مقاله در مورد کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

خلاصه: در ژانویه ۱۹۹۹: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش ۳۴ (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.

معرفی:
در ژانویه ۱۹۹۹، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.
خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای ۱۹۹۹ جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن

ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند. در طی سال های پانزدهم که نیازهای (GASB) تحت بررسی بوده است، علاقه به مدیریت دارایی همچنین مستقلاً فعالیت های قابل توجهی را در سازمان های دولتی فراهم کرده است (مانند انجمن ادارات حمل و نقل و مربوط به موقعیت چهار راه ها در آمریکا و انجمن شغل های عمومی در آمریکا) بخصوص نهادها و سازما

ن های حمایت کننده این مقاله ارتباطات بین موجودیت کار در مدیریت دارایی را گسترش می دهد و تلاش ها را بر روی ارزیابی دارایی و نیازهای (GASB) دنبال می کند. ما همچنین نشان خواهیم داد که چگونه خطوط راهنمایی در زمانی که از اطلاعات شهر هاپکینز استفاده می کنند کاربردی می باشد.
گزارش ۳۴ گسب:
گسب یک سازمان **ز خصوصی می باشد که عملیات پذیرفته شده برای گزارشات مالی دولتی مشترکاً تعیین می کند.
گزارشات دارایی های زیربنایی از سال ۱۹۷۹ نکته بسیار مهمی می باشد امّا کمتر از ۱ درصد از نهادها واقعاً آن را گزارش می دهند و کمتر دارایی های مستهلک شده را نیز گزارش می دهند. مقصود از نیازهای جدید که به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است قرار است گزارشات مالی سالانه که برای قانونگذاران، سرمایه گذاران و بستانکاران سودمندتر می باش ایجاد کنند. و اوّل از ارزیابی هایی اینکه آیا هزینه ها به تولیدات آینده تغییر می یابند و تغییرات مربوطه را در

وضعیت مالی نمایندگی مطمئناً به دنبال دارد.
در گزارش ۳۴ نیاز است که مدیران مالی دولت یک وضعیت مهمی را به وجود آورده و آن را با وضعیت سال گذشته مقایسه کند. که به عنوان تصمیمات و تحلیلات مدیریت شناخته شده است. و کل وضعیت مالی را خلاصه کنند. صورت حساب های مالی بازنگری شده بر مبنای کل حسابداری به دست آمده برای کل فعالیت های دولتی مخصوصاً دارایی های فیزیکی قصد دارد که از MDA حمایت کند. مثالها در شکل ۲ ارائه شده است.
در حالی که گسب هیچ مکانیسمی برای تقویت نیازهای گزارشی ندارد. موقعیت های دولتی مشترکاً به نهادهای دولتی و محلی نیاز دارند تا عملیات پذیرفته شده عمومی را دنبال کنند. به عبارت دیگر، همان نیازهای کسب می باشد. به عنوان مثال، در قوانین دولتی مینبسوتا نیاز است که دولت های آن محل کل اصول حسابداری پذیرفته شده دنبال کنند.
موضوع این نیست که از چه روشی استفاده می شود بلوم، رئیس اداره مدیریت دارای FHWA انتشارات خود را در گزارشی به مدیریت دارایی AASHTO به عنوان نیروی وظیفه شناخته شده این چنین خلاصه کرده است:
اضافه کردن زیرساختارهای چهارراه به ترازنامه دولت اهمیت این دارایی ها را بالا می برد و توجه شان را به نیاز به برقراری شرایط شان که مثبت می باشد جلب می کند.
ارزش گذاری دارایی ها:
مانند مدیریت دارایی، ارزیابی دارایی ها نیز در روش های مختلف می تواند تفسیر شود. ارزش یک دارایی به این بستگی دارد که آیا شما علاقه مند به ارزش اختصاصی یا مالی آن می باشید. همچنین روش های مختلفی برای تعیین ارزش یک دارای و خود دارد که عبارتند از:
• ارزش دفتری جاری ارزشی که بر مبنای هزینه های گذشته که مطابق با استهلاکات می باشد است.

• ثبت ارزش هزینه جاری جانشینی که بر مبنای هزینه جانشینی برای شرایط جاری دچار استهلاک شده است.
• ارزش بازار یا قیمت خریدار که قرار است بپردازد.

• معادل ارزش جاری به جای ارزش قدیمی که مطابق با نوسانات می باشد.
• ارزش مشخص شده تولید یا ارزش خالص موجود از سود خدمات زندگی باقیمانده.
نهادهای دولتی نیاز است که ارزش دارایی های زیرساختاری مانند جاده ها، پل ها، و تونل ها را گزارش دهند. گرچه نیازها در ژانویه ۱۹۹۹ مؤثر بودند یک دوره تغییر مشخص شده و اولین تکمیل در ژانویه ۲۰۰۲ صورت گرفت.
ارزش ممکنه به عنوان یک هزینه قدیمی *** استهلاک یا کاربرد روشن توصیف شده گزارش شود. کاربرد روش توصیف شده و دارایی های زیرساختاری نیاز نیست که مستهلک شوند اگر ۱) دولت آن دارایی هایی که از یک سیستم مدیریت دارایی استفاده می کند و دارای ویژگی های مشخصی می باشد و ۲) دولت می تواند آن دارایی های را سند بزند که آن دارایی ها تقریباً حفظ شده باشند مخصوصاً در سطح شرایط ایجاد شده و به وسیله دولت افشا شود.
کیفیت دولت ها افشاهایی درباره دارایی های زیرساختاری با توجه به نیاز به اطلاعات تکمیلی ساخته می شود. که شامل شرایط فیزیکی دارایی ها و میزانی که برای برقراری و حفظ آنها در طول زمان خرج می شود.
سیستم مدیریت دارایی باید یک فهرست اموال در تاریخ روز داشته باشد که شامل ارزیابی هایی از شرایط و برآورد میزان سالانه ای که هر سال برای حفظ این دارایی ها در سطح کارکرد که توسط گزارش نهاد مشخص شده نیاز است. گزارش شماره ۳۴ مثالی از ارزش دارایی ها بر مبنای ارزش دفتری که از هزینه قدیمی برآورد شده استفاده می کند و از استهلاک خط راست مانند زیر استفاده می کند.
درسال ۱۹۹۸ یک دولت ۶۵ مایل جاده در جاده ثانویه ای ایجاد کرد و هزینه های ساختار جاری از جاده های مشابه I یک میلیون دلار در هر مایل بود. کل هزینه جانشینی برآورد شده جاری از جاده ثانوی از شبکه کاری چهارراه بنابراین ۶۵ میلیون دلار بود. عمر متوسط تخمین زده جاده ها ۱۵ سال می باشد. بنابراین در سال ۱۹۸۳ در نظر گرفته شد که سال فراگیری می باشد. بر مبنای اداره حمل و نقل U.S اداره چهارراه مرکزی اطلاعات روند قیمت برای ساختار برای چهارراه مرکزی برای ۱۹۸۳ و ۱۹۹۸ و هزینه های ساختاری ۱۹۸۳، ۰۳/۶۹ درصد از هزینه های ۱۹۹۸ می باشد. هزینه های قدیمی برآورد شده از زیرسیستم بنابراین ۴۴۸۶۹۵۰۰ دلار می باشد. در سال ۱۹۹۸ دولت زیرسیستم را در صورت حساب های مالی اش گزارش کرده که هزینه برآورد شده ۴۴۸۶۹۵۰۰ کمتر از استهلاک انباشته شده برای ۱۵ سال بر مبنای میزان از تورم خارج شده می باشد. ii برآورد کرده که سیستم جاده دارای عمر مفیدی برابر با ۲۵ سال می باشد. البته بر فرض این که ارزش

باقیمانده در پایان زمان هزینه استهلاک خط راست ۱۷۹۴۷۸۰ در سال می باشد و استهلاک جمع شده در سال ۱۹۹۸، ۲۶۶۲۱۷۰۰ دلار می باشد. در تصمیم گیری در زمینه یک روش، موجودیت اطلاعات و نتایج که عوامل انتقادی می باشند سودمند می باشند. ارزش دارایی ها می تواند برای ایجاد مسئولیت، تصمیم گیری و حمایت از تصمیم استفاده می شود و البته مهم است که برای تشخیص ارزش یک دارایی باید این سئوال که برای چه کسی نیز مطرح شود. برای پاسخ به ای

ن سئوال به دانش مصرف کننده از دارایی و در نظر گرفتن زمان با توجه به اینکه آیا یا نه ارزش دارایی ها ارزشش برای تولیدات آینده منعکس کند.
به عنوان مثال، بخش زیر استفاده از راه جاده ممکنه در همان شرایط بخش مسافرتی سنگین می باشد. برای مصرف کنندگان آنها ارزش های خیلی متفاوتی دارند امّا ارزش مثال بر مبنای شرایط ممکنه یکسان باشد.
تجربه تنزیس:
با کاربرد اطلاعات مربوط به سیستم های مدیریت موجود، بخش حمل و نقل تنزیس تلاش هایی که برای ارزش گذاری مستقیم جاده، ساختارها، پیاده روها و ساختمان ها همانند اینکه برای جلسات ۳۴ گسب نیاز است، کشف کرده است.
تحلیلات کشف بر مبنای این فرض است که روش توصیف شده ممکنه با گروهی از درجات ساختاری زیربنایی استفاده شود.
به عنوان مثال، فواصل طولانی پل ها به طور گروهی ذکر شده است و مشخص شده که حمایت از اطلاعاتی که قبلاً موجود بوده قادر است نیازهای گزارشی که در RSI شامل می شود برآورده کند.
استفاده از پوشش های کوچک
همانگونه که تجربه دات بینزی نشان داد، اکثر اطلاعات موجود برای حمایت از نیازهای گزارش ۳۴ گسب قبلاً در سیتم های مدیریت دارایی موجود بوده است. سیستم مدیریت پوشش های کوچک ابزار ساده ای را فراهم می کند که اطلاعاتی را برای برآورده نمودن نیازهای گسب به وجود می آورد. مخصوصاً و مانند دیگر سیستم های مدیریت، پوشش ** کوچک شامل فهرست اموال، ارزیابی با شرایط و ابزاری برای برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز برای برآورده کردن سطح مخصوصی از کار پوشش را به وجود می آورد. همچنین پوشش کوچک تعدادی اختلاف بین نیازهای گسب و مدیریت دارایی بیان می کند. در حالی که پوشش کوچک نیازهای گسب را برآورده می کند. و آن یک سیستم مدیریت دارایی می باشد البته برای کنترل نوع مخصوصی از دارایی و منظور مدیریت دارایی در سطح وسیعی نمی باشد. آن تصمیم گیرندگان را تشویق می کند که بر لوله های اجاق گازهای قدیمی متمرکز شوند وفقط بر روی قضاوتهای مهندسی تکیه کنند.
نقش دیگر مخصوص سیستم نیازهای اقتصادی چهارراه ها:
یکی از مهمترین مفاهیم مدیریت دارایی این است که ارزش زیادی برای نگریستم به دارایی چهارراه ها به عنوان یک کل FHWA قصد دارد نقش سیستم های اقتصادی چهارراه را کشف کند که ممکنه نقش مهمی را بازی کند. HERS یک الگوی تحلیلی از هزینه های سودمند به وجود آمده می باشد که استفاده شده تا پیشنهاداتی برای کنگره به وجود آورد. تا بودجه چهارراه مرکزی را ملاحظه کرده و کار چهارراه را در اصلاحاتی مانند امنیت، محافظت و تراکم سنگ فرش مورد توجه قرار دهند حساب ارزش به وجود آمده مخصوصاً جالب می باشد. البته زمانی که آن به طور جاری بیاستد و یک ارزش اقتصادی از بخش مخصوصی ارائه دهد البته به جای ارزش مالی.

البته به هر حال، HERS به وضوح قطعات مواد خام ساختمانی داردکه مخصوص گسترش ارزش دارایی ها می باشد و اطلاعات حمایتی را فراهم می کند تا نهادها مجبور نباشند دارایی هایشان را مستهلک کنند.
کاربرد اطلاعات از سیستم مدیریت سنگ فرش برای برآمده نمودن نیازهای گسب:
سیستم مدیریت سنگ فرش نوعاً بخش های هماهنگ سنگ فرش را تعریف می کند. بخش ها در کلاس های عملی به صورت گروهی استفاده می شوند. در هر کلاس عملی، بخش ها طراحی

و کاربردی شبیه به یکدیگر دارند که موارد مربوط به هر بخش اطلاعات مربوط به شرایط در مدت عمر سنگ فرش می باشند. این اطلاعات می تواند استفاده شود تا ارزش دارایی ها را حساب کند و سپس استراتژی را برای حفظ و شرایط در سطح قابل قبولی پیشنهاد دهد.
حساب ارزش دارایی ها:
برای هر بخش سنگ فرش که از سال ۱۹۸۰ ساخته شد یا مجدداً بازسازی شده است.
۱) هزینه جانشینی را حساب کنید. (هزینه جانشینی)
۲) آن را به هزینه قدیمی برگردانید. (هزینه قدیمی).
• هزینه قدیمی برابر است با هزینه جانشینی، CCIy- هزینه/CCI 2000
• CCI 2000 برابر است با شاخص هزینه ساختار در سال ۲۰۰۰
• هزینه CCIyr- برابر است با شاخص هزینه ساختار در سال سنگ فرش ساخته شده بود.
شاخص های مختلف هزینه ساخت، CCI موجود است. به عنوان مثال: کسب اخبار مهندسی شاخص ماهانه برای سایت های مختلف منتشر کرد. شاید اکثر شاخص های قانونی هزینه شاخص هزینه ساختار چهارراه می باشد که روش های قیمتی برای ساختار بزرگراه یا چهارراه دنبال می کند. این مورد بر روی آمار حمل و نقل *** در وب سایت تحت آمار چهارراه وجود دارد. به هر حال این اطلاعات تغییر را در برمی گیرد و اکثر اطلاعات اخیر مخصوص سال ۱۹۹۷ می باشد.
۳) برگشت به ارزش دفتری (هزینه دفتری)
هزینه دفتری برابر است با هزینه قدیمی (عمر-سن)/عمر
عمر برابر است با عمر سنگ فرش
سن برابر است با سن سنگ فرش
برای بیان کاربرد این روش مثالی از گسب را در نظر بگیرید:
• هزینه جانشینی برای یک بزرگراه- ۱ میلیون دلار/ مایل.
• هزینه قدیمی
۱۵ سال قدمت بزرگراه
CCI 1993/ CCI 1998 برابر است با ۶۹۰۳/۰
هزینه قدیمی برابر است با ۶۹/۰ میلیون دلار/ مایل.
• ارزش دفتری
عمر انتظار داشته ۲۵ ساله.
استهلاک برابر است با ۶۰ درصد (خط مستقیم)
هزینه دفتری برابر است با ۲۷/۰ میلیون دلار/ مایل
برای بیان این که سنگ فرش به طور کافی حفظ شده و بنابراین، ارزش مجبور نیست که مستهلک شود. برای برقراری حداقل سطح قابل قبول شرایط نیاز است که کارشناس قضاوت کند و در مورد این که چه مخصوص کلاس های عملی مخصوص در محله مخصوص می باشد سیستم مدیریت سنگ فرش پس با سناریوهای مختلف استفاده می شود تا بیان کند که این شرایط در یک دوره ی ۱۰ ساله حفظ می شود و بودجه های مورد نیاز را برای حفظ شرایط تولید می کند.

تکرار نیاز است تا شرایط مخصوص و سطوح هزینه را پیدا کند. دولت حکومت محلی مجبور است به صورت نکته ای بیان کند که به گزارشات مالی مخصوص دست یافته است که:
• سطوح پیشنهادی یافته ها برای برقراری سیستم واقعاً گذشته است.
• و بازرسی شرایط نشان می دهد که روی هم رفته حداقل سطوح پذیرفته شده از شرایط محفوظ باقی مانده است.

یک مورد جالب برای مطالعه: سنگ فرش ها در شهر هاپکینز و مینسوتا:
مورد مطالعه زیری پیشنهاد داده شده تا بیان کند چگونه نهاد دولت محلی شهر هاپکینز و مینسوتا تلاش می کنند تا روش توصیف شده گزارش شماره ۳۴ گسب را به کار گیرند و از سیستم مدیریت سنگ فرش هایش استفاده کند.
گرچه هاپکینز در غرب مینسوتا قرار گرفته دارای یک فهرست اموال فراهم شده از دارایی های ریزساختاری دارد که در اطلاعات مربوط به سیستم مدیریت PMS و به طور کامل سیستم اطلاعاتی جغرافی جمع شده استفاده می کند. آن دارای یک ثبت قابل دسترسی برای اطلاعات مر

بوط به هزینه قدیمی نمی باشد. هاپکینز به درستی دارای سرعت گروهی AA می باشد.
اولین مهاجرین هاپکینز در سال ۱۸۵۴ به منطقه آمده اند و اساس شهر در سال ۱۸۸۷ بنا شده در سال ۱۸۹۳ منطقه به عنوان روستایی در غرب مینسوتا شناخته شده و نام روستا به هاپکینز تغییر یافت. جمعیت آن *** ۱۱۰۵ نفر بود و امروزه آن دارای ۱۶۵۰۰ نفر جمعیت می باشد و متوسط سن ساکنین آن ۳۱ می باشد.

شبکه کاری زیرساختاری:
روستای اصلی از سه میدان تشکیل شده بود و آن توسط قسمت های ضمیمه بزرگ شده که اندازه کنونی آن ۴ میدان می باشد. در جدول ۱ شبکه کاری سنگ فرش توصیف شده است.
جدول ۱: شبکه کاری سنگ فرش شهر هاپکینز
مساحت خط مرکزی تعداد بخش ها کلاس عملی
۸/۴۱

۵/۹
۳/۵۱ ۳۸۴
۹۵
۴۷۹ محلی
مجموعه
کل

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 9 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد