مقاله در مورد پروژه راهسازی – روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال

word قابل ویرایش
15 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پروژه راهسازی – روش جامع ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های ساخت بزرگراه فدرال

خلاصه :
پروژه های بزرگراه فدرال محرکهای اقتصادی اصلی برای اقتصاد منطقه است که از طریق مشاغل و درامدهایی که در حین فازهای ساخت انها حاصل میشود . روشهای موجود برای ارزیابی این اثرات اقتصادی محدود به عناوین توانایی انها در تشخیص بین پتانسیل ایجاد درامد انواع پروژه های

متفاوت یا عناوین توانایی انها در محاسبه اثرات القایی وغیرمستقیم میباشد. یک روش جدید که تدبیر و طرز عمل بسیار جامعی را فراهم می اورد در اینجا اورده شده است. کلید این روش بهره برداری از اطلاعات راجع به اشتغال پروژه و خریدهای ان در بانک اطلاعاتی فرم ۴۷ مدیریت بزرگراه

فدرال است.از ترکیب این داده ها و اطلاعات با دفاتر ورودوخروج ملی این امکان وجود خواهد داشت که اثرات اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و القایی ایجاد شود که برای هر دو نوع ساخت و منطقه پروژه اختصاصی هستند. ( نتایج اولیه استفاده از این مدل از زمان ارائه ان در ژانویه سال ۲۰۰۰ قرار خواهد گرفت)
کلمات کلیدی: اثرات اقتصادی-اثرات اشتغال-ساخت بزرگراه-انالیز ورود و خروج

مقدمه:
دولت ایالات متحده بین بیست تا سی میلیارد دلار هر ساله برای پروژه های بزرگراه فدرال اختصاص میدهد.این پروژه ها سه نوع فایده اقتصادی برای منطقه ای که در ان این پروژه ها انجام میشود به ارمغان دارد.اول اینکه در فاز ساخت فایده اقتصادی به صورت درامد مربوط به اشتغال و خرید عاید میشود.نوع دوم مربوت به سود دهی و بازده مربوط به حرکت سریعتر و ارزانتر مردم و کالاهاست که سبب توسعه اشتغال و درامد میشود.نوع سوم مربوط به سود تسهیلاتی است که به مشتریان و مصرف کنندگان برای مسافرت و خرید و مبادله کالا میروند می باشد که تمامی موارد اشاره شده سریعتر و اسانتر اتفاق می افتد.

این مقاله بر نوع اول سود دهی تمرکز کرده است. برای سنجش اثرات اقتصادی فاز ساخت مهم است که سه چیز را در خاطر بسپاریم. اول اینکه انواع پروژه های مختلف اثرات متفاوتی خواهند داشت. بنابراین پروژه ساخت پل با پنج میلیون دلار بودجه لزوماهمین رقم مشابه شغل ایجاد نمی کند که پنج میلیون دلار بازخوردداشته باشد.دوم انکه اثر کلی اشتغال معمولا از تعداد شغلهای ایجاد شده در سایت ساخت تجاوز می کند.شغلهای ایجاد شده با توجه به نیاز پروژه ها جهت

ایجاد و تولید مصالح و فولاد و دیگر ورودیهای پروژه ممکن استمعادل باشد یا حتی شغلهای ایجاد شده مستقیما تجاوز نمایند. علاوه بر این هزینه های افزایش بوسیله مردم شاغل در انجا به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است شغلهای مهارتی بیشتری را ایجاد نمایند که کالاها و خدماتی را برای مصرف کنندگان ایجاد میکند.سوم انکه ارتباط بین هزینه ها و تولید مشاغل و درامد ممکن در فضاوزمان وحتی در اقلام ساخت تغیر میکند.تفاوتهای موجود در بازار کار در مکان های مختلف

وبازدهی در طی زمان حاصل از اثرات افزایش می یابد که با توجه به ایالت پروژه وسال اجرا ممکن است تغییر نماید.ملاحظات بعدی که لزوما اثرات اقتصادی نیستندبصورت منطقه ای افزایش می یابند. برای مثال هزینه های فولاد که در پروژه پل استفاده می شود سودهای غیرمستقیمی را به اقتصاد ایالتی که فولاد در ان تولید می شود می رساند.ر غیر این صورت سودها به مکان دیگری

تعلق می گیرد . این موضوع بر بزرگی سود اثری ندارد ولی ممکن است علاقه تصمیم گیرندگان بازار را در سطح ایالت به همراه داشته باشد . سئوال در باره وقوع مکانی عنصر مهمی در کارمان جهت ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های بزرگراه می باشد . ولی بعداً در این مقاله اشاره ای نخواهد شد . در باقیمانده این مقاله روش مدل سازی مطرح خواهد شد که در مرکز دانشگاه بستون برای

مطالعات حمل و نقل با همکاری و حمایت مدیریت بزرگراه فدرال اخیراً توسعه یافته است.در بخش بعدی روش مرسومی برای ارزیابی اثرات ااشتغال از طریق مدلسازی ورود و خروج توضیح داده خواهد شد.به دنبال این بحث اینکه چگونه داده های موجود در بانک اطلاعاتیFHWA میتواند برای تکمیل حساب های ورود و خروج ملی به کار برده شود اورده میشود که در نتیجه ان براوردها وتخمین ها دقیق و مفصل می شود.یک مدل موجود که به وسیلهFHWA اخیرا جهت تخمین اثرات اشتغال به کار برده می شود بطور خلاصه مرور می شود. سرانجام ساختار ریاضی یک روش مدل سازی بسیار جامع ارائه می گردد.(نتایج اولیه استفاده از این مدل در زمان ارائه ان در ژانویه۲۰۰۰ در دسترس قرار خواهد گرفت)

مدل سازی اثرات اشتغال
موضوع مدل سازی اثرات اشتغال تعیین ارزش افزوده شعل ها وارزش درامد اشتغال است که برگرفته از بعضی از محرکهای اقتصادی مستقل می باشد. در مورد برنامه های بزرگراه فدرال این موضوع به معنی تعیین شغل های مازاد و درامد زیادی است که در نتیجه فعالیت های ساخت و سازدر پروژه های بزرگراه تحت پشتوانه فدرال(دولت مرکزی )میباشد.(این اثرات میتواند از پروژه هایی گرفته شود که اثرات کلی برنامه های بزرگراه فدرال را در یک سال خاص تعیین میکند).شغل ها و درامد های ایجاد شده می توانند در سه مقوله متمرکز شوند :مستقیم که اشاره به اشتغال

در سایت ساخت و ساز یا در تسهیلات شرکت هایی است که در پروژه مستقیما کار می کنند.غیر مستقیم که شامل تمامی شغل های ایجاد شده در نتیجه خرید ورودی ها(کالاها) به وسیله پروژه ساخت و ساز میباشد و القایی که شامل شغلها و اشتغال هایی است که به وسیله هزینه های مصرف کنندگان از درامد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بر می خیزد.انالیز ورود خروج یک چهارچوبی را فراهم میکند که این سه مقوله اثرات اشتغال تخمین زده می شوند. این انالیز بر پایه چهارچوب حسابرسی استوار است که تمامی فعالیت های اقتصادی به یکی از n صنعت انحصاری اختصاص می یابد.دلار خروجی x از صنعتi به صورت زیر تعریف می شود
Xi=

ضریب فنی aij یک ورودی مورد نیاز (بر حسب دلار) از کالاها و خدمات صنعت i به ازای هر دلار خروجی صنعت j است. بنابراین اولین عنوان دست راست نشان دهنده تقاضای حد واسط صنعت j است . yi نشان دهنده تقاضای نهایی است که شامل خریدهای مشتری و خریدهای دولت و صادرات و کالای صادراتی و نیز سرمایه است. تقاضای نهایی در مدل ورودو خروج به عنوان برون ریز یا خارجی فرض می شود.یکسری n مثل معادلات خروجی می توانند ترکیب شوند و به شکل ماتریس نوشته شوند:x=ax+ynv در اینجا xوy بردارهای nx1) ( هستند و ش ماتریس (nxn) است x=(1-A)y

با باز سازی مجدد این عبارت به دست می اید
بنابراین با محاسبه ماتریکس معکوس امکان مشخص کردن خروجی در هر بخش در عناوین بردار تقاضای نهایی(خارجی) و ماتریکس ضرایب فنی ثابت به وجود می اید. اثر اقتصادی پروژه ساخت بزرگراه می تواند با مشخص کردن پروژه به صورت افزایش تقاضای نهایی یک یا چند صنعت ساخت و ساز تخمین زده شود.
یک بردار حاوی تنها افزوده های تقاضای نهایی مربوط به پروژه را تعریف کنید.

اکنون این احتمال جهت مشخص کردن افزوده ها در تمامی صنایع وجود دارد تا اثرات اشتغال ارزیابی شود. یک بردار I نشان دهنده احتیاجات کار(در ساعات کار یا شغل) برای هر کدام از n صنعت تعریف کنید.اثر کار مستقیم به صورت زیر تعریف می شود: I
نتیجه بزرگ روش ورودوخروج این است که تخمین اثرات غیرمستقیم و مستقیم را مسکن می سازد که بر اثر تقسیم کردن این تغییرات در همه صنایع بر ضرایب کار متناظر به دست می اید: = I
محاسبه اثرات القایی اشتغال با تعریف صنعت خانگی به دست می ایدکه با توجه به مجموعه

ضرایب تعریف کننده ارزش معرف از هر یک از n صنعت برای هر دلاراز درامد خانگی درامد کار مصرف و خرج می شود .با توجه به این مکانیزم درامد کاری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بدست می اید جهت رشد تقاضا برای دامنه وسیعی از کالاها و خدمات ترجمه می شود. (توضیح ریاضی اثرات القایی جهت حفظ فضا در اینجا مستثنی شده است. ۴ را برای توضیحات ببینید).
ذخایر داده ها:
جهت اجرای مدلی که در بالا برای پروژه های ساخت وساز توضیح داده شد احتیاج به داده های حسابداری ورود – خروج با توضیحات صنعتی کافی می باشد تا اثرات انواع تیپ های ساختاری مشخص شود. حساب های ورود –خروج موجود مختصری در این ملاحظات محدود می باشد به صورتی که انها تنها دو مقوله وسیع از فعالیت های ساخت وساز جاده را نشان می دهند. جهت

حل این موضوع احتیاج به تکمیل حسابهای ورود-خروج موجود در داده های بانک اطلاعاتی فرم ۴۷_FHWA می باشد.
حساب های ورود-خروج موجود:
حسابهای پایه ورود-خروج ۱۹۹۲ ایالت متحده که به وسیله سازمان تجارت ایالت متحده تالیف و انتشار یافته است اکنون بهترین پایه برای ارزیابی اثرات خروجی و اثرات اشتغال مستقیم –غیرمستقیم و القایی پروژه های بزرگراه می باشد. حساب های ورود-خروج در دو سطح ارقام بخشی فراهم می شوند.ارقام کلی با سطح دو رقم اعشار ۹۷ صنعت را مشخص می کند که سطح شش رقم اعشار تعداد ۴۹۸ صنعت را معین می کند.در سطح ارقام کلی بیشتر تمامی فعالیت های ساخت وساز یکی از دو صنایع رده بندی می شوند: ساخت ۱۱ جدید وساخت

تعمیرونگهداری. این سطح از ارقام ساخت مسکونی وتجاری را با بزرگراه و دیگر ساخت فرار ساختمانی بزرگ می کند. این موضوع استفاده کمتری برای تخمین اثرات مربوط به ساخت بزرگراه دارد. سطح شش رقم اعشاردو صنعت را تعریف می کند که با دقت بسیاری ساختار ورود-خروج پروژه های بزرگراه را منعکس می کند. ساختمان جدید ۰۴۰۰ /۱۱ بزرگراه هاوخیابان هاوتعمیرونگهداری ۰۲۱۴/۱۲ بزرگراه ها وخیابان ها .

به منظور توضیح بیشتر جدول یک تعداد بیست وپنج مورد کالای ورودی شش اعشاری مهم را نشان میدهد که حدود نود درصد ورودی ها را برای صنعت ۰۴۰۰/ ۱۱ حساب می کند. ضریب ستون سوم برابر نسبت هزینه کالای مصرفی به ارزش دلاری خروجی صنعت می باشد. برای مثال توجه داشته باشید که حدود سی درصد هزینه های کل برای جبران خسارت کارمندان است. این یک نسبت اساسی است ولی ان نشان که یک انالیز که محدود به اشتغال مستقیم می تواند برای کمتر از نیمی از مزایای اقتصادی مستقیم به حساب می اید . در حالی که این مشخصات صنعتی یک

بهبود و پیشرفت برای حسابهای ورود وخروج اولیه هستند. برای مثال انها یک میانگین برای انواع مختلف پروژه ها نشان می دهند که ضریبی را برای فلز ساختاری ورودی در نظر می گیرند که از میانگین پروژه پل بالاتر است در حالیکه ضریب ورودی مخلوط پوشش اسفالت در پروژه پهن سازی جاده بالاتر خواهد شد. پروژه های واقعی تنها پیشرفت های سیستم کنترل ترافیک را شامل می شود که توانایی فلز ساختاری کوچک نه اسفالت را دارد. بنابراین تخمین های جداگانه ضرایب در جدول یک برای انواع مختلف ساخت وسازی بزرگراه می تواند دقت تخمین های اثراقتصادی را برای پروزه های فردی اساسا می تواند بهبود بخشد. جدول ۱- کالاهای مصرفی شخص (۲۵ مورد)

ساخت وساز جدید: بزرگراه ها و خیابان ها (شماره صنعت I-O برابر۴۰۰/۱۱)
نام کالا: جبران خسارت کارکنان _ دیگر ارزش افزوده_ حمل ونقل حساب شخصی _ خدمات مهندسی _ معماری و نقشه برداری_ بتن مخلوط اماده_ بلوک ها و مخلوط سنگفرش اسفالت_ پوشش وروکش اسفالت- ابعاد سنگ شکسته_ محصولات بتنی بجز بلوک واجر_ خدمات پیکی وکامیونی به جز هوا برد_ کسب وکار عمده فروشی_ فلز ساختاری بافته_ محصولات پلاستیکی مختلف_ ابزارولوازم برقی_ مغازه های تعمیر مختلف_ محصولات رنگی ومتحد یا پیوسته_ شن وماسه_ باربربیمه _ کار فلز ورقه ای_ مدیریت و خدمات مشاوری_ تجارت جزئی _ بانکداری _ ابزار ارتباطات _ تابلو وتبلیغات و دیگر کالاها.

فرم۴۷ FHWA :
اطلاعات راجع به تعداد زیاد فرم۴۷FHWA این است که در که در مدیریت بزرگراه های فدرال ساکن شوندکه پایه اساس عالی برای تخمین ضرایب جداگانه برای مقوله های پروژه های مختلف فراهم خواهد کرد. نیازمندیهای عمومی این فرم عبارتند از: FHWA برای هر پروژه سیستم بین المللی مشهور وبین الرولی فدرال درگیر ساخت وساز میشوند وبه وسیله پیشنهاد مختلف بجز برای پروژه هایی که شامل (۱) ساخت نصب دستگاه های حفاظتی در دوراهی است یا زیباسازی بزرگراه

میباشد. یک مورد استثنادراین خصوص پروژه های کوچک هستند.یک فرم برای هر قرارداد ارسال میشود اگر انها درباره زمان مشابهی کامل شود در این صورت دو یا چند قرارداد ممکن است در یک فرم ترکیب شوند.اطلاعات و داده های راجع به کار ورودی ها و تدارکات توسط پیمانکار ارائه میشود ولی مسئولیت دولت این است که ببیند اطلاعات ارائه شده صحت دارد یا خیر. به دنبال ان خلاصه ایی از اطلاعات در رفرم اورده می شود.

تعریف پروژه :
ایالت و کشوری که در ان پروژه انجام می شود ذکر گردد اینکه شهری است یا روستایی و نیز تاریخ های شروع و پایان پروژه اورده شود. طول مایل هایی که راه شوسه زده می شود و نیز تعداد پل ها در مسیرچه میزان است.همچنین هزینه کل پروژه اورده می شود. فرم مورد نظر مکان هایی برای ورود اطلاعات راجع به کدهای نوع ساخت است که توسط پرسنل بزرگراه ایالتی یا FHWA تکمیل می گردد. جهت بدست اوردن شاخص های دقت نوع پیشرفت معمولا ضروری است که شماره پروژه فدرال که در هر فرم اورده می شود با رکوردهای (Fmis) سیستم اطلاعات مدیریت مالیاتی جهت بدست اوردن کد تیپ پیشرفت برای هر پروژه تطبیق داده میشود.

۱۳ کد ساختمانی در هر پروژه یافت میشود :
۱- ساختمان جدید ۲- جابجایی ۳- نوسازی ۴- عریض سازی عمده ۵- عریض سازی کوچک ۶- ترمیم ونوسازی ۷- روکاری مجدد ۸- پل جدید ۹- تعویض پل ۱۰- نوسازی پل عمده ۱۱- نوسازی پل جزئی ۱۲- عملیات های ایمنی/ترافیک/TSM 13- وابسته محیطی.
نیروهای کاری :
تنها دو نوع اطلاعات فراهم می شود : ساعات کاری کل و درامدهای بزرگ.هیچ راهی برای شکستن نیروی کاری بوسیله سطح مهارتی مقوله عملکردی وجود ندارد. اموزش های ارائه شده باید کار را عملکرده و نگهداری دستگاه ها فراهم نماید.

مواد تدارکات :
یک ارزش تنها برای هزینه کل مواد وتدارکات ارائه می شود. این رقم شامل هزینه اجاره داده و اجاره گرفتن یا استهلاک دستگاه نمی شود ولی شامل هزینه سوخت مواد روغنی مورد استفاده دستگاه می شود. مجموعه هزینه های کاروتدارکات باید اساسا کمتر از هزینه کل پروژه باشد. این مورد اخری شامل هزینه های دستگاه ومخارج سود که در فرم ۴۷-FHWA گزارش نشده است می شود. مواد و تدارکات به مقوله های زیر تقسیم می شود:
مقوله و نوع : واحدهای گزارش :
محصولات و فراورده های نفتی گالن

سیمان بشکه یاپوند
ارقام کلی خریداری شده تن یا یارد مکعب
مواد قیری گالن
تخته یا الوار هزار پا تخته
فولاد تقویتی پوند
فولاد ساختمانی پوند
بتن مخلوط اماده یارد مکعب
مواد سنگفرش قیری مخلوط شده اماده تن

ارقام کلی تهیه شده تن یا یارد مکعب
فولادی متفرقه پوند
موانع یا سدهای صدا پای خطی
حفاظ جاده پای خطی
خطوط پل پای خطی

میزان قرارداد نهایی برای امضا دلار
میزان قرارداد نهایی برای روشنایی دلار
میزان قرارداد نهایی برای سیگنال های ترافیک دلار
علاوه بر این تعداد پا در اندازه های مختلف موارد مجاری آب در مقوله های ذیل آورده می شود. مجرای فولاد موج دارولوله بتنی ولوله سفالی ولوله الومینیوم موج دارد ولوله پلاستیک.درهیچ موردی هم دلار وهم واحدهای فیزیکی فراهم نمی شودوامکان نداردکه یک قیمتی برای یک مقوله از مواد یا تدارکات از داده ها حدس زده شود. به هر حال اگر داده های قیمت در منابع تکمیلی بدست امد این امکان وجود خواهد داشت که تفکیک نسبی از هزینه های کل مواد و تدارکات به مقوله های متفاوت تخمین زده می شود.

مدل بزرگراه۱ :
داده های فرم ۴۷ اخیرا جهت ایجاد اثرات افزوده اشتغال برای پروژه های ساخت بزرگراه مورد استفاده واقع می شود. اداره مطالعات سیاست حمل ونقل (OTPS) مدیریت بزرگراه فدرال اخیرا براوردهایی از تعداد مشاغل پشتیبانی شده بوسیله هزینه های FAHPبااستفاده از مدل بزرگراه ان فراهم نموده است . قدرت این مدل درتخمین تعداد مشاغل مستقیم همراه با یک پروژه خاص

است. براوردها بر پایه یک مطالعه کمیسیون شدهFHWAمیباشد و بوسیله تحقیق Apogeeهدایت می شود که داده های اشتغال مورد استفاده از توابع فرم ۴۷ استخراج می شود. انالیز رگرسیون با موفقیت برای بررسی اشتغال ایجاد شده باارزش دلار پروژه بزرگراه بکار گرفته می شود در حالیکه برای نوع پروژه و موقعیت وشاخص های بازار کار کنترل می کند. شغل مستقیم با ضریب تکاثر

اشتغال اقتصادی بزرگ جهت ارزیابی تعداد شغل های غیر مستقیم والقایی بوسیله صنایع در سطح ملی می تواند ترکیب شود. درحالیکه بزرگراه ۱ یک قدم بزرگ بسوی فراهم کردن براوردهای اثرات اشتغال دقیق است. تنها بر داده های اشتغال در بانک اطلاعاتی فرم ۴۷ استوار است واز اینرو توانایی خیلی محدودی در ارزیابی وتخمین اثرات غیر مستقیم والقایی دارد . برای مثال قادر نیست بین میزان نیاز کار غیر مستقیم تولید شده بوسیله خریدهای فولاد جهت پروژه پل و میزان کار غیر

مستقیم تولید شده بوسیله خرید مصالح ریزدانه برای پروژه ساخت جاده تشخیص قائل شود. مدل ورودو خروج که در بخش بعدی توضیح داده می شود این محدودیت را مشخص می کند. اطلاعات راجع به خرید های مواد وسوخت هاو ابزار جهت ایجاد ضرایب تکاثراشتغال به کار برده خواهد شد اختصاصی مقوله های مختلف فعالیت ساخت بزرگراه هستند . همچنین روندهای کارورویدادهای پروژه در نسبت های ورودمواد برای انواع مختلف پروژه ها در اثرات پروژه شده اشتغال شرکت خواهند کرد.

مدل ورود- خروج مبسوط :
این بخش روش ساخت مجموعه بسط یافته ای از حساب های ورود-خروج را بر پایه اطلاعات مشاهده شده در پروژه های خاص بدست امده از فرم ۴۷ FHWA_Fmisو دیگر منابع را توضیح می دهد . برای انواع پروژه توضیح داده شده در بخش قبلی یک صنعت ورود-خروج جدید ایجاد می شود. این صنایع جدید بوسیله زیرنویس های c=1,2,…,oc

مشخص می شوند. برای هر نوع پروژه یکسری مشاهدات خاصی در بانک اطلاعاتی فرم ۴۷ وجود دارد. این موارد بوسیله زیرنویس های OC , . . . , 2 و ۱= O نشان داده می شود .
تعریف کنید : ارزش دلار تیپ c پروژه o yoc=
کمیت فیزیکی ورودی K که به وسیله تیپ C پروژه O استفاده می شود = Skoc
قیمت واحد ورودی K که از تیپ C پروژه O به کار می رود = Pkoc

ما می توانیم یک ضریب فنی را برای ورودی K به عنوان مینگین وزنی سراسر تمامی پروژه های O تیپ C تعریف کنیم .

در اینجا Oc تعداد پروژه تیپ C در مجموعه داده است و یک وزن تعیین شده برای پروژه می باشد . اگر پروژه ها بر حسب ارزشهای دلاریش yoc وزن شوند در
این صورت این فرمول به صورت زیر ساده می شود .

هر ورودی کلاس K با یک و تنها ی صنعت ورود – خروج i همراه می باشد . ضرایب فنی که می تواند مستقیماً در حسابهای ورود و خروج به کار برده شود به صورت زیر محاسبه می شود :

در اینجا Ki مجموعه تمامی ورودیهای K است که به وسیله صنعت i تولید می شوند . برای یکسری از ورودیهای هیچ اطلاعاتی از فرم ۴۷ در دسترس (این نکته اختصاصاً برای ورودیهای خدماتی درست می باشد ) در این موارد ضرایب فنی به وسیله قراردادی به رقمهای مناسب به دو مقوله ساخت جاده در حسابهای ورود و خروج جدید مرتبط خواهد شده به ویژه هر صنعت جدید c به یکی از مجموعه صنایع ساخت جدید n یا مجموعه صنایع R تعمیر و نگهداری ثبت داده خواهد
شد . و
ضرایب فنی برای n و r راهی برای چک کردن فراهم می کند که مجموعه ای

ضرایب را برای ۱۳ صنعت جدید ترکیب می کنند و سازگار با حسابهای ملی هستند . در قاعده کلی آن باید موردی باشد که که در اینجا XC رقم دلاری خروجی صنعت C است . (یک شرایط مشابه می تواند برای مجموعه R تعریف شود .) با تعریف به نظر می رسد که XC = yC برای تمامی Cها می باشد .

در کلمات میانگینهای وزنی ضرایب فنی برای ۱۳ صنعت معادل رقم های ۲ مجموعه ضرایب در حسابهای ورود و خروج رایج باید باشد . این تعادل تنها می تواند جهت نگهداری تقریب در هر نقطه در زمان باشد . زیرا مخلوطی از انواع پروژه ها از دوره ای به دوره دیگر فرق می کند . روشی که در بالا ذکر شده می تواند جهت فراهم کردن ضرایب ورودی aic برای هر صنعت تعریفی جدید به کار

برده شود ولی درباره نقش این بخش ها به عنوان تولید کنندگان ورود خروجی ها به دیگر صنایع ( یعنی ci) . چیزی به ما گفته نمی شود . خوشبختانه این موضوع یک مشکل عمومی نیست و ما انتظاری نداریم . این صنایع تأمین کننده ورودی ها به دیگر صنایع باشند و ما می توانیم تصور کنیم که برای تمامی C و iها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد