بخشی از مقاله


انجمن بین المللی تحقیقات پیشرفته در تاسیسات مستقل ژاپن تحقیقاتی را در دامنه گسترده ای از موضوعات انجام می دهد . با مشارکت متخصصان از اطراف دنیا استعلام هوشمندانه در این انجمن دارای دامنه ای از یک مطالعه رقابتی در زمینه شادی تا سیستماتیک می باشد. به عنوان یک روند خاص برای دیاگون دیالوگ علمی سطح بالا و تحقیقات مربوطه محیط ساختمان با یک

کیفیت فراگسترده طراحی شده است. در واقع جوی آرام و مطلوب یکی از عوامل برجسته حاصل از این طراحی می باشد. فیکن سکی پروژه را به عنوان یک چکیده مطلوب و ناب از سبک کلاسیک ژاپنی تعریف کرد که عملکرد و ماهیت را با فضای موجوده متوازن می سازد. با به کارگیری مواد مدرن و سنتی و تکنولوژی های خاص بناها و باغهای AS11 ،معماری متعارفی را در کیوتو و محیط های اطراف بوجود آورده است.


تاثیرات و پیوستار معماری
AS11 در منطقه ای از کیوتو قرار دارد که تاریخچه معماری ژاپنی در آن فراوان است این شهر بعنوان کرسی دادگاه امپراطوری ژاپن برای چندین هزار سال مطرح شده است و باعث بروز برخی از بهترین معماری ها در دنیای آسیا شده است در سال 1994 UNESCO17 بنای منطقه ای را بعنوان اماکن قدیمی فرهنگ دنیا طراحی و معین کرده است. یک رشته پیوسته از طریق این منابع معماری اجرا می شود که شامل رابطه همگن ساختار با محیط خود می باشد طبیعت و فضای آرام به عنوان

ساختار مهم در طرح می باشد که در بناهایی که دارای شکل معبدی می باشد قابل رویت است بناهای مربوط به این دوره ها فضاهای زندگی را از طریق استفاده از اتاق های دارای پلان باز مسقف های ساخته شده از پوست درختان سرو ستون های چوبی ایوان های پهن کرکره های تا شو سایه بان های عمیق و زیلوهای حصیری تعریف می کنند. چنین معابد و اماکن مقدسی در برگیرنده مقدار زیادی از سنتهای ساختمانی قدیمی می باشد و به راحتی می توان مشاهده کرد که چگونه طراحی AS11 در این روند معماری قرار گرفته است.


با ظهور بودا در ژاپن معماری ملی تحت تاثیر قرار گرفت .
در دوره های پس از آن کشور از تاثیرات خارجی برای آشکار ساختن یک سبک ژاپنی داخلی که در زمان ظهور Zen فرهنگ سامورال و شوگونات نمایان شد فاصله گرفت. بودا باعث بروز تعداد زیادی از انجمن های آموزشی گردید که در سراسر ژاپن احداث شدند و محل آموزش و تحقیق شدند . و محل های و رهبانگاه های Zen تبدیل به محل های جابجایی جمعیت میزبان گردیدند.

ملاقات کشیش ها راهبان و گروه های مذهبی برای مشارکت اندیشه در حجم انبوهی از دانش در طول خدمات رسانی الزامی بود سالن توکودو در معبد جیشوجی یکی ازاولین نمادهای رابطه بین

معماری و مذهب بود این اولین مثال ساختمانی به شکل Shoin zukuriیک سبک خاص می باشد که یک عامل پیش موررگر ازمعماری خانه های مدرن ژاپنی گردیده است. اولین کلمه ترجمه شده برای Shoin سالن مطالعه محلی برای یادگیری و بحث و مذاکره می باشد معماری به عنوان یک پناهگاه برای ذهن .


سالن مطالعه AS11 به این علت یک کنکاشگاه نامیده می شد چون در آن تبادلات فکری صورت می گرفت. این یک مجموعه تحقیقاتی مسکونی با نام دهکده متخصصان می باشد . که در آن پروفسورها تحقیقات را انجام می دهند و یافته های خود را در یک محیط و جو کامل امن وآزاد مبادله می کنند این انجمن دارای فضاهای خصوصی و بسیار آرام برای خواندن ،نوشتن و فکر کردن می

باشد . این طرح بعنوان یک استراتژی نسخه برداری در قبال آب و هوای ناپایدار و تحصیل تماس و ارتباط آسان در میان محققان و کارکنان مطرح شده است پلان محل بنای اصلی را با سقف کاملا پوشیده نشان می دهد که از سمت غرب با بناها و ساختارهایی در یک طرح ممتد در توالی پلکانی در سمت چپ بخش مرکزی مجاور است.


ورودی اصلی از طریق یک گرداننده گرد قابل دسترسی است همه بناها ساخته های دو طبقه ای با سالن هایی می باشند که در طول هر دو نمای ساختمان قابل استفاده می باشد ایوان های پهن سطح بالکن را پوشش می دهند و این امکان را فراهم می کنند که این فضا برای کنش متقابل انسان و گشت و گذار مورد استفاده قرار گیرد. فضای ایوان از ایوان معابد ژاپنی گرفته شده و گرما و خشکی فضای داخل را حفظ می کند و درعین حال امکان دسترسی به فضای بیرون را فراهم می آورد .


نمودار چشم انداز در AS11 برای یکپارچه سازی فضای بیرونی بین بلوک بنا و مناطق اطراف طراحی شده است باغهای دارای طراحی قدیمی چشم اندازهایی را برای ساکنان فراهم می آورد و از آنها کل طرح قابل رویت است . مجموعه درختان و محل های گل کاری شده مناطق خاصی را برای خلق گذرگاه ها و محل های پیاده روی درونی خلق می کنند آبگیرهای مصنوعی به صورت

استراتژیکی به عنوان بخشی از نمای طراحی شده پیوسته مشاهده می شوند. آبگیرها به خاطر داشتن کیفیت های بازتابش ساخته شده اند. کل محیط اطراف خارجی یک روند هماهنگ سازی طراحی شده برای تولید یک محیط آرام و مناسب برای فکر کردن می باشد.
ایجاد فضاهای طبیعی در داخل


طرح داخلی مجموعه برای حفظ یک پیوستگی زیباشناختی با محیط طبیعی قابل رویت از پنجره ها طراحی شده است این بناها دارای یک سالن عمومی ،یک سالن سمینار،اتاق های اجرایی ،آزمایشگاه ها و کتابخانه و یک سالن تاتر و سخنرانی می باشد .هر یک از آزمایشگاه های تحقیقاتی یک محیط آرام را فراهم می آورند که امکان کار و استراحت در آنجا فراهم می باشد.

این اتاق ها جزو اتاق های اصلی هستند و با واحدهای میزو صندلی های راحتی ،پنجره های کشویی تجهیز شده اند که امکان وارد شدن نسیم را فراهم می آورد . روشنایی داخلی نیز در بالای صندلی ها و مناطق مطالعه تجهیز شده اند. همه آزمایشگاه ها به طرف باغها باز می شوند و این امکان را فراهم می آورد که ساکنان اتاق یا میز مطالعه خود را ترک کرده و در آنجا همدیگر را برای تبادل افکار و اندیشه ها ملاقات نمایند.


سالن عمومی در بنای اصلی به عنوان یک فضای ارتباطی غیر رسمی برای مهمانها و بازدید کنندگان عمل می کند پنجره های این محل از سقف به طبقه دوم باز می شود و امکان ورود نور طبیعی را برای بخش عمده ای از روز فراهم می آورد ورودی دارای یک بخش پیشروی منحنی شکل می باشد که به محیط بیرون با یک مجموعه حیاط خلوت بازمی شود .


سالن سمینار در بلوک تحقیقاتی دارای پنجره هایی است که در دو طرف به سمت باغ باز می شوند و امکان تهویه هوا را فراهم می نماید. صفحات پالایش نور از واحدهای پنجره ای بزرگ و صفحات کوچکتر در بالای آنها حفاظت کرده و یک تقارن خاص را به دیوارها می دهد فضا برای سازگاری با بحث های آکادمیک بحث های تخصصی و تجمعات اجتماعی هماهنگ و پیکر بندی شده است.


استراتژی های تهویه طبیعی برای غلبه بر رطوبت
دوره های رطوبت زیاد یک چالش خاص برای تیم طراحی فیکن سکی بوده است . ایجاد محیطی برای دانشمندان که دارای دمای مطلوب باشد الزامی است در عین حال حرکت هوای طبیعی در ساختمان بدون بکار بردن دستگاه های تهویه مصنوعی یا سیستم های جریان هوای مکانیکی نیز الزامی می باشد .این مستلزم به کارگیری سقف های بلند با ایوان های عمیق و پنجره های پهن می باشد.


تضمین جریان هوای خنک و ملایم نیز الزامی است. این عملکرد با به کار گیری و احداث اتاق هایی که در طرفین در واحدهای محل اقامت توسعه یافته اند تسهیل می شود.
بالکن طبقه دوم برای خنک کردن هوای گرم در نزدیکی پنجره ها طراحی شده است این امر باعث جریان یافتن نسیم خنک به داخل اتاق می شود کوشش دهی مسیرهای میانبر بین ساختمان ها دیگر مانع ورود گرما ،رطوبت و باران به داخل ساختمان می باشد.


نوآوری های معماری در طراحی تلفیق می شوند و در طراحی قدیمی بکار می روند و بناهایی را بوجود می آورند که با دوام بوده و با شرایط محل سازگار می باشد. و بدین ترتیب به عنوان بناهای پایدار برای صدها سال تداوم می یابند.
AS11میزبان بسیاری از جلسات بین المللی در خصوص موضوعات متنوع بوده است. در سال 1994 آنها یک محل کاری خاص را برای ساختار دنیای درون فرهنگی توسعه دادند. که روی این موضوع که چگونه هر فرهنگ مستقیما وارد فرهنگ دیگر می شود تمرکز داشته و درباره نحوه غنی سازی فرهنگ و تلفیق عوامل ناشناخته تاکید می کنند به نظر می رسد که چنین موضوعی باید در ساختمانی که طرح آن جزئیات تاثیرات

کلاسیک استفاده شده توسط معماری قابل احیای معاصر را نشان میدهد مورد مطالعه قرار گیرد.
یک ساختمان شهرداری در هارتلند
شهر کاکیگاوا در منطقه شینروکا در نزدیکی قلب جغرافیایی ژاپن قرار گرفته است بزرگراه قدیمی توکایرو که کیوتو را به توکیو متصل می کند بسیاری از مسافران دوران قدیم را بین این دو محل مبادله می کرده است. در میان آنها مهندسان ،معماران حکاکان روی چوب و سنگ تراش ها نیز وجود داشته اند

.
این منطقه دارای یک آب و هوای معتدل می باشد و نیز محل پارک های طبیعی و دریاچه های فراوان و بافت گیاهی گسترده می باشد. جریان های هوا به علت وجود رشته کوه های شیب دار از بسترهای قدیمی و گذرگاه های آبی رودخانه های اوی و تیونو ایجاد می شوند این محل دارای توان بالا درتولید چای سبز می باشد که 46% محصول چای ژاپن را تامین می کنند.
زمین های مستعد تغذیه شده توسط خاکهای غنی از مواد معدنی ویژگی مناطق شیب دار اطراف کاکیگاوا را تعریف می کند.


واحد عمرانی و ساختمان شهرداری جدید نیز یکی از منابع افتخارات محلی می باشد. علیرغم جمعیت اندک این شهر ساکنان آن نقش مهمی را در چندین عملکرد عمومی اصلی ایفا کرده اند.سرمایه های به جریان افتاده توسط جنبشهای شهروندان منجر به احداث ایستگاه شینکانزز برای دریافت و رسیدن قطار از توکیو احداث راه سریع السیر ترمیم بنای کالیگاوا شد . در همه این عملکردها مردم شهر به شکلی فعال در افزایش سرمایه صندوق طراحی و ارزیابی پروژه مشارکت داشتند.


این حس همکاری در معماری ساختمان شهرداری کالیگاوا قابل رویت است. بنا تقریبا در 2 کیلومتری غرب مرکز شهر واقع شده است و در یک سالن نزدیک به مسیر عبور قطار تا کایرو شینکتانس قرار دارد ارتفاع طبیعی محل باعث خلق یک پارک تفریحی در نزدیکی بنا به عنوان بخش مرکزی آن گردیده است. به منظور حفظ توپوگرافی اصلی بنا این تنظیمات با ایجاد جزایر و بسترهای پوشیده شده از گل نماسازی شده است و برای جلوگیری از ایجاد راهروهای گرم در اطراف محیط

های عبورو مرور دسته های درختان به شکل انبوه به صورت استراتژیکی کاشته شده است.این موانع طبیعی از خنک شدن محیط داخلی و عوامل تهویه بنا حفاظت می کند. حتی الامکان سعی شده است که یک محیط طبیعی با بافت گیاهی برای حفظ زیستگاه های حیوانی ایجاد شود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید