مقاله در مورد ورزش

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان

ورزش


تعريف بازي : بازي فعاليت است غريزي و نشاط آور كه موافق با مراحل رشد و تكامل انسان بوده است و بطور غيرجدي و غير قابل پيش بيني انجام مي گيرد.
خصوصيات بازي : 1) فطري بودن آن 2) غير انتفاعي بودن 3) آزادي فرد در تغييرآن و انجام آن به دلخواه 4) عدم حضور مقررات تحميلي 5) باعث فراگرفتن نقشها و وظايف اجتماعي كه در آينده عهده دار آن خواهند شد.


انواع بازي : 1) اجتماعي 2) انفرادي 3) رقابتي 4) فكري و ذهني 5) امدادي
« در صورتي كه بازيها بطور صحيح انجام شوند كمك شاياني به رشد و تربيت كودك مي كند »

ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است !
تحقيقات نشان مي دهد شروع ورزش براي افراد كم تحركي كه مي خواهند خطر ابتلا به بيماري قلبي را در خود كاهش دهند هيچ گاه دير نيست.
محققان مي گويند ورزش براي آنكه تأثير مفيد داشته باشد لازم نيست شديد باشد و حتي پياده روي نيز موثر است.


آنها تأثير فعاليت بدني را بر گروهي از بيماران مبتلا به بيماري شريان اكليلي قلب و گروه داوطلب سالم همسن و هم جنس بررسي كردند. آنها دريافتند كساني كه سراسر عمر خود ورزش كرده اند در معرض كمترين خطر ابتلا به اين بيماري هستند. با اين حال خطر بروز اين بيماري در كساني كه در اواخر بزرگسالي فعاليت بدني را آغاز كرده اند نيز كاهش نشان داده است. كساني كه سراسر عمر خود فعال بوده اند 60 درصد كمتر به بيماري شريان اكليلي قلب مبتلا شدند. افراد كم تحركي كه بعد از 40 سالگي ورزش كردن را شروع كردند 55 درصد كمتر از كساني كه هميشه بي تحرك بوده اند در معرض خطر ابتلا به اين بيماري قرار دارند.


پزشكان معتقدند قلب عضله اي است كه به طور مرتب به فعاليت بدني نياز دارد.

باز هم در فوايد ورزش
نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد زناني كه از درمان سرطان سينه جان سالم به در برده اند و به تمرينات ورزشي استقامتي و بدنسازي مي پردازند از سلامت بدني و كيفيت زندگي بهتري در مقايسه با همتايان كم تحرك خود برخوردارند.
بيماران سرطاني و نجات يافتگان از سرطان مي توانند با استفاده از دستگاه هاي دو ثابت ، پياده روي در هواي آزاد و يا تمرينات ورزشي قلبي، ريوي قدرت بدني خود را افزايش داده و تحمل خود را در برابر خستگي تقويت كنند.


محققان در بررسي خود 16 زن را به طور تصادفي در دو گروه تمرينات ورزشي و گروه شاهد قرار دادند. در گروه شاهد زنان الگوي معمولي فعاليت خود را دنبال كردند و در گروه ورزشي زنان در هفته در سه جلسه 90 دقيقه اي ورزشي شركت كردند. در پايان اين مطالعه هشت هفته اي بهبودهايي در كيفيت زندگي زنان گروه ورزش ديده شد.

سلامت دستگاه قلبي، ريوي اين زنان نيز بهبود يافت. علاوه بر آن اين زنان قدرت و توان عضلاني خود را به دست آوردند.


شكل هاي مختلف بلوغ در فرايند بلوغ بيولوژيكي (زيستي) : بلوغ بيولوژيكي ،عامل (سازه) تعيين كننده و مهم پاسخ هاي فيزيولوژيكي به ورزش و تمرين است.
1) بلوغ ريختي : افزايش اندازه بدن كه توسط افزايش پيشرونده اي در وزن و قد بدن ظاهر مي شود به لحاظ بصري، آشكارترين تظاهر بلوغ بيولوژيكي كودك است. واضح است كه اين تغييرات تأثير عمده اي بر اجراي ورزشي دارد و از اين رو فيزيولوژيست هاي ورزشي به آن علاقه زيادي دارند. (فيزيولوژي ورزشي دوران رشد)
 سريع ترين نرخ رشد در اوايل نوزادي ديده مي شود زيرا وزن نوزاد در 3-4 ماهگي به دو برابر وزن زمان تولد و در 1 سالگي به 3 برابر مي رسد بنابراين ،نرخ رشد تا سال هاي مدرسه كاهش يكنواختي دارد، زيرا افزايش سالانه قد و وزن ثابت است.


 در اوايل نوجواني شتاب قدو وزن در پاسخ به تغييرات هورموني دوره بلوغ افزايش مي يابد، اين جهش رشدي وابسته به بلوغ، در دختران زودتر و تقريباٌ در فاصله سني 10 تا 12 سالگي رخ مي دهد. اوج افزايش قد و وزن در پسران تقريباً 2 سال ديرتر از دختران ظاهر مي شود. مدت رشد جهشي كوتاه است ،چيزي حدود 1 تا 5/1 سال، اما در اين فاصله زماني، نرخ رشد قد تقريباً 2 برابر مي شود. تمام ابعاد عضله و اسكلت عملاٌ در اين جهش رشدي سهيم هستند.
 ميانگين ارزش هاي قد و وزن بين دو جنس در كودكي يكسان است ، اما پسران نسبت به دختران اندكي سنگين تر و بلندتر. در اواخر دوران كودكي ،دختران به دليل برخورداري از رشد جهشي زودتر، به طور موقتي نسبت به پسران بلندتر مي شوند.


با وجود اين پسران در دوره بلوغ به قد بلندتري دست مي يابند زيرا : 1) آنها قبل از جهشس رشسدي وابسته به بلوغ، دوره رشد طولاني تري دارند. 2) نرخ رشد آنها در نقطه سرعت پيشينه به هنگام بلوغ بيشتر است (2/9 در مقابل 3/8 سانتي متر)

2) بلوغ جنسي: بلوغ مي تواند اين چنين تعريف شود : « توالي تغييرات آناتوميك (ساختاري) و فيزيولوژيك در دوران نوجواني كه منتهي به باروري مي شود» زماني كه دوره بلوغ به انتها مي رسد نوجوان، بلوغ كامل جنسي ،يعني حالت توليد مثل بزرگسالي را بدست آورده است. رويدادهاي دوره بلوغ با ترشح هورمون هايي از هيپوتالاموس، غده هيپوفيز و غدد جنسي شروع مي شوند و پيامد آن، شماري از تغييراتي است كه به طور مستقيم به كاركرد جنسي وابسته نيست اين

عموماٌ تحت عنوان صفات ثانويه جنسي خوانده مي شوند ( از جمله رويش مو در صورت و زمخت( كلفت) شدن صدا در مردان، بزرگ شدن شينه ها در زنان ) نويسنده :دكتر تامس رولند
بلوغ اسكلتي : اسكلت بدن در دوران كودكي به گونه فراينده اي رشد مي يابد و شاخص قابل تشخيص و آساني براي بلوغ بيولوژيكي است. استخوانهاي اندامها (دستها و پاها) در سال هاي رشد براثر فرايند استخواني شدن غضروف توسعه پيشرونده اي دارند رشد اين استخوانهاي دراز از طريق تكثير سلولهاي غضروفي در صفحه اپي فيزي رخ مي دهد.
بلوغ بزرگسالي زماني بدست مي آيد كه تكثير اين سلولها خاتمه يافته و اس

تخوان ها كاملاٌ استخواني شده باشند.

مفاهيم روان شناسي ورزشي 1) آرامسازي : فنوني براي كاستن پاسخهاي دستگاه عصبي خودكار، مانند تنفس،ضربان قلب انقباض ماهيچه اي و سوخت و ساز بدن كه با آرامش ورزشكاران هنگامي كه به آن نيازمندند. مثلاٌ شب پيش از مسابقه ،همراه است به طور كلي آرامسازي تدريجي به ، آرامسازي منظم و آرامسازي خود را تقسيم مي شود.
آرامسازي تدريجي : ماهيجه اي را دواوموندجكوبسن» (1309/1930) به اين منظور ابداع كرد تا ورزشكاران براي مقابله با تنش رواني پيش از مسابقه يا در طول دوران تمرين از آن استفاده كنند اين فعاليت شامل منقبض كردن ماهيچه ها و سپس آرام كردن آنهاست ورزشكاريكي از گروههاي ماهيچه اي مانند ساعد و بازوي خود را بتديج منقبض مي كند براي اين كار از 1تا10 مي شمارد و با هر شمارش شدت انقباض را افزايش مي دهد به طوري كه با شماره 10 ماهيچه به حداكثر انقباض برسد.


سپس با شمارش معكوس شدت انقباض را كم مي كند تا با رسيدن به صفر هيچ انقباضي در ماهيچه خود حس نكند وقتي اين عمل در تمام گروههاي ماهيچه اي تكرار شود فرد احساس آرامش و راحتي مي كند.
آرامسازي منظم رفع انقباض هاي ماهيچه اي به طور ارادي است كه « راويز» آن را ابداع كرد. برخلاف روش آرامسازي تدريجي ماهيچه اي ، در اين روش ماهيچه ها پيش از آرامسازي منقبض نمي شوند. در آرامسازي خوذرا ورزشكار با گفتن كلمه ها يا تصور صحنه هاي آرامبخش (مانند غروب دريا) ،فعاليتهاي فيزيولوژيكي خود را كاهش مي دهد و احساس آرامش مي كند. آرامسازي به نامهاي آرميدگي و آرامبخشي نيز خوانده مي شود.


2) بخت مدار : ورزشكاري كه موفقيت يا شكست خود يا تيم خود را به بخت نسبت ميدهد از شكست مي ترسد ، كمتر به فعاليت تمايل دارد، بيشتر از ديگران اهداف غير واقعي تعيين مي كند، عوامل محيطي بيشتر مزاحم تلاش وي مي شوند و بيشتر متأثر از همانند سازي است.


3) تمركز يابي : روشي براي آرامسازي ورزشكاران كه با چند نفس عميق تحريك پذيري را كاهش داده است ، تمركز آنان را افزايش مي دهد. اين عمل قبل يا حين اجراي مهارت انجام مي شود براي تمركز يابي فرد در حالت ايستاده، پاها را به اندازه عرض شانه باز مي كند و وزن بدن را روي دوپا به طور مساوي تقسيم مي كند.


سپس ماهيچه هاي پشت و شانه خود را استراحت مي دهد. دهان را كمي باز مي كند تا تنش ماهيچه اي صورت از بين برود شانه و گردن را آرام و ثابت نگه مي دهد . و با هر نفس به بالا و پايين رفتن شكم توجه مي كند (تنفس شكمي) ورزشكاران اين تمرين را آنقدر در موقعيتهاي مختلف تكرار مي كند تا بتواند تنها با يك بار تنفس ،آرام بگيرد و تمركز خود را باز يابد.


4) تنش : احساس گرفتگي در گروهي از ماهيچه ها به علت نگراني يا ناكامي . استفاده از روشهاي آرامسازي تنش را كاهش مي دهد.
5) مهارت مدار : ورزشكاري كه مكان كنترل او دروني است كمترين واكنش منفي ، به شكست را نشان مي دهد ، شخصيتش نسبتاٌ پايدار است، بيشتر تحت تأثير انگيزه دروني است و پس از موفقيت اهداف بالاتر و پس از شكست اهداف پايين تري تعيين مي كند.

روانشناسي ورزشي
نويسنده: دكتر سيدمحمدكاظم واعظ موسوي
نام : نسرين
نام خانوادگي : حاتم زاده
موضوع : طرح و برنامه پياده روي در نه هفته
مدرسه : راهنمايي فرزانگان
پياده روي يكي از راحت ترين شيوه هاي تمرين است كه شما تقريباٌ در هر زمان و مكان مي توانيدآن را انجام دهيد علاوه بر آن پياده روي ورزشي بدون هزينه است البته براي پياده روي در مرحله اول نياز به يك جفت كفش راحت داريد و بد نيست بدانيد پياده روي به شما انرژي بيشتري ميدهد و به شما كمك مي كند كه راحت باشيد نگراني شما را كاهش ميدهد و كمك مي كند تا اشتهايتان

تنظيم شود. و در نهايت مقدار كالري مورد استفاده بدنتان را افزايش خواهد داد اينها همه دلايلي براي گرايش مردم به برنامه هاي پياده روي است اگر شما نيز مايليد برنامه تان را شروع كنيد.
چگونه برنامه پياده روي را شروع كنيد.
طراحي برنامه اي كه شما مي خواهيد از آن استفاده كنيد مهم است و در برنامه پياده روي خود نكات زير را به خاطر بسپاريد.


- انتخاب يك مكان مسطح براي پياده روي.
- پيداكردن دوست يا گروهي از افراد كه با شما در پياده روي همراهي كند :دوست شما بايد توانايي پياده روي با شما را با زمان بندي و سرعت مشخص داشته باشد.
- كفشي كه شما مي پوشيد كف آن بايد انعطاف پذير باشد تا ضربه يا شوك وارده به پاهايتان را كم كند.
- لباس هايي كه مي پوشيد بايد مطابق با همان فصل باشد لباس هاي كتان براي فصل تابستان با جذب عرق و تعريق راحت تر به خنگ نگه داشتن شما كمك مي كند و نيز ضخامت لباس هايتان در زمستان بايد طوري باشد كه علاوه بر گرم نگه داشتن شما محدوديت حركت كمتري برايتان ايجاد نمايد.


قبل از پياده روي حركات كششي انجام دهيد ملاحظه مي كنيد كه با اين تمرينات كمتر خسته مي شويد.
پياده روي خود را به سه قسمت تقسيم كنيد.
- پياده روي آرام براي مدت 5 دقيقه و سپس در5 دقيقه بعد سرعت خود را افزايش دهيد سرانجام مرحله سردكردن را پيش رو داريد كه پياده روي به مدت 5 دقيقه را از سر بگيريد.
- سعي كنيد در هفته 3 بار پياده روي كنيد و هر بار 2 تا 3 دقيقه به زمان پياده روي سريع خود اضافه كنيد اگر شما كمتر از 3 بار در هفته پياده روي كنيد پياده روي سريع خود را آرام افزايش دهيد.
- به منظور پيشگيري از سختي و گرفتگي عضلات و مفاصل پياده روي را به آرامي فزاينده شروع كنيد و براي اين كار پس از گذشت چندين هفته پياده روي سريع تر در مسافت بيشتر و با دوره زماني طولاني تر را شروع كنيد.
- پياده روي بيشتر احساس بهتري به شما خواهد داد و باعث مي شود شما كالري بيشتري مصرف كنيد.


- در حال پياده روي بايد چانه رو به بالا شانه ها كمي به سمت عقب متمايل باشند به گونه اي پياده روي كنيد كه پاشنه پايتان اولين نقطه تماس به زمين باشد.
- در حال پياده روي بايد انگشتان پا به سمت جلو باشد و در هنگام پياده روي دستها بايد متناوباٌ به جلو و عقب تاپ بخورد.
زمان گرم كردن زمان پياده روي سريع زمان سرد كردن زمان كلي
هفته اول پياده روي آهسته 5 دقيقه پياده روي سريع 5 دقيقه پياده روي آهسته 5 دقيقه 15 دقيقه
هفته دوم پياده روي آهسته 5 دقيقه پياده روي سريع 8 دقيقه پياده روي آهسته 5 دقيقه 18 دقيقه


هفته سوم " " پياده روي سريع 11 دقيقه " 21دقيقه
هفته چهارم " " پياده روي سريع 14 دقيقه " 24 دقيقه
هفته پنجم " " پياده روي سريع17 دقيقه " 27 دقيقه


هفته ششم " " پياده روي سريع 20 دقيقه " 30 دقيقه
هفته هفتم " " پياده روي سريع 23 دقيقه " 33دقيقه
هفته هشتم " " پياده روي سريع 26 دقيقه " 36 دقيقه
هفته نهم " " پياده روي سريع 30 دقيقه " 40 دقيقه
تهيه و تنظيم : نسرين حاتم زاده


حقوق ورزشي : عدم رعايت اصول آموزشي موجب مسئوليت قانوني است (اصل اطمينان از سلامتي) در اين بحث فرض بر وجود مربي واجد صلاحيت است. ولي آيا صرف داشتن صلاحيت آموزشي و اخلاقي كافي براي مصونيت از مسئوليت خواهد بود؟ پاسخ منفي است زيرا اگر داشتن صلاحيت كافي باشد پذيرفته ايم چنين اشخاصي هيچگاه مسئوليت قانوني نخواهند داشت كه فرد فرض نادرستي است .


صلاحيت شرط لازم است ولي كافي نيست داشتن صلاحيت الزامي است ولي از نظر حقوق بكار گرفتن صحيح صلاحيت ها مي تواند رافع مسئوليت باشد نه مطلق داشتن آن. اكنون سوال ديگري بلافاصله به ذهن مبتادر مي شود و آن اينكه از نظر علم حقوق بكار گرفتن صحيح صلاحيتها چيست؟ در پاسخ مي گوييم بكارگيري صحيح عبارت است از : استفاده از همه آگاهي ها و مقدورات براي جلوگيري از وقع حادثه و يكي از مهم ترين اين مهارت توجه به سلامت ورزشكار در فعاليتهاي ورزشي است مربي صلاحيتدار قبل از شروع آموزش بايد از سلامت كامل شاگرد خود مطمئن

باشد و با توجه به اين اطمينان كار آموزش را شروع نمايد زيرا آموزش دانش آموز يا ورزشكاربيمار ، در صورتي كه منجر به سانحه شود وسبب آن بيماري باشد ترتيبي در مسئوليت قانوني مربي بوجود نمي آورد.


ممكن است سوال شود با توجه به اينكه يك معلم ورزشي اولاٌ فاقد علم كافي براي تشخيص بيماريهاست ثانياٌ چنين امكاناتي در سطح كشور وجود ندارد كه كليه ورزشكاران از نظر پزشكي معاينه شوند و پرونده داشته باشند چرا حقوق چنين مسئوليتي را متوجه افراد مي كند؟ علي الاصول حقوق هرگز خارج از حدود امكانات ، مقدورات و توان معلمين ورزشي از آنها مسئوليت نمي

خواهد آنكه قانون از مربي مي خواهد انجام اقدامات متعارف در رعايت اصل اطمينات از سلامت ورزشكاران در فعاليتهاي ورزشي است. اين اقدامات متعارف را مي توان به شرح زير برشمرد:
1) در صورتي كه دانش آموزان پرونده پزشكي دارند مطالعه آنها قبل از فعاليتهاي ورزشي اجباري است.
2) در صورتي كه داشتن پرونده پزشكي مقدور نيست بايد سعي شود كه با ارائه فرمهاي ساده سابقه بيماريهاي دانش آموزان را از والدين كتباٌ سوال كرد و به اين طريق آگاه شد.
3) مربي صلاحيتدار بدون اينكه شاگردان خود را نفر به نفر از نزديك با دقت مشاهده كرده و به دنبال آثاري ظاهري بيماري باشد هرگز آموزش را شروع نخواهد كرد.


4) پرسش از دانش آموزان در خصوص وضع سلامت آنها از ديگر اقدامات احتياطي است بنابراين رعايت هر يك از اين موارد معلم ورزشي را از مسئوليت مبري مي دارد برعكس سهل انگاري،بي اعتنايي به مسئوليت بزرگ مربيگري و بي تفاوتي به سلامت بزرگترين سرمايه هاي جامعه، از ديدگاه علم حقوق قابل اغماض نيست.
اجازه فعاليت ورزشي به دانش آموزي كه نارسائي قلبي دارد، ولي شوق فطري او به شركت در فعاليت ورزشي مانع از آن است كه معلم خود را از حقيقت امر مطلع سازد و عدم توجه معلم به پرونده پزشكي ،فرم تنظيمي از سوي والدين، و يا آثار كاملاٌ نمايان چهره دانش آموز وي را مسئول فوت دانش آموز معرفي خواهد نمود.


اجازه شركت در آموزش يا فعاليت ورزشي به ورزشكاري كه از ناحيه سر مصدوم شده بدون نظر پزشك به معناي عدم رعايت اصل مذكور است. اجازه فعاليت به دانش آموزپس از تحمل بيماري و قبل از خاتمه دوران نقاهت يك بي احتياطي است و چنانچه بكارگيري اين دانش آموز حتي با وجود رضايت و ميل او منجر به ايجاد ناراحتي شود، مسئوليت متوجه معلم ورزشي خواهد بود. بنابراين از آنجا كه توجه به سلامت ورزشكار وظيفه مربي است هر گونه تسامح در انجام اين وظيفه در صورتي كه منتهي به خسارت شود، مربي را در برابر قانون مسئول مي سازد.


پيام براي مربيان ورزشي
 وقتي با مشكل تراكم دانش آموزو فضاي كم آموزشي مواجه هستيد بهتر است كه :
1) مهارت ها را آموزش دهيد هدف شما بايد تنها آموزش مهارت مورد نظر باشد، بازي ها را به ساعات غير كلاسي موكول كنيد.


2) دانش آموزان را تا سرحد امكان به گروه هاي كوچكتري تقسيم كنيد.چ
3) از تمام وسايل و امكانات استفاده كنيد در صورت امكان وسايل بيشتري تهيه نمائيد.
4) دانش آموزان را برحسب توانايي گروه بندي كنيد.
5)گروه ها را در حالتي شبيه به بازي واقعي قرار دهيد.


6) ارزش حركات مهارتي را هميشه به دانش آموزان يادآور شده و درباره اهميت يادگيري مهارتها در خوب بازي كردن و كسب موفقيت به آنها گفتگو كنيد.
7) از روش « بيشتر از حد» استفاده كنيد. (معلم در حالي كه حركات مهارتي يك ورزشي را به يك گروه آموزش مي دهد بقيه افراد كلاس را در يك فعاليت تيمي كه مي تواند گروه زيادي را بدون خطر در خود جا دهد و نياز چنداني هم به نظافت مستقيم و دقيق معلم ندارد شركت دهد مثلاٌ بازي واليبال بهترين فعاليت تيمي براي چنين مواقعي است)


پنبر مي گويد :
« منظور از بازي خارج نمودن نيروي،اضافي است»


چند پيشنهاد براي افرادي كه مي خواهند با ورزش انس بگيرند.
به كساني كه ورزش را شروع مي كنند چنين توصيه شده است:
 انتظار خسته شدن را داشته باشيد :
ورزش بلافاصله انرژي افراد را افزايش نمي دهد، بلكه اين امر مدتي به طول مي انجامد.


در روزهاي اول شروع ورزش، خستگي و ناراحتي بوجود مي آيد اما به تدريج بدن به فعاليت عادت مي كند و شخص پس از چند ماه متوجه مي شود كه بهتر مي تواند راه برود و روحيه اي بهتر و انرژي بيشتري پيدا كرده است و اثرات مفيد ورزش نمودار مي گردد.
 مطابق علاقه و استعداد خود ورزش كنيد :
بهترين راه براي شروع به ورزش آن است كه شخص، علاقه و آمادگي خود را در نظر بگيرد.


اگر مي خواهد دوستان تازه اي پيدا كند، به ورزش هاي دستجمعي مانند واليبال و بسكتبال و غيره بپردازيد. چنانچه مي ترسد كه به بدن او صدمه اي وارد شود، راه رفتن ساده را انتخاب كند. اگر به ورزش خاصي علاقه داريد و سن خود را مناسب آن نمي دانيد، مي توانيد آن را به آرامي شروع كنيد و خود را مورد آزمايش قرار دهد. ممكن است پس از مدتي آمادگي لازم را بدست آورد.
 به بدن خود فشار نياوريد :


برخي از طرفداران ورزش مي گويند كه بدون ناراحتي هاي اوليه نمي توان از ورزش نتيجه گرفت و به اين ترتيب بيش از آمادگي و استعداد بدني خود فعاليت ورزشي مي كنند. مطالعات به عمل آمده نشان داده كه ورزش ساده و آرام نيز بسيار مفيد است.فشار آوردن به بدنو خسته كردن آن ممكن است صدماتي را به شخص وارد سازد و يا او را از ادامه ورزش باز دارد.

مشاهده الگوي هاي مهارتهاي حركتي : مربي مهارتهاي حركتي بايد بتواند بدقت الگو هاي مهارتها را در كودكان مشاهده كند، او نياز دارد تا به شاگردان خود باز خورد بدهد، براي آنها تجربيات تمريني فراهم آورد و رسماٌ مهارتهاي آنها را شناسايي كند. در فرايند مشاهده بيشتر به تمركز نظامدار بر جنبه هاي مختلف الگوي مهارت توجه مي شود تا نتيجه اجراي آن مشاهده كنند، بايد روشهاي مشاهده را بياموزد و آنها را مانند هر مهارت ديگر با تمرين به شكل خودكار درآورد.


بارت (1979) براساس اصول ذيل راهنماي مخصوص براي پيشرفت مهارتهاي مشاهده در معلمان و مربيان تهيه كرد:
1) تجربه و تحليل 2) طرح و برنامه ريزي 3) وضع قرارگرفتن به منظور تجربه و تحليل رشد حركت.
مشاهده كننده ابتدا بايد ترتيب رشد مهارت را كه شامل ويژگيهاي هر مرحله و اصول مكانيكي درگير در اجراي ماهرانه است بداند، مشاهده كننده همچنين بايد طرح و برنامه هاي خود را نظم

دهند و از پرداختن به مسائل جنبي پس از شروع فعاليت خودداري كنند. بدين منظور ممكن است دستوالعملي را كه براساس مراحل رشد توسط محققان تنظيم و پيشنهاد شده است مفيد تشخيص دهند. در اين صورت، مي توانند با در نظر گرفتن ويژگيهاي برجسته مهارت مورد نظر، دستورالعملهاي مناسبي را بسادگي تنظيم كنند. همچنين مشاهده متعدد ويژگيهاي برجسته يك مهارت (دو بار،سه بار و بيشتر) امري مفيد است.

 


اصل سوم وضع قرارگرفتن مشاهده كننده است ، بسياري از آنها خود را در يك وضعيت ثابت قرار داده، مي كوشند همه چيز را از همان نقطه مشاهده كنند. برخي از ويژگيهاي برجسته مهارتها را تنها مي توان از پهلو مشاهده كرد. برخي ديگر را مي توان از روبرو و پشت بهتر ديد.
بنابراين ،حركت مشاهده كننده به زواياي مختلف براي مشاهده بهتر مهم است.
فرايند مشاده يك مهارت حركتي نياز به تمركز و توجه دارد: مشاهده كننده هاي تازه كار بايد طرح خود را از قبل تنظيم كنند مشخصه هاي برجسته مهارت مورد مشاهده را بدانند، خود را در وضعيت مناسب قرار دهند و مرتب عمل مشاهده را تمرين كنند.

رفتارحركتي از نوجواني تا بزرگسالي
براي اندازه گيري رشد حركتي نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان غالباٌ از معيارهاي كمي استفاده مي شود. با رسيدن فرد به بلوغ و باليدگي جسماني ديگر تفاوتهاي كمي نشان دهنده ميزان رشد و باليدگي نخواهد و تأكيد بيشتر بر بهينه كردن و پالايش مهارتهايي است كه فرد تا آن زمان آموخته است. نشانه هاي كمي منعكس كننده پيشرفت يكنواخت اجراي حركت در سنين جواني است. قهرمانان جهاني ، نوعاٌ در سنين جواني به اوج اجرا مي رسند .
افراد اگر فعاليتهاي جديدي را انتخاب كنند يا تمرين و تجربه را ادامه دهند، د

ر سنين بزرگسالي نيز مي توانند به اهداف شخصي دست يابند الگوهاي حركت در بزرگسالي همچنان حفظ مي شود، اما سطوح كمي و ويژگيهاي كيفي حركت مي تواند از تغييرات سيستمهاي مختلف بدن متأثر شود. اين تغييرات مي تواند در نتيجه كمبود تمرين و عدم استفاده از بدن در اجراي حركات، صدمات،بيماريها يا افزايش طبيعي سن پديد آيد. افرادي كه به طور فعال در تمرينات شركت مي كنند و به نوعي از صدمه و بيماري اجتناب مي ورزند ، تا سنين بزرگسالي از تحليل و پس روي حركتي در اجرا به طور قابل توجه در امان هستند.

چكيده اي از كتاب رشد و تكامل در طول عمر
نويسنده : كاتلين ام. هي وود
ترجمه : دكتر مهدي نمازي زاده
دكتر محمدعلي اصلانخاني

ترك فعاليت ورزشي : ترك برنامه هاي ورزشي يكي از جنبه هاي واقعي مشاركت ورزشي جوانان و نوجوانان است. تغيير رشته ورزشي ممكن است بخشي از اين روند باشد كه خود بازتابي از تغيير علاقه و توجه به انجام كاري تازه است. اما ترك كردن فعاليت ورزشي در هر زماني از زندگي داراي آثار سوء بهداشتي و تندرستي است. براي پژوهشگران مشكل است بين ترك كنندگان ورزشي و كساني كه تغيير رشته مي دهند تمايز قائل شوند. علاوه براين افرادي كه ورزش را ترك مي كنند غالباً با اراده و ميل خود اين كار را نمي كنند، بلكه صدمات ورزشي يا هزينه هاي زيادي باعث متاركه آنان با ورزش مي شود. به هر صورت دلايلي كه موجب كناره گيري ورزشي مي شوند قابل ملاحظه و توجه هستند برخي از جوانان تجارب منفي و تلخي را دليل كناره گيري خود مي دانند اهم اين دلايل به شرح زير است :


1) دوست نداشتن مربي 2) فرصت نداشتن يا كمبود وقت براي ورزش و بازي 3) فشار بيش از حد در ورزش 4) نياز به صرف وقت زياد 5) تأكيد زياد بر بردن و موفقيت در مسابقه 6) عدم تفريح و شادابي 7) عدم پيشرفت در مهارت
8) عدم كسب موفقيت و پيروزي.
 فعاليت ورزشي به مدت طولاني با فشار كم، چگالي استخوانها را بهتر مي كند و ممكن است قطر استخوانها درگير در فعاليتها را زيادتر كند. استخوانها به طور مطلوب با تحريكات ورزشي سازگار مي شوند.
 هنگام برنامه ريزي فعاليتهاي شديد براي كودكان ،لازم و مهم است كه بدانيم نمو برخي از دستگاههاي بدن مانند دستگاه اسكلتي يا گردش خون با نمو عمومي بدن هماهنگ است.
 عوامل ژنتيكي و محيطي، بويژه رژيم غذايي و ورزش بر تركيب بدن اثر مي گذارند.
 حركت كردن به پيشرفت رشد همراه با رشد سيستمهاي مختلف بدن كمك مي كند.
 بازي عقل و روح طفل را پرورش مي دهد هر چه نشاط بدن بيشتر باشد نشاط روح نيز بيشتر خواهد شد.


ژان ژاك روسو مي گويد : هر سن و هر حالت از حيات كمال و بلوغ متناسب با خود دارد كه مخصوص آن است و تعليم و تربيت بايد پيشرفت را تسهيل كند وبه كمال برساند اگر مرحله اي از مراحل مورد غفلت قرار گيرد فرصتي براي هميشه از دست رفته است و اقدامات بعدي سودي نخواهد داشت و نيز هر گاه تربيت قبل از پايان رشد متوقف گردد شكست مربي از اينهم بزرگتر خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق اصول ورزشهای مقاومتی

word قابل ویرایش
40 صفحه
21700 تومان
اصول ورزشهاي مقاومتيپيش زمينه:آموزنده طب و جراحي باليني غالبا روشهاي قدرتي و مقاومتي را به خصوصيات كاري ماهيچه ها ارتباط مي دهد.قدرت بعنوان حداكثر نيروي ارادي كه به وسيله سيستم عصبي، ماهيچه اي توليد مي شود تعريف شده و معمولا با توانايي جابجايي حداكثر وزنه در لحظه كه بعنوان يك حداكثر تكرار تشريح و توصيف مي شود ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

word قابل ویرایش
100 صفحه
34700 تومان
مقدمه: درک تعامل پا با زمين به دليل پيچيدگي ساختار آن كار ساده اي نيست. استفاده از وسايل اندازه گيري فشار كف پايي مي تواند وسيله اي مناسب برای تعيين وضعیت ساختاري پا باشد. نتایج تحقیقات فعلی نشان می دهد كه تغيير در ساختار پا به ويژه قوس طولي داخلي مي تواند احتمال بروز آسيب را افزايش دهد. همراه شدن تغييرات پات ...

مقاله در مورد تربیت‌ بدنى و ورزش در مدارس

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
تربيت‌ بدنى و ورزش در مدارسکودک از ابتداى ورود به‌دنياى مدرسه، پيوسته در اين تلاش است که به زندگى خوب، سالم و پرطراوت دست يابد. در تأمين اين نياز و تحقق چنين هدفي، بهر‌ه‌مندى دانش‌آموزان از امکانات ورزشي، در کنار ساير عوامل تربيتي، بسيار سازنده و مفيد خواهد بود و لذا معلمان آگاه تربيت‌بدنى مدارس، بايستى به آم ...

مقاله در مورد مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان
مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشيچكيده : قانون اساسي جمهوري ايران در اصل سوم به صراحت از تربيت بدني به عنوان يكي از مهمترين راستاي نيل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگيري تمامي انكانات از اين وسيله نيز استفاده نمايد . قانون مجازات اسلامي با الهام از قانون اساسي حوادث ناشي از عمليات و ...

دانلود پاورپوینت ورزش های ویژه پوکی استخوان

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
ورزش هاي ويژه پوكي استخواندر اين بخش برخي از تمرين هايي كه براي پيشگيري يا درمان پوكي استخوان و به منظور تقويت عضلات و استخوان ها و بهبود حالت تعادل طراحي شده اند، ارائه شده است. قبل از انجام اين تمرين ها، ابتدا با پزشك و يا فيزيوتراپ خود مشورت كنيد تا در انتخاب تمرينهاي مناسب و تعداد انجام آنها به شما كمك نم ...

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : روانشناسي ورزش چيست؟                        مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش . یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگیهای رفتاری ورزشکاران. اسلاید 2 : طبقه بندی روانشناسي ورزش روانشناسي باليني : روانشناسان دراين حيطه  بيشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناخت ...

دانلود پاورپوینت مدیریت تجهیزات ورزشی

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : چگونه تجهيزات ورزشي را خريداري كنيم؟ چگونه تجهيزات ورزشي را انبار كنيم؟ چگونه تجهيزات ورزشي را توزيع كنيم؟ چگونه تجهيزات ورزشي را تعمير كنيم؟ چگونه برنامه مديريت تجهيزات ورزشي خود را ارزشيابي كنيم؟ اسلاید 2 : خريد تجهيزات در برخي مراحل بودجه بندي لازم است به ليست موجود تجهيزات به عنوان منبع ...