مقاله در مورد ویژگی های طبیعی استان زنجان

word قابل ویرایش
28 صفحه
4700 تومان

ویژگی های طبیعی استان زنجان

تنوع آب و هوایی استان زنجان سبب شده که این منطقه چهارفصل بوده و ظرفیت های بالایى در زمینه گردشگری طبیعی داشته باشد. به سبب شرایط خاص آب و هوایی منطقه؛ طارم استان زنجان را هندوستان ایران می دانند. چشمه های آب معدنی، رودخانه های متعدد دایمی و فصلی، جنگل ها و آبشارهای زیبای داخل جنگل ها، روستاهای ییلاقی و زیبایی که در دره های ارتفاعات طارم واقع شده اند؛ این منطقه را به پر جاذبه ترین ناحیه طبیعی استان زنجان تبدیل کرده است.

شهرستان خرم دره نیز که از آن به عنوان یک باغ شهر یاد می شود، با اتکا به سرسبزی و باغ های پرشمار خود یکی دیگر از مناطق گردشگری این استان محسوب می شوند. به طور کلی اردیبهشت، خرداد و تیرماه بهترین ماه های مسافرت به استان زنجان هستند. هیچ توصیفی از سرسبزی و زیبایی طبیعت زنجان در این ماه ها کامل نیست و مناظر بدیع این فصل را در زنجان فقط باید دید. تفاوت آب و هوایی در نواحى مختلف استان زنجان را مى توان به خوبى در یک زمان در قسمت هاى شمالى، مرکزى و جنوبى استان مشاهده کرد. مهم ترین منبع آب هاى سطحى در استان زنجان رودخانه هاى دایمى و فصلى هستند. رودخانه هاى قزل اوزن، زنجان رود، ابهررود و شاهرود را می توان مهم ترین رودهاى دایمى این استان دانست. رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت اقتصادی بالایی که دارد به دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیر خود؛ یکی از مهم تری

ن روخانه های زنجان است که در زمینه جاذبه های گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد. به برکت آب فراوان، باغ های زیبا و سرسبز بسیاری در مسیر این رودخانه به وجود آمده که منظره بسیار زیبایی به حومه شهر زنجان داده است. چشمه هاى معدنى استان زنجان به دو صورت چشمه هاى آب گرم معدنى و چشمه هاى آب سرد معدنى شکل گرفته اند که از نظر جاذبه هاى گردشگرى داراى اهمیت هستند. غارهای متعددی در استان زنجان در دل کوه ها قرار دارند که برخی از آن ها هم چون غار کتله خور از مهم ترین آثار طبیعی این استان به شمار می آیند.

آب و هوای استان زنجان:

 

استان زنجان به لحاظ داشتن تنوع نقاط ارتفاعى از یک سو و از سوی دیگر تاثیرپذیرى از چند توده هوایى خزری، مدیترانه اى و صحراى مرکزى، صاحب اقلیم ها و اکوسیستم هاى متنوعى شده است. با وجود این که این استان یکی از استان های سردسیر و کوهستانى شمال باختری کشور به شمار مى آید؛ از اکوسیستم هاى فراوان دشتى، بیابانى، تالابى و رودخانه اى، جنگلى، درختچه اى، کوهستانى مرتفع و تپه ماهورى نیز بی نصیب نمانده است. این استان در بیش تر از ۷۰ درصد از مناطق خود آب وهواى نیمه خشک فراسرد و در ۳۰ درصد باقی مناطق از تنوع اقلیمى و آب و هوایى برخوردار است. میزان بارندگى سالانه استان زنجان حدود ۳۲۳ میلى متر برآورد شده است. اردیبهشت، خرداد و تیرماه بهترین ماه های مسافرت به استان زنجان هستند. هیچ توصیفی از سرسبزی و زیبایی طبیعت زنجان در این ماه ها کامل نیست و مناظر بدیع این فصل را در زنجان فقط باید دید. تنوع آب و هوایى و تغییرات ارتفاع از ۵۰۰ متر در سواحل رودخانه قزل اوزن در ناحیه طارم تا ارتفاعات بیش از ۳۰۰۰ متر در انگوران تغییرات دمایى و آب و هوایى زیادى را در نقاط مختلف به

وجود آورده و سبب پدید آمدن چشم اندازهای مختلفی در منطقه شده است. تفاوت آب و هوایی در نواحى مختلف استان زنجان را مى توان به خوبى در یک زمان در قسمت هاى شمالى، مرکزى و جنوبى استان مشاهده کرد. این تنوع آب و هوایی و توپوگرافی سبب پیدایش جوامع زیستى گیاهى و جانورى متنوعی در منطقه شده و محیط طبیعى استان زنجان را غناى خاصى بخشیده

است.
رودخانه ها و آبشارهای استان زنجان
تعداد بازدید ها از مهرماه ۸۶ ثبت میشود
تعداد بازدید از تاریخ درج مقاله تاکنون : ۲۹۸بازدید
مهم ترین منبع آب هاى سطحى در استان زنجان رودخانه هاى دایمى و فصلى هستند. رودخانه هاى قزل اوزن، زنجان رود، ابهررود و شاهرود را می توان مهم ترین رودهاى دایمى این استان دانست. رودخانه قزل اوزن از کوه هاى چهل چشمه کردستان و همدان سرچشمه گرفته و در

نزدیکى منجیل به شاهرود پیوسته و با نام سفیر رود به دریاى خزر مى ریزد. زنجان رود نیز در حوزه آب ریز قزل اوزن قرار داشته و با جهتى جنوب خاورى، شمال باخترى به رودخانه قزل اوزن مى پیوندد. رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت اقتصادی بالایی که دارد به دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیر خود یکی از مهم ترین روخانه های زنجان است که در زمینه جاذبه های گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد. به برکت آب فراوان باغ های زیبا و سرسبز بسیاری در مسیر این رودخانه به

وجود آمده که منظره بسیار زیبایی به حومه شهر زنجان داده است به طوری که در تمام سفرنامه های جهانگردان و مستشرقین از این رودخانه و زیبایی و سرسبزی مناطق اطراف آن یاد شده است. مسیر رودخانه قزل اوزن یکی از مهم ترین تفرجگاه های اهالی زنجان و مناطق اطراف آن

یکی از باصفاترین استراحت گاه های مسافران مسیر شمال باختر کشور است. خرا رود از کوه هاى قره داغ در خدابنده سرچشمه گرفته و در محل آبگرم واقع در جاده قزوین به همدان جریان مى یابد و پس از پذیرا شدن رودخانه های آوه، گلنجین، شور و کردان با نام رود شور ادامه مسی

ر می دهد و سپس در شهریار با رودخانه کرج ادغام شده و به همان نام به طرف دریاچه حوض سلطان قم جریان مى یابد. ابهر رود نیز یکی دیگر از رودهای جاری در این استان زیبا است که از حوالى سلطانیه سرچشمه گرفته و با جهت شمال باخترى ، جنوب خاورى، پس از مشروب ساختن ابهر، هیدج، صایین قلعه و خرم دره به تاکستان رسیده و آب تعداد زیادى از روستاهاى دو دانگه

را تامین مى سازد. رودخانه هاى سجاس، آیدوغموش، تالوار، شارى چاى، قرانقو و گامیش چاى از حوزه آبریز قزل اوزن و رودخانه تهم از حوزه آبریز زنجان رود از دیگر رودخانه هاى مهم استان هستند که تقریبا در تمام مناطق استان جریان دارند. در مجموع ۲۱۰۵۹ کیلومتر از کل مساحت استان

زنجان را که حدود ۲۲۱۶۴ کیلومتر مربع برآورد شده است، حوزه آبخیز قزل اوزن یا سفید رود که خود وسعتى در حدود ۶/۵ میلیون هکتار دارد، در بر مى گیرد. به طور کلى در سطح استان زنجان دو آبخیز اصلى که از آبخیزهاى فرعى متعدد تشکیل شده اند وجود دارد. حوزه اول که حوزه آبخیز قزل اوزن یا سفید رود است، با وسعتى معادل ۵۶۲۰۰ کیلومتر بخش هاى مرکزی، جنوب باختری، باختر و شمال استان زنجان را در بر گرفته است.

رودخانه های اصلى به نام هاى قزل اوزن و شاهرود که پس از به هم پیوستن در منطقه منجیل

(محل سد سفید رود) رودخانه سفید رود را به وجود مى آورند، درحوزه آبخیز سفید رود جارى هستند. براساس مطالعات انجام شده مقدارآب سالانه رودخانه هاى قزل اوزن و شاهرود و شاخه هاى عمده آن ها به طور متوسط برابر با ۹۲۵/۵ میلیارد متر مکعب درسال است که نزدیک به ۲/۴ میلیارد متر مکعب آن مربوط به رودخانه قزل اوزن و بقیه مربوط به رودخانه شاهرود است. حوزه بعدی، حوزه ی آب خیز رودخانه شور است که از آب خیزهاى رودخانه ابهرود، حاجى رود، خرا رود و آوچ چاى تشکیل شده است. به طور کلی رودهاى دایمى استان زنجان عبارتند از: انگوران چای (به درازای ۵۰ کیلومتر)، اوزون دره (به درازای ۵۰ کیلومتر)، چمل گین (به درازای ۲۰ کیلومتر)، حلب (به درازای ۴۰ کیلومتر)، خویین (به درازای ۳۰ کیلومتر)، کاکا (به درازای ۳۰ کیلومتر)، سیاوه رود (به درازای ۲۵ کیلومتر)، شورفشاپور (به درازای ۴۲۰ کیلومتر)، على جولاچای (به درازای ۱۲ کیلومتر) و قلعه چای (به درازای ۶۰ کیلومتر). مهم ترین رودخانه هاى فصلى استان زنجان عبارتند از: آب بر (به درازای ۲۵ کیلومتر)، آب لار (به درازای ۲۰ کیلومتر)، آق زوج چای (به درازای ۳۲ کیلومتر)، آقبلاغ چای (به درازای ۱۷ کیلومتر)، التماس دره سى (به درازای ۱۵ کیلومتر)، الله لوچای (به درازای ۲۰ کیلومتر)، اوزون دره گوجه قیه (به درازای ۳۲کیلومتر)، بیزینه رود (به درازای ۷۵ کیلومتر)، بیوک چاى (به درازای ۲۵ کیلومتر)، تخته یورد (به درازای ۳۰ کیلومتر)، تلخه رود زنجان (به درازای ۶ کیلومتر)، چسب (به درازای ۳۲ کیلومتر)، دربند(به درازای ۱۲ کیلومتر)، سارمساقلو (به درازای ۳۳ کیلومتر)، سهرین (به درازای ۳۰ کیلومتر)، سیلاب گمیش آباد (به درازای ۲۰ کیلومتر)، سجاس رود (به درازای ۶۰ کیلومتر)، سرابند (به درازای ۴۴ کیلومتر)، شورهمدان (به درازای ۱۲۰ کیلومتر)، شوراب (به درازای ۱۸ کیلومتر)، شورچاى (به درازای ۳۵ کیلومتر)، شورسهرورد (به درازای ۴۵ کیلومتر)، قره

چای (به درازای ۴۴ کیلومتر)، قره قوش (به درازای ۴۰ کیلومتر)، قلات (به درازای ۳۳ کیلومتر)، گورگورچای (به درازای ۴ کیلومتر)، لجام گیر(۲۸ کیلومتر)، لوان چای (به درازای ۲۳ کیلومتر) و میرجان سویی (به درازای ۴۰ کیلومتر). این رودخانه ها در مناطق مختلف استان از جمله شهرستان هاى ابهر، ماه نشان، زنجان، ایجرود، طارم و خدابنده و در روستاها و بخش های مختلف این منطقه جارى هستند.

وجود رودخانه ها و ریزابه های فراوان در منطقه سبب احداث دو سد مهم گاوازنگ و تهم در ز

نجان شده است. این سدها که در شمال شهر ساخته شده اند وظیفه تامین آب آشامیدنی پرجمعیت ترین شهر استان زنجان را به عهده دارند و علاوه بر آن دریاچه های مصنوعی پشت این سدها ارزش تفریحی و تفرجگاهی نیز به آن ها داده است.
آب هاى زیر زمینى استان زنجان به علل گوناگونی از جمله بافت خاک ها، نوع آب و هوا و میزان بارش غنی هستند و از نظر تامین منابع آبى اهمیت زیادى دارند. بیش تر روستاهای این استان از آب های زیرزمینی به صورت حفر چاه ها و کاریزها استفاده می کنند. چشمه هاى معدنى استان به دو صورت چشمه هاى آب گرم معدنى و چشمه هاى آب سرد معدنى شکل گرفته اند. از این میان بیش تر چشمه هاى آب گرم از نظر جاذبه هاى گردشگرى داراى اهمیت هستند. این چشمه ها با عبور از لایه هاى آهکى زیرزمینى و اختلاط با گازهاى گوگردى از درجه حرارت بالایى برخوردار

شده و به خاطر داشتن کیفیت گوگردى و آهکى به عنوان داروی شفابخش امراض رماتیسمى مورد استفاده قرار مى گیرند. نکته جالب در مورد چشمه های استان این است که پس از زلزله سال ۱۳۶۹ و ایجاد دگرگونى در لایه هاى زیرزمینى، بر درجه حرارت آب هاى گرم معدنى در سطح استان افزوده شده است. چشمه آب گرم وننق در نزدیکى روستاى وننق در ۳۰ کیلومترى جاده سهرین به باختر زنجان، چشمه آب گرم ابدال در ۳۰ کیلومترى جنوب باخترى زنجان در نزدیکى روستاى ابدال، چشمه آب گرم گرماب در ۶۰ کیلومترى خدابنده در حومه روستاى گرماب، چشمه آب گرم قنیرجه در ۱۰ کیلومترى روستاى علم کندى شهرستان ماه نشان، چشمه آب گرم احمد آباد در جنوب

باخترى منطقه حفاظت شده انگوران و در۱۵ کیلومترى معدن سرب انگوران واقع در شهرستان تکاب در استان آذربایجان باخترى برخى از چشمه هاى آب گرم معدنى استان زنجان هستند که علاوه بر خواص دارویی و درمانی از اهمیت توریستی نیز برخوردار است. چشمه هاى آب سرد معدنى استان زنجان داراى ترکیبات گوگردى، منیزیمى و زاج هستند. این آب ها گازدار بوده و به عنوان دافع سنگ کلیه مورد استفاده قرار مى گیرند. مهم ترین چشمه هاى آب سرد استان را آب معدنى الله

بلاغى واقع در ۵۰ کیلومترى شمال زنجان و حومه روستاى ماهان در شهرستان طارم و چشمه آب معدنى عمقین در ۱۵ کیلومترى لوشان در جاده سیروان شهرستان طارم تشکیل می دهند. از این رو می توان گفت تمام مناطق استان زنجان به لحاظ وجود منابع آب دارای اهمیت بوده و از این لحاظ غنی است. آبشار شارشار تنها آبشار شناخته شده در زنجان است که در منطقه تهم، در شما

ل باختری شهر زنجان واقع شده است. این آبشار که به طرز بسیار زیبایی در میان سنگ های صخره ای قرار گرفته است، حدود ۵ کیلومتر با دریاچه مصنوعی سد تهم فاصله دارد و دسترسی به آن با یک کوهنوردی یک ساعته امکان پذیر است.
رودخانه سفید رود یا قزل اوزن

 

رودخانه قزل اوزن علاوه بر اهمیت اقتصادی بالایی که دارد به دلیل پرآبی، زیبایی و طولانی بودن مسیر خود یکی از مهم ترین روخانه های زنجان است که در زمینه جاذبه های گردشگری نیز اهمیت زیادی دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد