظر نور ، رنگ ، رطوبت ، و وسایل کار و نظایر آن نیاز مندی های آموزشی یکایک یاد گیرنده ها نقایص و اشکا لات سر پرستی و از جمله عواملی هستند که باید مورد دقت و شناسایی قرار گیرد و موجب بی رغبتی هنر جویان گردد.

فرضیه های تحقیق :
بین نوع شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد ؟
۱- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنر ستانی رابطه وجود دارد .
۲- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها بستگی به علاقه شخصی آنها دارد .
۳- گرایش دا نش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد .
۴- تشویق افراد خانواده و دو ستان در انتخاب رشته های فنی و حرفه ای موءثراست .

۵- عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیرستان در انتخاب رشته های هنرستانی تاءثیر دارد.
۶- بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نو جوانان به رشته های هنر ستانی رابطه وجود دارد .
۷- آسانی ورود به بازار کار در انتخاب رشته های هنرستانی موءثر است.

تعارف عملیاتی متغیر های تحقیق :
۱- گرایش به رشته : گرایش در لغت به معنی رغبت و تمایل می باشد،گرایش به رشته یعنی ،تصمیم به انتخاب رشته خاص .(عمید ۱۳۷۴ )
۲- علاقه شخصی :میلی که دانش آموز را از درون مجبور به انتخاب می کند .
۳- شهرت فنی :انجام دادن کار با سرعت و دقت .

۴- استعداد فنی :ْآمادگی جسمی و ذهنی و روانی برای انجام دادن امور فنی .
۵- پیشرفت تحصیلی :معدل بالای ۱۵ دروس .
۶- تشویق دانش آموزان :به معنای وادار کردن و ایجاد رغبت کردن دانش آموز .
۷- مشاوران : کارمندانی که در مدارس متوسطه به عنوان مشاور یا دبیر راهنما مشغول به خدمت هستند .
۸- اولیا ء دبیرستان : منظور کسانی هستند که در تعلیم و تربیت محصلین نق

ش مستقیم دارند.
۹- رشته های هنرستانی :رشته تحصیلی که به نوعی تحصیل حرفه و فن قلمداد می گردد.
۱۰ – شغل: به معنی به کار واداشتن کسی است و آنچه مایه مشغولیت می باشد .(صافی ،۱۳۷۴ )
۱۱-کار :فعل و عمل و کردار است و آن چه از شخصی صادر می گرددو خود را به خود مشغول می دارد .
حرفه : به معنی صناعت و ساختن ماهراته است .
مهارت :به مجموع توان های تجربی و تحصیلی که جهت تصدی و انجام وظایف هر شغل لازم است .(شفیع آبادی ،۱۳۷۱ )

 

ادبیات تحقیق :
نگاهی به نظرات علمای تعلیم و تربیت
با بررسی نظرات تعداد کثیری از علمای تعلیم و تربیت به این باور می رسیم که این دانشمندان اکثرا ًمعتقد بودند که تعلیم و تربیت واقعی از راه علم نتیجه واقعی نخواهد داد .علمای تعلیم و تربیت مقدم به این مسئله توجه کمتری داشته اند و بیشترین توجه آنها به ذهنیات و مسائل معنوی بوده است .شاید به دلیل این بوده است که احساس نیاز به موضوع نمی شده و یا علم تعلیمی و تربیت هنوز قدم های اولیه خود را بر می داشته است .ولی متاٌ خرین به این نتیجه عالی دست یافته اند که به کودکان و نوجوانان از طریق عمل و تجربه تعلیم دهند ، و آنان را تربیت کنند.لذا دریافت این موضوع باعث شده که آنان در خصوص فوق نظراتی را ارائه و این نظرات به صورت نوشته ها و کتاب ها وقتی به صورت فلسفه های تعلیم و تربیت ظاهر شده و جوامع به اطا عت از اجرای آن نظرات تشویق شده اند.
دیوئی عقیده دارد که ،دانش تجربه است و تجربه واقعی در عمل نهفته است .یک شئ برای چیست ؟ به کاربرد آن کدام است ؟ آیا یک معدن زغال سنگ یک مخزن فیزیکی است یا عملکرد ی دارد ؟اگر چنین است آن عملکرد چیست ؟این سواءل ها به تجربه انسان معنی می بخشد ، ولی بدون تجربه قبلی به آنها نمی توان پاسخ داد، عمل پیشاپیش دانش حرکت می کند .
عمل پیش از تجربه یعنی دانش ، که مبنای تجربی نداشته باشد ،وجود خارجی ندارد .
هر چه می دانیم ،از فعالیت های ما ناشی شده است ،کوشش های ما برای بقاءبه دست آوردن غذا ،مسکن و لباس ، موجب دانش اندوزی ما می شود .روشی که دیوئی برای دانش اندوزی

زندگی توصیه می کند ،روشی تجربی است از نظر رژکرسن استانیز آلمانی (۱۹۳۲ -۱۸۵۴ )هدف آموزشی وپرورش دستیابی به ارزش های شهر وند است .وی معتقد بود که کودک بر اثر فرایندی که از یک رشد درونی بزرگ می شود ،آن چه کسب می کند، زمانی که با نوعی فعالیت شخصی جذب نشود .به طور واقعی جزء وجودی او نمی شود . به گفته او اگر هدف غائی را تعلیم و تربیت و تشکیل شخصیت بدانیم ، بهترین سازمان تربیتی آن خواهد بود .
که فرصت های لازم را برای رشد شخصیت فراهم کند و با ید دانست که شخصیت تنها از راه عمل رشد می کند . تاًکید او بر عمل باعث شد .که او را بنیانگذار مدرسه فعالیت بدانند .او مدر

سه خود را جایگاهی برای آزاد ساختن انرژی خلاق و بالقوه می دانست و اصل فعالیت را به مقیاس وسیع در مدارس دولتی مونیخ معرفی کرد.
او البته فعالیت دوار صنعتی و دستی را آغاز کرد . لیکن بعداً مفهوم را گسترش داد و جنبه های ذهنی و اخلاقی رفتار نیز به آن افزود .(صفوی ،۱۳۷۵ ) شاگردان مؤسسه ما کار نکو به صورت گروه های دائمی در آمد ، و هر یک فرماندهی برای خود داشتند . تعداد اعضای هر گروه بین ۷ تا ۱۵ نفر بوده اند .عضویت در هر گروه به نوع کار بستگی داشت . به عنوان مثال ، تمام کسانی که در کار مراقبت از دام شرکت داشتند ،عضو یک گروه بودند . به همان ترتیب گروههایی برای آهنگری ، باغبانی و تجاری و نجاری ، تشکیل شد ، که فعالیت آنان در مجموع شامل برنامه منظمی برای کار مولد و آموزش رسمی بود ، که در عین حال با خواسته های جامعه مزبور ارتباط داشت .شاگردان برای خود کشاورزی ، خیاطی ، آهنگری نجاری و کارگاه های صنعتی ، سبک داشتند که از این

طریق احساس موفقیت در امر تولید نصیبشان می شد .(صفوی ،۱۳۷۵ )هدف تعلیم و تربیت از دید گاه ماکارنکو :ماکارانکو ویژگی ها و وظایف زیر را برای انسان مورد نظر خود مشخص می کرد .(ما می خواهیم کارگر روسی با فرهنگ تربیت کنیم.)
باید تربیتی اتخاذ کنیم که وی بتواند از تعلیم و تربیت به ویژه آموزش متوسط بر خوردار شود .می باید به او آموزش فنی و حرفه ای بدهیم .(صفوی ،۱۳۷۵ )

ادموند مولنیس (۱۹۰۷ -۱۸۲۵ )که یک جامعه شناس فرانسوی بود .با الهام ارزدی و با دلی اقدام به تاءسیس یک مدرسه نمود.در این مدرسه هر کس باید کار عملی انجام می داد . زراعت در باغچه مدرسه ، فرصت هایی برای فراگیر ی کشاورزی ابتدایی فراهم می ساخت .
کارهای پیشرفته تر کشاورزی در مدارس کشاورزی مجاور آموخته می شد .کارگاه های نجاری و آهنگری کاملاً مجهز بودند. مکانی برای تعمیر دوچرخه در نظر گرفته شده بود .که پسران در آن دوچرخه را تعمیر می کردند .تعدادی استودیو برای کارهای هنری تربیت یافته بود . در مدرسه روس ها هدف کارهای عملی تنها به خاطر دلایل آموزشی آن نبود ،بلکه ملاحظات اجتماعی نیز در نظر گرفته می شد. (صفوی ، ۱۳۷۵ )
پتالوزی و فرویل نیز ، برکشاورزی به عنوان یک ماده ی درسی تاءکید می کردند ، البته باغبانی نه به روش کتابی ، بلکه در عمل و آن چنان که مرسوم بود . پتالوزی می گفت : یادگیری باید بر اساس عمل انجام گیرد و پیشنهاد می کرد ، که بازی به عنوان یک ماده ی درسی در برنامه های کلاسی گنجانده شود . (فرجاد ،۱۳۷۳)

سیر تحول آموزشی فنی و حرفه ای در ایران:

در سال ۱۳۳۵ قمر ی(۱۲۹۳ شمسی ) مدرسه فلاحت در رشت تاءسیس شده است و در سال ۱۲۸۵ شمسی اولین هنرستان صنعتی با دو رشته درودگر وفلزکاری در تهران تاءسیس گردید و متعاقب آن در سال ۱۳۰۸ قمری (۱۲۶۹ شمسی ) مدرسه صنایع مستطرفه در تهران با شعبه های نقاشی ، حجاری و قالیبافی دایر گردیده است هر سال تحصیلی ۱۳۰۴ -۱۳۰۳ مدرسه صنعتی ایرانی و آلمانی سابق که دارای شعب صنعتی و علمی بوده است تاءسیس گردیده است .
در این سال دبیرستان تجارت دایر گردید و مدت تحصیل آن را سه سال و دارابودن حداقل سن ۱۵ سال و حداکثر ۲۰ سال از ضوابط این مدرسه اعلام کرد ه اند. از سال تحصیلی ۱۴ – ۱۳۱۳ یک دبیر ستان کشاورزی و نه دبیرستان صنعتی در کشور دایر گردیده است .تعداد محصل

ین مدارس حرفه ای در این سال ۷۹۳ نفر ذکر کرده اند .
بررسی سیر شناخت آموزش فنی و حرفه ای قبل از اجرای طرح اصلاح آموزش و پرورش کشورشان می دهد که آموزش فنی وحرفه ای از لحاظ در جات تحصیلی به سه دسته تقسیم شده است .
دسته اول تعلیماتی است که در اردو های کار داده می شد . در این اردو ها اطفال علاوه بر تعلیم خواندن و نوشتن حرفه ای می آموختند . این حرفه ها متنوع بوده و شامل درود گری ، آهنگری ، لوله کشی ، سیم کشی ، جوشکاری ، رانندگی تراکتور ، بنائی ، قالی یا حصیر یا پارچه یا پتو بافی ، نانوایی ، صندلی سازی ، کفش دوزی ، آشپزی و …. بوده است .
دسته دوم مدارس فنی را آموزشگاه های حرفه ای نامیده اند و شرایط ورود به آنها داشتن گواهینامه شش ساله ابتدایی بوده است . طبق اسا سنامه مصوب شورای عالی فرهنگ مورخه ۱۳۳۷ دوره آموزشگا ه حرفه ای۲- ۳ سال در رشته تحصیلی را درودگری ،فلز کاری ، برق و ساختمان ذکر کرد ه اند . هدف از آموزش های حرفه ای پسران را مصوب شهریور ۱۳۴۱ شورای عالی فرهنگ با رشته های خیاطی و طراحی ، آشپزی ماشین نویسی – منشی گری – اطو

کشی –رخت شوی و کارهای دستی مانند : کلاه دوزی –کیف سازی – تزئین منزل به تناسب امکانات شرایط هر منطقه دایر شده است . مدت تحصیل در آموزشگاه ها ی حرفه ای دختران سه سال و در پایان هر که حال از آموختن رشته معینی باذکر مدت تحصیل و کار آموزی بوده است .
در برنامه هر رشته لااقل دو ماه کارآموزی در آموزشگاه یا کارگاه های آزاد تاءکید شده است .(تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ )

دسته سوم : مدارس متوسط فنی و حرفه ای بوده است که دارندگان کارنامه قبولی سال سوم متوسط در آنها وارد می شده اند ، مدارس متوسط فنی و حرفه ای طبق اساسنامه های مصوب شورای عالی فرهنگ توسط وزارت آموزش و پرورش یا وزارتخانه و صاحبان صنایع دایر گردیده است . این مدارس شامل هنرستان های صنعتی ، دانشسراها ی کشاورزی ، دبیرستان های کشاورزی و بازرگانی ، آموزشگاه های پرستاری ، آمو زشگاه های بهیاری ، آموزشگاه های پست تلگراف ، هنر های زیبا و غیره بوده است .
رشته تحصیلی هنرستان های طبق اساسنامه خرداد ۱۳۳۷ مصوب شورای عالی فرهنگ عبارت بوده است از فلز کاری ، برق ، درود گری ، مکانیک اتومبیل ،ساختمان ، رنگرزی و نساجی که به تناسب نیلز و در محل تاءسیس می شده است .
دوره تحصیل در این هنرستان ها ۳ سال است که در سال اول برنامه همه رشته ها مشترک بوده و از سال دوم هنر جویان بر اساس ذوق استعداد تحصیلات خود را در یکی از رشته های مذکور ادامه می داده اند.
به فارغ التحصیلان رشته های هنرستانی گواهینامه پایان تحصیلات رشته را گذارنیده بودند داده می شود که این گواهینامه از لحاظ استخدام و نظام وظیفه برابر با دیپلم کامل متوسطه بوده است .
رشته های تحصیلی دبیرستان های کشاورزی ،طبق اساسنامه مصوب ۱۳۳۷ شورای عالی فرهنگ زراعت و دهداری ، دامپروری ، ماشین آلات کشاورزی ،هنر های روستایی ،باغبانی ،تربیت مروج کشاورزی، و بهیاری برای وزارت کشاورزی وبهداری بوده است . دوره تحصیل سه

سال وبه فارغ التحصیلان گواهینامه متوسط کامل در کشاورزی داده می شده است .
برنامه های درسی در ده سال اول مشترک ودر سال دوم براساس استعداد دانش آموزان و نیاز های محل و وجود امکانات مالی و وسایل و برنامه اختصاصی به تناسب رشته های مذکور تدریس می شده است . طبق اساسنامه مصوب اردیبهشت ۱۳۴۱ شورای عالی فرهنگ ،دوره گواهینامه متوسطه کامل در رشته بازرگانی داده می شده است .در برنامه ریزی این دوره تاًکید شده است که در تابستان هر سال دانش آموزان لااقل دو ماه در بانک یا موسسات ویا شرکت های تجاری کار آموزی نمایند .(تعلیم و تربیت ۱۳۶۵) در سال تحصیلی ۱۳۳۴-۳۵ طبق مصوبات شورای عالی فرهنگ در دوره دوم متو سطه تغییراتی حاصل شده است و شعب ادبی ،ریاضی ،طبی

عی ،و خانه داری (برای دختران )در رشته های فنی و حر فه ای در دوره دوم متوسطه سه شال و ابتدا به فارغ التحصیلان مدارکی داده شده است که از نظر استخدام و نظام وظیفه معادل کامل متوسطه بوده است .
ساخت آموزش متوسطه در مهر ماه ۱۳۸۳ سال اجرایی این دوره در طرح شماره چهار مر بوط به نظام آموزش متوسطه شاخه های تحصیلی این دوره رابه سر شاخه تحصیلات متوسطه نظری ،تحصیلات متوسطه جامع و تحصیلات متوسطه فنی و حرفه ای تقسیم کرده اندبرا ساس طرح مزبور ، فارغ التحصیلان دوره راهنمایی می توانند در تعلیمات متوسطه حرفه ای و فنی ادامه تحصیل دهند .

فارغ التحصیلان دوره راهنمایی می توانند در تعلیمات متوسطه حرفه ای و فنی ادامه تحصیل دهند . مدت تعلیمات حرفه ای بر حسب نوع حرفه حداکثر دو سال بوده و هدف از این دوره تربیت کارگر و کشاورز ماهر در رشته ها و حرف و فنونی است که به تحصیلات عالی نیاز ندارند . مدت تعلیماتی فنی چهار سال ژیش بینی شده و هدف از این دوره تربیت استاد کار و تکنسین در صنایع و کشاورزی و خدمات اداری و صنعتی و بازرگانی است .
تحصیلات فنی و حر فه ای شامل سه بخش کشاورزی ،خدمات و حرف روستایی بوده است (تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ )

دوره متوسطه فنی و حرفه ای (نظام فعلی )در حال اجرا :

این دوره شامل سه شاخه آمزش فنی، بازر گانی و آموزش کشاورزی است و شاخه های آموزش فنی ، بازر گانی و حر فهای و کشاورزی پساز انقلاب اسلامی به دلیل پاره ای ضروریت ها تغییراتی از نظر رشته های تحصیلی ،حذف و یا ازدیاد آن دیده می شود .
شاخه آموزش بازرگانی و حرفه ای شامل دوره دو ساله است که دو سال اول در برگیرنده گرو های فنی و هنری ، بهداشتی ، اداری ، و بازرگانی است و دو سال دوم تخصصی است و شامل رشته های خیاطی ،نقشه کشی ، معماری ، گرافیک ، بهداشت محیط ، کودکیاری ، حسابداری ، بازرگانی و غیره می با شد .
در آموزش فنی از ۲۵ رشته سخن رفته است که با مطالعات مستمر دفتر آموزش فنی ،تغییراتی در این رشته صورت گرفته است . به فارغ التحصیلان رشته های فنی ، دیپلم کامل متوسطه در رشته مر بوط داده می شود .(تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ )
هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای :
هدف از شاخه متوسطه فنی و حر فه ای، اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر کاربردی ،علمی است .
این شاخه مشتمل بر چند گروه است از جمله :صنعت ، کشاورزی ، اداری ،بازر گانی ، هنر ، مدیریت خانواده ، بهیاری ،تربیت بدنی ، دانش آموزان طی سه سال باید حدود ۹۶ واحد درس بگذارنند که حدود شصت واحد آن دروس مشترک تمام گرو هها است . بیشتر در دو پایه اول و دوم ارائه می شود . این دروس با دروس مشترک شاخه نظری همسان است . دروس اختصاصی د

ر هر رشته نیز ۳۶ واحد است که بیشتر در پایه اول ارائه میشود. (صافی ،۱۳۷۴ )شاخه متوسطه کار دانش :هدف از شاخه متوسطه کار و دانش (مهارت آموزی ) تربیت نیروی انسانی ، سطوح نیمه ماهر و استاد کار و سر پرست مورد نیاز بخش های صنعت ، کشاورزی ،خدمات بر اساس نیاز های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور است به نحوی که هر یک از افراد شاغل یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای کاری که انجام می دهند یا داوطلب انجام آن هستند ، دانش ومهارت کافی کسب کنند .
فارغ التحصیلان این شاخه در صورت احراز شرایط می توانند در دور ههای علمی – کار بردی ادامه تحصیل دهند . به فارغ التحصیلان دوره راهنمایی یا معادل آن پس از گذراندن ۳۲ واحد پودمان

مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مر بوط ،گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارند گان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مربوط، گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارندگان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن ، پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون استانداردمهارت به دریافت گواهینامه درجه یک مهارت نائل می شوند به کسانی که دیپلم کاردانی داده می شود ، که علاوه بر اخذ گواهینامه درجه یک مهارت یا معادل آن در حرفه مورد نظر ۴۸ واحد دروس عمومی شاخه های نظری و فنی و حرفه ای را بگذرانند . (صا فی ، ۱۳۷۴ )
با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش :

۱- عدم تساوی امکانات آموزش از میان می رود .
۲- از عدم علاقه به مدرسه و ترک تحصیل دانش آموزان کاسته می شود .
۳- شکست های تحصیلی در بین دانش آموزان کم می شود .
۴- تاءکید بیش از حد بر رشته ای خاص کاسته می شود .
۵- از ساختمان مدرسه در تمام سال حداکثر استفاده به عمل می آید .

۶- بیگانگی ، یاس و نا کامی به دلیل عدم پیشرفت تحصیلی از میان می رود .
فارغ التحصیلان این دبیرستان ها هنگامی که تصمیم به اشتغال بگیرند مدرک تحصیلی آنها مهارت و علاقه آنها را در زمینه ای خاص به وضوح نشان می دهد .
در حالی که فارغ التحصیلان دروس نظری تازه باید بیندیشند که علاقه آنها در چه زمینه ای است .
برنامه تحصیلات حرفه ای:
دوره تحصیلات حرفه ای بدین منظور مطرح گردیده است که دانش آموزان را جهت اشتغال به کار سود مند ، بلافاصله پس از اتمام این دوره دبیرستان آماده سازد . به طور کلی در این برنامه دانش آموزان نیمی از وقت خود را صرف آموزش های عمومی و نیمی دیگر را صرف درس های حرفه ای می کنند . حدود ۲۰% محصلین دبیرستانی سراسر کشور در این برنامه تحصیل می کنند . میزان بیکاری در بین فارغ التحصیلان دبیرستان در رشته تعلیمات حرفه ای از ۵% در مقایسه با ۱۲% یا بیشتر گروه سنی خود در رشته های دیگر ،کمتر است .بیش از ۲۰% فارغ التحصیلان از مدارس ، احساس می کنند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند و یا هوش و استعداد کافی ندارند . لیکن این ها سریع تر کار پیدا می کنند .از مشاغل خود فنی تر هستند و بیش از فارغ التحصیلان رشته های دیگر دبیرستان کارهای خود را نگه می دارند .

کمک به هر محصل در آماده شدن برای یک شاخه :
مدارس کشور معمولاً از اهداف مختلفی بر خوردار ند، که یکی از اهدا

ف موضوع آماده سازی دانش آْموزان برای کار بعد از فارغ التحصیل شدن می باشد . در دبیرستان های آمریکا همیشه به منزله وسیله جهت آماده سازی افراد برای کار محسوب شده اند . اغلب کار فرمایان انتظار دارند که تعلیم و تربیت فرد او را در زمینه مهارت های مربوط ارتباط و تبادل نظر ، عادات مطلوب کار و احساس مسوولیت آماده سازد . در حالی که افرادی که به دانشگاه می روند پیوسته رو به تزاید است .

اغلب دانش آموزان به تحصیلات رسمی خود ،بعد از کلاس دوازدهم یا قبل از آن ، خاتمه می دهند . این دسته از محصلین طالبی آمادگی برای کاری هستند ، که در آمدی ثابت داشته و امنیت آنها را تا حدی تاءمین نماید . این ها به دنبال مشاغلی هستند که نیازمند مهارت هایی است که در خلال سال های تحصیلی خود کسب کرده اند . کار زمان کارگرانی را می خواهند که ماهر ، قابل اعتماد و دقیق ووقت شناس بوده ، بتوانند با همکاران و سر پرستان خود کنار آیند و علاقمند به منافع شرکت باشند .(بروس ،۱۳۶۹ )
هر جامعه ای برای رشد و شکوفایی افراد خود برنامه هایی را متناسب با وضع موجود در زمینه های مختلف ارائه می دهد ، تا زمینه ترقی و رشد برای جامعه و افراد آن تسریع گردد. یکی از برنامه ریز ی ها در ارتباط با نیازمندی های صنعتی جامعه است که کشور ما با درایت پایه ای و اساسی طرح ریزی نگردد ، همان خواهد شد که در سایر رشته ها انبوه تحصیل کرده متوسطه و عالی داشته باشیم ولی جامعه ما در حل بسیاری از معضلات اجتماعی و مشکلات علمی و صنعتی عاجز مانده باشد .
اهداف کمی در برنامه نیم سال ۶۶-۶۲
۱-تعداد هنر جویان فنی و حرفه ای از ۸۸۹/۱۲۸ نفر در سال ۱۳۶۱ به ۳۸۷۰۴۳ نفر در سال ۱۳۶۶ خواهد رسید .
۲- رشته آموزش متوسطه عمومی در طول برنامه به طور متوسط ۶% و رشد آموزش متوسطه فنی و حرفه ای به طور متوسط ۲% افزایش خواهد داشت .
۳-سهم هنر جویان رشته کشاورزی از ۱/۴% به ۶/۶% در سال ۱۳۶۶ و سهم هنر جویان رشته صنعت از ۲/۶۲ % به ۸/۵۹% و سهم هنر جویان رشته خدمات از ۷/۳۳ به ۶/۳۳% خواهد رسید .(تعلیم و تربیت ،۱۳۶۵ )

آموزش متوسطه از نظر کمی در سال تحصیلی ۶۵-۶۴
در سال تحصیلی ۶۵- ۶۴ تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های مختلف ۳۲۸/ ۵۶۱ /۱۰ نفر بالغ گردیده است .در نشریه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی توسعه آماده است که تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیش از ۰۰۰/۸۰۶ نفر (۳۰/۸% ) افزایش داشته است . از این تعداد ۳۳۵ /۱۴۴/۶ نفر پسر و ۰۰۳/۴۱۷/۴ نفر دختر بوده است .از تعداد کل دانش آمو زان ۸/۳۷۰/۴ نفر در مناطق روستایی تحصیل کرده اند . تعداد ۳۲۸/۵۶۱/۱۰ دانش آموزدر ۴۸۳/۳۷۰ کلاس و ۷۰۰۲۵ مدرسه بوده اند و جمع کارکنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در این سال به ۱۴۵/۶۳۴ نفر بالغ گردیده است . از۳۲۸/۵۶۱/۱۰ دانش آموز ۲۸۳/۹۹۴ نفرمتوسطه و ۳۵۲/۱۹۵ نفر در متوسطه فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال داشته اند که ۴۱۳/۱۰۴ نفر در هنرستان های فنی و ۵۷۸/۸۳ نفر در مدارس بازر گانی و حرفه ای و ۷۳۶۱ نفر و در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای روستا ها ۵۸۴۹ نفر تحصیل کرده اند .

بررسی وضعیت کار کنان مدارس متوسطه نشان می دهد که در سال تحصیلی ۶۴-۶۳در این دوره (عمومی ، فنی ،حرفه ای ، ۷۰۸۴۵ نفر فعالیت داشته اند ، که ۵۲۷۶۹ نفر در دوره متوسطه عمومی و بقیه در فنی و حرفه ای بوده اند . از ۵۲۷۶۹ نفر کارکنان دوره متوسطه نظری ۱۹۴۴۰ نفر زن بوده اند . از ۷۰۸۴۵ نفر کارکنان دوره متوسطه ۳۵۳۹۵ نفر یعنی ۱۹/۶۶ % لیسانس بالاتر بوده اند .(تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )

در سال ۶۴-۶۳ از ۰۰۰/۷۶۰ ۹ دانش آموز حدود ۰۰۰/۹۰۱ نفر در دوره متوسطه نظری وحدود ۰۰۰/۱۷۰ در دوره متوسطه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .در سال تحصیلی ۶۵-۶۴ حدود ۰۰۰/۱۹۵ دانش آموز هنرستانی نیز در ۷۰۸ مدرسه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .
در سال تحصیلی ۶۵-۶۴ از حدود ۰۰۰/۱۹۵/۱ دانش آموز دوره متوسطه ۰۰۰/۱۹۵ در متوسطه فنی و حرفه ای ۸۶۱/۰۴۳/۱ دانش آموز فنی و ۸۳۶۴۷ دانش آموز بازرگانی و حرفه ای ۳۹۷/۷ دانش آموز کشاورزی تحصیل کرده اند .

توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵-۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵- ۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )

نتیجه گیری :
در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .

در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می برد و خود نیز در آن سهم می باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .
با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فنی و حرفه ای و رشته های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آنها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

روش شناسی تحقیق :
در پژوهش انجام شده از روش علی –مقایسهای (پس رویدادی ) استفاده می کنیم . در این روش معمولاًپژوهشگر می خواهد علل کاری را که انجام شده به دست آورد .
در این روش معمولاً پژوهشگر هیچ گونه تاًثیری در وقوع اتفاقات ندارد و نمی تواند در متغییرها دستکاری نماید . دلیل انتخاب این این روش نیز این بوده ،که ما در گرایش دانش آموزان که به هنرستان ها مراجعه و تحصیل اطلاعات کافی نداشته ایم .
فلذا با بررسی علت ها ی موجود در رفتار و نمرات درسی ،شغل ،سواد ،والدین و تشویق کسانی که با نوجوانان سرو کار داشته اند .
قصد داریم ،این علل را کشف نماییم و در واقع این گروه دانش آموزان را با دانش آموزان را با دانش آموزان دیگر که به این رشته ها روی نیاورده اندمقایسه نماییم .

جامعه آماری:
جامعه عبارتند از :کلیه دبیرستان های فنی و حر فه ای دخترانه شهرستان ابهر
نمونه آماری :
نمونه آماری ۱۲۰ نفر می باشد .
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری تصادفی ،چند مر حله ای می باشد .
ابزار پژوهش:
ابزاری که جهت اندازه گیری استفاده می شود شامل یک پرشنامه تر کیبی است .
در این پرسشنامه از ۲۲ سوال استفاده شده است . سوال ۱-۴ به فرضیه اول و سوم ۸-۵ به فرضیه دوم و سوال ۹-۱۷ به فرضیه سوم ۱۸-۲۰ به فرضیه ۴ و سوال ۲۲-۲۰ به فرضیه پنجم پاسخ می دهد و در قسمت مشخصات هم شغل پدر ،مادر ،معادل ترم اول، دوم ، سال گذشته و میزان تحصیلات مادر نیز مورد سوال قرار گرفته است .

 

شیوه اجرا :
پرسشنامه ای که به صورت گروهی در بین بچه ها توزیع گردید .

طرح پژوهش :
با استفاده از پرسشنامه می توان اطلاعات مربوط به این تحقیق را جمع آوری نمود و با استفاده از امار توصیفی می توان به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم .

در این فصل داده های گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بدین صورت که پرسش های مربوط به سوءالات پژوهشی و فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . لذا فرضیه با سوءال پژوهش مطرح و از پرسش های مربوط در جداول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس در محدوده فرضیه مزبور قضاوت می شود ، به همین ترتیب کلیه فرضیه ها بر اساس پرسش هایی مورد نظر قرار می گیرد .
لازم به ذکر است که کلیه دانش آموزان ۱۲۰ نفر می باشند که همگی در تنها هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه ابهر مشغول تحصیل بوده اند.
فرضیه شماره ۱:
بین شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت در مورد فرضیه مزبور داده های مربوط در جدول شماره ۱و۲ گرد آوری شده است .

 

شغل فرهنگی وکارمند شغل آزاد پزشکی فنی یا مهندسی کارگریا
کشاورز سایر سفید
فراوانی ۲۲ ۲۷ ۱ ۶ ۴۶ ۴ ۴
در صد ۶۶/۲۶ ۵/۲۲ ۸۳% ۵ ۳۸ ۳۳/۱۲ ۳۳/۳

این جداول نشان می دهد که شغل والدین ۳۸ % از دانش آموزان رشته های فنی وحرفه ای کارگر و یا کشاورز است که این رقم بالایی است . شغل فرهنگی و کارمند بیش از ۲۶ % می توان تا حدودی نتیجه گرفت که شغل ها ی بالای اجتماع کمتر فرزندان خود رابه هنرستان ها می فرستند ویا فرزندانشان علاقه کمتری به این رشته ها دارند.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

شغل مادر خانه دار شاغل سفید
فراوانی ۱۰۷ ۷ ۶
در صد ۱۶/۸۹ ۸۳/ ۵ ۵

این جدول نشان می دهد که اکثریت مادران این دانش آموزان خانه دار بوده
و تعداد کمی شاغل هستند .

فرضیه شماره۲:
دانش آموزانی که در ترم اول و دوم از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بودند که کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه های فنی و حرفه ای دارند . برای قضاوت در مورد فرضیه شماره ۲ جداول های شماره ۳ و۴ و ۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

 

معدل ترم اول ۱۰تا۱۲ ۱۴ تا۱۵ ۱۵ تا ۱۷ ۱۷ به بعد سفید
فرا وانی ۳۴ ۴۸ ۳۰ ۲ ۶
در صد ۳۳/۲۸ ۴۰ ۲۵ ۶۶/۱ ۵

 

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

معدل ترم اول ۱۰ تا ۱۲ ۱۴ تا۱۵ ۱۵ تا۱۷ ۱۷ به بعد سفید
فراوانی ۳۷ ۴۶ ۲۱ ۴ ۱۲
در صد ۸۳/۳۰ ۳۳/۳۸ ۵/۱۷ ۳۳/۳ ۱۰

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

معدل ترم اول ۱۰تا ۱۴ ۱۴ تا ۱۵ ۱۵ تا۱۷ ۱۷ به بعد سفید
فراوانی ۷۱ ۹۴ ۵۱ ۶ ۱۸
در صد ۵۸/۲۹ ۱۶/۳۹ ۲۵/۲۱ ۵/۲ ۵/۷

جداول بالا هر سه گویای این مطلبند که بالاترین گروه های معدل در این
دانش آموزان بین ۵/۱۲ تا ۱۵ می باشد . و این معدل نشانگر پیشرفت تحصیلی متوسطه به پایین می باشد .

فرضیه شماره ۳ :
بین تحولات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت در مورد فرضیه های شماره ۳ جدول های شماره ۶ و۷ و ۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

 

جدول شماره ۶: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پدر
میزان تحصیلات پدر
بی سواد
ابتدایی

راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم لیسانس
به با لا
فراوانی ۸ ۴۹ ۲۴ ۲۷ ۸ ۴
در صد ۶۶/۶ ۸۳/۴۰ ۲۰ ۵/۲۲ ۵/۶۶ ۳۳/۳

جدول شماره ۷: توزیع فراوانی و در صد میزان تحصیلات مادران
میزان تحصیلات پدر
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم لیسانس
به با لا
فراوانی ۱۷ ۶۰ ۲۲ ۱۶ ۵ –
در صد ۱۶/۱۴ ۵۰ ۳۳/۱۸ ۳۳/۱۳ ۱۶/۴ –

جدول شماره ۸: توزیع فراوانی و میزان تحصیلات والدین
میزان تحصیلات پدر
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم لیسانس
به با لا
فراوانی ۲۵ ۱۰۹ ۴۶ ۴۳ ۱۳ ۴
در صد ۴۱/۱۰ ۴۱/۴۵ ۱۶/۱۹ ۹۱/۱۷ ۴۱/۵ ۶۶/۱

جدول فوق بیانگر این است که نزدیک به نیمی از والدین محصلین مذکور در حد ابتدایی سواد دارند و بالاتر از لیسانس فقط ۶۶/۱ در صد آن هم به پدر مربوط می شود. ولی قضاوت در مورد فرضیه شماره ۴ داده های پرسش های شماره ۱ الی ۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . تا چه میزان نسبت به رشته انتخابی خود احساس علاقه می کنند.

جدول شماره ۹: توزیع فراوانی و در صد میزان علاقه محصلین به رشته خود
پرسش شماره ۱ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۸۳ ۳۱ ۳ ۲ ۱
در صد ۱۶/۶۹ ۱۳/۲۵ ۵/۲ ۶۶/۱ ۸۳%

این جدول فوق نشان می دهد که موضوع علاقه شغل در حد بسیار بالایی در بین دانش آموزان فوق وجود دارد و همان طور که معلوم است . نزدیک به ۷۰ % گزینه زیاد را علامت زده اند و فقط در صدی از محصلین گزینه هیچ را ضربدر زده و بی علاقگی خود را نشان داده اند و ۳ نفر نیز با علاقه کم وارد این رشته شده اند .

آیا خارج از برنامه درسی به کار عملی رشته خود اشتغال می ورزند؟
در صورت بلی تا چه حد؟
جدول شماره ۱۰: توزیع فراوانی و در صد اشتغال بکار عملی در خارج از مدرسه
پرسش شماره ۲ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۱۵ ۳۹ ۳۰ ۳۵ ۱

در صد ۵/۱۲ ۵/۳۲ ۲۵ ۸۶/۲۹ ۸۳%
با توجه به جدول قبلی که نشان از علاقه بالای این محصلین می باشد. این جدول گویای عدم دسترسی محصلین به وسایل و ابزاری است که بتوانند از مدرسه به کار مورد علاقه خود بپردازند. با وجود این حدود ۷۰ در صد محصلین در بیرون از مدرسه به کارهای عملی رشته خود اشتغال داشته اند .
علاقه شما تا چه حد به دوران کودکی شما مربوط می شود ؟

جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه محصلین به دوران کودکی آنها
پرسش شماره ۳ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۲۳ ۴۸ ۲۴ ۲۱ ۴
در صد ۱۶/۱۹ ۴۰ ۲۰ ۵/۱۷ ۳۲/۳

این جدول تا حدودی پرسش شماره یک را تاءیید می کند .
تا چه حد آمال و آرزو های شما با تحصیل

در این رشته به نتیجه می رسد؟

جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه شخصی به رشته خود
پرسش شماره ۴ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۴۸ ۵۳ ۱۶ ۰ ۳
در صد ۴۰ ۱۶/۴ ۲۳/۱۳ ۰ ۵/۲

جدول فوق مؤید جدول های قبلی در خصوص علاقه این محصلین به رشته مورد علاقه می باشد . به طوری که نشان داده شده است ، اکثریت این محصلین حدود ۸۴% علاقه به دوران کودکی مربوط می شود . پس از تجربه و تحلیل داده های مربوط به فرضیه شماره ۴ در مورد آن طبق جدول زیر قضاوت می شود.

فرضیه شماره ۴ :
گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان ها بستگی به علاقه شخصی آنها دارد.

جدول شماره ۱۳ :توزیع فراوانی و درصد علاقه شخصی به رشته خود
پرسش شماره ۱ زیاد متوسط کم هیچ
سفید

پا سخ شماره۱ ۸۳ ۳۱ ۳ ۲ ۱
پا سخ شماره ۲ ۱۵ ۳۹ ۳۰ ۳۵
۱
پاسخ شماره ۳
۲۳ ۴۸ ۲۴ ۲۱ ۴
پاسخ شماره ۴ ۴۸ ۵۳ ۱۶ ۰ ۳
جمع ۱۶۹ ۱۷۱ ۷۳ ۵۸ ۹

درصد ۲۰/۳۵ ۶۲/۳۵ ۲۰/۱۵ ۰۸/۱۲ ۸۹/۱
میانگین فراوانی ۲۵/۴۲ ۷۵/۴۲ ۲۵/۱۸ ۵/۱۴ ۲۵/۲

با بررسی نتایج جدول بالا چنین استنباط می شود که ادامه تحصیل در هنرستان ها کاملا با علاقه شخصی آنها بستگی دارد. به طوری که در ۱۰۰ درصد محصلین بیش از ۷۰ درصد آنها علاقه زیاد و متوسط را مشخص کرده و تعداد کمی به

این رشته خود بی علاقگی نشان داده اند. پس با این بررسی فرضیه اثبات می شود.

فرضیه شماره ۵ :
گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنرستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد. برای قضاوت در مورد فرضیه فوق داده های جداول ۱۴ تا ۱۸ مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.
تا چه میزان در کارهای عملی رشته خود دارای مهارت هستید؟

جدول شماره ۱۴ :توزیع فراوانی و درصد میزان مهارت در کار عملی
پرسش شماره
۵ زیاد متوسط کم هیچ سفید

فراوانی ۲۷ ۷۲ ۱۶ ۳ ۲
درصد ۵/۲۲ ۶۰ ۲۳/۱۳ ۵/۲ ۶۶/۱

جدول فوق نشان می د هد که اکثریت این دانش آموزان به نوعی احساس می کنند که در کار های عملی خود دارای مهارت هستند .
تا چه میزان از نمرات دروس عملی خود احساس رضایت می کنید ؟
جدول شماره ۱۵: توزیع فراوانی ودر صد احساس رضایت از نمرات دروس عملی
پرسش شماره ۶ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۲۱ ۶۸ ۱۲ ۱ ۲

در صد ۵/۲۲ ۶۶/۵۶ ۱۰ ۳۰/۸ ۶۶/۱
احساس رضایت از نمرات درس عملی نشان از مهارت آنها دارد . با توجه به جدول فوق این احساس در حدو.د ۷۸ در صد افراد مشهود است .این جدول قبلی خود تایید می گردد .
چه قدر به دلیل داشتن ابتکار در درس عملی مورد تحسین اطرافیان قرار گرفته اید ؟
جدول شماره ۱۶ :توزیع فراوانی و در صد میزان تحسین توسط اطرافیان
سفید هیچ کم متوسط زیاد پرسش شماره ۷
۳ ۱۱ ۲۸ ۴۱ ۳۷ فراوانی
۵/۲ ۱۶/۳ ۳۳/۲۳ ۱۶/۳۴ ۸۳/۳۰ دز صد

جدول فوق نشان از مهارت این محصلین در دروس را دارد . این جدول دو جدول قبلی را در خصو ص مهارت کاملاًتایید می کند .
به چه میزان در ادامه رشته خود احساس و آرامش می کنید ؟
جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و در صد میزان احساس آرامش از رشته خود
سفید هیچ کم متوسط زیاد پرسش شماره ۸
۳ ۴ ۱۱ ۴۱ ۶۱ فراوانی
۵/۲ ۳۳/۳ ۱۶/۹ ۱۶/۳۴ ۸۳/۵۰ در صد
جدول فوق نشان می دهد که این محصلین کار ها

ی خود را به راحتی انجام می دهند و در ادامه رشته خود احساس آرامش دارند . این جدول نیز جدولی قبلی خود را تا یید می کند .
فرضیه شماره۵:
گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد .

 

جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و در صد بستگی به گرایش تحصیلی به رشته با میزان مهارت و استعداد
زیاد متوسط کم هیچ بدون جواب
فراوانی در صد فراوانی در صد فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی در صد
پاسخ شماره ۵
۲۷
۵/۲۲
۷۲
۶۰
۱۶
۲۲/۱۳
۳
۵/۲
۲

۶۶/۱
پاسخ شماره ۷ ۲۷ ۲۲۵ ۶۸ ۶۶/۵۶ ۱۲ ۱۰ ۱ ۸۳% ۲ ۶۶/۱
پاسخ شماره ۱۸ ۲۷ ۳۸/۳۰ ۴۱ ۱۶/۳۴ ۲۸ ۳۳/۲۳ ۱۱ ۱۶/۹ ۳ ۵/۲
پاسخ شماره ۸ ۶۱ ۸۳/۵۰ ۴۱ ۱۶/۳۴ ۱۱ ۱۶/۹ ۴ ۳۳/۳ ۳ ۵/۲
فراوانی کل ۱۵۲ ۲۲۲ ۶۷ ۱۹ ۱۰
در صد کل ۶۶/۳۱ ۲۵/۴۶ ۱۶/۱۴ ۳۹% ۰۸/۲

این جدول کاملاً ز مینه فر ضیه شماره ۵را به اثبات می رساند .
در این جدول مهارت و استعداد فنی دانش آموزان که توسط ۴ سوءال به آزمایش در آمده است . کاملاًمشهود است . جواب حدود ۷۷ در صد محصلین به سوال های فوق نشان و استعدادفنی و مهارت دانش آموزان و مهارت دانش آموزان دارد در صد بسیار پایین ،جواب هیچ به این سوال ها داده اند .

فرضیه شماره ۶:
تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های فنی و حر فه ای مو ثر است . برای قضاوت در مورد فر ضیه فوق داده های جداول شماره ۱۹ تا ۲۲ که مر بوط به پرسش های شماره ۹ تا ۱۱ پرسشنامه مورد تجز یه و تحلیل قرار می گیرد .
جدول شماره ۱۹ : توز یع فراوانی ودر صد تاًثیر تشویق دوستان در انتخاب رشته
پرسش شماره ۹ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۳۴ ۲۹ ۲۹ ۲۶ ۲
در صد ۳۳/۲۸ ۱۶/۲۴ ۱۶/۲۴ ۶۶/۲۱ ۶۶/۱

جدول فوق تاثیر تشویق دو ستان در انتخاب رشته را مشخص می کند . این بسیار نازلی است و رابطه محکمی را نشان نمی دهد .
چه میزان تشویق برادر یا خواهر در

انتخاب رشته مو ثر بوده است؟
برای قضاوت در مورد پرسش بالا داده های جدول شماره ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

جدول شماره ۲۰: توزیع فراوانی و در صد تاءثیر تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته
پرسش شماره ۱۰ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۳۸ ۳۳ ۲۱ ۲۵ ۳
در صد ۶۶/۳ ۵/۲۷ ۵/۱۷ ۸۳/۲۰ ۵/۲

در این جدول اثر تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته مشخص شده است و نشانگر تاءثیر نسبتاً مثبتی است .
والدین تا چه میزان در انتخاب رشته شما نقش داشته اند؟

جدول شماره ۲۱: توزیع فراوانی و در صد میزان نقش والدین در انتخاب رشته
پرسش شماره ۱۱ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۵۰ ۳۵ ۲۴ ۱۱ ۰
در صد ۶۶/۴۱ ۱۶/۲۹ ۲۰ ۱۶/۹ ۰
این جدول تاًثیر تشویق والدین رادر انتخاب نشان می دهد و بیانگر تاًثیر مثبت و با لاست .

فرضیه شماره ۶:
تشویق افراد خانواده و دو ستان در انتخاب رشته های فنی و حر فه ای مو ثر است .

جدول شماره ۲۲ :توزیع فراوانی ودر صد

تاًثیر افراد در انتخاب رشته
زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی در صد فراوانی درصد فراوانی درصد
توزیع شماره ۹
۳۴
۳۳/۲۸
۲۹
۱۶/۲۴
۲۹

۶۶/۲۱
۲۶
۶۶/۲۱
۲
۶۶/۱
توزیع شماره ۱۰
۳۸
۶۶/۳۱
۳۳
۵/۲۷
۲۱

۵/۱۷
۲۵
۸۳/۲۰
۳

۵/۲
توزیع شماره ۱۱
۵۰
۶۶/۲۱
۳۵
۱۶/۲۹
۲۴
۲۰
۱۱
۱۶/۹

۰
۰
فراوانی کل
۱۱۲۲
۹۷

۷۴
۶۲
۵
درصد کل ۸۸/۳۳ ۹۴/۲۶ ۵۵/۲۰ ۲۲/۱۷ ۳۸/۱

از بررسی جدول فوق چنین اسنباط می شود که اکثریت دانش آموزان تحت تاًثیر تشویق و تو صیه افراد و خانواده و دوستان خود قرار گرفته و انتخاب رشته های فنی و حر فه اای بستگی به تشویق آنها نیز داشته است . قابل ذکر است که این تاًثیر از جانب والدین و بیشتر از جانب دو ستان کمتر بوده است.

۳۵

۳۰

۲۵

۲۰

۱۵

۱۰

۵

۳۸/۱سفید ۲۲/۱۷ هیچ ۵۵/۲۰کم ۹۴/۳۶ متوسط زیاد ۸/۳۳

فرضیه شماره ۷ :
عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیرستان در انتخاب رشته های هنر ستان تاًثیر دارد . برای قضاوت در مورد فرضیه های فوق داده های جدا.ل شماره ۲۳ تا ۲۹ که مر بوط به سوالهای شماره ۹۰تا ۱۷ پرسشنامه می باشد مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد .
در دوره راهنمایی تا

چه اندازه تبلیغات هفته مشاغل در انتخاب رشته شما تاًثیر داشته است ؟
برای قضاوت درمورد سئوال فوق جدول شماره ۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

جدول شماره ۲۳ :توزیع فراوانی و درصد تاثیر تبلیغات هفته مشاغل در انتخاب رشته
پرسش شماره ۱۲ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۱۷ ۴۳ ۳۲ ۲۷ ۱
در صد ۱۶/۱۴ ۸۳/۳۵ ۶۶/۳۶ ۵/۲۲ ۸۳%

این جدول نشلن می دهد که تبلیغات مشاغل در حد بسیار ضعیف تاًثیر داشته است یا شاید بتوان نتیجه گرفت که تبلیغات در این هفته ضعیف بوده و در صد رفع تکلیف می باشد.
در نتیجه آن آثار مورد نظر را که تشویق محصلین به رشته های خاصی می باشد

.در زیر ندارد . در انتخاب رشته تا چه میزان به نظر و تشویق مشاور مدرسه توجه داشته اید؟
برای قضاوت در مورد سوال بالا داده های جدول شماره ۲۴ مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.

جدول شماره ۲۴ :توزیع فراوانی و در صد تشویق مشاور در انتخاب رشته
پرسش شماره۱۳ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۳۲ ۳۶ ۲۱ ۲۸ ۳
در صد ۶۶/۲۶ ۳۰ ۵/۱۷ ۳۳/۲۳ ۵/۲

در این جدول تاءثیر تشویق مشاور مدرسه در انتخاب رشته می باشد . این تاءثیر در حد نسبتاًخوب می باشد . ولی کاملاًرضایتبخش نیست . شاید بتوان گفت که مشاور ین طوری که باید در کنار خود موفق نبو ده اند .
دبیران درس علوم تجربی (دوره راهنمایی)تا چه میزان در علاقه شما به رشته انتخابی تاًثیر داشته اند ؟
برای قضاوت در مورد پرسش بالا ،جدول ۲۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول شماره ۲۵ :توزیع فراوانی و در صدتاءثیر دبیران علوم تجربی در انتخاب رشته
پرسش شماره۱۴ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۱۵ ۳۱ ۲۹ ۴۱ ۴
در صد ۵/۱۲ ۸۲۳/۲۵ ۱۶/۲۴ ۱۶/۳۴ ۳۳/۳

شاید بتوان گفت به علت عدم تدریس این دروس به صورت عملی و تجربی آثارمثبت خود را نشان نداده است .تا چه حدی نظر دبیران سال گذشته در انتخاب رشته نقش داشته است ؟
برای قضاوت در مورد سؤال فوق داده های جدول شماره ۲۶ مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد .

جدول شماره ۲۶ :توزیع فراوانی و در صد تاًثیر دبیران در انتخاب رشته

پرسش شماره۱۵ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۲۳ ۳۳ ۳۲ ۳۲ ۰
در صد ۱۶/۱۹ ۵/۲۷ ۶۶/۲۶ ۶۶/۲۶ ۰
جدول فوق نیز عدم و یا تاءثیر بسیار کم دبیران و تشویق آنها را به رشته های فنی و حر فه ای نشان می دهد واین به دلیل عدم شناخت این رشته ها توسط دبیران می باشد .
نظر مدیر و معاونین ویا مربی پرورشی تا چه اندازه بر انتخاب رشته شما اثر داشته است ؟
برای قضاوت در مورد پرسش بالا جدول شماره ۲۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
جدول شماره ۲۷ :توزیع فراوانی و در صد نظر مدیر و معاونین در انتخاب رشته
پرسش شماره۱۶ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۱۵ ۳۲ ۳۷ ۲۴ ۲
در صد ۵/۱۲ ۳۵ ۸۳/۳۰ ۲۰ ۶۶/۱

در این جدول تاًثیرتشویق ویا توصیه مدیر و معاونین و مر بیان پروزشی به صورتی بسیار نازل مشخص شده است.
تاچه اندازه نظر دبیران درس حرفه وفن در دوره راهنمایی در انتخاب رشته موءثر بوده است ؟
برای قضاوت در مورد سوال فوق ،داده های جدول شماره ۲۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؟
جدول شماره ۲۸ :توزیع فراوانی و در صد نظر دبیران درس حرفه

و فن در انتخاب رشته
پرسش شماره۱۷ زیاد متوسط کم هیچ سفید
فراوانی ۳۵ ۳۵ ۲۸ ۲۱ ۱
در صد ۱۶/۲۹ ۱۶/۲۹ ۳۳/۲۳ ۵۰/۱۷ ۸۳%

در جدول فوق تاءثیر مثبت دبیران درس حرفه وفن کاملاً مشهود است . حدود ۶۰% درصد این محصلین تحت تاًثیر این درس و دبیران آن بوده اند و اهمیت این درس را در هدایت محصلین به رشته های فنی و حر فه ای می رساند .

فرضیه شماره ۷:
عملکرد عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیرستان در انتخاب رشته هنرستانی تاءثیر دارد . برای قضاوت در مورد فرضیه بالا پاسخ پرسش های ۹ الی ۱۷ در جدول شماره ۲۹ گرد آوری شده ودر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول شماره ۲۹ :توزیع فراوانی و در صد نوع عملکرد ،عوامل اجرایی دوره راهنمایی ،
دبیرستان ،در انتخاب رشته
بی جواب
هیچ کم متوسط زیاد
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی در صد فراوانی
۶۶/۱ ۲ ۶۶/۲۱ ۲۶ ۱۶/۲۴ ۲۹ ۶/۲۴ ۲۹ ۳۳/۲۸ ۳۴ توزیع شماره

۵/۲ ۲ ۸۳/۲۰ ۲۵ ۵/۱۷ ۲۱ ۵/۲۷ ۳۳ ۶۶/۳۱ ۳۸ توزیع شماره۱۰

۰ ۰ ۱۶/۹ ۱۱ ۲۰ ۲۴ ۱۶/۲۹ ۳۵ ۶۶/۴۱ ۵۰ توزیع شماره ۱۱

 

۸۳% ۱ ۵/۲۲ ۲۷ ۶۶/۲۶ ۳۲ ۸۳/۳۵ ۴۳ ۱۶/۱۴ ۱۷ توزیع شماره ۱۲
۵/۲ ۳ ۳/۲۳ ۲۸ ۵/۱۷ ۲۱ ۳۰ ۳۶ ۶۶/۲۶ ۳۲ توزیع شماره۱۳

۳۳/۳ ۴ ۶/۳۴ ۴۱ ۱۶/۲۴ ۲۹ ۸۳/۲۵ ۳۱ ۵/۱۲ ۱۵ توزیع شماره ۱۴

۰ ۰ ۶۶/۲۶ ۳۲ ۶۶/۲۶ ۳۲ ۵/۲۷ ۳۲ ۱۶/۱۹ ۲۳ توزیع شماره ۱۵
۶۶/۱ ۲ ۲۰ ۲۴ ۸۳/۳۰ ۳۷ ۳۵ ۴۲ ۵/۱۲ ۱۵ توزیع شماره ۱۶
۸۳% ۱ ۵/۱۷ ۲۱ ۳۳/۲۳ ۲۸ ۱۶/۲۹ ۳۵ ۱۶/۲۹ ۳۵ توزیع شماره ۱۷
۱۶ ۲۳۵ ۲۵۳ ۳۱۷ ۲۵۹ فراوانی
۴۸/۱ ۷۵/۲۱ ۴۲/۲۳ ۳۵/۲۹ ۹۸/۲۳ درصد

از بررسی جدول فوق تا حدودی تاًثیر عملکرد مسوولان دوره راهنماییو دبیرستان در انتخاب رشته هنرستانی مشخص می شود البته این تاًثیر و رابطه در همه موارد یکسان نبوده ودر خصوص مشاوران دبیرستان و دبیران دروس حرفه وفن دوره راهنایی کاملاًمشهود است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 89 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد