مقاله در مورد نماتدهای گره ریشه

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نماتدهای گره ریشه

علائم آسیب
همه محصولات کدو نسبت به نماتد گره ـ ریشه مستعد می‌باشد. علائم اندام هوایی، شامل رشد کاهش یافته، شاخ و برگ‌های زرد یا سبز رنگ پریده می‌باشد و گیاه تمایل پیدا می‌کند که حتی با کمترین تنش آبی، پوسیده می‌شود. علائم اندام زیرزمینی شامل زخم‌‌های ریشه‌ای ۲ یا ۳ برابر ریشه‌های سالم می‌باشد که باعث یک ظاهر گره‌دار در سیستم ریشه می‌شود. پوسیدگی و فساد ریشه‌های آلوده به خاطر هجوم توسط ارگانیزم‌های ثانویه در مراحل پیشرفته معمول می‌باشد.

شرایط برای نمو
نماتد در یک مرحله تخمی کمون برای چند ماهد کوتاه و به صورت نامعین بر روی میزبان‌های گیاهی مستعد، می‌تواند زنده بماند. بیماری در خاک‌های ماسه‌ای سبک و در دماهای خاکی نسبتاً گرم، خیلی شدید و حاد می‌باشد. اگر جمعیت نماتدهای ناشی از محصول قبلی در خاک زیاد باشد، مقدار خسارت خیلی زیاد خواهد بود. بیماری معمولاً در محصولات مزرعه یا گلخانه‌ای اتفاق می‌افتد.
کنترل

کولتیوارهای مقاوم در صورت دسترسی باید استفاده شوند، اما مقاومت معمولاً مخصوص یک گونه ملودی ژن خاص می‌باشد و ممکن است در همه‌ی موارد جای نگیرد. ضدعفونی کردن خاک موثرترین روش کنترل گر ه ریشه‌ای می‌باشد. تعویض محصول، شخم آیش و شخم عمیق می‌تواند جمعیت‌های نماتد ی را در خاک کاهش دهد. تعویض محصول با محصولی نظیر برنج (که در آب می‌باشد) می‌تواند به نسبت زیاد سطوح جمعیتی را کاهش دهد.
پاتولوژی گیاه

نماتد گره ریشه
گره ریشه در زمانی که در یک گلخانه در انگشتان در سال ۱۸۵۵ دیده شد، مورد توجه قرار گرفت. از آن به بعد، باعث نگرانی بیشتر جهان شد. این گره ریشه بر بیشتر از ۲۰۰۰ گونه‌ی گیاهی که شامل محصولات مهم اقتصادی ، حبوبات و دانه‌های کوچک، میوه‌ها، سبزیجات، محصولات مزرعه‌ای، محصولات گلخانه‌ای و علف‌های چمنی می‌شود، تاثیر گذاشت. نماتدهای گره ریشه‌ای از نظر توزیع، جهانی می‌باشند و به طور وسیع در ایالات متحده‌ی آمریکا رخ می‌دهد.
علائم
گره ریشه، به خاطر تاول‌ها و ورم‌ها ایجاد شده روی ریشه و قسمت‌های زیرزمینی

ساقه خیلی متمایز می‌باشد. این تغییر شکل‌ها عموماً به طور کامل محصولات جهت فروش را از بین می‌برد. اگر گیاهان در اوایل عمرشان آلوده بشوند، رشدشان متوقف خواهد شد و نسبت به تشن خشکی در معرض خطر بیشتری می‌باشند و علائم خاکی از کمبود مواد غذایی را نشان می‌دهند.
ریشه‌های کوچک و بزرگ که ممکن است تحت تاثیر ورم‌هایی قرار گیرد که شکلشان از تاول‌های گرد شکل تا دوک‌های طویل شکل یافته از شمار زیادی از تاول‌های در کنار هم رشد کننده تغیر می‌کند. تاول‌های گره ریشه در سرتاسر ریشه در منطقه مبتلا شده موجود می‌باشند. این تاول‌‌‌ها به شکل تاول‌های به آسانی جدا شده مانند تاول‌های ایجاد شده توسط باکتری تثبیت کننده

نیتروژن روی ریشه‌های گیاهان خوردنی نمی‌باشند. تاول‌های گره ریشه نباید با بیماری قارچی افت گیاهان خانواده کلم روی محصولات صلیبی اشتباه گرفته شود در خیلی موارد، گره ریشه توسط ورم‌های کوچکتر و آلودگی پراکند ه شده روی ریشه‌های تغذیه‌ای و جانبی مشخص می‌شود. زمانی که تاول‌های تشکیل شده توسط نماتد گره ریشه باز می‌شود، اجسام سفید درخشانی به اندازه‌ی سرسنجاق در نماتدهای ماده بزرگ شده یافت می‌شوند. همچنین توده‌های تخم سفید

تا زرد درخشانی روی سطح ریشه موجود می‌باشند.
تاول‌های تشکیل شده توسط آفت گیاهان خانواده کلم دارای این ویژگی نمی‌باشند و معمولاً مایل به رنگ صورتی یا آجری می‌باشند. علف‌کش‌های نوع فنوکمی نظیر D2.4 می‌تواند باعث ورم‌هایی روی ساقه‌ی محصولات صلیبی شود که از نظر ظاهری شبیه به زخم‌های گره ریشه‌ای می‌باشند. آسیب علف‌کش‌ها روی این محصولات، بر روی ریشه‌ها تاثیر خواهد گذاشت. در قارچ‌های سیب‌زمینی جوان، سطح خارجی به خاطر نماتدهای ماده رشد یافته در زیر پوست، سخت و زگیل مانند به نظر می‌رسد.
ارگانیزم موقتی
گره ریشه توسط کرم کوچک کروی به نام ملودی ژن بوجود می‌آید که در حال حاضر در حدود ۴۰ گونه وجود دارد. همه گیاهان در معرض خطر چنین گونه‌هایی نمی‌باشند. کرم لاروهای بیرون آمده از تخم، در خاک در بین سلول‌ها تا مرکز ریشه و معمولاً نزدیک راس رشد کننده نفوذ می‌کنند. تغذیه توسط نماتدها باعث افزایش اندازه و شمار سلول‌های ریشه می‌شود. سلول‌های بزرگ شده که سلول‌ های غول‌پیکر نامیده می‌شوند، به عنوان منبع غذایی برای نماتد های گره ریشه می‌با

 

شد. در طی تغذیه، کرم‌های نوزادی که به نماتد های ماده تبدیل خواهند شد، تحت تاثیر یک سری پوست اندازی قرار می‌گیرند و بزرگ می‌شوند. نماتدهای ماده از مکانی که در آن تغذیه می‌کنند،

حرکت نمی‌کنند.
هر نماتد ماده ۳۰۰ تا ۵۰۰ تخم در یک شبکه ژله مانند حفاظتی در سطح ریشه می‌گذارد. تخم‌ها، بویژه در زمانی که به حالت توده‌ای هستند، شرایط محیطی نامطلوب را می‌توانند تحمل کنند. اینها یک روش گذراندن زمستان را نشان می‌دهند. نماتدهای گره ریشه ممکن است زمستان را د ر خاک یک مرحله نوزادی بگذرانند. نماتدهای گره ریشه اغلب در منطقه رشد ریشه گیاه آلوده یافت می‌شوند .
کنترل

۱٫ محصول را حداقل ۳ سال با محصولات غیرمیزبان تعویض کنید، در حالی که عادت‌های غذایی جمعیت‌های زمین قبل از تنظیم برنامه‌های تعویضی محصول، باید تعیین شوند. رایجترین گونه‌های ریشه در اوهایو (آمریکا)، روی علف‌ها، حبوبات، و دانه‌های کوچک یا ذرت تولید مثل نخواهند کرد. به منظور پایین نگهداشتن میزبان‌های علف هرزی نماتدها، کشت تمیز و مناسب مهم می‌باشد.
۲٫ از پیوندها و نشانه‌ها و ریشه‌های گلخانه‌ای که عاری از نماتد گره ریشه می‌باشند، استفاده کنند.
۳٫ گونه‌های مقاوم را در هر جایی که ممکن است بکارید.
در گونه‌های تجاری، خاک را می‌توانیم با نماتدکش‌های نوع تدخینی تیمار کنیم. تدخینی‌ها به منظور تاثیر مناسب و موثر بودن، باید به طور مناسب و درست استفاده شوند. همچنین حشره‌کش‌ها و نماتدکش‌ها برای رنج محدود از محصولات تولید شده‌ی تجاری، موجود و در دسترس می‌باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنترل شیمیایی با راهنمای تولید سبزیجات اوهایو، مشورت کنید.

مدیریت نماتدها: یادگیری اهداف
بعد از مطالعه کامل این بخش شما باید قادربه کارهای زیرباشید:
درک وشناخت بیولوژی اصلی نماتدهای انگلی. آشنا شدن با نماتدهای مهم درتولید سبزیجات. دانستن اهمیت تراکمات جمعیتی نماتدها. شناخت راهبردها وتاکتیک ها برای مدیریت نماتدهای انگلی گیاهان.
مقدمه:

نماتدها جزء حیوانات می‌باشند. اگر بخواهیم به طورصریح تربگوییم، نماتدها، کرم‌های گردغیربندی می‌باشند که این بندها آن ها را ازخانواده‌های نزدیکشان یعنی کرم‌های گرد بندی (کرم خاکی) جدا می‌کند. طول نماتدهای بالغ از ۳/۱ اینچ تا تقریباً ۹ فوت تغییرمی کند. نماتدها معمولاً درخاک یا آب هایی نظیراقیانوس ها یافت می‌شوند وپرجمعیت ترین ارگانیزم‌های چند سلولی روی زمین می‌باشند. به طورنمونه، دریک بیلچه پراز خاک باغچه، بیشتراز ۱ میلیون نماتد وجوددارد. اکثرگونه‌های نماتد مفید وبا استفاده می‌باشند. این نماتدها از باکتری، قارچ وموجودات آبزی یا

ساکن درخاک دیگرتغذیه می‌کنند. بعضی از آنها درنوع غذایی که از آن تغذیه می‌کنند، بسیارخاص یا ویژه می‌باشند وبقیه موارد جانداران همه چیز خواردرنظرگرفته می‌شوند که از حیطه ی وسیعی از غذاها تغذیه می‌کنند. بعضی از گونه‌های نماتدها، انگل‌های گیاهان وحیوانات می‌باشند. نقطه متمرکز این بخش نماتدهای انگلی گیاهان خواهند بود. نماتدهای انگلی گیاهان دارای ۳ ویژگی 
اولی اینکه، نماتدها میکروسکوپی وذره بینی می‌باشند وطول نوع بالغشان بین ۳۰/۱ تا ۴/۱ اینچ می‌باشد. دوم اینکه، نماتدها، انگل‌های وابسته به گیاهان می‌باشند یعنی اینکه به منظورتغذیه برای رشد وتولید مثل، نیاز به بافت‌های گیاهی زنده دارند و درآخراینکه، همه آنها دارای اندام استایلت می‌باشند که ساختارش شبیه به سوزن زیرپوستی (سرنگ تزریقی) است ونماتدها برای سوراخ کردن سلول‌های گیاهی وبه دست آوردن محتوای سلول ها از آن استفاده می‌کنند. همه

نماتدهای انگلی گیاه، حداقل بخشی از چرخه‌های زندگی شان را درخاک می‌گذرانند، اگر چه، خیلی از آنها کل سیکل خودرا دربافت ریشه یا برگ طی می‌کنند.

نماتدهای انگلی گیاه: نماتدهای انگلی گیاهی، موجودات ذره بینی هستند که اکثرنماتدهای انگلی گیاه (که درحدود۹۵ درصد گونه‌های توضیح داده شده می‌باشند) ازریشه تغذیه می‌کنند.
این نماتدهامی توانند درون ریشه، به عنوان انگل ازبافت درونی یا بیرونی ریشه ویا انگل سطحی می‌باشند. بعضی از نماتدها از برگ ها تغذیه می‌کنند. نماتدهای انگلی گیاه به منظوررشد وتولید مثل باید دارای اندام وبافت‌های میزان باشند. اگربافت میزان گیاه از بین برود یا بمیرد، نماتدها

پراکنده خواهند شد ودنبال گیاهان دیگری برای حمله خواهند گشت. درکل تغذیه توسط نماتدهای انگلی گیاه، منجربه پیشرفت علائم خاص وظاهری مشخصی درگیاه نمی شود. تشخیص نماتدها مشکل می‌باشد. خسارت نماتدها شامل توقف رشد، زرد شدن، پوسیدگی واز همه مهمتراز

نظرجنبه‌های اقتصادی، محصول کاهش یافته (کاهش محصول وبازدهی‌) می‌باشد. تعداد کمی از نماتدها علائم مشخصه ای دارند، که بعداً درزمانیکه نماتدهای ویژه توضیح داده می‌شود، بحث

خواهد شد.
نماتدها شبیه به حشرات که دارای پوشش محافظ خارجی (استخوان بندی خارجی) هستند، می‌باشند. یک چرخه زندگی نماتدانگلی گیاه نمونه، شامل تخم، چهارمرحله از پیش از بلوغ می‌شود. نماتدهای ساده اغلب مخرب ترمی باشند، اما نماتدهای نراغلب تغذیه نمی کنند. نماتدهای نر، درخیلی از گونه‌های نماتدهای انگلی گیاه کمیاب می‌باشند یا اینکه اصلاً وجود ند

ارد. چرخه زندگی یک نماتد انگلی گیاه براساس گونه ودما، بین ۲ هفته تا ۲ سال کامل می‌باشد. نماتدهای انگلی گیاه به خاطراندازه شان، مسافت زیادی را با پای خودشان طی نمی کنند. ومعمولاً مسافت طولانی را با ماشین آلات، پیوند زدن یا توسط بذریا حیوانات طی می‌کنند. هرچه که خاک را با حرکت درآورد باعث حرکت نماتدها می‌شود که این شامل آب وباد می‌شود. گفته می‌شود که بعضی از نماتدها درطی فصل رشد که شرایط محیطی برای آنها ناسازگاراست، چند فوت به طورعمودی درخاک حرکت می‌کنند.
نماتدهای با اهمیت درتولید سبزیجات، نماتدهای گره، ریشه‌ای شمالی (Me-hapla): گیاهان میزبان:
شامل طیف وسیعی می‌باشد که همه سبزیجات را دربرمی گیرد. بیولوژیکی نماتدها گره – ریشه ای شمالی، زمستان را مانند تخم درخاک می‌گذرانند. درزمانیکه دمای خاک درفصل بهار افزایش پیدا می‌کند مرحله دوم نوجوانی ونونهالی بوجود می‌آید که از خاک مهاجرت می‌کنندوبه ریشه‌های گیاه میزبان نفوذ می‌کنند.
نماتدها درپشت پوشش ریشه، مکان‌های تغذیه ای را بوجود می‌آورند. درزمانیکه ریشه آلوده شروع به رشد می‌کند، بافت گونه ای وارد محدوده ای می‌شود که نماتدها از آن تغذیه می‌کنند. کمی بعد از ایجاد یک مکان تغذیه مناسب، نماتددردومین مرحله نوجوانی شروع به متورم شدن می‌کند وبرای وارد شدن به مرحله سوم نوجوانی شروع به پوست اندازی می‌کند. سرانجام با دوپوست اندازی دیگر، نماتد تبدیل به یک نماتد نریا ماده بالغ می‌شود. نماتدهای ماده گرد می‌باشند وتوانایی حرکت ندارند. نماتدهای نرشبیه به کرم می‌باشند واز آن جا که غذا نمی خورند، عموماً درون ریشه به سرمی برند. NRKN ماده تا ۳۰۰ تخم بزرگ درشبکه ژلاتینی پوشیده شده توسط مقعد تخمک گذاری می‌کند. NRKN هامی توانند چرخه زندگیشان را دریک ماه با دمای خاک بهینه کام

ل کنند. بنابراین نماتدها می‌توانند نسل‌های متعددی را درهرفصل رشد به وجود آورند.

علائم ونشانه ها:

نماتد NRKN مانند خیلی از گونه‌های نماتدی که از سبزیجات تغذیه می‌کنند، باعث علائم بیماری شاخ وبرگی مشخصه ای نمی شوند. علائم نمونه شامل توقف رشد، زرد شدن وکاهش بازدهی ومحصول می‌باشد. گیاهانی که شدیداً مورد حمله قرارگرفته اند درطی دوره‌های هوای خشک وداغ می‌پوسند زیرا نماتدها بافت‌های گیاهی را منقطع واز هم گسیخته می‌کنند. حمله به ریشه توسط NRKN، منجربه ایجاد دورم‌های کوچک روی ریشه خواهد شد که گال نامیده می‌شود. گال ها براساس شمارنماتدهای درحال تغذیه درآن دما، دراندازه فرق خواهند کرد. هویج به نسبت بالای

ی درمعرض خطر NRKN قراردارد که به خاطرتحلیل رفتن وچند شاخه شدن ریشه‌های عمودی، به آن خسارت وارد می‌کند.
ریشه کند کردن یک مرتبه نماتدهای گره ریشه تثبیت شده غیرممکن می‌باشد. بنابراین تلاش‌هایی باید برای تمیز نگه داشتن مکان NRKN انجام شود که اساساً با استفاده از تراکتورآلوده به خاک حاوی نماتد بناشده انجام می‌شود وبه وسیله آلوده کردن خاک‌های مورد هجوم NRKN، کاهش جمعیت، کنترل‌های پرورشی، مکان‌های با پیشینه مشکلات نماتدها گره ریشه ای ودرتناوب را نباید سبزیجات کاشت. به منظورکاهش تراکم‌های جمعیتی، محصولات غیرمیزان NRKN نظیرذرت یا دانه‌های کوچک حبوبات باید کشت شوند.
کنترل علف‌های هرز مهم می‌باشد زیرا خیلی از علف‌های هرز برای NRKN به عنوان میزبان می‌باشند.
کنترل‌های ژنتیکی: گزارش شده است که بعضی از انواع سبزیجات نسبت به NRKNمقاوم هستند.
کنترل‌های شیمیایی: مکان ها باید قبل از اینکه سبزیجات کاشته شوند وبویژه درزمانی که نسبت به NRKN درمعرض خطرهستند، به طورروتین نمونه برداری شوند.
اگرتراکم‌های جمعیتی نماتدها درسطوح آستانه تخریب پیدا کند، پراتی لنکوش پنترانس گیاهان میزان شامل همه گونه‌های گیاهی کشته شده می‌باشد. بیولوژی نماتدهای آسیب رسان زمستان را درمرحله لاروی Juvenial ودرون ریشه یا درخاک بالغ می‌شوند. درون ریشه ودربین سلولهای آن انتقال پیدا می‌کنند وآن ها را از بین می‌برند. نماتدهای ماده آسیب رسان تنها دربافت ریشه یا درخاک تخم گذاری می‌کنند. نماتدهای ماده نوعاً کمتراز ۱۰۰ تخم می‌گذارند. چرخه زندگی براساس درجه حرارت خاک، در۳ تا ۴ هفته کامل می‌شود. نماتدهای ماده می‌توانند درهرفصل رشد، نسل‌های متعددی را کامل کنند.
علائم: علائم اندام هوایی همان علائم ایجاد شده توسط NRKN می‌باشند. نفوذ به ریشه توسط نماتدهای آسیب رسان منجربه ضایعه ها ورخم‌های کوچک می‌شود. این زخم ها، نقطه ورودی برای پاتوژن‌های دیگر خاک نظیرقارچ ورتی کیولوم، سیلیندروکارپون، ریزوکتونیا، کلتت ریکوم وانواع دیگر ایجاد می‌کند. گیاهان آلوده به نماتدهای ایجاد وزخم کننده نوعاً دارای حجم ووزن، ریشه آنها کاهش می‌یابد. تغذیه وحرکت وانتقال این ارگانیزم ها، سلول ها را می‌کشد. ریشه‌های غذادهنده معمولاً از بین می‌روند.

 

مدیریت پرهیز: پیوندها ونشاء‌های آزاد فاقد نماتد، ایجاد زخم کننده‌های گیاه، کاهش جمعیت، کنترل‌های زراعی، نماتدهای زخم کننده از همه گونه‌های گیاهان کاشته شده تغذیه می‌کنند، بنابراین کنترل آنها با تناوب دشوارمی باشد. مارچوبه یک میزان خیلی ضعیف می‌باشد. عدم ایجاد زخم برروی گیاه دارای پیشینه مشکلات نماتدی زخم کننده، باید قبل از کشت شخم زده شوند. از آن جا که خیلی از علف‌های هرز میزبان می‌باشند، نگهداری وبرقراری یک آیش وشخم تمیز مهمی می‌باشد. با استفاده از سرگوم وسوداکس به عنوان یک محصول چرخشی، تراکم‌های جمعیتی نماتد کیسه ای (کیستی) (هترودرااس پی پی). گیاهان میزبان: ۴ گونه از نماتدهای کیستی یا کیسه ای از محصولات سبزیجات درمیشیگان تغذیه می‌کنند. میزبان نماتد کیسه ای هویج (هترودراکارت)، خود هویج می‌باشد. نماتدهای کیسه ای سویا (اچ گلیستز)، از لوبیا سبز ولوبیا تغذیه می‌کنند. نماتدهای کیسه ای چغندرقند (اچ اسکاچیتی) از انواعی از سبزیجات که شامل چغندر، نوعی گل کلم، کلم، کلم بروکسلی، شلغم، اسفناج می‌شوند، تغذیه می‌کنند.
همچنین گزارش شده است که نماتدهای کیسه ای شبدراچ تریفولی از بعضی از گیاهان تغذیه می‌کنند اما به عنوان افت حتی این محصولات درمیشیگان درنظرگرفته نمی شوند.
بیولوژی: نماتدهای کیسه ای زمستان را مانند تخم درون کیسه ها درخاک می‌گذرانند. کیست ها (کیسه ها) بقایای مرده نماتدهای ماده می‌باشد. اینها شبیه لیمو هستند وبه اندازه سرسنجاق، تخم ها از پوسته بیرون می‌آیند ومرحله دوم لاروی از کیست ها به وجود می‌آید. این ها از خاک مهاجرت می‌کنند وبرای غذا وارد ریشه می‌شوند. نماتدها درحین رشد باد می‌کنند وسرانجام تا حدی بزرگ می‌شوند که ریشه را می‌شکافند ودرمعرض خاک قرارمی گیرند. اگر ریشه‌های آلوده به نماتدهای کیستی بعد از انتقال یافتن از خاک به دقت آزمایش شوند، نماتدهای ماده با چشم مسلح هم می‌تواند دیده شود. این نماتدهای ماده براساس سعی شان سفید یا زرد هستند. نماتدهای نرشبیه به کرم می‌باشند ومعمولاً برای جفت گیری با نماتدهای ماده از ریشه خارج می‌شوند. نماتدهای کیستی ماده دریک شبکه ژلاتینی خارج از بدنشان تقریباً ۵۰ تا ۱۰۰ تخم می‌گذارند.
تخم‌های تولید شده نوعاً بلافاصله بعد از تولید، از پوسته بیرون می‌آیند درحالیکه تخم‌های موجود درنماتدهای ماده، تا ۱۰ سال بعد یا بیشتراز پوسته بیرون نمی آیند. شماروتعداد تخم‌های تولید شده بوسیله نماتدهای کیسه ای برحسب گونه ها تغییرمی کند.
علائم: تغذیه کردن نماتدهای کیسه ای منجر به توقف رشد گیاهان وایجاد گیاهان زرد شده است. همچنین بازدهی ومحصول هم به طورچشمگیرکاهش پیدا می‌کند. شدت علائم براساس میزبان وتراکم‌های جمعیتی نماتدهای کیستی (کیسه ای) تغییرمی کند. نماتدهای کیستی ماده روی گیاهان آلوده درطی فصل رشد، با چشم عادل هم می‌تواند دیده شود. نماتدهای ماده سفید یا زرد می‌باشند. نماتدهای کیسه ای آلوده کننده گیاهان اغلب دارای ریشه‌های کوتاه شده می‌باشند.

مدیریت: نماتدهای کیستی موجود درخاک به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال بدون وجود محصولات میزبان می‌توانند باقی بمانند. زمین ها ومزارع را با خاک آلوده به نماتدهای کیستی آلوده نکنید، رشد

محصولات میزبان درتعویض‌های طولانی با محصولات غیرمیزبان، خطرات مشکلات نماتدی کیستی شده رشد یافته درآینده را کاهش می‌دهد. اگردریک مزرعه نماتدهای کیسه ای ایجاد شده باشد، کشاورزان باید افزایش بازدهی محصول را با وجود این نماتدها یاد بگیرند. کاهش جمعیت،

کنترل‌های پرورشی، مکان هایی با پیشینه‌های مشکلات نماتدی کیسه ای باید برای مدت ۲ سال یا بیشتربه دوراز گیاهان میزبان نگه داشته شوند. تعویض محصول مؤثرترین تاکتیک برای کاهش تراکم‌های جمعیتی نماتدهای کیستی می‌باشد. بیشتراین نماتدها دارای حیطه‌های میزبانی به

اندازه کافی باریک می‌باشند که حداقل یک محصول غیرمیزبان یا بیشترمی توانند درسیستم محصول دهی تعویض شود.

نماتدهای تورم ساقه پیاز برآمده (دیتی لنکاس دیپسیاکی): گیاهان میزبان از پیاز، چغندر، هویج،

کرفس، خیاروگوجه فرنگی می‌شود.
بیولوژی: نماتدهای متورم کننده زمستان راگذراندن مرحله چهارم لاروی می‌گذرانند. این نماتدها

را به سمت برگها وساقه‌های گیاهان جوان ترک می‌کنند. نماتدهای ماده تا ۵۰۰ عدد تخم می‌گذراند وبه مدت ۱۰ هفته یا بیشترمی توانند باقی بمانند. چرخه زندگی درحدود ۳ هفته درشرایط بهینه می‌تواند کامل شود. نماتدها دراوایل بهارخیلی فعال می‌باشند وتخم گذاری دردماهای زیر۴۰ درجه f می‌تواند اتفاق بیفتد. سبزیجات تولید شده درشرایط تابستانی خشک وداغ از آسیب‌های شدید ناشی از نماتدهای تورم وساقه ای کمترآسیب می‌بینند.
نماتدها می‌توانند برای مدت‌های طولانی دوام بیاورند. این نماتدها نسبت به دماهای سردوخشکی کاملاً مقاوم می‌باشند. این نماتدها برای باقی ماندن وزنده ماندن درشرایط سخت، باهم توده هایی را تشکیل می‌دهند که گاهی اوقات «کرم سرکه» نامیده می‌شوند، تراکم‌های جمعیتی اغلب درنبود گیاهان میزان درزمین به سرعت کاهش پیدا می‌کند.
علائم: برگها وبرآمدگی ها (حباب ها) بد شکل، جز رایج ترین علائم هجوم این نماتدها درپیاز می‌باشد. برگها زرد می‌شوند وتاول ها افزایش پیدا می‌کند. گیاهان جوان اغلب ناقص وبد شکل می‌باشند وممکن است درحملات بالا بمیرند وازبین بروند. برآمدگی‌های پیرترنشان دهنده میزان ورم می‌باشند. این حباب ها برآمدگیهایی ایجاد کرده بود. زمانی که باز می‌شود، می‌توانیم حلقه‌های متحدالمرکز مقیاس برگ رسیده را ببینیم. ذخیره برآمدگی‌های آلوده اغلب پوسیده می‌باشد. تورم اغلب توسط باکتری پوسیدگی نرم مورد حمله قرارمی گیرند. گیاهان دیگر آلوده به نماتدهای حبابی وساقه ای، رشد نکروز وبدشکل می‌باشند. درچغندر، نقطه رشد گیاه اغلب از بین می‌رود وتاج‌های متعددی رشد پیدا می‌کند. برای خیلی از گیاهان آلوده به نماتدهای حبابی وساقه ای، پوسیدگی تاجی شدید درفصل رشد ممکن است دیراتفاق بیفتد.

مدیریت: بذرهای آلوده به نماتد تورم ساقه را نکارید. کاهش جمعیت، کنترل‌های زراعی، تعویض محصول یا استفاده از آیش می‌تواند، تراکم حساب شود. بنابراین کنترل مناسب علف هایی هرز ضروری می‌باشد. ضد عفونی کردن تورمهای پیازی درآب داغ، نماتدها را خواهد کشت. دما وزمان غوطه ورشدن درآب باید به دقت کنترل شود. اغلب به منظوراز بین بردن نماتدهای کیستی، دماهای ۱۱۰ تا ۱۱۵ درجه فارنهایت مورد نیاز می‌باشد. این نماتدها نوعاً روی سطح گیاهان درآب حرکت می‌کنند. بنابراین به منظورکاهش وبه حداقل رساندن رطوبت برگ تلاش هایی باید انجام شود. نعناع، وسبزیجات دیگر.

بیولوژی: نماتدهای سوزنی به حالت کروی ونماتد بالغ، زمستان را درخاک به سرمی برند. تخم ها دربهار وتابستان درزمانیکه دمای خاک خنک می‌باشد وریشه‌های جدید به وجود می‌آید، گذاشته می‌شوند. نماتدهای ماده نسبتاً به تعداد کم تخم گذاری می‌کنند. هرسال ۲۰ تا نماتدهای سوز

نی بالغ اغلب برای چندین سال زندگی می‌کنند وممکن است برای کامل کردن یک نسل نیازبه بیشتراز ۱ سال داشته باشند. درزمانیکه دما افزایش پیدا می‌کند وسطوح رطوبتی خاک درتابستان کاهش پیدا می‌کند ونماتدهای سوزنی به عمق خاک حرکت می‌کنند. این نماتدها اغلب در۲تا۴فوت پایین تراز سطح خاک باقی می‌مانند.
درطی پاییز، به سمت بالا به منطقه ریشه برمی گردند. بهترین زمان نمونه برداری نماتدهای سوزنی دربهاریا پاییز، درزمانی می‌باشد که نماتدها نزدیک به سطح می‌باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد